Je velmi pravděpodobné, že špičky pětidemolice skončí na seznamu hledaných válečných zločinců bez šance ukrýt se v zahraničí

Skončí špičky 5demolice na seznamu hledaných zločinců?

Vedení RF se rozhodlo zařadit, zatím stále ještě prezidenta, Zelenského na seznam hledaných zločinců. Jak vyšlo najevo, spolu s ním byly na uvedený seznam zařazeny i další špičky Ukrajinského režimu – vč. bývalého prezidenta Porošenka, špičky UA armády, ale i ekonomického života země.

Při té příležitosti se naskýtá otázka, zda nebude seznam rozšířen o další osoby, klidně i v zahraničí. Osobně si myslím, že je velká pravděpodobnost, že může být obohacen o partu našich chciválků Fialy, Pavla, Černochové a dalších. Ten poměr bych vyjádřil 60:40 ve prospěch zařazení na seznam mezinárodně hledaných teroristů-zločinců.

Pokusím se vysvětlit proč si to myslím.

Kdo sleduje situaci chápe, že tohle není obyčejný konflikt mezi UA a RF. Ve skutečnosti to je konflikt mezi anglosasy vedeným KoZa (Kolektivní Západ) rukama Ukrajiny proti RF, která se postavila dalšímu rozšiřování světové hegemonie anglosasů. Proto mj. nemůže skončit nijak jinak než absolutní porážkou RF nebo absolutní porážkou KoZa, resp. anglosasů.

Rusové tvrdí, že anglosasové zhruba 1x za 100 let dají dohromady zdroje celé Evropy a vyrazí pokusit se vyloupit zdroje na území Ruska. Zatím se to nepovedlo ani Napoleonovi ani Hitlerovi a zjevně se to nepovede ani nyní prostřednictvím Zelenského Ukrajiny. Rusové navíc mají všechny důvody tentokrát nepřistoupit na nic jiného, než na absolutní porážku anglosasů – cokoliv jiného by v podstatě znamenalo, že by protivníkovi dali v podstatě čas, aby si „olízal utrpěné rány“, znovu se zkonsolidoval, znovu zmanipuloval veřejné mínění na svém území a znovu se pokusil o loupeživou výpravu … a Rusové by znova prolévali krev, všechny dosavadní oběti by byly de-facto zbytečné.

Navíc, na straně RF je neprůstřelný argument – s KoZa nemá smysl vyjednávat, protože nedodržují ani ústně veřejně uzavřené smlouvy ani ty písemně stvrzené. Nejvážnější porušení jsou slib nerozšiřovat NATO a Minské dohody, kdy naprosto „frajersky“, přesvědčeni o své nadřazenosti, vytroubili do světa, že Minské dohody nesepisovali s cílem dosáhnout míru, ale jen a jen získat čas na lepší přípravu pro své loupežnické úmysly.

Jak píšu – je mnoho důvodů si myslet, že to tentokrát neskončí nějakou dohodou „velkých kluků“, ale dojde na důslednou likvidaci hegemonie anglosasů.

Taky se říká, že je znám nespočet způsobů, jak dostat ruského medvěda z brlohu, ale zatím není znám jediný způsob, jak ho vrátit zpět.

Podle jakých pravidel se vlastně hraje.

Tohle je hodně důležité pochopit. Sovětský svaz a s ním celý východní blok nebyl poražen vojensky, ale díky tzv. „soft power“, kdy rozbor by byl na samostatné téma. Podstatné ale je, že Putin a parta kolem něj si z toho očividně vzala ponaučení, evidentně provedli důkladnou analýzu a svým možnostem přizpůsobili strategii – viz. např. nenápadná věta v rozhovoru Putina s Carlsonem, kde VVP říká, že KoZa nelze porazit v mediálním prostoru, protože mj, jejich elity vlastní nejvýznamnější média, která v podstatě monopolně formují mediální myšlení … a tím jsem u podstaty strategie.

Tvrdím, že v tomto konfliktu jde o názor států (a jejich občanů) hlavně mimo KoZa.

Role hegemona je totiž hlavně psychologická záležitost. Můžeme to vzít i v malém – pokud se např. vzbouří menšina ve státě, tak vedoucí elity si vynutí svou vůli násilím. Pokud se ovšem vzbouří drtivá většiny, pak elity nemohou dlouhodobě bojovat proti všem.

Obdobně to je i v globálním měřítku. Při náznaku neposlušnosti si hegemon (USA) vyberou osamocenou oběť a tu exemplárně a nepřiměřeně potrestají …. aby všichni OSTATNÍ věděli, co je čeká, pokud se nebudou dobrovolně řídit „přátelskými“ radami hegemona. Problém nebyl v případě Libye a nápadu Kaddáfího přestat používat USD, problém nebyl ani v případě Saddáma a Iráku. Tam to šlo ukázkově jako po másle a trest byl odstrašující. Zadrhlo se to v případě Sýrie a snahy „Asad musí jít“ a pak nějak celkově v případě Íránu. V těchto dvou případech se to sice zadrhlo, nicméně to nebylo ještě fatální, tohle ještě byli anglosasové schopni mediálně pokrýt a škody napravovat. V případě odporu RF jde už ovšem o fatální střet, jehož výsledek bude určující pro ten zbytek zemí, který má „světa podle pravidel (USA)“ už plné zuby. Proto v tomto střetu jde anglosasům doslova a do písmene o vše.

Takže znova – v konfliktu jde o to, jakou pozici zaujme, jaký názor si udělá většina světa mimo státy KoZa.

Tohle je důvod, proč se Putin snaží dodržovat válečná pravidla a mezinárodní právo. Netvrdím, že je v tom dokonalý, ale každý vidí rozdíl – mírumilovné USA se svým obranným uskupením NATO se vždy při své agresi prioritně zaměřily na civilní infrastrukturu. Vzpomeňte na slova, která zazněla při „humanitárním bombardování“ Jugoslávie a cílem byla energetická soustava, kdy důsledky dopadaly hlavně na civilní obyvatelstvo – někdo z představitelů USA tehdy řekl, že zastavit to je jednoduché … stačí přistoupit na pravidla USA. Naproti tomu Putin vyhlašuje, že cílem nejsou Ukrajinci, ale vedení, které se převratem zmocnilo země, cílem není zničit infrastrukturu, ale zasahovat přednostně proti vojenským cílům atd.

Zkrátka, kdo chce vidět, ten rozdíl vidí a vidí, že VVP se očividně snaží dodržovat válečná pravidla a mezinárodní právo v míře, která je možná. A tohle je vzkaz vysílaný do světa, který očividně nachází příjemce nejen mimo země KoZa.

Mediální zkratka by byla následující – USA loupí podle „pravidel“, která dle potřeby v čase mění a nedodržuje žádné dohody. My nabízíme rovnocennou spolupráci a dodržování mezinárodních zákonů. Je na Vás, kterou stranu si vyberete.

A teď k našim chciválkům.

Věc se má přece tak, že UA ani RF si navzájem nevyhlásily válku. RF tvrdí, že důvodem jejich konání je zastavit genocidu podporovanou vedením UA namířenou proti UA občanům ruské národnosti. Současně tvrdí, že zdrojem moci party kolem Zelenského je neústavní převrat (a opět nedodržování sjednaných dohod s anglosasy) a že tady máme taky precedent s Kosovem, který stvořily (tehdy ve svůj prospěch) USA.

Aktuálně vedení RF zařadilo současné (i bývalé) špičky vedení UA na seznam hledaných zločinců což mj. signalizuje, že si jsou jisti vítězstvím a taky dávají tímto signál, že žádné jednání (mimo absolutní kapitulaci) nepřichází v úvahu, protože s veřejně označenými zločinci nikdo nikdy nevyjednával a tedy se ani vyjednávat nebude. Tohle je taková mediální příprava, ovšem podstatné bude datum 20.května 2024, kdy se hodně věcí (podle mezinárodního práva a zvyklostí) změní – tím dnem přestane být Zelenský legitimním prezidentem a celé vedení kolem něj pak bude možno označit za nelegální uchvatitele moci. A opakuji, není důležité, co budou vytrubovat média lidem na KoZa, ale jaký postoj zaujme většina států světa, tedy státy mimo KoZa.

V naší kotlince pak z pohledu mezinárodního práva a zvyklostí situace vypadá následovně – do 20.5.2024 naše vedení všemožně podporovalo a jistě bude podporovat válečné úsilí zatím LEGÁLNÍHO vedení UA. Je možná k diskuzi, nakolik je legální, když zdrojem moci je státní převrat financovaný USA a podporovaný KoZa, ale opět – podstatný je pohled a názor zbytku světa, který jednoduše Zelenského jako prezidenta UA zatím uznává. Diskutabilní je i válečné snažení KoZa, což by šlo definovat jako nepromlčitelný zločin přípravy války, ale opět … klíčový je názor zbytku světa, který to zatím více-méně akceptuje.

Ovšem podstatný předěl asi nastane 20.5.2024 – to je den, kdy končí Zelenskému prezidentský mandát. Po tomto datu tím zbytkem světa pravděpodobně nebude uznáván jako prezident UA, ale spíše jako diktátor nebo uchvatitel moci. Pro naše chciválky se taky hodně změní – od podpory prezidenta UA (s diskutabilní legitimitou) pravděpodobně plynule přejdou k podpoře nelegitimních uchvatitelů moci na území UA, kteří navíc páchají teroristické činy – válku přece nevyhlásili a jejich útoky jsou zaměřeny na civilisty, což je naprosto proti válečným pravidlům a nápadně to připomíná teroristické činy různých bojůvek. A na výkon terorismu a podpory má ten zbytek světa celkem konzistentní názor.

Dřív nebo později bude muset dojít k jednání a dohodě s anglosasy, resp. USA. A já se domnívám, že obsahem dohody (kapitulace) bude nejen vytlačení USA z Evropy, ale hlavně min. symbolické potrestání některých osob, které budou veřejně označeny za strůjce nebo podporovatele celého konfliktu. A tady si živě dovedu představit, že předmětem tohoto „handlu“ bude obětování, z pohledu USA, naprosto bezvýznamných figur, ale z pohledu RF zajímavých osob. Putin má tahy promyšlené dopředu, což tupci v našem vedení nejsou schopni ani postřehnout – připomínám zařazení ČR na seznam ne-přátelských zemí, dále mediální vlnu, že civilisty v RF zabíjejí české zbraně dodané bez omezení použití UA atd. Takže pokud RF zařadí na seznam hledaných zločinců, resp. podporovatelů teroristů, což je mezinárodně uznávaný zločin, Fialu a spol, pak nevidím důvod, proč by se měly USA vztekat a nedej Bože naše chciválky bránit … jednoduše je za něco vymění. Bude to vyhovovat jak USA, tak i RF, která mediální přípravu už dávno začala … jenom ti kreténi to nevidí.

Není jisté, zda k tomu dojde, ale pokud po 20.5.2024 naši chciválkové nepřestanou s podporou Zelenského a jeho režimu, pak bych na jejich svobodu nebo život nevsadil zlámanou grešli.

 

AUTOR: David Dvořák

ZDROJ