Změna frekvence, ke které dochází během bifurkačního cyklu, se děje u těch jedinců, kteří jsou ochotni odpovídajícím způsobem změnit své vědomí a přirozeně se ocitnou v harmonii s posouvajícími se frekvencemi organické časové osy “Vzestupu”. Jak Země prochází svou evoluční cestou galaxií a interaguje s různými geometrickými vztahy vytvořenými astronomickým vesmírem, frekvence sluneční plazmy jsou přenášeny do sítě planetární mřížky země i lidstva.

.
Naše zamlčovaná skutečná historie odhaluje metody starověkých stavitelských ras, které využívaly tuto posvátnou geometrii a hluboké geodetické znalosti k vytvoření velkolepých a krásných struktur, které rezonovaly s energetickým polem Země. Tyto struktury byly harmonicky naladěny na přírodní pole Země a díky tomu zesilovaly vyšší vědomí a léčivé vlastnosti, toto vše obnovovalo a udržovalo energetickou rovnováhu.
Podle geometrických vzorů nalezených v božských zákonech přírody jsou všechny frekvence laděny na postupně se měnící frekvence planetárního těla a na evoluční růstové cykly Země. Věda o rezonanci je vědou o harmonii, která vytváří nejrůznější struktury, které vibrují podle určitých frekvencí. Pokud se na naši životní interakci díváme jako na projev masivního rádiového přijímače, pak pochopíme, že máme schopnost naladit se na jakoukoli frekvenci, kterou si přejeme vyjádřit.

Ať je ve vašem posvátném srdci hudba bezpodmínečné lásky, míru, laskavosti, krásy a štěstí a poznání. Na této volbě osobní frekvence záleží více, než si možná uvědomujete. Současná doba je významný čas pro lidské osvobození. Nyní se probouzíme do širších uvědomění emocionální zrady, která může převládat v mnoha situacích, když dochází k masívnímu odhalování. Toto je čas na radikální péči o sebe a doba nutná k nastolování vnitřního klidu a rovnováhy a meditaci, s vědomím našich fyzických a emocionálních limitů a zároveň s co největší možnou podporou našich blízkých a přátel. Zabývejte se pouze tím, co je užitečné pro váš duchovní růst a vše ostatní zahoďte. Děkuji vám za vaši odvahu a vůli pokud se vydáte na cestu hledače pravdy.

https://celostnivzdelavani.cz/dekuji-vam-za-vasi-odvahu-a-vuli-byt-hledacem-pravdy