Oficiálně letos vstupujeme do čtvrtého roku „pandemie“ Wuhanského koronaviru (COVID-19) a současně s tím také do třetího roku operace Warp Speed. Desítky milionů lidí je nyní nemocných nebo mrtvých kvůli tzv. „očkování“ (vojenské operaci Penagonu na civilním obyvatelstvu celého světa) a níže v tomto článku naleznete jakýsi souhrn důkazů, které byly dosud shromážděny všemi, kdo se snaží odhaliti podvod již známý jako „očkování proti COVID:“

1) Lékaři se při předepisování COVID injekci vůbec nespoléhají na nějakou vědu; je jim zkrátka jen řečeno, aby jednoduše důvěřovali FDA a CDC
Vzhledem k tomu, že každá poslední stopa postmarketingových bezpečnostních údajů o očkování proti COVID je uchovávána sriktně v tajnosti a pod zámkem, američtí ani žádní jiní lékaři k nim nemají vůbec žádný přístup, aby na jejich záíkladě například zjistili, zda jsou injekce pro jejich pacienty skutečně bezpečné, či nikoli. Lékaři jako takoví proto nemají žádnou jinou možnost, než zkrátka jen „důvěřovat vědě“ a musí dělat to, co se jim řekne.

„Je jim takto v podstatě řečeno: ‚Udělejte to, co vám říkáme, abyste dělali, nezpochybňujte naši autoritu, nebo vám odebereme licenci‘,“ píše o této záležitosti vyšetřovatel Steve Kirsch.

2) CDC nemůže provádět hodnocení bezpečnosti po uvedení na trh, protože údaje jsou skryté
Nejen lékaři, ale také americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) musí naslepo provádět poměrně dost divoké odhady o bezpečnosti injekcí COVID očkování, protože také nemá přístup k žádným údajům, protože americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) mu jej od výrobce neposkytne.

„CDC by mohlo požádat státy o záznamy o očkování spojené se záznamy o úmrtí, ale nechtějí se na to dokonce ani ptát, protože pokud by provedli jakoukoliv bezpečnostní analýzu, mohlo by to být objeveno v žádosti FOIA,“ říká Kirsch. „CDC proto v podstatě nemá vůbec žádný zájem ověřovat, jaká jsou skutečná bezpečnostní data. Když jsem jim nabídl, že jim ukážu třeba data z Nového Zélandu, než je zveřejním (aby konečně měli data na rekordní úrovni), tak se na né odmítli byť jen podívat.“

3) Zdravotnické úřady zcela jednoznačně odmítají uvolnit anonymní údaje o pacientech na úrovni jednotlivých záznamů pro nezávislé výzkumníky k jejich analýze
Dokonce i místním orgánům ochrany veřejného zdraví je odepřen přístup k příslušným údajům o očkování COVID vakcínami, které by jim umožnily provést jejich řádné posouzení v souladu se zákonem.

4) Lékařská komunita nejeví vůbec žádný zájem o transparentnost dat
Instituci se stále nedaří skrývat skutečnou pravdu o COVID očkování, protože lékařská komunita nedělá absolutně nic pro to, aby si vynutila získání úplné všech a zcela transparentních údajů.

„Kohortní analýzy časových řad mohou být snadno vytvořeny zdravotnickými úřady a poté zveřejněny pro každého,“ píše Kirsch. „Ukázaly by nám různé varovné signály a neohrozily přitom soukromí pacientů. Ty jsou totiž vždy skryty.“

(Související: V prosinci ztratil vědec v oblasti genomiky svůj výzkum v hodnotě 200 000 dolarů a to poté, co vláda Nového Zélandu dostala příkaz k zablokování sdílení všech dosud uniklých zdravotních údajů o injekcích očkování na COVID.)

5) Přiměřené žádosti podané zdravotnickým orgánům nedostávají žádnou odpověď
Kdykoli se někdo pokusí požádat o relevantní údaje o COVID očkování, tak orgány veřejného zdraví téměř jednotně takové žádosti zcela ignorují nebo je rovnou zamítají.

6) Data US Medicare přitom zcela jasně ukazují zvýšenou úmrtnost v důsledku COVID očkování
Jedna věc, kterou víme naprosto jistě, je to, že po spuštění operace Warp Speed ​​se po celém světě, a to poměrně znatelně, zvýšil celkový průměrný počet úmrtí. Data americké Medicare to naprosto jasně ukazují, a přesto to úřady veřejného zdraví stále popírají.

7) Nezávislé studie ukazují až jedno úmrtí na 800 výstřelů
Navzdory všem možným vládním tvrzením, že injekce proti COVID jsou „bezpečné a účinné“, tak nezávislý výzkum, jako je ten, který sestavil například výzkumník Denis Rancourt, tak zjistil, že v průměru asi jeden člověk zkrátka zemře a to na každých 800 podaných injekcí.

8) Statisíce Američanů již zemřely na COVID očkování
Ať se sebevíc snaží skrývat pravdu, tak nám ale údaje z průzkumu zcela jasně ukazují, že na injekce COVID zemřely již více než stovky tisíc Američanů, což je srovnatelné s počtem lidí, kteří údajně zemřeli na ten „virus“.

Nejnovější zprávy o následcích operace Warp Speed ​​lze nalézt rovněž na Genocide.news .

Zdroj: https://www.genocide.news/2024-01-17-covid-vaccines-deadly-summary-evidence.html