Upíři! Kdo by je neznal. Všichni známe filmy o zlých upírech. Jako děti jsme se báli těch hrozných bytostí sajících krev z hrdel svých bezmocných obětí. Filmaři si z hraběte Drákuly a jeho následovníků udělali docela solidní obchod. Scénáristé pilně pracují a kdykoli se objeví nějaký nový hororový film s upíří tematikou, kdo by se na něj nepodíval? Lidský strach je skvělou obchodní komoditou.

Penízky tečou do kasy filmových společností a dezinformace o tom, že upír je tajuplná bytost vyskytující se jen zřídka v podobě člověka v nemrtvém stavu, nejspíše někde v Transylvánii, tak stále mezi lidmi žije a je přiváděna k dokonalosti. Aby bylo učiněno spravedlnosti zadost, pravidelně některá z hereckých celebrit učiní nesmrtelnosti tohoto výjimečného nositele zla v posledních minutách filmu přítrž. A je vymalováno.

Ovšem skuteční upíři rozhodně nepatří do říše bájí. Jsou bohužel naší každodenní realitou a žijí mezi námi. Ale vůbec to není o vystouplých dutých zubech, není to o krvi a není to ani o česneku.

 

V popředí zájmu filmových upírů je lidská krev. Filmový upír je nemrtvá bytost, která byla kdysi člověkem. Filmový upír saje krev oběti a tato oběť se sama stává upírem. Jedinou zbraní proti filmovým upírům je česnek a zahrocený kůl z tvrdého dřeva.

V popředí zájmů skutečných upírů je lidská životní energie. Skutečný upír je žijící člověk. Je to někdo, koho známe a denně potkáváme.

I my, staneme-li se obětí skutečného upíra z řad lidí a trvá-li jeho energetické působení na nás dost dlouho, se můžeme stát sami energetickým upírem.

Pozn.: určitým procentem se na odběru životních energií žijících lidí podílejí i lidské bytosti bez těla a další astrální entity. Oproti rozsahu „krádeží“ životních energií žijícími „vampýry“ jsou ovšem odběry těchto entit vcelku zanedbatelné. Psaní o působení těchto entit by vydalo na řadu dalších kapitol a proto se jimi dnes nebudeme zabývat.

Jediná zbraň proti upírům

Jedinou zbraní proti lidským upírům je vědění o způsobu jejich působení na potencionální oběť a znalost prostředků, jak se takovému energetickému násilí reálně postavit na odpor. Tady jsou česnek a zahrocené kůly k ničemu.

Energetické upírství kvete mezi lidmi jako květy šeříku v máji. Jenže na rozdíl od šeříku tenhle fenomén kvete plný počet dnů v roce. Oč tedy vlastně jde?

Energetika člověka a lidského těla

Začněme schematickým pohledem na základní energetiku člověka. Žijící člověk má dva zdroje, ze kterých čerpá energii k životu. Je to jednak jakýsi „chemický reaktor“, jak bychom mohli přeneseně nazvat žaludek a vůbec celý trávicí systém. To je první zdroj energie. A pak je tu druhý zdroj. Tím je energie prostředí, energie Slunce, přírody a vesmírného záření hvězd. Je všude kolem nás. Jsme v této energii stále ponořeni jak ryby v oceánu. Za příznivých okolností se jí otevíráme a necháváme ji proudit svojí aurou a svými vyššími těly a vše se děje plně automaticky, aniž bychom si to uvědomovali.

Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.
Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.

Podíl každého tohoto druhu energetické „výživy“ na celkovém „jídelníčku“ u jednotlivého člověka je různý a souvisí především s parametry vývoje jeho duše na spojovací linii „zvíře“ a „duch“. A samozřejmě z toho se odvíjejícího vztahu k sobě, přírodě a životu vůbec. Hodně přízemní lidé s vysokým podílem programu ega „sobectví a oddělenost“ si vystačí z větší části s hmotnou stravou, lidé více ladění na program ducha „láska a sjednocení“ potřebují zase pravidelný vyšší přísun oné jemné energie druhého typu. (Více informací o podstatě lidské psychiky/duše je k nalezení v rubrice Dualita lidského bytí »)

Potřeba toho kterého druhu energetického příjmu v průběhu života není až tak stabilně dána, mění s věkem, způsobem života a životními zkušenostmi člověka a jeho celkovým vyladěním v tom kterém životním období. Ale ani plně na hmotu orientovaný člověk nevystačí jen s energií svého „chemického reaktoru“.

Zlostní, mrzutí, sobečtí, závistiví, nepřející či nějak nemocní a stárnoucí lidé mají tendenci se do sebe uzavírat. A jsou chvíle, kdy se pod tíhou ran osudu uzavírá i mnohý z nás zdánlivě „normálních“ lidí. Uzavíráme-li se v sobě, uzavíráme se i před přísunem oněch nádherných energií z okolí.

A tehdy máme tendenci stát se alespoň na chvíli upírem životní energie na úkor lidí ve svém okolí. Tato tendence dále zesiluje vždy, pokud se člověk právě setkává s (pro sebe) nepříznivými životními podmínkami, jakými jsou nemoc, finanční nouze, osamělost, ztráta práce či společenského postavení.

Kdo nemá rád sebe, neumí mít rád jiné

A obvykle se za těchto okolností tato tendence s vysokou pravděpodobností prosadí, pokud tomu dotyčnému chybí láska k sobě samému. Neboť, jak již zaznělo v mých textech o lásce k sobě:

Kdo nemá rád sebe, neumí mít rád jiné. A neláska k sobě je pro energetické upírství signifikantní s prakticky stoprocentní jistotou.

Pokud říkám, že se tito lidé uzavírají do sebe, tak to platí doslova. Uzavírají se a nepouštějí k sobě (skrze své pocity strachu, nespokojenosti, ublíženosti, ponížení, arogance i zlosti a pocity, že jsou nemilováni) právě ty jemné energie druhého typu ze svého okolí.

Tedy ty energie, které neprocházejí skrze potravu a trávicí trakt. Díky nízkým vibracím převažujícího programu ega v sobě se uzavírají jemným energiím pocházejících ze Slunce, přírody a z hvězd — a orientují se postupně stále více na hmotu.

Ale bez té energie, které se uzavírají, bez energie z Slunce, přírody a z hvězd, nemohou být dost dobře dlouhodobě živi a zdrávi. Neboť s ní vstupuje do člověka životně důležitá energie pro výživu duše, energie vesmírné lásky a radosti ze života. Bez těchto energií člověk strádá a nemůže dlouhodobě přežít.

No a v tom je právě ten veliký problém. Nutně temně a hutně zabarvená psychika takového člověka (v důsledku uzavření se) jemné energie ze Slunce, přírody a z hvězd odmítá, protože je nedokáže (či spíše v zajetí vlastní negativity nechce) zpracovávat a zpracovat. Hledají si tito lidé tedy náhražku — a energii, kterou nedokážou vlastním pochybením sami čerpat z volně dostupných zdrojů, nahrazují tito upíři parazitováním na energiích lidí ve své blízkosti, kteří tuto energii mají.

A začínají zneužívat energie lásky, soucitu či touhy pomoci ze strany blízkých osob, které jsou vůči nim energeticky otevřeny, protože je buď milují, jsou na nich závislí nebo jinak se pohybují v jejich blízkosti. Je ironií života, že nejčastěji doplácí na útoky energetického upíra ti lidé, kteří se nevědomky díky určité citové vazbě jejich energetickému upírství otevírají v dobré víře, že dají-li ze sebe co nejvíce dobrého, ubohému trpícímu člověku pomohou.

Právě proto je téměř pravidlem, že k energetickému upírství dochází v rámci rodiny mezi jejich rodinnými příslušníky, méně pak na pracovišti a třeba v širším okolí známých a sousedů. Upíři typu VIP tohoto světa ovšem dokáží ve velkém rozkrádat energie celých skupin lidí, případně národa či lidstva jeko celku.

Upíři na internetu loví v diskusních fórech

Stává se, že výjimečně se může extrémně silný upír s velkou spotřebou cizích energií tohoto typu napojit na spoustu nedobrovolných dárců třeba i na internetu. Prostě obchází fóra, diskusní rubriky a provokuje a uráží lidi osobně nebo napadá jejich názory, cítění a slušnost bez ohledu na relevantnost vlastních argumentů.

A poté, kdy oni takto zasaženi roní energii lítosti a nepochopení a píší protestní řádky proti upírově aroganci, upír jejich energie stahuje a užívá je pro vlastní potřebu. Pro nehmotná energetická chapadla upírů nejsou stovky a tisíce kilometrů vzdálenosti k oběti svého útoku žádnou překážkou. Mnohdy si nevědomky volí v diskusích jako krycí identitu jména dravých zvířat či mýtických bytostí souznících s energiemi jejich nitra.

Proč energetičtí upíři útočí na lidi ve svém okolí?

Proč energetičtí upíři nutně provokují, urážejí a útočí na lidi ve svém okolí? Člověk, který chce energeticky parazitovat na druhém, potřebuje jeho energie v jejich temnější, jakoby hustější podobě. Jsou mu k ničemu energie člověka, který si veselý a usměvavý a jen tak poletuje světem radostně jako motýl. Tyhle energie ale upír nechce, to by si je mohl stahovat přímo, kdyby se nerozhodl svobodně pro negativně vyladěnou dráhu upíra.

Ve chvílích, kdy jsme veselí a usměvaví a jen tak poletujeme světem radostně jako motýl, totiž každý z nás září nádhernými energiemi a naše energie se prolínají s energiemi Slunce, přírody a z hvězd, odkud je právě radostně přijímáme. Ale energetický upír žízní po něčem jiném a dobře ví, jak to udělat, aby dostal právě to, co potřebuje. Prostě na nás zaútočí v osobním styku, písemně, telefonem a všemožnou kombinací těchto způsobů a obvykle se důsledně snaží zůstat s námi v přímém kontaktu. Říká nebo dělá úmyslně něco takového, co nás zasáhne a srazí z výšin naší pohody a dobré nálady dolů.

Ztratil bych hodně času, kdybych chtěl uvádět konkrétní případy.

Řekněme si jen, co se v takovém případě děje. Upír nás, svou vyhlédnutou oběť, zasáhne krutým slovem, špatnou větou, ošklivým činem čin sžíravou nepodloženou kritikou a my jen nevěřícně koukáme a divíme se tomu, kde se to v tom druhém vzalo a proč to dělá. Naše dobrá nálada je pryč a zmocňuje se nás zděšení. Co se to zase děje, co zas ten druhý proti nám má, co mu vadí, proč to vlastně dělá?

Copak jsem zase neudělal dobře, co mi zase vyčítá, copak to nikdy neskončí? Kde je láska k bližnímu, kterou on postrádá? Kde je normální lidská slušnost? A zalije nás lítost nad tím, proč se to vlastně děje a jak s tím máme žít. A smutek a nepochopení toho, jak může někdo být tak zlý a nepřející.

A to je chvíle, na kterou energetický upír čeká. Protože jestliže ve chvílích radosti kolem sebe šíří každý z nás obvykle krásné energie a dělí se o ně s ostatními stejně naladěnými lidmi, pod dojmem toho útoku energetického upíra se i my stáhneme do sebe a uzavřeme se těm krásným energiím shora a z okolí. A z dříve načerpaných energetických zásob po tlakem negativních pocitů začínáme ze své aury vylučovat temnější a hutnější energie zklamání, zármutku, nepochopení, mnohdy i naštvání a zlosti.

A tyto energie vytékají v hojném množství z naší aury a energetický upír natahuje svá nehmotná chapadla a saje a saje a živí se jimi.

Jsou pro něj přesně tím pravým ořechovým, čím se vyživuje a dále podporuje svůj sobecký přístup ke svému okolí. Samozřejmě, vše se to děje na jemnějších úrovních reality a ani my, ani on si toho obvykle není vědom. Prostě ani oběť, ani upír si na vědomé úrovni neuvědomuje, že jeden je zneužíván a druhý to, že zneužívá. Ale děje se to a funguje to přímo skvěle.

To, že ten, kdo se sytí naší energií, je již nasycen, poznáme lehce — celou dobu se na nás zlobí, útočí, doráží, až dosáhne svého a pořádně nás rozhodí. Pak se nasytí a najednou šmytec, jako když utne. Třeba se i usměje a dělá, že ho to už přešlo a snaží se být zase dobrý.

A dělá to proto, aby na těch pár chvil, po které je energeticky nasycen, nám dal možnost se trochu energeticky zregenerovat. Aby poté, kdy opět zaútočí, mohl dostat svou novou dávku. Dělá to i proto, aby nenapínal naši trpělivost nad míru a my se nerozhodli odejít z jeho dosahu. Protože by přišel o svůj snadný zdroj energie a musel by si hledat jiný.

A tak se to opakuje stále dokola. Život s energetickým upírem je peklo.

Když je energetický upír nasycen, nastává pauza. A my se ulehčením vracíme na nějakou dobu ke své lepší náladě s nadějí, že to zlé je pryč. Opět se plníme energií Slunce, přírody a vesmíru, které máme po jeho útoku hodně zapotřebí.  Čerpáme to čisté a doufáme, že už bude klid. A upír podvědomě kouká, a když jí máme už dost, té energie,  a on zase je v energetické krizi, rozhodne se, že je čas na jeho další dávku. A pak nás načne zase nějakým způsobem podobně jako nějakou energetickou konzervu. Prostě kolotoč.

Poté co jsme si řekli, kdo je to upír doopravdy a že se s ním můžeme v praktickém životě setkat velmi často, chci ještě upozornit na několik podrobností o tom, co se ve vztazích mezi upírem a jeho obětmi děje. Například na prostý fakt, že ten kdo je léta energetickým upírem zneužíván, se sám energetickým upírem pravděpodobně stane…

Závislost toho, kdo nám vysává energii, na této stahované energii narůstá — stejně jako u každé závislosti.

Stále častěji na nás a své okolí útočí a to ve stále kratších intervalech a dává svým obětem stále méně možností na regeneraci jejich vlastních sil, až nakonec i oni ve svém zoufalství mají tak málo energie, že si najdou ve svém okolí nějakou slabou na sobě závislou bytost a začnou odebírat životní energii této bytosti.

Zvláště tragické bývá, když se obětí zneužívaného manžela stanou jeho vlastní děti — kruh je tím uzavřen.

Jak se můžeme před energetickým upírem chránit? Jak jsem již dříve napsal, česnek a naostřený kůl ze dřeva jsou k ničemu…

 

Pokud identifikujeme svého partnera nebo jiného blízkého člověka ze svého okolí jako energetického upíra, musíme si uvědomit, že nemá cenu (třeba s vytištěnými stránkami tohoto povídání) mu dělat přednášku o škodlivosti či nevhodnosti energetického upírství.

Každý energetický upír je jako narkoman, který je zvyklý na svůj příděl vašich energií a ty jsou pro něj drogou. Třeba by i slíbil změnu svého chování, ale nikdy svůj slib nedodrží.

Jediná cesta, jak ho léčit, je jako u každého narkomana: vzít mu jeho drogu, nedopustit, aby se dostala do jeho dosahu.

Základní zákon lidské psychiky: Změňme sami sebe!

To ovšem znamená, že mu nesmíme dát šanci se k naší energii dostat. Tudíž se musíme začít chovat jinak než dosud. Proto platí pravidlo, které má váhu jednoho ze základních zákonů lidské psychiky: k zastavení energetického upíra či k jeho vyléčení nemůžeme nikdy změnit jeho. To je nereálné. Musíme změnit sebe a svůj přístup k němu. Pak je šance, že se změní i on.

Prosím pěkně, jedna věc je na tomto místě velmi důležitá! Stále vás přesvědčuji o tom, že spolu s církevní falší rozhodně není vhodné vyřazovat ze svých životů univerzální pravdy ukryté v (dosud těmi grázly v sutanách) nedeformovaných výrocích Ježíše Krista. Pamatujte proto i zde na Kristova slova o lásce k bližnímu svému. Při snaze pomoci vám blízkému „upírkovi“ je nutné, abyste se nechali vést láskou a nikoli touhou po odplatě či odsouzením. Pokud jste už na tom tak špatně, že začínáte svého drahého energetického upíra ve své blízkosti nenávidět, je to zlé. Neradil nakonec Kristus milovat i nepřítele svého? Uvědomte si, že je to jako každý narkoman nešťastný člověk, který si sám neumí pomoci!

Poznámka: Tento web je (mimo jiné) s láskou a úctou věnován rehabilitaci Krista a jeho skutečného necenzurovaného učení. Pro všechny, kdo chtějí pochopit gigantický rozsah církevní cenzury a objevit Ježíšovo pravé a církví utajené učení, srdečně doporučujeme paralelní seriál na tomto webu »

http://www.ragauian.cz/vznik-krestanstvi-skutecny-jezis-a-vira-aneb-buh-neporusuje-sve-prirodni-zakony/

-konec poznámky-

Kdo není naplněn láskou k tomuto svému bližnímu, je slabý a nedokáže upíra zastavit. A pak platí, že za těchto podmínek, chce-li ještě někdy normálně žít, musí se dostat z jeho dosahu. Protože pouze láska vám dá sílu vytrvat. Člověk bez lásky v sobě se pouze pokouší oplatit svému upíru podobné podobným a sám směřuje k tomu stát se upírem. Je to pak jen o tom, kdo s koho. Upíra zastaví a vyléčí jen ten, kdo s ním dokáže poté, kdy zjistí pravý stav věci, jednat s pochopením a láskou. Jen ten má pak šanci mu drogu ze svých zdrojů odepřít.

Když říkám „mějte ho rádi“, nechci po vás, abyste snášeli to, co vám činí. Chci jen, abyste si ve svém nitru si uvědomili, že je to prostě strašlivě nešťastný člověk, který energeticky strádá a neumí si sám pomoci. Je nemocný, je závislák na tom, aby nás rozhazoval a těžil energeticky z našeho rozhození.

Místo, aby čerpal energii podobně jako vy z legitimních zdrojů, touží po vaší energii a je to prostě pro něj v podstatě otázka života a smrti. A k tomu vás potřebuje ranit, trefit, praštit slovem, gestem, urážkou, výčitkou, čímkoli — abyste začali ronit ze své aury tu pro něj nesmírně cennou nízkovibrační energii uraženosti a lítosti, protiútoku a vzteku.

Mentální sebeobrana

Proto s vědomím, že toho, kdo nás právě teď a často hrozně trápí, máme vlastně rádi, protože je takový, jaký je a neví, co činí, zůstaňme v klidu. Nereagujme na jeho výpady a nevšímejme si sílících útoků. Jakmile zjistíme, že to už zase začíná, vložíme veškerou svoji pozornost do mentální představy o tom, že se nás nemůže nic z toho bláta, co on na nás háže, dotknout. A to proto, že svou myšlenkou a svou vnitřní silou lásky k němu (případně přáním a modlitbou) projektujeme kolem sebe zdánlivě pomyslnou — ale na určité energetické hladině naprosto reálnou — stěnu jakoby z tlustého plexiskla, skrze kterou špína, šípy výpadů a urážek ze strany našeho drahého upíra v žádném případě neproniknou. Protože ta stěna z plexiskla, tak jak ji projektujeme, je naprosto neprostupná a nemá v sobě jedinou skulinu.

A my jsme uvnitř této bariéry absolutně chráněni a v pohodě. V pohodě, s láskou k tomu, kdo nám chce ublížit a s vírou, že jedině tohle je cesta, jak se před ním ochránit a jak ho podobné chování případně odnaučit. Navenek reagujeme na výpady klidně a uvnitř se jednoduše usmíváme. Za touto bariérou to po určitém cviku dokážeme. Protože kdo ví a zná mechanismus tohoto děje, nebývá překvapen a zaskočen. Protože to prostě funguje.Mohu to potvrdit svým vlastním prožíváním v mnoha případech, jakož i případy těch, jimž jsem radou a energeticky byl nápomocen.

Jakmile se nám daří stabilizovat ochranu kolem sebe, začínáme chráněni touto bariérou pozorovat dění za ní. A vidíme, jak bláto a špína, kterou náš milovaný energetický upír na nás háže, pleská o tuto průhlednou stěnu a stéká po ní v souladu se zákony zemské tíže k zemi. A vidíme, kterak loužičky temných energií za bariérou na zemi ožívají a stávají se z nich takové černé pohybující se chobotničky. Vidíme, kterak hledají skulinku v naší bariéře a jsme si naprosto jisti, že ji nenajdou, protože tam žádná není. A tak se brzy stáváme svědky toho, kterak tyto chobotničky (plné negativních energií určených původně nám) vyrážejí rozčileně ke svému původci, k tomu, kdo je směrem k nám odhodil. Rozladěny neúspěchem a vynaloženým úsilím skočí na něj zpátky a zesíleny rozčilením ze zbytečné námahy mu svoji nevoli dají pěkně tvrdě znát. Prostě podle hesla „kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá“ dostane zhruba dvojnásobek negativity, kterou chtěl dát nám.

Zákon „magického odrazu“

Mágům je odjakživa tento děj znám jako zákon „magického odrazu“. Náš upír se cítí v tu chvíli přesně podle přísloví „jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá“. Šílí a snaží se házet stále víc špíny naším směrem. Chce za každou cenu dosáhnout svého cíle, prorazit naši bariéru. Strhává proto ze sebe i ty své chobotničky, které se už vracejí zpět, ale to vše jen do času. Protože i ty se stále a znova vracejí k němu, ve svém rozčilení z takového zacházení již nejméně několikráte silnější ve své negativitě než tomu bylo tehdy, kdy byly k vám vyslány.

A vy sledujete, jak milovaný upír zahlcen a zavalen vlastní špínou a bahnem ztrácí sílu útočit, umlká a stahuje se do ústraní. Ovšem zmocní-li se vás v této chvíli lítost a vy vyjdete zpoza své bariéry, abyste mu dali najevo účast s jeho utrpením, jste prostě mimo a svůj díl nakonec dostanete.

Změna, kterou potřebujete

Tenhle postoj za bariérou je přesně tou změnou, kterou se musíte naučit vy sami. Je to přesně ta změna, kterou potřebujete, abyste změnili pravidla hry, která zatím hrála pro vašeho milovaného upírka. Zatím tomu bylo tak, že když vás upír zasáhl bahnem a špínou, tak jste si bláto a špínu ve snaze ho ze sebe setřít ještě dále po svém těle rozmazávali a zamotávali se do té hrůzy. Plačtivě jste obrazně řečeno naříkali: Hele, co děláš, jen se podívej, jak vypadám! Podívej se, jak je mi! A upír dál řval, ječel, vrčel, zákeřně bodal, píchal, tlačil na naše rány a bolavá místa a my (ve snaze ho uchlácholit) jsme nevěděli nic lepšího, než všechnu tu špínu přijímat a vršit na sebe jeden neúspěšný pokus o usmíření na druhý.

Řeknu to ještě jinak: Když je venku nečas a bouře, bijí blesky a padají kroupy, taky sedíme v teple domova a jen zpoza skla pozorujeme, co se děje. Nenapadlo by nás vybíhat z baráku a nechat se mlátit kroupami, smáčet deštěm, šlehat větrem a případně bouchnout bleskem. To má logiku, nemám pravdu? Ale jaká je logika v tom nezalézt v nepohodě propuknuvší třeba domácí bouře za onu bariéru do klidu a míru a nechat na sebe dobrovolně dštít špínu, kroupy bláta, blesky hněvu a ještě se divit, jak to, že vůbec tohle je možné? Proč nechat do sebe bušit vichřici a vystavovat se padajícím taškám ze střech stržených větrem?

Proč nezůstat v závětří bariéry z onoho myšlenkového „plexiskla“ a jen tu bouři pozorovat? Samozřejmě, že to našeho upíra rozzuří, když zůstaneme v klidu. On sice neví, že jsme si udělali proti jeho řádění bariéru — ale cítí ji podvědomě a začíná ještě více útočit, aby ji rozbil. On se přece potřebuje zbavit bahna, které se v něm (obvykle jeho vlastní vinou) nastřádalo a hodit ho na nás — jelikož jsme nejblíže a dosud jsme se nikdy nebránili. Cítí to jako své svaté právo a basta!

Ale my se už jen díváme, kterak to bahno naráží na „plexisklo“ bariéry, stéká dolů a dál už to známe. A jeho výpady slábnou, nutně slábnou, až přestanou. Upír odchází nenasycen. Marně natahoval svá neviditelná chapadla. Jednak se přes bariéru nedostal, jednak my žádnou drogu pro něj neroníme. Prostě jsme změnili své vnitřní nastavení, takže žádoucí energie pro něj není na skladě a bouře utichá a my můžeme zpoza své bariéry vidět, jak se upír trápí ve svém energetickém absťáku.

Dodržet uvedený postup se nám jistě nepodaří ze dne na den. Ale nemluvíme o čase v řádu týdnů a měsíců, ale jen několika málo dnů. Dejme tomu dvou, tří dnů, kdy zaregistrujete naprosto zřetelné výsledky. Je nutno této metodě věřit a pracovat postupně na sobě při její realizaci. Je-li důsledně dodržována ze strany energeticky vydíraného partnera, její přínos je pak nezanedbatelný a osobně neznám žádnou jinou metodu, jak energetického upíra úplně vyléčit. Nedá se přesně stanovit, jak dlouho to potrvá, než si upír odvykne svoji oběť napadat. Občas se o to bude pokoušet ještě nějakou dobu.

Pozn.: Prosím pěkně, vy všichni — kteří máváte nad uvedenou možností ochrany rukou s odůvodněním, že jste už něco podobného zkoušeli a nefungovalo to — děláte velkou chybu… z neznalosti technologie a vedeni nekvalifikovanými falešnými proroky jste si zřejmě chtěli pořídit provozuschopné auto z bláta a písku… ale takhle to nefunguje… přesný návod ode mne můžete mít kdykoli na počkání…

Bariéra pouze proti negativním energiím

Podotýkám, že uvedená bariéra se staví pouze proti negativním energiím. Je tedy možné prožívat společně s okolím všechny pozitivní energie, které si jen přejete.

Tedy i s tím (třeba i vám blízkým) „vampýrem“ v okamžicích, kdy neútočí a mezi vámi vládne energetické příměří. Naše informovanost o způsobu myšlení a konání vampýra i existence bariéry nám pomůže v klidu přestát jeho sebesilnější — třeba i náhlý, nečekaný útok, pokud se o něj v záchvatu svého „hladu“ po cizích energiích pokusí. Postupně — poté, když našemu upírovi pokaždé předvedeme tutéž připravenost odrazit a nechat mu „sežrat jeho vlastní špínu“ — si začne odvykat tuto špínu na vás odhazovat. Když pokaždé jeho výpady skončí tím, že mu bude špatně z vlastní špíny, začne se konečně starat, aby ho to nezabilo. A nebude se tomu všemu kolem sebe tak poddávat, začne se otevírat z nezbytí opět oněm jemným energiím.

A je zde předpoklad, že zahájí opět přijímání energie z okolí ze Slunce, přírody a z hvězd a je na nejlepší cestě k normalizaci své psychiky. Recidivy budou hrozit ještě dlouho, ale mezitím si perfektně osvojíme metodu žití za bariérou z „plexiskla“ a — budeme-li to důsledně uplatňovat — bude to fungovat stále lépe.

Upír jednoduše bude donucen přejít na jinou, přirozenou stravu. Upír ale může na vaši změnu reagovat také tím, že si ve svém okolí vybere ke svému řádění někoho jiného. Tahle možnost tady vždy je — ale copak tím neřešíte svůj problém, své přežití? A copak tomu druhému, který to schytává po vás, nemůžete poradit svoji metodu? Jde-li třeba o vlastní dítě, prostě ho vědomě zahrňte pod svou bariéru. Funguje to!

Nemoc se kterou si současná lékařská „věda“ neví rady

V tomto textu vám nabízím pohled na něco, co je tak běžným jevem, že si nikdo nedovolí to nazvat nemocí. Přesto to nemoc je. Nabízím pohled na něco, co je tak běžným jevem, že tomu tzv. lékařská „věda“ prakticky nevěnuje pozornost. Čímž jen prohlubuje svou neschopnost se o vás postarat. Toto téma je prostě tabu, ostatně jako vše, co je v rozporu s vládnoucím náboženstvím materialismu.

Pokud je energetický vampyrismus váš problém, zapomeňte na nevědoucí „vědu“ a jednoduše problém vyřešte! Je to neuvěřitelně prosté…

Uveďme si na konkrétním vzorovém případu princip fungování ochrany před energetickým vampýrem. Třináctiletá dívka se ve škole stane obětí šikany ze strany spolužáka. Prostě se mu líbí a on nevěda, jak jí to dát najevo, sáhne k náhradnímu řešení, jak její pozornost získat: Donese si z domu dětskou bambitku a naláduje do ní černou pryžovou kuličku. A když si ona dívka otočená k němu zády povídá se spolužačkami, vystřelí a zasáhne ji někam do oněch půvabných míst, kde její záda přestávají mít slušný název a kde to hezky zabolí.

Dívka se k němu v šoku otočí a s výčitkou v hlase říká: Au, proč to prosím tě děláš? Je z jeho chování rozhozena a energie jí bezpečně uniká. A onen spolužák si mne ruce radostí nad zdarem svého počínání a jeho radost je z nevědomé roviny způsobována právě přijímáním dívkou ztracené energie.

Divíte se, že své pokusy bude opakovat, kdykoli pocítí energetický hlad po pozornosti té dívky? Jakou má ta dívka možnost se chránit?

Ta dívka by si mohla pořídit si velkou pokličku na nádobí a mít ji neustále při sobě. Když ji kamarádky upozorní, že se onen uličník opět chystá k výstřelu, rychle se otočí a nastaví onu pokličku. Kulička se odrazí a trefí útočníka do nosu. Když se to útočníkovi stane i podruhé nebo potřetí, jak dlouho ještě bude mít chuť za cenu vlastního zranění svůj čin opakovat?

Vy tu pokličku mít nemusíte.

Výše doporučená ochrana zachytí útok již na mentální rovině. Ze své dřívější praxe vím, že energetický vampýrismus je problémem nejméně každého druhého manželství. Ženy kradou energii mužům, muži ženám v nekonečném klání při mnoha pokusech o optimalizaci manželského soužití a výsledky jsou často katastrofální. A přitom řešení je tak jednoduché…

Navažme na informace v předchozích kapitolách uvedené  a odhalme ještě něco více podrobností o způsobu budování skutečně fungující ochranné bariéry. Ta, kterou vám mohu doporučit a naučit, je pravou magickou bariérou postavenou na znalosti zásad živlové magie, na základě dlouholetých zkušeností s její tvorbou i na zkušenostech z práce s bytostmi živlů. Proto na rozdíl od ostatních skutečně funguje…

 

Pravá magická bariéra a síla myšlenky

Magie je prastará věda o energiích a zacházení s nimi. Nebojte se jí!

Což vám i ti magoři s berlemi a rybím kloboukem na hlavě neříkají, že jste stvořeni k obrazu Božímu?

Je-li tomu tak, pak by vám měli také zdůraznit, že i ten jejich Bůh vám dal schopnost tvořit slovem a tedy i myšlenkou. Tudíž podobně jako všechny bytosti vyšších světů /kterými ostatně z padesáti procent jste/ pracujete /byť nevědomky/ s energiemi živlů a tedy svým způsobem jste mágy.

Proč myslíte, že vás mnozí upozorňují, že máte myslet pozitivně?

Proč myslíte, že vám Kristus zanechal poučení, že NEMÁTE hřešit ANI V MYŠLENKÁCH a naopak máte držet krb svých myšlenek čistým?

Naděláte mnohdy v jemných světech svým negativním myšlením tolik paseky, že nejen mne z toho mrazí. Naštěstí na rozdíl od mágů v naprosté většině případů nejste schopni takové koncentrace myšlenky, aby váš výtvor za něco stál a nejste své výtvory schopni energeticky dotovat tak, aby se do nich vložené hrozby vašemu životu a životu lidem ve vašem okolí plně realizovaly.

Zákon akce a reakce

Nebojte se proto pravé magické bariéry! Pracuje na základě božského zákona akce a reakce, či chcete-li, zákona „magického odrazu“. Přirozeně, metoda fungující spolehlivě v praktickém životě musí pokrýt ochranu celé aury po dvacet čtyři hodiny denně, protože nikdo nemá tolik informací ze svého okolí, aby mohl předpokládat, kdy a odkud negativní energie k němu směřuje.

Pravá magická bariéra, která je zcela funkční, musí splňovat určité předpoklady, jejichž plné podrobnosti nemohou být zcela zveřejněny, protože mohou být lidským egem zneužity. Je možné je svěřit jen do rukou lidí, kteří s jistotou zvládli akt bezpodmínečné lásky k sobě samému či sobě samé.

Při zajištění její funkčnosti je třeba detailně pochopit a respektovat způsoby práce se živlovými energiemi do všech důsledků a nepodcenit žádný ze tří základních prvků, který tuto bariéru tvoří.

Vše patří do oblasti tzv. „bílé magie“ a zárukou transparentnosti vašeho počínání vůči zákonům Univerza je vám vaše právo a povinnost chránit energie toho, kdo je pro vás tím nejdůležitějším člověkem na světě.

Jsem si naprosto jist, že vy — kdož již víte nebo tušíte — že tím nejdůležitějším člověkem pro vás je ten, který hostí v tomto životě vašeho ducha v sobě — vy nebudete mít o správnosti svého počínání žádných pochyb.

Řekněme si něco obecně o nutných podmínkách, který při používání magické ochranné bariéry musí uživatel k její dokonalé funkci naplnit. Uvedené zásady můžete vy, kdož jim správně porozumíte, využít i v běžné denní praxi (bez znalosti tvorby bariéry) k zvýšení odolnosti své psychiky před únikem energií v kontaktu s okolím.

Nutné podmínky pro správnou funkci bariéry

Základním předpokladem pro fungování bariéry je myšlenková kázeň. O vlastní schopnosti tuto bariéru vytvořit tak, aby dokonale splnila svůj účel, nesmíte pochybovat.

Pochybnosti odstraníte ale jen tehdy, když před touto prací na sobě zvládnete stejně dokonale lásku k sobě v její pravé podobě. Protože pochybnosti o čemkoli ve vás má vždy vědomí hmotného těla, pokud s ním své záměry jako duch nekonzultujete a necháte ho v pochybnostech o účelu celé akce — viz předchozí texty tohoto seriálu.

Samotnou bariéru musíte s sebou také „nosit“ a být si jí v každém okamžiku vědomi, jakož i pevně přesvědčeni, že vás v jakékoliv situaci, před tušeným či netušeným útokem, ochrání.

Samotné „nošení“ bariéry představuje nutnost uvědomovat si alespoň okrajově v každém okamžiku existenci bariéry a vyžaduje víru v její schopnost nás ochránit.

Má to přirozenou souvislost se silou naší myšlenky. Neškolená lidská mysl navíc zmítána rozpory mezi nemilujícím duchem a nemilovaným tělem tuto koncentrační schopnost nemá a mít nemůže. Proto jen výjimečně může dokonale bariéra fungovat tomu, kdo se dříve nenaučí mít rád sám sebe.

NENECHTE SE VTAHOVAT DO NEGATIVNÍCH EMOCÍ LIDÍ KOLEM VÁS!

CHRAŇTE SI SVÉ ŽIVOTNÍ ENERGIE!

Další podmínkou je, že se definitivně odnaučíte zlozvyku (přejatému z praktikování hmotné podmíněné lásky) nechat se vtahovat do emocí jiných lidí kolem vás. Při zatažení do emoci někoho jiného vystupujete z existující bariéry a stáváte se opět zranitelnými.

Pro práci s ochrannou energetickou bariérou vám také doporučím dnes již zapomenuté mentální postupy pro běžné životní situace, které jsou nesmírně účinné a z pohledu vaší energetiky velmi úsporné.

Z existující bariéry také není dovoleno emitovat negativní energii vůči okolí. Pokud jste vůči komukoli negativní, tj. vypadnete ze stavu lásky k sobě a tudíž i bližnímu svému, bariéra se po dobu tohoto excesu rozpadá a ponechává vás bez ochrany.

Pokud si onu bariéru neděláme a setkáme se s člověkem, který nám obvykle stahuje energie, jsme si toho vědomi a očekáváme — či se dokonce obáváme — že se to opět může opakovat.

A prostý fakt, že to svojí myslí a citem očekáváme, čili vysíláme tuto myšlenku do svého okolí a k našemu vampýrovi, vede k tomu, že se nám to s vysokou pravděpodobností stane.

Pokud ale ve chvíli setkání s vampýrem ještě zesílíme soustředění na fakt, že bariéru máme a že nás chrání, naše myšlenkové nastavení působí právě jako hráz proti negativitě vampýra a v případě, že přesto svůj útok realizuje, zvládáme ho snadno a s úsměvem.

Příklad vtahování do emocí jiných

Podobně je to s nutností chovat se tak, abychom se nenechali vtahovat do emocí jiných lidí. Kolikráte v našem životě lidském se opakuje podobná situace!

Přibližme si obvyklý průběh, který si můžete rozšířit na celé spektrum podobných případů vztahů mezi lidmi. Vaše kamarádka se pohádá doma s manželem a oba na sebe nahází ošatku negativní energie. Muž s ní, s tou ošatkou, odejde podle své letory k mamince či do hospody a tam se jí nějak zbaví.

Kamarádka ale vezme telefon a zavolá právě vám. A pozve se k vám na kafe. Tak sedíte proti sobě v křesílcích a na stolečku mezi vámi stojí vedle dvou kouřících šálků kávy i ošatka s onou negativní energií.

A hraje se hra o to, zda ji přijmete a zda se jí tedy vaše kamarádka zbaví. Zatím jste většinou tuto hru prohrávala.

Ponořila jste se cele do líčení průběhu konfliktu ze strany kamarádky a do návrhů, jak to vyřešit, že jste si ani nevšimla, že ve chvíli, kdy ona kamarádka posílena a uklidněna odchází, ošatka s negativitou se stala vašim majetkem.

A vy pak po zbytek dne zpracováváte onu negativitu, váš klid a pohoda (spolu s odpovídajícím množstvím vaší cenné životní energie) je nenávratně pryč pro tento — a mnohdy i pro další dny.

Příklady uplatnění ochrany energií

Tohle prostě myslí nepochopíte. Tohle si musíte dát příležitost prožít. A tohle prosím pěkně dokážou lidé, jejichž vibrace vědomí se mimo inkarnaci již hodně blíží oné pomyslné hladině oceánu, jak se o ní v minulých textech zmiňuji.

Vzpomínám si na případ paní, která do mé poradny přišla o berličkách. Měla doporučení od své známé, že jí mohu pomoci. Po krátkém rozboru situace bylo zřejmé, že dlouholeté soužití s manželem, silným energetickým vampýrem, ji vzalo za ta léta tolik energie, že se to začalo u ní projevovat na jejím schopnosti normálního pohybu. Neměla prostě sebe, svůj život ani tento svět ráda a její vědomí těla /ego/ trpící neláskou vlastního ducha — a tím i silnou energetickou podvyživeností v důsledku manželova vampýrismu — přestalo vkládat svoji pozornost do udržování kosterního a svalového aparátu, který ji po téhle nemilované Zemi nosil.

Nastínil jsem jí možnou cestu jak z toho ven. Když jsem ji upozornil na nutnost zvládnout lásku k sobě, naslouchala, ale bylo vidět, že jí to celkem neoslovilo. A když jsem jí naznačil, že pak zvládne bariéru a skryta za ní začne zvládat manželovo chování a zůstane při jeho výpadech v klidu a tyto výpady naopak ustanou, nevydržela dále poslouchat a říká:

Víte, co vy po mně vlastně chcete? Vy chcete, abych ho měla ráda a nerozčilovala se s ním! Ale to já nechci! Já se s ním musím hádat, to jinak nejde, rozumíte?

Omluvil jsem se jí a navrhl, abychom spolu strávený čas považovali za příjemnou výměnu názorů. Nebyla ještě připravena jít cestou vnitřní změny. Stále ještě příliš toužila si prožívat své emoce a nechtěla se jich vzdát.

Bude vás možná zajímat jakýsi vedlejší účinek uplatnění bariéryu žen, které si přišly ke mně vyřešit své problémy a shodou okolností byly učitelkami na úrovni základní školy. Spontánně uvádějí jako vedlejší účinek praktikování své bariéry to, že děti v jejich hodinách zlobí mnohem méně a takřka vůbec. Dokonce tak, že se to stává předmětem závisti okolí a dobrého hodnocení nadřízených. Důvody takovéto změny chování dětí si jistě odvodíte sami 😉

Co nám říká nádorové onemocnění a co s tím udělat

Možná vás zaujme můj pohled na tak rozšířenou vážnou chorobu, jakou bezpochyby nádorové onemocnění obecně je. Pokud své vědomí těla /ego/ po léta nemilujete — a až příliš svou energií plýtváte pro jiné na úkor toho, kdo je vaším nejdůležitějším člověkem — stane se vám, že onen pro vás nejdůležitější člověk dojde k názoru, že je lépe sama sebe zničit než dále trpět s tím pitomcem duchem, který na něj kašle. A vědomí těla samo spustí sebedestrukční program…

Případů, kdy naprosto nevědomky, ale přitom zcela dobrovolně sponzorujete energeticky své okolí, bych vám mohl uvést na tucty. V každém případě se postupně můžete dostat, pokud již nejste, do energetické nouze a problémů se svým psychickým a později i fyzickým zdravím v důsledku „podvyživenosti“ vlastní životní energií.

Změňte své chování a uvědomte si, že energii, s kterou tak marnotratně zacházíte, potřebuje právě ten, kdo je pro vás nejdůležitějším člověkem.

Tím je ten člověk, který vás po této zemi jako ducha nosí. A chraňte mu ji, tu energii.

Budete překvapeni, kterak se váš život ze dne na den změní.

Doslova ze dne na den poznáte, jak je krásné žít, když na vás nikdo neútočí a vy svůj život zvládáte s úsměvem. Pokud budete skutečně důslední, stane se tento stav trvalým.

Dostávám dotazy mladých žen, které jsou v práci terčem energetických útoků svých nadřízených. Ptají se, zda uplatnění bariéry v jejich vztahu k šéfovi nepovede ke zhoršení jejich osobního hodnocení a nakonec ke ztrátě práce. Rozhodně nikoli,  tohle riziko je vyloučeno.

Způsob uplatnění bariéry je naprosto spolehlivý a účinný. Energetický vampýr vnímá svoji neschopnost prorazit silou své negativity vaši bariéru jako důkaz vaší síly a naučí se vás prostě respektovat.

Ego útočníka vždy respektuje sílu, nemluvě o tom, že v případě opačného postoje je zraňováno vlastní negativitou, což je pro něj bolestné. Dokonale to funguje i vůči životnímu partnerovi, tchyni či rodičům.

Pozitivní dopady pro vaše zdraví

Pokud je vaše aura nechráněna proti útokům energetických vampýrů, je v ní neustále přítomna energie negativity. Pokud je v auře přítomna negativita, vaše čakry se sice částečně uzavírají, aby do nich negativita neproudila ve velkém, ale…

Ale čakry nedokážou dokonale odfiltrovat ony potřebné energie „radosti ze života“ od oněch negativních a tak se ona „temná“ energie v čakře hromadí a proniká do orgánů fyzického těla s čakrou spojených. I to je jeden z důvodů, proč po letech naše tělo začíná být psychicky a později i fyzicky nemocné.

Zavírání čaker má přirozeně dopad do energetické rovnováhy člověka a mnohdy silně ovlivňuje jeho psychiku. Například klesá intuice, rovněž tvůrčí schopnost skrze šestou čakru, jakož i uzavírání páté čakry nese s sebou problémy v komunikaci s okolím.

UPLATNĚNÍ BARIÉRY MÁ proto DALEKOSÁHLÉ, VELMI POZITIVNÍ DŮSLEDKY PRO VAŠE ZDRAVÍ!

Vynikající výsledky praktikování této ochrany před útoky energetických vampýrů je možno proto prakticky zdvojnásobit stahováním vysoce pozitivních energií do aury bez nebezpečí, že nám z ní budou (při aktivní ochraně bariérou) nějak zcizovány.

Svým klientům doporučuji mentální stahování některého typu energií, nejlépe energií Světla. Mentální způsob stahování má nespornou přednost oproti jiným způsobům v tom, že akumuluje za neuvěřitelně krátkou dobu cca 30 sekund v auře člověka maximum dané energie.

Vysokovibrační energie Světla ve vaší auře

Samotná přítomnost energií Světla ve vaší auře vede k tomu, že každá z čaker z něj čerpá sobě vlastní energetické spektrum a postupně ho natahuje do orgánů fyzického těla, odkud vytlačuje po troškách tam dříve uložené negativní energie. Přímý, byť v čase pozvolný důsledek na naše zdraví je nasnadě.

Stahování Světla do vaší aury má další příznivé důsledky pro váš život. Prvním z nich je obecně vyzařování energie Světla z vaší aury. Pokud si pravidelně stahujete Světlo a chráníte ho před rozkrádáním, stanete se jeho nositelem tady na Zemi.

Světlo ve vaší auře dále odradí od pokusů o kontakt ty ve vašem okolí, kdož by byli dříve, než jste začali praktikovat bariéru, v pozici možných energetických vampýrů.

Podobně jako když havěť hemžící se pod zvednutým kamenem vystavíte přímému světlu, stejně tak se vampýři, zvyklí na temné energie nižších vibrací, od vás odtáhnou dále. Naopak ty, kdož touží po Světle, budete k sobě silně přitahovat.

Energii Světla stažené mentálně do aury jednou denně také máte možnost bez problémů transformovat na vlastní životní energii a spotřebovávat ji v průběhu dne pro své životní aktivity. Na nasycení životními energiemi si rychle zvyknete a zvládnete v průběhu dne věci, o kterých se vám dříve ani nezdálo.

Třetím způsobem použití stahované energie Světla je pomoc lidem kolem vás. Prostě všude tam, kde jste dříve dávali svoji vlastní životní energii na úkor vlastního psychického a fyzického zdraví, budete předávat určitou mentální praktikou právě energii Světla.

Tento způsob pomoci je navíc z hlediska zákonů Univerza naprosto legální, protože respektuje svobodu energií dotovaného člověka přetvořit vaše Světlo ve vlastní životní energii a pomocí té si pak vyřešit své problémy ve vlastní režii.

Mnozí z vás pracují v občanském životě způsobem, který jim přináší velmi vysoké riziko ztráty jejich vlastních životních energií. Během své praxe mám možnost registrovat četné pozitivní příklady z uplatňování vlastní ochrany energií v kombinaci se stahováním Světla do aury.

Platí to jak pro práci pokladní v supermarketu, která je energeticky ze strany svého okolí nesmírně silně energeticky napadána, tak např. pro práci úřednice magistrátu za přepážkou či masérky v kontaktu se svými klienty. Způsob využití je nesmírně flexibilní a umožňuje důslednou ochranu v těchto i v řadě dalších případů.

Nasazením bariéry si dokážete vymezit správným způsobem své hranice vůči partnerovi a postupně touto vlastní vnitřní změnou změníte i jeho přístup k sobě a rodině.

LÁSKA K SOBĚ VE SPOJENÍ S OCHRANOU PŘED VAMPÝRISMEM, SPOLU SE STAHOVÁNÍM ENERGIÍ SVĚTLA DO VLASTNÍ AURY MÁ NA VÁŠ KAŽDODENNÍ ŽIVOT POZITIVNÍ ÚČINKY!

Nevytočí vás ani útoky vaší tchyně a po krátkém zácviku přestanete odcházet od vlastní maminky či obou rodičů s pocitem, že vás jedině včasný odchod zachránil před úplným energetickým kolapsem.

Nepříjemný šéf či zákeřná a pomlouvačná kolegyně se vedle vás změní k nepoznání. V tramvaji, autobuse, metru a na ostatních veřejných místech se budete pohybovat s klidem a v pohodě.

Vy, kdož vlastníte onu dnes už ne až tak zřídkavou schopnost vidění vnitřním zrakem, budete  zpočátku šokováni tím, jak nádherně a spolehlivě vše kolem bariéry a stahování Světla funguje. A určité rituály, které k praktickému provádění budete každodenně provádět, se vám stanou radostí a potěšením.

Ale stejně spolehlivě to bude fungovat i vám, kteří tuto schopnost vhledu do jiných energií nemáte.

Ten z vás, kdo projde pod mým vedením zasvěcením na oné úzké cestě do vlastního nitra v rozsahu uvedeném v textech tohoto seriálu, se velmi přiblíží stavu, o němž esoterikové informují jako o schopnosti si svůj život řídit sám.

A vy, kdož si dáte příležitost se nejdříve seznámit a poté poznat praktické kroky při rekonstrukci vlastní psychiky tak, jak vám je přiblížím v dalších textech, si svojí schopností svůj život vést podle svých představ budete jisti.

Uff, další část manuálu je za námi.

https://www.ragauian.cz/epidemie-energetickych-vampyru-v-cechach-jak-se-chranit-aneb-sila-myslenky-3/