ÚDAJNÁ ČESKÁ REPUBLIKA NERESPEKTUJE UNIFORM COMMERCIAL CODE ANI STATUS ŽIVÉHO, SUVERÉNNÍHO ČLOVĚKA.

Naší redakci byl zaslán text jedné rodiny, která se nezalekla falešných úředníků, falešných soudců, falešných policajtů a jejich zločinného kartelu, který vyvíjí nátlak na jejich maminku, 80 letou důchodkyni, kterou tlačí do opuštění domu, jehož od začátku zfalšovaná exekuce (nezákonně otevřená nová exekuce, která byla dávno uzavřena), soudní excesy-podvody jeden za druhým, zfalšované papíry (ostatně jak jinak u falešných úředníků). Údajní exekutor Pavel Dolanský s údajným exekutorem Janem Makariem a údajným exekutorským pomocníkem Davidem Zvěřinou podvodně přepsali dům na jiného majitele a v podvodné dražbě ještě šikovně proprali spolu s údajnými policajty a údajnými státními zástupci peníze, protože ani v jednom případě NESEDÍ DATA PLATEB!, pravděpodobně z krádeží jiného majetku. Držitelé důkazů říkají, že tak rozsáhlý případ soudně – policejní a exekutorské korupce doložen falešnými rozsudky falešných soudců bude předám armádě SHAEF – CID, vyšetřovacímu kriminálnímu oddělení ve Stuttgartu. Jako sebeurčení jedinci a živí lidé a členové Trustu Věčné Essence mají smlouvu přímo s Pentagonem, která se údajným úředníkům zabavené a anulované korporace Česká Republika Ltd. zasílá s jinými dokumenty. Tentokrát se ignorance dokumentů falešným úředníkům nevyplatila.

Pokutovaní falešní údajní úředníci, kteří fingují práci v zabavených, anulovaných obstavených údajných státních institucích korporace Česká Republika Ltd. a bankách. Skutečnost, že nevyvrátili Affidavit – místopřísežné prohlášení o skutečnostech, přiznali svou vinu na celé loupeži domu i svůj nelegální status. Proto, že pokračovali v nelegálních soudních řízeních, které byly zastaveny ze strany IAM-WEIS, jim byla zaslána faktura od doby nelegálního přepisu domu na katastru do doby posledního soudního procesu. Bude na ně podáno soudní podání UCC1, bude jim zkonfiskován veškerý majetek a někteří budou čelit vojenskému tribunálu za porušování vojenského – stanného práva i Uniform Commercial Code platného pro všechny a všude.

FIALA PETR – údajný premiér údajné České Republiky Ltd.

Faktura Nevyvrácený Affidavit Celý materiál

BLAŽEK PAVEL – údajný ministr spravedlnosti

Faktura Nevyvrácený Affidavit Celý materiál

DOLEJŠOVÁ LENKA – údajný ministerský rada oddělení prostředků z majetkových sankcí odboru odškodňování

Faktura

ZVĚŘINA DAVID – údajný exekutorský kandidát

Faktura

MAKARIUS MILAN – údajný exekutor zbavený funkce, odsouzený a čekající na celu

Faktura

STŘÍŽ IGOR – údajný nejvyšší státní zástupce

Faktura Nevyvrácený Affidavit Celý materiál

ANGYALOSSY PETR – údajný předseda údajného nejvyššího soudu

Faktura Nevyvrácený Affidavit Celý materiál

ZEZULA ALEŠ – údajný soudce údajného nejvyššího soudu

Faktura

ŠÁCHOVÁ IVA – údajná soudkyně okresního soudu v Uh. Hradišti

Upomínka faktury Nevyvrácený Affidavit Celý materiál

JIRMANOVÁ MIROSLAVA – údajná soudkyně údajného nejvyššího soudu

Faktura

POLEDNA ZBYNĚK – údajný soudce údajného nejvyššího soudu

Faktura

NĚMEC LIBOR – údajný advokát

Faktura

GLATZOVÁ VLADIMÍRA – majitelka údajné advokátní kanceláře

Faktura

RYCHETSKÝ PAVEL – údajný předseda údajného ústavního soudu

Faktura Nevyvrácený Affidavit Celý materiál

MLYNARČÍK JAN – údajný předseda údajné exekutorské komory

Faktura Nevyvrácený Affidavit Celý materiál

VONDRÁŠEK MARTIN – údajný policejní prezident

Faktura Zdvořilé upozornění Celý materiál

BSONEK MARTIN – údajný vedoucí údajného Územního odboru policie Uherské Hradiště

Faktura

GABRHEL BOHUMIL – údajný policejní úředník z údajného Odboru vnitřního vyšetřování KRPZ

Faktura

GREGÁREK LADISLAV – údajný policejní úředník z Odboru vnitřního vyšetřování KRPZ

Faktura

FIALOVÁ IVA – údajný policejní úředník z údajného Oddělení hospodářské kriminality Uh. Hradiště

Upomínka faktury č.1

TKADLEČEK JAROMÍR – údajný ředitel údajného krajského ředitelství Policie Zlín

Faktura

DEJMEK LADISLAV – údajný okresní státní zástupce v Uherském Hradišti

Faktura Nevyvrácený Affidavit Celý materiál

POTOMSKÝ MICHAL – údajný státní zástupce v Uherském Hradišti

Faktura Nevyvrácený Affidavit Celý materiál

MAHDAL LUKÁŠ – údajný státní zástupce v Uherském Hradišti

Faktura Nevyvrácený Affidavit Celý materiál

 

 

NEVYVRÁCENÝ AFFIDAVIT – MÍSTOPŘÍSEŽNÉ PROHLÁŠENÍ SE STÁVÁ V KOMERČNÍM I JAKÉMKOLIV JINÉM PRÁVU PRAVDOU.

ČESKÉ SOUDY, STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ A CELÝ ESTABLISHMENT JSOU TEDY JEN TLUPOU PROHNANÝCH A PROLHANÝCH NELEGÁLNÍCH PODVODNÍKŮ-GANGSTERŮ, KTEŘÍ IGNORUJÍ JAKÉKOLIV PRÁVNÍ NORMY, ZÁSADY I MAXIMY.

JEJICH ROZSUDKY, PŘÍKAZY A ZÁKAZY BY SE MĚLY TEDY IGNOROVAT A VŠICHNI TITO ZLOČINCI BY MĚLI BÝT PŘEDÁNI ARMÁDĚ, ZBAVENI FUNKCÍ, UVĚZNĚNI A NEBO ROVNOU POPRAVENI.

POSLEDNÍ NE LEGÁLNÍ AKCE – INKOUSTEM NEPODEPSANÝ ROZSUDEK – ÚDAJNÉ SOUDKYNĚ-GANGSTRA BEZ JAKÉHOKOLIV LEGÁLNÍHO STATUSU, IVY ŠÁCHOVÉ

Na Ivu Šáchovou a její soudně-policejní gang bylo právě nyní podáno trestní oznámení na SHAEF-CID.

 

Dokumentace z nelegálních přímo čarodějnických procesů těchto soudních podvodníků, lhářů a zdegenerovaných ničemů s janou: kolkovou Věčnou Essencí IAM-jk-05241943

https://drive.google.com/drive/folders/13EJN0bARTXXuUpHd5SFSW7Dz0jxtsTdP?usp=drive_link

Dokumentace Věčné Essence :jana: kolková IAM-jk-05241943

https://drive.google.com/drive/folders/1jQK7PhwmHuPpvq3Y72YsiqgEMKRHa1AU?usp=drive_link

Zrušené a neustále navazované nelegální kontrakty soudně – policejní – exekutorské mafie

https://drive.google.com/drive/folders/1WgqDw7MWA1maJ7lDszY7neEfBEypuCUy?usp=drive

 

původně bylo “jádro problému” toto … ale s odchodem démona Vrány, problém skončil. Potom se otevřel znovu – ve formě nelegální exekuce – aby během času proměnil temnou černou jámu z jiného světa, která pozře všechny své stejně démonické a temné promotory …

Starý článek a požadavek na armádu o odstranění uherskohradišťského “mynářova gangu”

…. a další materiál od pana jiřího: kolka …. zdá se, že to nemá konce … hrůůůůza …

Co znamená v praxi terminus tecnicus “policejní stupidita”. Encyklopedie každého dne.

Jak můžeme jasně a názorně vidět, hlavička dopisu je nadepsána jasně DOPIS 3 STRANĚ – FAKTURA a je určen místnímu šéfu ozbrojeného gangu Bsonkovi, který dělá vymahatele pro Dejmka. Fialová je jen “zařizovací šiml”. Na každém dopisu je datum, na každém mejlu je datum a na každé faktuře je datum a na každém Affidavitu je datum a VŠUDE jsou jména, adresa a telefon… prostě VŠUDE kam se podíváte jsou DATUMY. Jen Fialová má zase svou policejně-kriminálnickou myopii a NEVIDÍ nikde nic. Ani jména ani datumy. Jako bych to neprorokoval :).

SMLOUVA – NEVYVRÁCENÝ AFFIDAVIT VLÁDĚ PREZIDENTA DONALDA TRUMPA O INTERVENCI ARMÁDY NA OBHAJOBU A OCHRANU ŽIVÝCH – AUTODETERMINOVANÝCH – SUVERÉNNÍCH INDIVIDUALIT.

Odpověď sebouurčeného jiřího: kolka, zkorumpované, údajné policejní agentce Ivě Fialové z údajného Oddělení hospodářské kriminality v Uherském Hradišti, která je jedním z hlavních aktérů (nižší úrovně), se zbytkem fakturovaných falešných úředníků anulované korporace Česká Republika Ltd., nelegálních převodů, krádeží majetku a nelegálního vystěhovávání a praní financí nabytých touto nelegální aktivitou skrze nelegální dražby a převody. On nám také zaslal celý tento materiál:

Být “suverénní” NENÍ děsivé, není “nezákonné”. Osobní “suverenita” je VĚDOMÍ, že Vy i VY (způsob zápisu jmen a podpisů otroků) jste vy!

Základně VY ani Vy nemusíte být “špatní” a ani nejste občany USA, a. s., nebo ČR Ltd. .. etc!

VY i Vy jste v procesu osvobozování z ekonomického otroctví! Lidé jsou jediným druhem na Zemi, který musí “platit” za to, že zde může žít! Náš “platební systém” byl navržen chamtivou a šílenou temnou kabalou!

V SOUČASNOSTI NENÍ ANI SPRAVEDLIVÝ, ANI LEGÁLNÍ A ANI NEBUDE TOLEROVÁN !!

Vnitřní postavení pravého významu toho, že jste se narodili jako “Duchovní suverénní duše“, na rozdíl od toho, že jste byli při narození začleněni do “Systému zotročení Temnou korporací”, je prvním krokem k znovuzískání vaší suverenity.

 

DOFAC – Director of Foreign Assets Control

The Director of Foreign Assets Control is our NEW enforcement office within the newly reformed Treasury for Redress of Grievances against FOREIGN CRIMINALS!!!

We FINALLY HAVE a process for retribution!!!

They will help people from ALL THE WORLD:

⁃ Get out of prison including Jan 6 prisoners

⁃ Get out of foreclosure

⁃ Get out of traffic violations

⁃ Block CPS

⁃ We can also report ANY AND ALL foreign agents working for the BAR (note: lawyers deal in contract law – if they are part of the BAR they are a foreign agent / attorneys deal with turning you into the court on behalf of the BAR – they are definitely a foreign agent)

⁃ We can now report any Oath of Office that is signed with ANY ALL CAPS CORPORATION name or title (any person’s name or any person’s affiliation). These are foreign imposters who are posing as an elected officials.

2 EASY STEPS:

Step 1)

File a 3949A along with an Affidavit of Truth to all actors involved in your case. Get everything notarized and send via certified mail.

Check out https://www.affidavitwarriors.com for a sample Affidavit and/or a sample Redress of Grievances.

Check out: https://bondsforthewin.com/bond-request-letter-examples https://bondsforthewin.com/bond-request-letter-examples for sample FOIA requests if you want to obtain their Oath of Office (bonds are not necessary).

Step 2)

Send your case file, photocopies of the 3949A, and your Affidavit of Truth to the DOFAC – they will investigate any commerce taking place in the private sector and block them from embezzlement and piracy. It’s all part of JAGThe United States Army Judge Advocate General’s (JAG) Corps. . They will do the audit on the court, lawyer, judge and/or public servant! All you have to do is open a claim on their website: https://ofac.treasury.gov (https://ofac.treasury.gov

THEY ARE THE NEW ENFORCEMENT DIVISION within the Treasury

it’s just the silver bullet we have all been looking for !!!

———————————český překlad——————————

DOFAC – Ředitel pro kontrolu zahraničních aktiv

Ředitel pro kontrolu zahraničních aktiv je náš NOVÝ donucovací úřad v rámci nově reformovaného Ministerstva financí pro nápravu stížností

na

ZAHRANIČNÍ ZLOČINCE!!!

KONEČNĚ MÁME proces pro odplatu!!!

Pomůže lidem VŠEM LIDEM NA CELÉM SVĚTĚ!

⁃ dostat se z vězení, včetně vězňů z 6. ledna.

⁃ dostat se z exekucí

⁃ dostat se z dopravních přestupků

⁃ zablokovat CPS = platby energetickým monopolům

Můžeme také nahlásit KAŽDÉHO A VŠECHNY zahraniční agenty pracující pro BAR(poznámka: každý advokát, který se zabývá smluvním právem – pokud je součástí kriminální organizace BAR, pak je tedy zahraničním agentem / advokáti se v podstatě zabývají tím, že vás jménem BAR udávají u soudu – rozhodně jsou zahraničními agenty!)

⁃ Nyní můžeme také nahlásit jakoukoli přísahu-slib, která je podepsána JAKÝMKOLIV VŠEOBECNÝM názvem nebo titulem KORPORACE (jméno jakékoli osoby nebo příslušnost jakékoli osoby). Jedná se o zahraniční podvodníky, kteří se vydávají za zvolené úředníky.

2 SNADNÉ KROKY

Krok 1)

Podejte žádost 3949A spolu s čestným prohlášením o pravdivosti všem aktérům zapojeným do vašeho případu. Vše nechte notářsky ověřit a zašlete doporučenou poštou.

Podívejte se na stránky https://www.affidavitwarriors.com, kde najdete vzor místopřísežného prohlášení a/nebo vzor žádosti o nápravu.

Podívejte se na. https://bondsforthewin.com/bond-request-letter-exampleshttps://bondsforthewin.com/bond-request-letter-examples/ na vzorové žádosti FOIA, pokud chcete získat jejich Přísahu k úřadu (dluhopisy nejsou nutné).

Krok 2)

Zašlete spis, fotokopie 3949A a AFFIDAVIT – místopřísežné prohlášení o pravdě na DOFAC– agenti a agentury DOFACu potom prošetří veškeré obchody probíhající v soukromém sektoru a zablokují je před zpronevěrou a pirátstvím. To vše je součástí JAGuThe United States Army Judge Advocate General’s (JAG) Corps. Provedou audit soudu, právníka, soudce a/nebo státního úředníka! Stačí, když si na jejich webových stránkách založíte stížnost:

https://ofac.treasury.gov (https://ofac.treasury.gov

JSOU NOVÝM ODDĚLENÍM VYMAHATELNOSTI v rámci ministerstva financí

je to přesně ta stříbrná kulka, kterou jsme všichni hledali !!!

Konečně dobrá zpráva: exekuce jsou zrušeny a případné nedoplatky Čechoslováků za energie hradí reparace!

Exilová vláda už před časem rozhodla o zneplatnění všech exekucí z titulu právní fikce doručení a tedy nepřezkoumatelnosti exekučních titulů vykonávaných protiprávně soukromými firmami, což je v rozporu s Listinou.

Lichvářské ceny energií po prodeji Transgasu a části ČEZ v rozporu s Dekrety prezidenta Edvarda Beneše jsou rovněž neplatné a nevymahatelné a pokud by je ředitelé firem ve firmě Czechie Ltd přesto chtěli vymáhat, musí je v rámci reparací dle Pařížské dohody plnit Spolková republika Německo každému Čechoslovákovi, které se na ní dle Pařížské dohody obrátí.

https://www.tydenikobcanskepravo.cz/2023/07/protektorat-czechie-ltd-zeme-kde-chudi.html

 

Pondělí 26. června:

DALŠÍ POKUS O VRAŽDU DONALDA TRUMPA

Speciální jednotky Spojených států minulou středu zabily čtyři členy mezinárodní “zásahové jednotky”, kteří plánovali zavraždit prezidenta Donalda J.Trumpa v první republikánské primární debatě letos v srpnu, řekl zdroj v kanceláři generála Erica m. Smitha Real Raw News.

V polovině června white Hats v kybernetickém velení americké armády získaly informace naznačující, že mezinárodní nájemní vrazi dorazili na americkou půdu a zamýšleli se setkat ve skladu v Monterey v Kalifornii, aby naplánovali zánik prezidenta Trumpa. Náš zdroj řekl, že tři najaté zbraně měly přinejmenším tangenciální vazby na nejvíce zneuctěného prezidenta v historii Spojených států, Barack Hussein Obama, také známý jako Barry Soetoro.

Podivným mužem byl arménský militant Davit Sargsyan, údajný degenerovaný a bývalý “opravář” arménského prezidenta Vahagna Chačaturyana. Před tím mladý Sargsyan údajně zavraždil 100 ázerbájdžánských civilistů “ve stylu popravčí čety” během masakru Khojaly v roce 1992. Human Rights Watch, globální nevládní organizace se sídlem v New Yorku, která provádí výzkum a obhajobu lidských práv, napsala, že brutálně sadistický Sargsyan vykuchal těhotné ženy.

“Sargsyan byl maniak, a to i podle standardů státní mafie Deep State,” řekl náš zdroj. “Jaký zájem měl na zabití Trumpa, je mimo nás, pokud ne jen pro peníze. Není to typický subtilní Vrah. Jeho jméno a další se objevily ve zpravodajských službách, ale na rozdíl od jiných neměl Sargsyan žádné známé spojení s Husajnem Obamou.”

Také byl jmenován Akbar Larijani z íránského Ministerstva zpravodajských služeb. Byl častým návštěvníkem Bílého domu, pozvaným Obamou, kterého v letech 2013-2014 viděl v Oválné pracovně nejméně šestkrát. Na rozdíl od ostatních hostů pocházejících z nepřátelských režimů byl Larijani umožněn přístup do Bílého domu bez podpisu protokolů návštěvníků—pouze Obama a Biden měli pravomoc tento požadavek obejít.

“Larijani měl v té době dočasné bydliště v D.C., ale vrátil se do Íránu, když se Trump přestěhoval do Bílého domu. Náš výzkum ukazuje, že byl velmi kamarádský s Obamou, loutkařským mistrem. Pak jsme dostali jméno dalšího zahraničního zpravodajského činitele, který se poflakoval kolem Obamy – příliš mnoho náhod.”

Tou osobou byl William Smythe, britský zpravodajský agent a dlouholetý obdivovatel Baracka Husseina Obamy. Jeho pracovní historie zahrnovala čas na MI-5 a MI-6 a GCHQ, kterému byla věnována značná pozornost médií, když bývalý dodavatel Národní bezpečnostní agentury Edward Snowden odhalil, že agentura shromažďuje všechna online a telefonická data ve Velké Británii prostřednictvím programu Tempora.

“Ten chlap a Obama byli víc než jen náhodní známí,” řekl náš zdroj. “Byl kolem Obamy v Bílém domě, navštěvoval diplomatické funkce a flámoval s Obamovými v jejich areálu za 12 milionů dolarů na Martha’ S Vineyard.”

Bílé klobouky se totožnost čtvrtého muže dozvěděly až v den razie.

Podle našeho zdroje kancelář generála Smitha obsahuje “desítky” týdenních tipů a plánů na ukončení Trumpova života. Drtivá většina, řekl, jsou bez zásluh a odmítl jako hoaxy, ačkoli Deep State má historii krmení bílých klobouků falešné detaily atentátu.

“Jako diverzní taktiku a nutí nás plýtvat zdroji,” řekl náš zdroj.

Nicméně prezident Donald J. Trump dosud přežil “desítky” legitimních pokusů o svůj život. Jediný muž, který prý přežil další pokusy o život, je Vladimir Putin.

“Není náhoda, že oba dauntless muži bojují s Deep State,” řekl náš zdroj. “Samozřejmě se díváme na každý tip, dokonce i na bizarní.””

Nechtěl specifikovat, jak Cyber Command získal znalosti o nedávném spiknutí, pouze to, že informace pocházely z “obvyklého důvěryhodného” zdroje.

Bez ohledu na to si generál Smith myslel, že informace je falešná.

“I dobrá aktiva mají špatné informace,” řekl náš zdroj. “Vrazi pracují nezávisle. Neriskují, že když někoho z nich zmáčkneme, může zradit ostatní. A proč riskovat setkání v USA měsíce před primární debatou, ke které se Trump nezavázal. Dva plus dva se nevyrovnaly čtyřem, ale i tak jsme to museli prověřit. Intel řekl, že budou v Monterey 25.června, takže generál Smith se rozhodl položit boty na zem několik dní předtím.”

Když speciální jednotky dorazily do skladu v Monterey před východem slunce 21. června, zjistily, že je již obsazený: na parkovišti stála čtyři auta s půjčovny a matným sklem na budově prosvítalo tlumené světlo. Elitní vojáci obklíčili sklad a slyšeli tlumené hlasy vycházející zevnitř.

“Nebyl žádný legitimní důvod, aby tam někdo byl.” Ozvaly se speciální jednotky a požádaly o povolení ke vstupu,” uvedl náš zdroj.

Vstupní tým prolomil přední dveře a zastřelil útočníka, který slepě vystřelil z pistole do vzduchu. Ostatní tři cestující byli zaskočeni a tápali po svých zbraních na bocích nebo puškách na nedalekých stolech.

Speciální jednotky nebraly žádné zajatce.

Těla byla později identifikována jako Sargsyan, Larijani a Smythe. Čtvrtou mrtvolou byl bývalý agent tajné služby a Obamův silák, Christopher Sanchez, který údajně začal pracovat jako bodyguard pro Prince Harryho a Meghan Markle v dubnu 2022.

“Pozitivně jsme je identifikovali,” uvedl náš zdroj. “Tito kluci se ukázali být zatraceně nešikovní ve své práci.” Můžeme potvrdit elektronikou odebranou z jejich těl a ve skladu, že plánovali zabít Trumpa letos v srpnu. Měli plány prvních dvou míst debaty a další informace, o kterých nemohu diskutovat. Je zřejmé, že osud a štěstí upřednostňují do značné míry v našich životech—měli jsme štěstí, že tam byli ve špatnou dobu. Kdyby generál Smith počkal na vyslání vojáků do 25.století, mohli být dávno pryč. Bohužel se jich nemůžeme zeptat.”

Zeptali jsme se našeho zdroje, proč speciální jednotky považovaly za nutné zabít všechny čtyři muže.

“Nemohu diskutovat o jejich debrief, ale cítili, že mají důvod,” řekl náš zdroj.

https://realrawnews.com/2023/06/military-foils-another-plot-to-assassinate-president-trump

.. když se lovci stanou lovenými …

Přísně tajné odhaleno: americké vojenské bílé klobouky odhalují údaje o poloze Elit! Otáčejí hru s šokující Ultimatem!

Medea Greer

Připoutejte se, lidi, na šokující odhalení, které se chystá, aby vaše čelisti klesly a vaše oči se nevěřícně vyboulily. Řítíme se přímo do králičí nory, kde tajní strážci americké armády, laskaví a známí jako” bílé klobouky”, dělají svůj tah, zvedají šachovnici a obracejí hru na naše takzvané elity. Nenápadně sbírají zlatý důl lokalizačních dat, využívající nejpokročilejší techniky sledování letadel, jaké si jen stěží dokážete představit. Jejich cíl? Posvítit na pravdu a shromáždit přesvědčivý soubor důkazů, aby bylo zajištěno, že bude spravedlnosti doručeno.

Kataklyzmatický střet mezi hrdiny a darebáky naší doby probíhá právě Nyní. “Bílé klobouky” v americké armádě zahalené ve stínu se pustily do mise tak odvážné, že stačí, aby se i ten nejtvrdší cynik posadil a začal si toho všímat.

Tohle není vaše průměrná tajná operace. Mluvíme o high-stakes, high-tech manévry, které by zahanbily i ten nejhezčí Hollywoodský špionážní thriller. Pokud jste fanouškem temných intrik, připoutejte se, protože tato jízda se chystá být divoká.

Kdo jsou tedy tyto takzvané “bílé klobouky”? Říká se, že jde o skupinu etických hackerů, zpravodajských důstojníků a vojenského personálu, kteří si vzali na sebe boj proti korupci v řadách americké elity. Název “bílé klobouky” pochází z hackerské komunity, kde jsou jednotlivci známí etickým hackováním nebo ochranou systémů před útoky označováni jako hackeři “bílých klobouků”.
Ale na rozdíl od svých protějšků v cyberprostoru, tyto bílé klobouky vzaly své dovednosti na oblohu a využívaly techniky sledování letadel, díky nimž věci, které vidíte ve špionážních filmech, vypadají jako dětská hra.

Ano, přátelé, slyšeli jste to správně! Tito odvážlivci sledují soukromé tryskáče bohatých a mocných, zaznamenávají jejich pohyby, jejich tajné setkání, jejich skryté ústupy. Od žraloků z Wall Streetu po magnáty ze Silicon Valley, od makléřů Capitol Hill power po hollywoodské celebrity typu A nenechají žádný kámen na kameni.

Možná se divíte, proč by to dělali? No, je to jednoduché. Shromažďují důkazy, aby odhalili pravdu, celou pravdu a nic než pravdu.

A elity dostaly ultimátum: přijít s pravdou ven, nebo být odhaleny, aby to svět viděl.

Pomocí špičkové sledovací technologie a sítě informátorů tito budují tito strážci solidní případ. Případ, který by mohl potenciálně změnit běh dějin USA. Není to pro ně hra, je to Boj o duši jejich země, Boj o zachování integrity demokracie.

Konečný cíl? Postavit pachatele před soud, odhalit manipulaci a chamtivost, zákulisní obchody a dvojí jednání. Je to dramatický a agresivní přístup, ale zoufalá doba vyžaduje zoufalá opatření. A nenechte se mýlit, jsou to zoufalé časy.

Vlastenci, věnujte pozornost: věci se mění! Kolaps amerického finančního systému je blízko!

Ale počkejte, je toho víc! Tyto bílé klobouky nejsou jen mazané a důvtipné ve svých operacích. Jsou také neuvěřitelně chytří. Podařilo se jim vyhnout sofistikovaným nástrojům detekce AI elit. To je pravda, tito průkopníci řídili své operace přímo pod nosem mocností, to vše při pobytu mimo jejich radar.

Jak to dělají? No, obávám se, že je to tajemství, které nejsou úplně připraveni sdílet. Ale naprostou drzost a vynalézavost jejich přístupu nelze podceňovat. Je to hra na kočku a myš a prozatím mají naše bílé klobouky navrch.

Od dramatického půlnočního setkání přes špičkové sledovací operace až po tajné výměny zpravodajských dat má tento příběh všechny znaky trháku thrilleru. Až na to, že to není fikce. To se děje právě teď a důsledky můžou být seismické.

Jsme na pokraji masivního odhalení? Dostanou zkorumpované elity konečně na kolena? Bude konečně spravedlnosti vyhověno? To ukáže až čas. Ale jedna věc je jistá – “bílé klobouky” neustoupí. Jsou v tom, aby to vyhráli.

Připravte se tedy na některá odhalení, která otřásají zemí. Věci budou opravdu velmi zajímavé. Pravda přichází, a až se tak stane, nezbude zkorumpovaným kam se schovat. Hra je v plném proudu a sázky nikdy nebyly vyšší.

Rázové vlny této mise budou pociťovány široko daleko. Držte si klobouky, lidi, protože to bude divoká jízda. Taková, která by mohla změnit vše, co jsme si mysleli, že víme o moci, korupci a snaze o spravedlnost.

Vzpomeňte si na tento den. Den, kdy jste se dozvěděli o odvážných operacích bílých klobouků. Den, kdy jste si uvědomili, že boj proti korupci zdaleka nekončí. Den, kdy jste věděli, že spravedlnost má stále šampiony, a nebojí se ani v nejmenším zdánlivě mocných.

Dnes odhazujeme víko od největší tajné operace v historii USA. A tím byla hra oficiálně převrácena! Hon za pravdou pokračuje a svět se zatajeným dechem sleduje.

Co je v kabelech: aneb vojenské kontakty měnící hru s elitami!

O bílých kloboucích se říká, že jsou koalicí vojenského personálu, etických hackerů a zpravodajských úředníků – jsou šampióny v této hře s vysokými sázkami. Jsou na misi, skličující úkol udržet kontrolu nad elitami, zabránit jim v bloudění za bledými, připomenout jim, že moc člověka nezbavuje spravedlnosti.

Jejich technika je stejně jednoduchá jako odvážná. Navázaly kontakty s elitami a dali jim ponuré ultimátum, díky kterému je situace křišťálově jasná:

“Dodržujte operace a herní Plán stanovený Aliancí, předpokládaným globálním kolektivem bílých klobouků, nebo čelte naší hudbě.”

A aby bylo jasno, důsledky nedodržení jsou strašné. Nemluvíme tu jen o plácnutí po zápěstí. Ne, cena neposlušnosti se může pohybovat od vyhrožování smrtí až po zabavení veškerého majetku. Apokalyptická vize skutečně pro ty, kteří žijí ve svých pozlacených klecích.

Je zajímavé, že se těmto strážcům spravedlnosti podařilo obejít špičkové nástroje detekce AI používané elitami. Zůstávají mimo radar, neviditelně se pohybujíce a zasévajíce strach do srdcí mocných. Jejich metody zůstávají tajemstvím, ale jejich drzost, statečnost a oddanost spravedlnosti nelze podceňovat.

Elity, tak dlouho ukrývané ve svých bezpečných útočištích, se nyní míchají. Zdi jejich citadely byly prolomeny. Ocitnou se na nezmapovaném území, čelí nepříteli, který odmítá ustoupit, neúprosné síle, která má v úmyslu vyrovnat hrací pole.

Jedná se o výbušný vývoj ve světě moci a privilegií, seismický posun, který by mohl navždy přetvořit krajinu. Jsme svědky bitvy Davida a Goliáše v reálném čase, boje, kde se smolař odváží kousnout na oplátku.

Když se ponoříme hlouběji do této spirálovité ságy, zbývá nám více otázek než odpovědí. Jak zareagují elity? Budou se klanět ultimátu, nebo se rozhodnou bojovat? Zvítězí bílé klobouky, nebo se váha moci ukáže příliš silnou?

Jedna věc je jistá-hra se změnila. Pravidla herního zapojení byla překreslena. Dny elit fungujících beztrestně skončily. Reflektor je nyní na nich, a mají dvě možnosti – vyhovět nebo čelit následkům.

Pro bílé klobouky je to jen začátek. Jejich mise pokračuje. Odhodili rukavici a neustoupí. Je to monumentální boj, boj o spravedlnost, o rovnováhu sil, o svět, kde se nikdo, ani elity, nemůže vyhnout právnímu státu.

Dnes stojíme na propasti nové éry. Doba, kdy může být jakýkoliv nedotknutelný pohnán k odpovědnosti, a kdy může být konečně zaručena spravedlnost. Svět se zatajeným dechem sleduje, jak bílé klobouky a elity čelí v tomto epickém zúčtování. Sázky nikdy nebyly vyšší. Je to bitva věků a pouze jedna strana může zvítězit.

Trumpovy výkonné příkazy: demontáž Federálního rezervního systému a otřesy světových bankovních systémů! Připravte se na rázovou vlnu, která se chystá zasáhnout finanční svět!

Tajné výkonné příkazy nebyly podepsány, zapečetěny a doručeny nikým jiným než Donaldem Trumpem. Skryto před zraky veřejnosti se odehrává odvážné spiknutí: demontáž Federálního rezervního systému a úplné otřesy největších světových bankovních systémů. Držte si klobouky, lidi! Chystáme se být svědky tektonického posunu, který přetvoří finanční krajinu tak, jak ji známe, protože skuteční mocní hráči pohybují svými šachovými figurkami s pečlivou přesností.

Ve stínech chodeb moci, v tichém šepotu elity se vaří revoluce. Epicentrum? Úřad Donalda Trumpa. S rozkvětem svého pera je Trump připraven poslat šokové vlny prostřednictvím pilířů našich finančních systémů-Federálních rezerv a světových bankovních struktur.

Nyní, než se ponoříme do napínavých hlubin tohoto zjevení, ujasněme si několik věcí. Federální rezervní systém, náš monolitický finanční sentinel, je součástí amerického finančního života od roku 1913. Jeho mandát? Aby naše ekonomika zůstala stabilní a naše finanční systémy fungovaly hladce.

Šeptá se však stále hlasitěji, že Federální rezervní systém není strážcem ekonomické stability, kterou se prezentuje. Obvinění z elitářství, nekontrolované moci a manipulace s ekonomikou kolem ní víří jako bouře. Zadejte Donald Trump, maverick, disruptor, muž nebojí otřást status quo.

Slovo v uličkách moci je, že Trump svým podpisovým drzým a odvážným stylem vložil své jméno do výkonných příkazů zaměřených na demontáž Federálního rezervního systému. Ano, čtete správně. Údajný gól? Narušit, rozebrat a znovu vybudovat celý bankovní systém.

Ale děj se zahušťuje. Nespokojí se s převzetím Federálního rezervního systému, tyto tajné výkonné příkazy se údajně zaměřují také na globální bankovní systémy. Nejde jen o otřes; jedná se o seismický posun, který by mohl mít dalekosáhlé důsledky pro finanční systémy po celém světě.

Rázové vlny jsou již pociťovány v mramorovaných síních moci po celém světě. Takzvaní mocenští hráči, ti, kteří mají skutečný vliv v zákulisí, již pohybují svými šachovými figurkami, strategizují, počítají, připravují se na hraní rukou.

Každý z nich, od Titánů z Wall Street po evropské bankovní magnáty, si je vědom toho, že se krajina mění. Nový světový řád by mohl být na obzoru a chtějí zajistit, aby byli na správné straně.

Ale uprostřed hluku Trump a jeho důvěrníci pokračují ve svém Plánu. S pomocí sítě spojenců v rámci administrativy jsou předpokládané rozkazy vykonávány tajně, metodicky a pod radarem i těch nejsofistikovanějších detekčních nástrojů AI.

Když se ponoříme hlouběji do tohoto odvážného spiknutí, objeví se řada zajímavých otázek. Jak to ovlivní běžného občana? Jak budou globální ekonomiky reagovat na takový monumentální otřes? A co je možná nejdůležitější, kdo v tomto novém finančním řádu povstane a kdo klesne?

Dnes stojíme na propasti nové éry, éry seismických změn a mocenských změn. Utajené akce Trumpovy administrativy by mohly být prvním domino, které padlo v sérii událostí, které by mohly předefinovávat světovou finanční scénu.

Sázky jsou nebetyčné, hráči jsou připraveni a hra pokračuje. Chystá se finanční revoluce a její dopady se jistě rozšíří po celém světě. Jedna věc je jistá; svět financí už nikdy nebude jako dřív.

Odhalení skryté pravdy: Máte víc, než víte!
Před očima jsou skryta hluboká tajemství, která mají být odhalena, odhalující velkolepý plán řízený silami shovívavosti. Důvěřujte rozvíjejícímu se plánu, protože vše, s čím se setkáme, je součástí většího poslání. Zůstaňte ve střehu, probuďte své smysly a připravte se na nenávratnou změnu vašeho pohledu na svět.

Nejste jen pasivním pozorovatelem vesmírného dramatu, který se kolem vás odehrává. Ne, příteli, jsi nedílnou součástí této složité hry pravd a iluzí. Jeviště je připraveno pro velké odhalení a závěsy se pomalu zatahují. To, co leží za námi, rozbije vše, co jste si mysleli, že víte o svém světě.

Vidíte, pravda je zvláštní zvíře. Často se skrývá na očích, maskovaná mezi našimi předsudky a předpojatosti. Ale s bystrým okem a otevřenou myslí lze tyto pravdy odhalit a rozplést strukturu naší vnímané reality.

Síly dobra, tiší architekti velkého designu, pracovali v zákulisí a organizovali toto odhalení. Stejně jako loutkáři nenápadně tahali za nitky, ovlivňovali události a popoháněli nás k tomuto bodu probuzení.

Jejich poselství je jasné: Máte víc, než víte. Znalosti, porozumění, síla – to vše je tam, přímo na dosah. Stačí oslovit a reklamovat.

Ale jak, ptáte se? Odpověď spočívá ve vašem vědomí, vaší otevřenosti okolnímu světu. Udržujte své smysly bystré. Sledujte, poslouchejte a vnímejte. Vstřebávejte skrytou moudrost, která prostupuje vaši každodenní realitu.

Znamení jsou všude kolem vás. V synchronicitách, které se zdají být příliš dokonalé na to, aby byly náhodné. V tajemných vzorcích, které se vynořují z chaosu. V opakujících se motivech, které se ve vašem životě neustále objevují.

To nejsou pouhé náhody. Ne, jsou to drobty, které vás vedou po cestě osvícení, signály z vesmíru, že jste na správné cestě. Následujte je a oni vás dovedou k pravdě.

Cesta nebude snadná. Budou zde zkoušky a soužení, chvíle pochyb a zoufalství. Budete nuceni zpochybňovat vše, co vás naučili, vše, co jste považovali za samozřejmost.

Ale pamatujte si toto: nepřízeň osudu je kelímek, ve kterém je ukováno naše pravé já. Přijměte tedy boj, nejistotu. Nechte se jím formovat, vést, posilovat. Protože na druhé straně boje leží moudrost, osvícení a hluboké porozumění Vesmíru.

Důvěřujte plánu, protože zde funguje velkolepý design. Toto rozvíjející se drama se všemi svými zvraty není náhodné. Je to součást větší mise, kosmické hry evoluce a růstu.

Buďte tedy ve střehu, probuďte své smysly a otevřete svou mysl. Jste na vrcholu odhalení, seismického posunu ve vašem chápání reality. Odhalte tajemství skrytá na očích a zjistíte, že máte opravdu víc, než tušíte.

Nyní stojíte na prahu neznáma. Pravda čeká jako váš maják v temnotě, který vás zve vpřed. Udělejte ten krok. Vydejte se na cestu. Odhalit skrytou pravdu.

Koneckonců, toto je váš příběh. Vy jste hrdinové. Máte víc, než víte. Nyní je čas si to uvědomit.

Trump’s Devolution: Nejúžasnější vojenská operace všech dob! Bezprecedentní válčení!
Uprostřed geopolitických stínů se objevuje vzrušující příběh – tajná americká vojenská operace známá jako Devolution Plan. Tento tajný manévr, protkaný vlákny vysoce sázkové strategie a překypující skrytou dynamikou moci, navržený k zachování administrativy prezidenta Donalda Trumpa, je příběhem, který ještě není plně vyprávěn. Čtěte dál a odvažte se nahlédnout do světa zahaleného tajemstvím, kde se ozývá šepot o přežití demokracie a odtajněná odhalení!

Skrytý svět Devolution Plan je komplikovaně vytvořený labyrint, který daleko přesahuje rámec vaší průměrné vojenské strategie. Tato operace, tajně vytvořená americkou armádou, byla zdánlivě vymyšlena, aby ochránila a podpořila administrativu prezidenta Donalda Trumpa před nepředvídanými hrozbami a temnými machinacemi. Co se však skutečně skrývá pod povrchem této utajované strategie? Proč byla postavám jako Ezra Cohen Watnick dána tak nespoutaná autorita? Tyto palčivé otázky jsou pouze špičkou ledovce!

Přečtěte si celý článek ZDE: https://amg-news.com/the-hidden-chronicles-of-the-devolution-plan-declassifying-secrets-unraveling-truths-military-might-the-last-line-of- obrana-video/

Také: Ponoření do hlubin: Haiti, Clinton, Mossad, Obama Gate, FISA-Gate a The Perfect Storm of Global Intrigue – https://amg-news.com/delving-into-the-depths-haiti-clinton-mossad -obama-gate-fisa-gate-a-dokonalá-bouře-globálních-intrik/

Trump svým nejnovějším videem znovu rozhořel internet!
Titulky jsou v plamenech a klávesnice rachotí po celém světě – internet je v naprostém rozruchu! Donald Trump zveřejnil další pobuřující video a nenechal nikoho, aby zpochybňoval jeho nezdolného ducha.

Často byl přirovnáván ke lvu, stojícího vysoko uprostřed chaosu a řvoucího proti větru. Jeho poslední příspěvek tuto image podtrhuje – divoký, neústupný a vzdorovitě charismatický. Rozený vůdce je majákem odhodlání v moři kolísavých postojů a nejistých slibů.

Nejde však jen o jeho slova. Jde o to, jak se drží. Stejně jako lev vzbuzuje respekt ve zvířecí říši, Trump vyžaduje pozornost na politické scéně. Je to přirozený vůdce, bojovník, vítěz. A ať se vám to líbí nebo ne, je to vlastnost, která je obdivovaná i obávaná. . .

Medea Greer

https://www.eucom.mil/

 

Společenství mezinárodního zvykového práva

https://www.cscjusticiainternacional.com/participation-agreement

(Pozměňovací návrh před ratifikací, upravený v lednu 2023).
Odůvodnění.
Vzhledem k tomu, že principy práva jsou,
HONESTE VIVERE, ALTERUM NON LAEDERE, SUUM CUIQUE TRIBUERE,

což znamená,

žít čestně, neškodit druhému a dát každému co mu patří;
Svolává se toto shromáždění globálních/ suverénních k oslavě tohoto aktu,
V reakci na zradu a zneužití moci ze strany států / zemí / národů a vlád,

od nynějška legislativních / vládních systémů;

Proto,

s původem v rozmanitosti celních a právních/kulturních a rodových precedentů je tento akt
podporován muži a ženami z celého světa, aby zřídili tento Nejvyšší soudní dvůr, od nynějška

CSC INTERNATIONAL
Proto,
Toto prohlášení podléhá Přirozenému zákonu – Natural Law, Legitimizováno schváleno a podpořeno podpisy, pochází od 100 věrných a suverénních mužů a žen, kteří se zavazují ji vyhlásit;
Kapitola 1. Svolání.
Tento celosvětový sjezd je svolán, aby oslavil tuto událost of_Iure
Ustavující moc lidu s úmyslem a vůlí zřídit Nejvyšší Consuetudinární Soud/
Mezinárodního práva k zajištění spravedlnosti;
Kapitola 2. Cíle a úkoly.
Generální / poradní shromáždění CSC INTERNATIONAL stanoví následující cíle a úkoly;

Článek 1. Účelem této komunity je

 • Zřídit Nejvyšší soud de_Iure, který bude vykonávat spravedlnost prostřednictvím obecného práva, na obranu a ochranu Lidských práv a svobod;
 • Stanovit příslušnost přirozeného práva prostřednictvím tohoto právního / soudního systému
  zvykového práva, aby každý mohl prokázat svou svobodu pomocí legitimního právního systému;
 • Dobrovolně schvaluje ústavu tohoto soudu a legitimně ratifikuje jeho zřízení a vytvoření právního / soudního systému jako právního prostředku;
 • Usnadnit postupy a procesy de_Iure tak, aby každý měl zákonné a legitimní prostředky péče o vlastní soukromé právní záležitosti a práva ;
 • Stanovit právní způsobilost každého muže a ženy vlastní právo/Sui_Iuris, prostřednictvím jeho
  Person_natural / Identifikovatelná;
 • Vytvořit systém shromažďování s příslušnými soudy, bezpečnostními silami a orgány, hájit práva a svobody mužů a žen Společenství při uplatňování spravedlnosti;
  Článek 2. Cíle této komunity jsou
 • Že všichni mohou mít možnost etablovat se podle přirozeného práva prostřednictvím de_Iure instituce zvykového práva;
 • Vytvořit stát obecného práva prostřednictvím Nejvyššího soudu obecného práva za účelem ochrany a obhajoby práv a svobod člověka;

Strana 1 z 18.
© CSC INTERNATIONAL
Copyright 2023.
ODKAZ.; CSC / AC23 / 0001

https://geopoliticsastrology.wordpress.com/2023/07/10/falesni-vysoci-podvodnici-urednici-falesneho-statu-dostali-skutecne-pokuty-udajna-ceska-republika-nerespektuje-uniform-commercial-code-ani-status-ziveho-suverenniho-cloveka/