Již příští týden se bude na půdě WHO hlasovat k Pandemické smlouvě a změnám stávajících Mezinárodních zdravotních předpisů. Mezitím neustále dochází k různým úpravám obou dokumentů a hovoří se dokonce i o možnosti, že by docházelo k dalším úpravám i po jejich schválení.

Aktuálně to totiž vypadá tak, že oba dokumenty jsou v jakési fázi rozpracovanosti, což však kupodivu nijak nebrání diktátorské WHO, aby je předložila ke schválení.

Mezitím se v mnoha zemích chystají masové protesty a samotná WHO je žalována za porušení vlastních pravidel. Změny MZP musí být totiž předány všem členským zemím nejpozději 4 měsíce před hlasováním, což se samozřejmě nestalo, protože poslední změny se v dokumentu dělaly ještě před týdnem.

Nejinak je tomu s Pandemickou smlouvou, k jejíž podobě mělo výhrady mnoho zemí – některým se zdála příliš diktátorská, jiné ji chtěly ještě zpřísnit (mimo jiné EU).

Proto se nyní ještě na poslední chvíli do dokumentu zapracovávají různé změny. Co mne ovšem stále udivuje je totální mlčení našich politiků, kteří se zajímají výhradně o zástupná témata. Pokud totiž sleduji zejména opozici v jiných zemích, tak tam jsou nyní dokumenty WHO na prvním místě.

Diskutují se v mnoha parlamentech a – jak jsem uvedla výše – pořádají se i protesty proti diktatuře WHO. Jen u nás toto téma pouhý týden před schválením nikoho nezajímá.

Nedávno byl do Pandemické smlouvy začleněn nový článek, který kopíruje nápad Billa Gatese, de facto vlastníka WHO (financuje ji skrze své dvě neziskovky: Nadaci Billa  a Melindy Gatesových a přes vakcinační alianci GAVI).

To jen dále potvrzuje, kdo ve skutečnosti WHO ovládá a kdo zřejmě stojí za tím, že do čela této organizace byl usazen africký zločinec.

V nejnovější verzi nové pandemické smlouvy WHO se poprvé hovoří o „globální pracovní síle v oblasti zdraví pro mimořádné situace“ nebo o mezinárodním sboru „zdravotnických pracovníků,“ kteří mohou být nasazeni do „boje proti pandemiím.“

To je přesně návrh, který loni předložil miliardář Bill Gates, největší soukromý sponzor WHO. V úvodníku v New York Times o příští pandemii zakladatel Microsoftu napsal, že musí být vytvořena mezinárodní „zdravotnická armáda,“ která se bude vypořádávat s „hrozbami.“

Dodal, že svět „potřebuje dobře financovaný systém“, který může být okamžitě nasazen, „když se objeví hrozby.“

Tuto armádu pojmenoval zkratkou GERM (globální reakce na epidemii a mobilizaci) a měla by se stát součástí národních zdravotnických orgánů po celém světě

V roce 2022 již WHO zahájila strategii Emergency Medical Teams 2030, která počítá se zřízením mezinárodní zdravotnické armády.

Zdá se, že plán Billa Gatese bude nyní v tichosti zaveden do zamýšlené Pandemické smlouvy.

Podle australského lékaře Davida Bella, který pracoval pro WHO devět let, je tento návrh extrémně problematický. Takovou „zdravotnickou armádu“ přirovnává k vojenským „mírovým misím“ OSN.

Bell se obává, že sbor bude nasazen v menších zemích, pokud nebudou dostatečně spolupracovat s opatřeními WHO. Teoreticky by mohl být použit k prosazení opatření.

„To je něco, s čím by WHO neměla mít nic společného,“ říká lékař.

Varuje, že WHO je v procesu zavádění jakéhosi lékařského fašismu, který bude jen přínosem pro farmaceutický průmysl, ale ne pro občany členských zemí.

 

Zpracoval: Slovanka/Necenzurovaná Pravda

ZDROJ