V prvních 6 letech života dítěte se očkuje vakcínami s následujícími adjuvans:

-17 500 mcg 2-fenoxyethanolu (nemrznoucí směs)
-5 700 mcg hliníku (neurotoxin)
-neznámé množství fetálního hovězího séra (krev potracených krav).
-801,6 mcg formaldehydu (karcinogen, balzamovací prostředek)
-23,250 mcg želatiny (rozemletá mrtvola zvířete)
-500 mcg lidského albuminu (lidská krev)
-760 mcg L-glutamátu sodného (způsobuje obezitu a cukrovku)
-neznámé množství buněk MRC-5 (potracené lidské děti)
-více než 10 mcg neomycinu (antibiotikum)
-Více než 0,075 mcg polymyxinu B (antibiotikum)
-Více než 560 mcg polysorbátu 80 (karcinogen)
-116 mcg chloridu draselného (použitého ve smrtící injekci)
-188 mcg fosforečnanu draselného (kapalné hnojivo)
-260 mcg hydrogenuhličitanu sodného (jedlá soda)
-70 mcg boritanu sodného (borax, používaný k hubení švábů)
-54 100 mcg chloridu sodného (kuchyňská sůl)
-neznámé množství citrátu sodného (potravinářská přísada)
-neznámé množství hydroxidu sodného (Nebezpečí! Žíravina)
-2 800 mcg fosforečnanu sodného (toxický pro všechny organismy)
-neznámé množství monobazického monohydrátu fosforečnanu sodného (toxický pro všechny organismy)
-32 000 mcg sorbitolu (nesmí se podávat injekčně)
-0,6 mcg streptomycinu (antibiotikum)
-Více než 40 000 mcg sacharosy (třtinový cukr)
-35,000 mcg kvasinkového proteinu (plíseň)
-5,000 mcg močoviny (metabolický odpad z lidské moči)
-další chemické zbytky

Z knihy “Co farmaceutické společnosti nechtějí, abyste věděli o vakcínách” – autor Dr. Todd M. Elsner