Jediný způsob, jak to udělat, je zničit lidem epifýzu. (tj. také pineální žláza, třetí oko) Je to totiž nejcitlivější část našeho nervového systému. Je příjemcem vyšších energetických polí. Tohle vše je už dávno podložené vědou. Zajímavé je i to, že telekomunikační průmysl vybral z celého spektra frekvenčních polí zrovna ty (2,4 GHz) které jsou destruktivní pro naše buňky a zejména pro naši epifýzu.


Náhoda, nebo úmyslný záměr???


Epifýza je vysoce citlivá na 4 věci.
1⃣Hliník
2⃣Herbicidní glyfosát
3⃣Fluorid
4⃣Wi-Fi
Dnes už skoro na celém světě, lidstvo ve velké míře dostává všechny tyto 4 ingredience a tak téměř všichni máme těžce zvápenatělou epifýzu.

Hliník je vdechován díky geoinženýrství (chemtrails).

Herbicidní glyfosát, konzumujeme v potravním řetězci.

Fluorid je nedílnou součástí téměř všech zubních past a pitné vody.

Glyfosát a hliník se spojí v krvi a vytvoří 6 chemických složek.

Ale aby se tato látka dostala do naší epifýzy, musí se ještě otevřít hematoencefalická bariéra, která se otevírá současnými frekvencemi WI-FI. Toxiny, které tak normálně zůstávají v těle, se volně dostávají do našeho mozku, podotýkám, že jde o všechny toxiny.

Když se nad tím zamyslíme, dospějeme k závěru, že tohle musela vymyslet nesmírně inteligentní skupina vědců, kteří uvedli tento protokol do praxe:
Do vzduchu rozprašovat nanohlinické částice, florizovat pitnou vodu, do potravin dát glyfosfát a poté to vše aktivovat těmi správnými frekvencemi pomocí WI-FI. Buď je vše jen hloupá náhoda, která se stala díky hloupým rozhodnutím několika vědců, nebo připravenému plánu, někoho….

Dalším případem je také síť 5G.

Stavět vysílače na zemi je jedna věc, ale ozařovat celou planetu satelity, bez testování bezpečnosti, jejího dopadu na hmyz, ptáky. Schválit něco takového, je naprosto nepředstavitelné pro někoho, kdo má ještě nějaký mozek. Pokud se dostatek z nás probudí a budeme na to poukazovat, můžeme to ještě zvrátit.
WI-FI můžeme vypnout téměř okamžitě, glyfosát můžeme zakázat zítra (i když v podzemních vodách zůstane velmi dlouho) Program chemtrails, bychom mohli přestat lusknutím prstů. Za 24 hodin bychom z planety, která je ohrožená na všech úrovních, udělali ráj. Stále jsme tomu velmi blízko.

Rozhovor s Dr.Klinghardtem:
https://www.facebook.com/jaroslav.marek.1/videos/898740694084152
Pokud si do teď váhal, že neexistuje “chemtrails”, tak tady máš plno důkazů viz. jak fungují motory v letadlech atd.
https://www.facebook.com/jaroslav.marek.1/videos/651043192937815
Šišinka mozková: pečlivě střežené tajemství:
https://aluska.org/sisinka-mozkova-4-peclive-strezene…/
Látky způsobující kalcifikaci šišinky a jak se jim vyhnout:
https://aluska.org/sisinka-mozkova-2-latky-zpusobujici…/
Jak odvápnit šišinku a proč je to tak důležité:
https://aluska.org/sisinka-mozkova-1-jak-odvapnit…/
Potraviny, které způsobují detoxikaci a dekalcifikaci epifýzy:
https://aluska.org/sisinka-mozkova-3-potraviny-ktere…/
Šišinka mozková: brána k božství:
https://aluska.org/sisinka-mozkova-brana-k-bozstvi/
Binaurální rytmy pro aktivaci šišinky mozkové:
https://aluska.org/sisinka-mozkova-binauralni-rytmy-pro…/
Proč je důležité sdílet svoje názory a ozývat se:
https://www.youtube.com/watch?v=CxbTTk1pUMw…
(EN) Jak mewing (správné držení jazyka) otevírá šišinku:
https://www.youtube.com/watch?v=o1tGbl3Pbp8&t=2s…

Video: https://www.facebook.com/watch/?v=898740694084152

Další zločin – červy v jídle!