Hudbu možno považovať za jeden z nástrojov ovplyvňovania ľudského vedomia, a teda aj za druh psychologickej zbrane. Osobitnú pozornosť by som chcel venovať frekvencii opakovania nízkych zvukov, takzvanému rytmu. Každá nízkofrekvenčná zvuková vlna v zóne prechodu zvukovej vlny vytvára špecifický obraz redistribúcie primárnych hmôt. S prechodom zvukovej vlny sa tento vzor vráti do pôvodného stavu. Veľký význam má interval medzi koncom pôsobenia jednej nízkofrekvenčnej zvukovej vlny a príchodom ďalšej.

A ak príde nový front zvukovej vlny pred momentom, keď sa stav bunky ešte nestihol vrátiť do pôvodného stavu?! Čo sa stane potom? A nič neočakávané sa nedeje, jednoducho zvukový front novej vlny nedovolí bunke vrátiť sa do pôvodného stavu a je nútený udržiavať bunku na tejto kvalitatívnej úrovni, čo môže spôsobiť čiastočnú deštrukciu jej kvalitatívnych štruktúr a evolučné blokovanie.

A ak sa tento proces opakuje s rovnakou periódou, astrálne telo bunky sa bude kývať ako kyvadlo. Prirodzene to vedie k destabilizácii bunky ako celku a čiastočnej deštrukcii astrálneho tela bunky, predovšetkým horných astrálnych štruktúr bunky, ktoré sú u mladých ľudí vo fáze vývoja, a preto môžu byť ľahko zničené takýmto procesom.

Periodicky sa opakujúce nízkofrekvenčné zvuky nielenže vyvolávajú u človeka určitú emocionálnu reakciu, ale dokážu mu tento emocionálny stav vnútiť aj proti jeho vôli. Tým, že mladej generácii podsunieme ako návnadu hudbu istého typu, z ktorej tá chytí „blaženosť“, JE MOŽNÉ VEĽMI ĽAHKO A SPOĽAHLIVO ZNIČIŤ JEJ EVOLUČNÚ BUDÚCNOSŤ.

Zdroj

Skrytá frekvence 432 Hz v pozadí hudby

Tak jako ve všech částech tohoto světa, je nám mnoho věcí skryto se záměrem udržovat nás v nevědomosti a spánku. U muziky tomu není jinak. Vzhledem k tomu, že málo z nás má potřebu zkoumat hudbu dopodrobna, což je většina posluchačů, tak vlastně ani nevíme “co” nás v muzice v pozadí ovlivňuje na našich emocích a našich výsledných frekvencích. Všechny emoční a psychické stavy, jako jsou agrese, náladovost, deprese atd., mají své vibrační frekvence. Jednoduše řečeno, je-li muzika nastavena na určité frekvence, může spustit stav agrese a prakticky jakoukoliv emoci a následný psychický stav. Například žánr metal, death-metal jsou konstruovány na spouštění agrese. Vyzkoušejte si někdy pustit tento žánr a pozorujte pocity v břiše.

Veškerá muzika má své určité ladění. Ladění muziky, aby mohlo být pro nástroje stejné (aby mohli spolu hrát v harmonii), musí vycházet z jednoho společného bodu. V praxi to funguje tak, že se určí jeden výchozí tón a jemu se dá určitá frekvence. Představit si to můžeme, jako vlnová délka, či frekvenční svět, ve které daná skladba bude zahraná. V dnešní době je za výchozí bod považován tón A, který je laděný na frekvenci 440Hz!!! Tento výchozí bod ladění schválila “Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO) v roce 1955, po předchozím doporučení (1939) nacistické strany mluvčím Josephem Goebblesem. Proč, to se můžeme jen dohadovat s různými teoriemi, ale výsledek je dnes velmi známý. Takto laděná hudba působí disharmonicky a to na celou lidskou společnost!!! Od této doby je většina muziky, hlavně té moderní, kterou slyšíte v rádiích, televizích a všech médiích, laděna na 440 Hz.
Zvláštní zajímavostí je, že strunné nástroje mají sice možnost se přeladit na 432 Hz, ale je tu problém… Například hoboje, klarinety, zobcové flétny, píšťaly a všechny podobné nástroje, které se již neladí a jsou naladěné z výroby, mají výchozí ladění… HÁDEJTE JAKÉ?? 440 Hz!!! Čili ze zkušeností z velkých orchestrů víme, že chtějí-li si housle a další nástroje s těmito nástroji zahrát, aby TO znělo, tak si musí housle a podobné strunné nástroje naladit na 440 Hz… Zdá se, že moc možností, jak se dostat z kazajky 440 Hz, hudebníkům dáno nebylo…
Poznámka: všimněte si, že když velký orchestr začíná ladit, tak kdo udává základní tón, podle kterého se všichni naladí???

Skrytá frekvence 432 Hz v pozadí hudby

Co bylo důvodem přeladění na 440 Hz, proč a odkud bylo přeladěno???

Ve správné harmonii s Vesmírem je Fibonacciho hudební škála, u níž je základní kmitočet 432 Hz oproti kmitočtu 440 Hz. Audio skladby se základem 432 Hz se zdají, že vyplňují prostor přímo ve Vás, zatím co skladba znící v dnešním tonu 440 Hz většinou vynechává spojení s vědomím. Budeme-li zkoumat dvacet roků kolektivní vědomí, ovládané a používané 440 Hz a to nejen u hudby, zjišťujeme nárůst negativního sociálního chování.
Tato informace byla velmi dobře známá již více než sto let Rudolfu Steinerovi, který varoval lidstvo při používání negativních tonů, které mohou přinést chamtivost a jiné negativní projevy, jak jsme toho dnes svědky.
Bohužel, většina západní hudby je stále naladěna na nepřirozený základ 440 Hz, je to zanedbatelný rozdíl oproti 432 Hz, jen 8 cyklů (kmitů), ale velmi znatelný rozdíl pro vnímání lidského vědomí a jeho reakcí. Kmitočet 432 Hz vibruje na principech přirozených harmonických vln posvátné geometrie a spojuje vlastnosti světla, času, prostoru, hmoty, gravitace a magnetismu se vším živým, rovněž působí na DNA a vědomí.
Podívejte se na výsledek pokusu, kde geometrie hmoty ukazuje rozdíl mezi těmito dvěma frekvencemi.
Tento pokus byl prováděn tak, že do vody byly pouštěny dané frekvence a voda zobrazila jejich geometrické vyjádření. Tyto pokusy prováděl již známý Masaru Emoto, který dokázal, že voda reaguje na různé frekvence, nálady lidí a je schopna tyto informace přenášet (čili i zobrazovat).
432 Hz – geometrie je konkrétní, jasná, v harmonii a částice vody se mezi sebou netlučou, v harmonii jsou i naše emoce.
440 Hz – částice vody jsou naskládané na sebe bez jakéhokoliv náznaku nějaké jasné struktury. Dalo by se to nazvat CHAOS? V tomto stavu jsou i naše emoce při poslechu dnešní hudby…

432 Hz a 440 Hz

Podle hudebníka a výzkumníka Briana T. Collinse, který komponuje hudbu na frekvenci 432 Hz, je tzv. standardní výška (A=440 Hz) ve své podstatě disharmonická. Jeho kampaň na podporu hudby laděné na frekvenci 432 Hz jako náhrady za 440 Hz mu získala celosvětové uznání v komunitě podporující tuto frekvenci.

Jak již bylo řečeno výše, dnes je většina hudby západního světa naladěna na A 440Hz, protože Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO) ji schválila v roce 1955, po předchozím doporučení roku 1939 mluvčím nacistické strany Josephem Goebbelsem. Původ standardizace této frekvence vzbuzuje přirozeně další vlnu odporu. Ve Francii v roce 1955 protestovalo proti standardizaci frekvence A 440Hz více než 20 000 hudebníků.

Jiná studie říká, že 440Hz stimuluje levou hemisféru, kde je uloženo naše EGO, smysl pro detail, matematiku, logiku a materialismus ve smyslu ,,co vidím a slyším, to musí být pravda“. 432Hz je údajně blíže přirozenému zvuku (zpěv ptáků, lidský zpěv) a je příjemnější na poslech a stimuluje pravou hemisféru (cit, empatie, intuice).
Ve filmovém průmyslu dokonce k vytvoření agresivní atmosféry používají někdy i frekvence 442HZ, které jsou už opravdu VELMI disharmonické!!!
Snad Vám již dnes bude jasné, že je opravdu důležité, jakou hudbu posloucháte…

https://celostnivzdelavani.cz/skryta-frekvence-432-hz-v-pozadi-hudby?fbclid=IwAR2CBGz_lzkBizyf-cc5hvfuL5hoDAlMkfM0zNvLUUis8IREKQohnFqf4iI