Suverénna Medzinárodná Pokladnica M1 na základe Rezolúcie č. 19 z 23. septembra 2022, podpísala Globálny Akt prijatia a prevodu všetkých Svetových Finančých Bankových Aktív do novej Svetovej Suverénnej Banky, Suverénnej Banky Rádu Hospitaliérov, ktorá je Hlavnou Historickou Вankou, Generálnym Správcom všetkých Svetových Finančných Bankových Aktív, Hlavným Regulátorom celého Svetového Bankového Systému.

Suverénna Medzinárodná Pokladnica M1 na základe Práva Suveréna, na základe Práva Absolútneho Vlastníka všetkých Svetových Aktív, na základe výlučného Historického Práva od tvorcu novej Éry, na základe Práva absolútneho vlastníka celého Svetového Finančného Systému, právom Hlavného Regulátora celého Svetového Finančného Systému, od 23. februára 2023 odoberá Banke Federálnych Rezerv, Svetovej Banke a desiatkam ďalších systémových bánk, všetky práva na evidenciu, kontrolu a správu všetkých Svetových Finančných Bankových Aktív.

Na obnovenie a legalizáciu ich práva evidovať, kontrolovať a spravovať Finančné Bankové Aktíva, musia tieto banky bezodkladne podať písomnú žiadosť Predstavenstvu Hlavnej Historickej Banky, Generálnemu Manažérovi pre Zúčtovanie, Kontrolu a správu všetkých Svetových Finančných Aktív, Hlavného Regulátora celého Svetového Bankového Systému, Svetovej Suverénnej Banky Rádu Hospitaliérov, s cieľom udeliť týmto bankám špeciálnu Licenciu Svetovej Suverénnej Banky Rádu Hospitaliérov.

Zároveň Suverénna Medzinárodná Pokladnica M1 potvrdzuje svoju priaznivú pripravenosť spolupracovať s nimi na prekonaní Globálnej Finančnej Krízy, zabrániť Tretej Svetovej Jadrovej Vojne a vybudovať Svetlý Svetový Finančný Systém, ktorý bude verne a lojálne slúžiť Svetlému Ľudstvu.

Zoznam bánk, ktorým boli odoslané Oznámenia a Príkazy:

World Bank, FRS, Bank Federal Reserve, Wells Fargo, Unicredit Bank, UBS Bank, TD Bank, Sumitomo Mitsui Bank, State Street Corporation, Standard Chartered Bank, Société Générale, Santander Bank, RBC Bank, Morgan Stanley, Mizuho Bank, ING Group, Goldman Sachs Group, Credit Suisse Group AG, Crédit Agricole, Groupe BPCE, Bank of New York Mellon, Agricultural Bank of China, Mitsubishi UFJ Financial Group, ICBCBank, Deutsche Bank, China Construction Bank, Barclays, Bank of China, Bank of America, HSBC Holdings plc, BNP PARIBAS Bank, CITIGROUP, JP MORGAN CHASE…. a ďalšie.

Celé znenie Oznámení a Príkazov Suverénnej Medzinárodnej Pokladnice M1 systémovým bankám po celom svete čítajte TU:


https://slovanskenoviny.sk/dokument-hra-sa-skoncila-suverenna-medzinarodna-pokladnica-m1-rozoslala-fedu-svetovej-banke-a-desiatkam-dalsich-systemovych-bank-po-celom-svete-oznamy-a-prikazy/

Zlatá eRA a Slovanské Noviny.