Přešel delší čas a novinek přibylo. Novinky jsou to už staré, ale nově zapadly do celého příběhu. Příběh je trošku zvláštní, fragmenty z něj jsou roztroušeny v prostoru i čase, jsou však na očích, jen je třeba se řádně dívat. Většina ho ani nedočte, protože jejich zvířecí podstata jim to do mozkovny nevpustí. Upozorňuji, že bude mnohokrát použit výraz

Prostor, ve kterém se nyní nacházíme, vznikl za záhadných okolností. Árijské Védy to popisují jako velké ozáření radostí Velkého RAMCHU, ze kterého vzniklo vše ostatní.
Vyložit se to dá různě, například jeho rozšířením rozměrnosti vědomí, přičemž svou hmotnou část přenechal k užívání následovníkům (jako když hospodář dozraje věku a přejde z pozice pracujícího, přejde do pozice moudrého rádce, přičemž hospodářství přenechá svým potomkům).
Ždovská teorie velkého třesku vznikla po 2. světové (ždovské) válce. Po 2. světové válce se našly za zvláštních okolností i árijské védy. Čistá náhoda.

Velkým ozářením radostí nevznikl vesmír tak, jak nám ho ždovští vědci podávají. Árijské Védy o tom pojednávají, příkladem je plochá Země na třech slonech stojících na plovoucí želvě v nekonečném oceánu. Jedná se o obraz a nedá se doslovně reprezentovat. Z toho je vidět, jak dávné poznání ždí prasili, až přišli k teorii heliocentrické soustavy. Všimněte si, že všechny vývody ždovské fantazie končí jen na úrovni teorií, ai když dojde k jejímu vyvrácení, platí do doby, než se jim to hodí a mohou z toho profitovat.

Můj pohled na Zemi je následující: je i plochá a je i zaoblená, jde o to, co právě popisuji. Deformaci obrazu zvanou rybí oko znáte. Jak lidské oko, tak zvířecí a dokonce i snímací zařízení jako fotoaparát či kamera mají optiku zaoblenou, tedy přesný obraz zkreslují. Rovina se tak může jevit jako oblina a oblina jako rovina. Na to, že se světlo zakřivuje přišli už i ždovští vědci.
Pokud si myslíte, že všechny ty hezké pohádky o nekonečném vesmíru, přistání na Měsíci či Marsu, nás přivedou k dalším možnostem drancování Zemí představami ždů, rovnou na to zapomeňte. Jedno jsou fotky pořízené ve fotošopě nebo videa pořízená na zeleném plátně použitím CGI. Druhé je fakt, že Země je uzavřený systém, se svým Sluncem i Měsícem a není možné tento systém jen tak na raketě opustit. Co vidíme na obloze, nemyslím tím chemtrails, je jen projekcí něčeho mimo náš uzavřený systém. Tento systém má spíše charakter torusu. Slunce i Měsíc obíhají v jeho nitru.
Pozor, na Měsíc se nedá dostat, jde o umělé těleso s megalitickým osídlením, pravděpodobně sem přinesené odjinud, sestřelující všechno jemu nechtěné. To vede k zamyšlení, proč najdeme stopy na Měsíci po bombardování ze země. Zda je aktuálně Slunce původní, můžeme také polemizovat.
Árijské védy popisují období tří sluncí a také tří měsíců. O příběhu oběžnice, nebo spíše vnitroběžnice, Faty také známe příběh, jak dopadla na povrch Země po ždovském bláznění z doby existence Atlantidy. K tomuto později.
Jedna potěšující informace. Země je uzavřena, v karanténním režimu a nedá se z ní dostat pryč ani ve hmotné formě a ani ve formě nehmotné. Pokud sníš o nějakém věčném klidu ve ždovském ráji, raději dál ani nečti.

Země-prostorů nám podobných je obrovské množství. Nám blízké známe ze ždovské teorie sluneční soustavy, ale takových Zemí je násobně více. Vždyť Pluto je jednou planeta a jindy zase planetka. Mezi Zemi se dalo cestovat, ne na raketě s ruským motorovým systémem, ale přes speciální brány mezisvětí. Ty lze vidět a najít i dnes, dokonce jimi můžete i procházet, jen vás nikam nepřenesou. A kde je najít? Pohledejte výraz „vítězný oblouk“ a najdete je v celé Jevrópě.

Původně Zemi Migrad (kde nyní žijeme) po objevení osidlovali jen Árijci. Nejde o žádnou ždo-nacistickou mánii. Árijci jsou vysokého vzrůstu, od 12-30 metrů, žijí ve védické kultuře s vysoce rozvinutou technologií (alespoň my to tak nazýváme). Technologie nejsou postaveny na elektronice, čipech a fosilních palivech. Pozůstatky této kultury najdeme iv dnešní civilizaci, která je ještě nestihla nadobro zničit. Poslední fungující zařízení se používala ještě v 19. století.

Prostory-rozměrnosti jsou rozesety v bezkonečném prostoru. Jak je to zorganizováno a propojeno se dozví ten, kdo dokáže povznést své vědomí do širšího vnímání a pravděpodobně až po fyzické smrti.
Existuje také skupina zemí-prostorů zvaná galaxie tisíce sluncí. Tím, že tam tolik praží a všechno je tam vysušeno a spáleno, lidově nazýváme tuto oblast peklem. K těmto prostorům se váže i entita zvaná jahve (ijahave). O ní se dá více dozvědět ve čtení křesťanské bible či tóře, talmudu.
Menší rozbor: JAHVE obráceně EVHAJ = jEVREJ. Spojitost je zde jasně výrazná.
Jahve také označovaný jako elohim, anunnaki či nephelim, jedná se o generalitu destruktivního charakteru z temného světa.
Jahve nebo jinak titulovaný i Hospodin či pán, začal podle popisu v bibli po vytvoření všeho již existujícího, na osmý den tvořit své přisluhovače. Popis odpovídá vytvoření Adama a Lilith, později Evy. Tyto klony, tvořené výzkumníky elohim, také bychom mohli přirovnat k andělům, byli a jsou podstatě hermafrodité – oboupohlavní. Označíme je za rasu červených, jinak Ždi, neboť pocházejí z pekelných světů.

Toto vše se dělo na planetě Eden (ráj), která je situována na východ od galaxie, mléčná dráha. Proto všechny nové křesťanské oltáře směřují na východ, na rozdíl od původních obřadních měst Slovanů směřovaných na sever. Je zajímavé, že všechny legendy, mýty a představy směřují na sever.
Nově vytvořené entity červení Ždé měli jinou formu, než si nyní někteří představují. V bibli je celý popis tvorby klonů popsán – vyrobena z žebra (kostní dřeň potřebná ke klonování). Není zřejmé, jaké vědomí osídlilo tyto klony, ale s člověčenským duchem to nemá nic společného.
Pohádka o Kainovi pokračuje jeho přesídlením na planetu Nod? Na východ od Edenu. Na obou planetách tak pokračovaly experimenty různého druhu a genetický základ kradli od galaxií, kde přebývaly bytosti bohem stvořené. Pohádky o tom podávají skutečnosti, za sedmi horami (planetami) a sedmi doly, unesl strigon, drak či jiný ŽD princeznu. Myslíte si, že šlo o to, aby jim utírala prach a vařila? Původně jsem myslel na rození potomků, ale nakonec jsem došel ke genetice. Jaké kreatury z domu Ždovského vznikaly, najdeme v různých obrazových dokumentacích.

Kdy přesně Jahve objevil Midgard zemi, není zatím jasné. Ale jedno víme určitě. Objevil ji, zatáhl ji do elektrických galaktických válek, přivedl na ni Ždy, kteří dokončili rozvrat árijské kultury, definitivně ji zničili po poslední jaderné válce před 150-200 lety a dnes vládnou světu. Tento vesmírný parazit Jahve se svými otroky řádí iv jiných prostorách a rozměrnostech. Árijci s ním svádějí boj, přišli nejen o Midgard zemi, ale také o Mars a jiné země.
Ano, na Marsu (měsíc Ději) je pohřben Rurik ai když ve zničeném světě, stále tam žijí Árijci. To, že o tom Ždovská média mlčí, to je přece irelevantní. Nejstarší jako tak prokazatelný dokument je starý 900 let a pojednává zrovna o Rurikovi. Tím, že jsme v zajetí Ždovských historiků, léta létají nahoru dolů v milionech a miliardách, 900 let může být méně.
S Rurikem se pojí i příchod Peruna či potopení DaArie. Spojil bych to s příchodem Ždů na Midgard a začátek období temna. Árijci sice neprohráli hned, proces je dlouho (relativní pojem) trvající, neustálý a rozvratný. Stačí malá štěrbinka a parazit se dostane kde potřebuje.

O příchodu Ždů na Midgard zemi popisuje epos Rámajána. Šlo o příchod oboupohlavních tvorů různých forem a podob, jaké tehdy člověčenské oko nevidělo. Tito červený-Ždé se jako klony množili a plodili sami ze sebe. Měnili své pohlaví, měli mají šedou pokožku a kadejaké defekty, jako rohy, ocasy či jiné deformace. Typický je pro ně parazitimus, protože zvířecí duše je v tomto směru dosti omezená. Kdo postupuje vývojem zvířecím světem, má daleko od člověčenského ducha.
Tato červená rasa se začala agresivně křížit s kadečím. Jednak to byly zvěře, hlavně opice, ze kterých vznikla negroidní rasa. Další odnoží byli šedokoží, kde patří nyní například němci či japonci. Zelená rasa. Žlutá rasa vytvořená z bílé rasy, která zažila radioaktivní ozáření během některých z válek. Pro nás nejzajímavější je výsledek křížení červených s bílými, z čehož vznikají SLOVÁNÍ a židé. Toto křížení není přímočaré, docházelo k cílevědomému překřižování ras vzájemně, aby se docílilo požadovaného efektu debilizace vědomí v různých deformovaných tělech.
Rudí se křížili s opicemi, vznikli negri. Tyto pak křížily s bílými/šedými a vznikly bílí negri. Tito bílí negri osídlují celou současnou Evropu i severní Ameriku. Víceměnné jsou rozlezení všude po celém světě. Bílým se v současnosti rodí černé děti a černým bílé. Jde o výsledek násobného křížení.
Telegonie by měla být známa. U Árijců se přenáší rod po muži a pohlavním spojením programuje ženu (spermie se nevylučují jen při erekci a hlavně energetický nosič jsou fotony a ne samotná hmota). U Ždů je nositelem rodu žena.
Netřeba se dát zmást barvou pokožky, v současnosti podle ní Žda nerozeznáte.
Typické pro Ždy je homosexualita, kanibalismus, krvelačnost, parazitismus, pedofilie a jiné zvrácenosti. Je to výsledek jejich živočišné podstaty a jehveho původu.

https://via-midgard.com/news/video/dokumentalistika/kak-po-licu-otlichit-evreya-ot-slavyano-rusa.htm

Posledných dajme tomu 1000 rokov prebieha vyhladzovacia vojna Árijcov po celej zemi ale aj mimo Zem. Táto zem zažila príchodom Ždovského parazita niekoľko katastrof vo forme potopy, jadrového a elektrického bombardovania, neskutočných rozmerov.
Presné datovanie nie je možné overiť, určite nie podľa ždovskej histórie. Vieme že boli zostrelené dva mesiace, Lela a Fata, je dosť možné že aj nejaké to slnko. Fata sa pripisuje k Atlantíde, ale ku ktorej potope ju pripísať je tiež otázne. Tým, že bolo možné prechádzať medzi brány medzisvetia, je možné, že ždovský parazit prerazil práve do Atlantídy. Tam je príbeh zrejmý. Parazit obsadil pozície žrecov, nastolil kult Amona a dospelo to k celosvetovej katastrofe.
Aby som uviedol čo pojem ŽREC vyjadruje. Môj známy mi vždy pripomenie, že aj on keď príde z hory, sadne za stôl a pustí sa do pokrmu, žerie ako žrec:) Niektoré skupiny popisujú funkciu ŽREC ako nejakú vysoko duchovne vyspelú bytosť, ktorá nejakým procesom nadobudne túto funkciu, a potom všetko vybavuje v jemnohmotnom svete, kde to nie je ani možné overiť a rozpráva ako sa má žiť život. Toto je ždovský výmysel, aby mohli vytvárať kulty osobnosti – guruov.
Žrec je funkcia z védickej kultúry, ktorá poznala fungovanie hmoty aj nehmoty (duchovno). Princípy i mechanizmy boli jasne dané a poznané. Má to ďaleko od dnešnej ždovskej pseudovedy. Žrec sídlil v chrámoch Roda alebo Mary, mal rozsiahle védické poznanie, aby dokázal obsluhovať zariadenia v týchto chrámoch, používané na prenos energie a aj komunikáciu s inými svetmi či miestami v rôznych priestoroch či rozmernostiach. Tieto chrámy boli vystavené ako hviezdicové pevnosti. Potom je výraz „žizň rieci“ pochopiteľný ako „rozpráva o tom, ako sa kde žije“. Takýchto žrecov nešlo oblbnúť kadejakými ždo rozprávkami a hlavne si nevymýšľali fantazmagórie z komunikácie z nejakých duchovných svetov. S týmto prišli až žreci Amona – temný žreci.
Príklad použitia tajomstva temných žrecov tu:  https://www.jnet.sk/sk/informacie/blog/Leninovo-mauzoleum-je-zikkurat-v-centre-Moskvy_4077

To, že na zemi prebehlo viacero katastrof je dokázateľné pri hĺbkovom kopaní do 150m. Poslednú katastrofu – jadrovú vojnu – vieme presne určiť, že šlo o 19. storočie v rokoch od 1810-1850. Môže to byť spojené s pádom Atlantídy, vstupnou bránou Ždov do tohto sveta. Pád Faty by sme mohli nájsť v púšti Gobi, ale aj na Sahare. Okrem toho došlo od Faty k zmene dĺžky roku z 360 dní (preto má kruh 360 stupňov, to by žd nevymyslel) na 365. Keď si prepočítame predĺženie či už podľa ždkresťanského kalendára alebo Koľadovho Daru, zistíme, že každých 128 rokov je potrebné spraviť korekciu roka o jeden deň. Toto ale nebolo zaevidované, takže je dosť možné, že nový kalendár vznikol pred viac ako 128 rokmi. To zapadá do rokov 1810-1850.
Po tejto poslednej jadrovej vojne došlo k vyľudneniu, obloha sa vyliala na zem, padalo blato z oblohy a niekoľko ročné roky bez slnka. Neviem si to predstaviť, ale pozostatky vidíme. Kolosálne stavby zasypané v zemi, pyramídové komplexy zasypané zemou a tvária sa ako kopce, roztečené megalitické stavby tváriace sa ako hory, ždovskou geológiou vysvetlované ako vznik vrásnením a sopečnou činnosťou.
Skôr po tejto poslednej, než predposlednej potope, vznikol základ morského práva. Ždia opustili svoju domovinu Atlantídu, ktorú im samí veľkí Jahve pomohli zničiť ako nepodarený útok na Skýtiu a začalo presídľovanie do jEvrópy. Francúzsko bolo prvé, tam nájdeme aj miesta a udalosti z tóry či biblie, Paríž je ždovský Jeruzalem. Začala expanzia ždov do celého sveta vo vyľudnenom svete. Tým sa začala písať história, ktorú približne poznáme a trvá IBA 150 rokov.
Niečo na tému morského práva, pretože všetko čo sa udialo a udeje, je tomu podriadené. Nejde len o živého človeka.
https://www.jnet.sk/sk/informacie/blog?category=3868
https://www.jnet.sk/sk/informacie/novinky?category=3868

Počas vojny došlo k zamoreniu prostredia jadrovým žiarením a tiež k rozprašovaniu SARINu, ktorý spôsobuje dlhodobú stratu pamäti. Ani jedno ani druhé nezmizne len tak, všetko bolo potrebné vstrebať a uložiť do biologických tiel, ktoré sa nesmeli spaľovať, lebo by došlo k opätovnému uvoľneniu do atmosféry. Koľko trvalo od 1986 v Černobyle, aby začal byť opäť navštevovaný?
A ako to celé zabezpečiť? Negrov nasadiť všade kam to ide. Postupne ich prekrížiť s bielymi, prípadne inými. Príde ti to divné? Pôvodné obyvateľstvo jEvrópy má negroidné korene, opičí pôvod. Tu sa dostávame k Darwinovej teórii o opičom pôvode ždov. Má pravdu, presne tak to bolo. Latinsky „semia“ je opica a vo svetovom práve existuje pojem antisemitizmus, vzťahujúci sa na otázky ždovstva.
Pozrite si obraz Mony Lísy – kučeravá ždovka s pozadím zničeného sveta.
Vyľudnenie prináša veľa výhod. Niet toho, kto by odporoval novým predstavám o svete. Moci sa chytajú tí, ktorí za týmto celým stáli a veľmi rýchlo napredujú. Strata dlhodobej pamäti k tomu napomáha. Takže čo začnú robiť ako prvé? Predsa vymýšľať nové jazyky, upravovať existujúce jazyky, vytvoriť náboženstvá. Všetko treba robiť vo viacerých líniách, lebo 1-2 línie by sa mohli odchýliť od zámeru.
Po jadrovej vojne začína prvá ždovksá vojna (1. sv) a trvá do roku 1920. Hlavnou črtou je ničenie toho čo prežilo, zbieranie dokumentov a ich prepisovanie a falšovanie, prerábanie architektúry, nápisov a obrazov. Tiež ždia prišli s fenoménom zvaný ropa (hniloba), pre ktorú využili biomasu zakrytú nánosmi zeme premeniť na ropu. Ropu si môže doma vyrobiť každý, treba vedieť aký potrebuje vstup a aké dosiahnuť podmienky na vznik a činnosť ropných baktérií (kto kváskuje tak to je niečo podobné). Éra fosílnych palív začala a dobre bude v nasledujúcich rokoch profitovať.
Morské právo je spojené so správcovstvom potomkov Árijcov, preto sa Rottshield dostal tak rýchlo k majetku, založili banky s vkladom pôvodného obyvateľstva. Rockefeller mal na starosti fosílne palivá. Jednoducho si to veľmi dobre podelili.
Ždovský hnoj sa zo svojich Álp vyrútil do celého sveta a osídľuje jEvrópu i severnú Ameriku. Všade sa ale nachádzajú pozostatky Árijského obyvateľstva. Nič nemení na tom, že si tento Jahveho výtvor nárokuje na všetko kde sa vyhnojí. Začínajú strety nielen obyvateľstva ale aj záujmov.
Vznikajú hnutia pre metodiku – rozdeľuj a spojuj. Na Slovensku takých poznáme pod pojmom štúrovci. Študovali na ždovských lýceách, aby potom mohli rozvrátiť v ťažkých podmienkach prežívajúcu dŕžavu/federáciu. Vznikajú tiež hatlaniny ako maďarčina či francúzština, a potom deriváty staroruského jazyka vo tvaroch nemčina, angličtina, hebrejčina, … Je príhodné že hebrejčina vznikla z arabského jazyka, ktorý je árijskou ligatúrou pre vojenské účely. Príbuznosť nemčiny s angličtinou je jasná a tiež aj so staroruštinou, len dnes archaizmy ždovská ústava Ľudovíta Štúra povyhadzovala a stratila sa tak priama spojitosť s nemčinou.
Černosi a ždia osídlili jEvrópu a severnú Ameriku. Černosi sú používaní ako opice, a majú ako výsostné postavenie, pretože opice potrebujú určitý čas kríženia, aby sa mohli evolučne posunúť. Zmienok o černošských šľachtických rodinách je veľa, napríklad kráľovná Viktória pochádza z černošskej šľachtickej rodiny z Portugalska. Súčasní monarchovia Británie majú negroidné-ždovské gény. Spomeniem, že taký žd Puškin (kin-syn je prípona ždov = syn Puša) mal deda negra, ktorý navyše slúžil ako generál v cisárskom Rusku. George Washington bol taktiež neger. Zaujímavé? Vôbec nie. Negrov nepoužívali len na robotnícke práce, ale tiež na prostitúciu, čím dosiahli kríženie s iným obyvateľstvom. Čiernych bastardov používali ďalej v pracovných táboroch a bielych bastardov (biely černosi) boli odoberaní a stavaní do funkcií, hodností a pozícií. Priebežne sa dokumentácia o týchto černochoch likviduje a prekresľuje sa na belochov. V podstate briti, francúzi, nemci, američania, … majú ždonegroidného predka. Smiešne a pritom si ždia nacisti vytvorili predstavu árijcov 🙂
Je zaujímavé, že nemčina ako nový jazyk sa používal v celej jEvrópe aj severnej Amerike. Skoro polovica obyvateľstva v súčasných USA v 19. storočí boli ždia-nemci. Vojna sever proti juhu nebola, aspoň nie proti nejakým indiánom. Indiáni boli Árijci, neskôr označovaní ako Slovania a z toho vznikla aj fabulácia vojny proti otrokom (slave = otrok = slovan). Foto dokumentáciu použili zo zničených miest po jadrovej vojne a indiánov nafotili žobrákov v nejakom típí. Negenocídou indiánov zakryli oveľa väčšie svinstvo.

Navyše sa rozvíjajú rôzne náboženstvá, nad ktorými drží ruku Vatikán. Na pozostatkoch pôvodných chrámoch sa stavajú rôzne satanské stánky, sprevádzané rituálmi umiestnenia Terafima, podobne ako Lenina, zasvätené démonovi VIL. Pyramídy neboli miesta, kam si šiel niekto meditovať, boli to harmonické rezonátory, generátory alebo usmerňovače energie. Náboženstvám sú pridávané rôzne dokumentácie, ako korán, biblia či korán. Nad všetkým má dohľad Vatikán, ktorý pomocou svojich prisluhovačov zbiera pozostatky Árijskej kultúry. Čím väčší chaos a nevraživosť, tým sa tomu lepšie šéfuje.
Pozrime sa na nápis v kresťanstve IHS / JHS = Iesus Hominum Salvator (Ježíš spasitel lidí). Jesus je len zámienka za Jahve. Salva v našom jazyku je spojená so strieľaním či bombardovaním. Keď to dáme celé dokopy = jahve spasiteľ ľudoopov (ždov) alebo jahve ničiteľ človekov. O biblii bolo veľa popísaného, je to ždovský konštrukt.

Prvá ždovská vojna končí rokom 1920. Čo všetko sa im podarilo za tú dobu vykonať nie je úplne zdokumentované. Ale vznik ždo-kapitalizmu a ždo-bolševizmu je zrejmý. Na odštartovanie priemyselnej revolúcie bolo použité zlato po Árijcoch. Možno ťa prekvapí, že severná Amerika, jEvrópa i západné Rusko patrili do jedného celku označované ako „Weimarská republika“. Dostávame sa k otázke, prečo bolševizmus vznikol u nacistov a prešiel do „Ruska“. Vtedy to ale boli prepojené územia. Rozumiete, prečo existuje jediný nekontinent začínajúci inak než na A, a tým je jEvrópa? Svet bol zamorený ždmi a ich černochmi. Tých čo zostali v jEvrópe árijského pôvodu krížili so sebou a vytvorili Slovanov. Tým potom strčili kresťanstvo, nad ktorým stoja ždia a nad ždmi stojí trinásty kmeň = Leviti. Cigáni, nielen slovenskí, sa tiež radia do jedného z týchto kmeňov.
Spomeniem, že bolševici na počiatkoch všetko písali v hebrejčine a Árijské obyvateľstvo ich systém okrádania a znárodňovania odmietal. Slovania sa podvolili, Árijci nie. Začal hon na Árijcov. Snažili sa ich rozbiť alkoholom, no ten odmietali piť. Tak im za pitie alkoholu najskôr platili. Ale ani tak ho Árijci nepili. Tak boľševici pristúpili k strieľaniu nepičov alkoholu. Toto je len jeden z príkladov ždovských praktík páchaných na Árijskom obyvateľstve.

http://armycarus.do.am/forum/7-132-1http://armycarus.do.am/forum/11-107-1http://armycarus.do.am/forum/7-13-1

Čo novodobé slovanstvo? To je výsledkom práce žda Rybnikova?, ktorý „drobne poupravil a vytvoril“ predstavu o slovanoch odetých do ľanových košielok a skákajúcich okolo ohňa, modliacich sa k Bohu. Védy sa našli po druhej ždovskej vojne, nie je zaručená ich nedotknutosť ždovským parazitom. Ďalej nasledovali odnože v podaní Trechlebova, ktorého na slovensku šíri kučeravý. Slovanstvo má veľmi málo spoločné s védizmom, pretože ho rovnako ako ezoteriku vytvorili ždia. Na slovensku sa to potvrdzuje niekoľko násobne.

Vráťme sa ku „Weimarskej republike“, ktorá trvala do roku 1933, kedy sa rozpadla. Ale prečo sa rozpadla? Nenásytnosť priemyselnej revolúcie odštartovanej v súčasných USA, viedla k veľkej hospodárskej kríze, ktorá sa automaticky premietla aj na území jEvrópy, nakoľko to bol jeden hospodársky celok. Veď nemci dodávali svoje fosilné výrobky do celej jEvrópy, dokonca aj do ždovského cisárskeho Ruska. Veď v západnom Rusku (dnes Bielorusko, Ukrajina, …) existujú doteraz nemecké dediny s nemeckým obyvateľstvom.
Teraz sa zamyslime na tým, prečo nacistov hospodársky podporovali USA, Británia aj Sovieti? Odpoveď je hádam už zrejmá. Počas hospodárskej krízy sa začnú veľké územia deliť, regióny sa snažia čo najlepšie prežiť. Čo nastane po ukončení krízy ohromných rozmerov? Bilancovanie a vyhodnocovanie. Jevrópa bola rozsekaná na menšie územné celky a to bolo len v priebehu desaťročia. Takže je čas na zjednotenie. To je možné vykonať sústredením sa na jeden subjekt, ktorý sa v maximálnej miere podporí a privedie ostatných do spoločného košiara.
Prečo nacisti tak rýchlo obsadili jEvrópu bez menších problémov a odporu? Hospodársky doping a tiež prepojenie na bývalý hospodársky subjekt. Dokonca od 1941 nacisti pridávali aj územia západného Sovietskeho zväzu, vedeného ždmi, bez závažných problémov.
Pripomeňme si, že Mikuláš II, Lenin a Stalin boli jedna pokrvná rodina. S nacistami či Japoncami mali tak blízko ako len žd môže mať k ždovi.

Čo sa presne udialo a bolo rozhodnuté nezjednocovať jEvrópu pod vedením ždovských nacistov mi zatiaľ nie je známe. Ale jedno je zrejmé, bez pomoci Árijcov v podaní Sibírskej armády by to sovieti nedokázali. Možno to tak bolo dané od začiatku, po kríze urobiť pumpu na vyvolanie vojny, aby sa všetci zadĺžili a mohlo sa začať od znovu.
Vedľajším efektom druhej ždovskej vojny bolo ničenie historických a kultúrnych pamiatok, dokumentácie, knižiek, obrazov a iných predmetov. To všetko prechádzalo úpravou a prepisovaniu. Aj iné aspekty by sa dali nájsť, no mňa zaujíma falšovanie dejín.

Po vojne mali v pláne briti s ždom Churchilom do 3 mesiacov odštartovať ďalšiu vojnu, zrejme vízia zjednotenej jEvrópy im stále stála v krku. Nejako to nevyšlo a tak sme sa dočkali studenej vojny. Pripravovaný vojenský útok USA na Varšavskú zmluvu v 1968. Rozpad Varšavskej zmluvy v 90-tych rokoch a presun národného hospodárstva do rúk kapitalizmu. Naplnenie plánu zjednotiť Európu od 60. rokov sa nakoniec naplnil. Len za ten čas na scénu prišli aj iní hráči, ktorí majú o Európu svoje vlastné záujmy.

Ždo-slovanov nájdeme na každom kroku. Árijcov je už naozaj veľmi málo a na území Ruska ich žije ešte menej. Árijské védy sa našli počas druhej ždovskej vojny. Či to malo nejaký súvis so zmenou vo vojne neviem. Viem ale to, že sú všade vo svete zakazované. Prečo, je úplne jasné, veď popisujú vesmírneho parazita ždov vo svojej pravej podstate.

Keď si zhrnieme priemet do dnešnej doby, ideme podľa rovnakého scenára. Hospodárska kríza nevídaných rozmerov je pred dverami. Najbližších 8 rokov bude veľmi zaujímavých a jedinečných. Ako na hojdačke – raz hore a raz dolu. Tento polrok bude ešte hektický. Počítam s tým, že naočkujú ľudoopov, a potom budú rok vyčkávať. Ak dovtedy nepríde ekonomický krach systému, tak po lete 2022 to bude otázka mesiacov.

Osobne vidím snahy zopakovania scenára o zjednotení ždov po celom svete. Ždia obsadili vlády všetkých štátov sveta. Všetci takzvaní najmocnejší muži sú ždia (aj Trump i Putin) s negroidnými génmi. Kto sa spolieha na to, že mu nejaký žd zabezpečí slobodu (tá sa dá kúpiť), úplne zbytočne čítal tento článok. Tiež nečakajte dedka na vajtmare.
Jahve tu už je a určite ho uvidíme aj na vlastné oči, len treba prežiť dekádu v plnom zdraví a mentálnej kondícii.
Jahve spasiteľ si nenechá ujsť svoje ovečky po 150 rokoch intenzívneho pasenia. Všetky zvieracie duše patria jemu, spása je istá.

Nájdeme východ von z Matrixu ?

https://www.podtatransky-kurier.sk/za-zrkadlom/geneza-matrixu