V Evropě a západním světě se v letošním roce může hodně změnit. Všechno bude záviset na tom, kdo bude po volbách u moci.

Západ – 2

Ruský současný filozof Alexander Dugin předpověděl, že v roce 2024 čekají Západ revoluce. A přestože globalisté odmítají uznat existenci „druhého Západu“, přesto existuje.

„Existují dva Západy. Globalistický a běžný. Globalisté odmítají připustit, že na světě existuje i někdo jiný kromě nich. Proto trvají na tom, že neexistuje druhý Západ. Jenže my, co žijeme v multipolárním světě, si existenci Západu-2 dobře uvědomujeme,“ napsal Dugin ve svém kanálu v sociální síti Telegram.

Podle něj se tento „jiný Západ“ skládá z různých sil, které nesouhlasí s ultraliberální globalistickou agendou elit. Mezi nimi jsou Sahra Wagenknecht a její strana levice v Německu, italský filozof a spisovatel Diego Fusaro, zda francouzská veřejná a politická osobnost Alain Soral.

Dugin zdůraznil, že takoví levičáci jsou skutečnými nepřáteli globálního kapitálu. Na rozdíl od pseudo-levicových „Sorosovců“. Ti obhajují LGBT*, ukrajinský nacismus, genocidu Gazy, nekontrolovanou migraci a jsou proti Rusku. A jejich kapitalističtí pánové, sami liberální nacisté, nazývají fašisty všech, kteří nejdou s nimi.

Obyčejní Západňaři

Dugin poznamenal, že existuje i pravicová složka, která v mnoha evropských zemích představuje druhou nejdůležitější politickou sílu. Například Marine Le Pen ve Francii nebo Alternativa pro Německo (AFD). Skutečný Západ-2 ale podle něj představují obyčejní lidé, kteří se politice moc nevěnují.

„Jsou to běžní lidé, kteří za nic nemohou. Demokraticky nemají šanci změnit situaci jednoduše proto, že na Západě už demokracie dávno není. Západ-1 ustanovil přímou globalistickou liberální diktaturu. Proto Západu-2 zůstává jen jedna věc, svrhnout moc uzurpátorů revolučním způsobem,“ řekl Dugin.

Proč by měl být právě rok 2024 začátkem revolucí v Evropě? Jaké události jsou očekávány?

Revoluce v německé politice

Wagenknecht, kterou zmiňoval také Dugin, je poměrně známá ve své zemi i v Rusku. Pochází ze Sociálnědemokratické strany Německa, kterou kdysi vedl její manžel Oskar Lafontaine. Potom Wagenknecht založila svou vlastní stranu. Unii Sahra Wagenknecht.

„Wagenknecht, přestože její původní strana měla v době odchodu podporu kolem 6%, se vytvořením vlastní vyšvihla na 14%. Průzkumem veřejného mínění přitom Němci téměř „bezpodmínečně věří“,“ řekl politický pozorovatel Andrej Perla.

Kromě toho AFD, která se považuje za krajní pravici, má nyní asi 18%. A v některých spolkových zemích Východního Německa až 34%.

Žádný z pozorovatelů nepochybuje, že v následujících volbách ve třech východoněmeckých státech vstoupí strana Wagenknecht do místních parlamentů a vytvoří frakce. Také není pochyb, že po blížících se volbách vstoupí i do Evropského parlamentu, kde rovněž vytvoří vlastní frakci,“ míní Perla.

Upozornil na skutečnost, že strany AFD a Wagenknecht jsou nejoblíbenější v Německu. A spolu jsou mnohem silnější než jakékoli jiné koalice. Proto podle Perlu, „mluvit o revoluci v německé politice je jen konstatování již existujících faktů“.

Lidé se chtějí osvobodit od diktátu USA

Situace v německé politice se podle Perlu mění a tón udávají strany, jejichž představitelé, ačkoli zastávají odlišné ekonomické názory, jsou „národně orientovaní“. Jde jim o vymanění se Německa od diktátu EU a USA. Zároveň o stažení amerických vojsk a zastavení boje proti Rusku, který je pro Německo naprosto nerentabilní.

„Wagenknecht není přítelkyní Ruska. Stará se ale o zájmy Němců. A pro ně není výhodné bojovat proti Rusům. Což je naprosto zřejmé. A konečně mají politiky, kteří o tom mluví nahlas. To je velmi důležité,“ zdůraznil Perla.

Poznamenal, že v Evropě je dost politiků jako Wagenknecht. V některých zemích jsou už dokonce iu moci. Nebo ti, kdo se dostanou k moci, je napodobují. A v některých zemích už nějakou dobu zajímají druhé místo ve stranické a politické hierarchii země.

„To znamená, že i tam jsou konzervativní lidé, kteří brání národní zájmy. Ne zájmy globálního Západu,“ poznamenal Perla.

Ti, co rozumějí Putinovi

Perla podotkl, že nejméně deset let existuje v evropské politice okruh lidí, kteří „rozumějí Putinovi“. Podle něj nepovažují Rusko za bezpodmínečného nepřítele. Přitom věří, že je třeba jednat s Ruskem. Protože jeho snahou není někomu ublížit, ale prosazovat národní zájmy.

„Tito lidé tvoří podle nejkonzervativnějších odhadů více než třetinu dospělých voličů Evropy. A v prostředí mládeže je jich ještě víc. A teď si tato třetina Evropy nárokuje politickou moc. V jistém smyslu v zájmu Ruska a Putina. Ale hlavně v zájmu svých vlastních zemí. A tak se vytváří multipolární svět, ve kterém státy spolupracují hájí vlastní zájmy,“ řekl Perla.

Jedná se tak podle něj o revoluce uskutečněné zcela legitimními metodami. Tedy „mírovými protesty“, které přinutí vlády těchto zemí změnit politiku. V horším případě půjde o „barevné revoluce“.

„Vezměme si zmíněné Německo. Nyní jsou tam protesty zemědělců, kteří nechtějí nic zvláštního. Jen nechtějí zemřít hlady. To je všechno. Pokračovat v práci, dodělávat chléb, pěstovat brambory či chovat prasata. Tedy i nadále krmit Němce. Nic jiného. Tyto protesty však nelze potlačit. Protože politická kultura Německa to neumožňuje,“ vysvětlil Perla.

Samotné protesty podle něj nemohou vést k pádu vlády Olafa Scholze. Jenže mohou způsobit významnou transformaci samotného německého politického systému. Nevyloučil, že v zemi se může dostat k moci koalice, jejíž hlavní tón už určí konzervativci.

Hrozí občanské války?

„Může se stát, že v Německu nakonec vypukne občanská válka? To je zřejmě přehnané. Na druhé straně, když se podíváme na země bývalé Jugoslávie, opravdu působí jako sud s prachem. A když se podíváme na Izrael, ještě krátce před začátkem současné války prezident Jicchak Herzog řekl, že v zemi začíná občanská válka. Vyhnuly se jí jen díky tomu, že začala ta vnější. A následně sjednotila národ. Dokdy „ochrání“ Izrael před občanskou válkou, je sporné,“ poznamenal Perla.

Podle Perly je prognóza Dugina velmi blízká realitě. A v roce 2024 mohou skutečně nastat velmi významné změny v politickém prostředí v Evropě. A ty by mohly být prospěšné i pro Rusko.

Zdroj: Tsargrad

https://tadesco.substack.com/p/europu-mozu-rozlozit-revolucie-odpocitavanie