Při studiu funkce je fyziolog do značné míry závislý na základních vědách, a to nejen při snaze identifikovat jednotlivé procesy, ale také při interpretaci jejich působení. To platí zejména pro výzkum nervosvalového systému, kde elektrofyzika vydláždila cestu k mnoha důležitým objevům.

Lze dokonce říci, že dějiny neurofyziologie byly z velké části rozhodnuty vývojem přístrojů pro elektrický záznam na jedné straně a stále účinnějším využíváním elektrického proudu ke stimulaci na straně druhé. Jak napsal Adrian: „Těžko si lze představit jinou metodu, která by nám tolik pomohla ukázat, jak tělo funguje, neboť nám dává možnost uvést sval nebo nerv do činnosti podle libosti pomocí prostředku, který nepoškozuje a lze jej přesně kontrolovat.“ Raný vývoj těchto dvou věd šel kupředu ruku v ruce, protože mnoho objevů v oblasti elektřiny bylo způsobeno výmluvnými pocity a křečemi způsobenými průchodem proudu;

Zvuková kontrola mysli občanů

1934 – METODA PRO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ ELEKTRICKOU STIMULACÍ NERVOVÉHO SYSTÉMU – E. LEON CHAFFEE A RICHARD U. LIGHT

1934- A METHOD FOR THE REMOTE CONTROL OF ELECTRICAL STIMULATION OF THE NERVOUS SYSTEM – E. LEON CHAFFEE AND RICHARD U. LIGHT

NEJVYŠŠÍ SOUD SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH – KONTROLA MYSLI

SUPREME COURT OF THE UNITED STATES –

Prameny

https://stop5g.cz/dalkove-ovladani-nervoveho-systemu-od-roku-1934-zvukova-kontrola-mysli-obcanu/