Poslední dobou se stále častěji a to nejen v rámci mediální alternativy hovoří o tzv.posunu dimenzí, nebo-li rozměrů. Jde o to, že bychom se prý měli přesunout z reality 3D prostoročasu do rozměru 5D. A to nejen my, lidé, ale celá naše planeta Mitgard Země. Co se vlastně v rámci takového posunu bude dít? Jak to budeme pociťovat a vnímat my, lidé, a co se bude dít s naší planetou? Jaký dopad můžeme při tomto významném evolučním kroku očekávat? A lze něco takového přežít, aniž bychom zemřeli? To jsou jistě jen některé otázky z mnoha, které si musí logicky položit každý, kdo na něco takového narazil a nemá ještě úplně vymytou hlavu mainstreamem a jeho věčným lhaním o všem okolo nás.

Takže co se vlastně stane, když „převibrujeme“ z reality 3D do reality 5D. A je takový posun opravdu možný? Setkala jsem se se zajímavým článkem od Teri Wade z webu In5D.com, která tvrdí následující:

Posun rozměrů musí změnit molekulární strukturu našeho těla, protože to je jediný způsob, jak můžeme takový multidimenzionální přechod provést. Naše tělo musí být v realitě 5D méně husté. Momentálně se na to již každý připravujeme a to různými způsoby…

Den očisty

Když dojde k takovému Dimenzionálnímu posunu, tak zažijeme, jak se stav našeho vědomí uvězněńý ve 3D (ve hmotě) 3. dimenze od nás jakoby vzdaluje . Když k tomu dojde, začneme také vidět, jak fyzicky začnou mizet syntetické materiály, tedy všechny ty, které nejsou z přírodního světa.

Podle mého názoru nezmizí všechny syntetické věci najednou, bude asi vždy nejvíc záležet na tom, z čeho jsou vlastně vyrobeny.

Když se mřížka vědomí 3. dimenze začne rozpadat společně s magnetickým polem Země, tak tehdy všechny tyto syntetické materiály zmizí.

To, co mnoho lidí vůbec neví, je to, že tyto změny os a mřížky časoprostoru se dějí již po miliony let, a právě proto nejspíš neexistují žádné umělé výrobky dochované z předchozích civilizací, které by byly ze syntetického materiálu. Což je až trochu ironie, protože tyto minulé civilizace byly pravděpodobně mnohem vyspělejší než je ta naše.

Skutečnost, že předměty začnou náhle samy od sebe mizet, tak zvláště všem těm, kteří jsou a dosud byli zcela lhostejní ke všem změnám porobíhajícím na této planetě, a kteří právě proto ani nechápou, co se s nimi nyní děje, způsobí to, že začnou šílet.

To je důvod, proč velmi vyspělé civilizace stavěly masivní stavby z kamene. Tyto struktury totiž jako jediné projdou bez následků všemi více rozměrovými změnami a zůstanou tam kde jsou.

Když se objeví toto rozhraní mezi dimenzemi, tak si všimnete nejprve toho, že barvy objektů se změní a již se nebudou shodovat s tím, na co jste u nich byli zvyklí, a to zmátne vaši mysl.

Galaktičtí, kteří tento posun monitorují, doufají že pohyb přes toto rozhraní mezi dimenzemi bude postupný. Tuto změnu budete ale moci sledovat jen po poměrně krátkou dobu, než se magnetické pole Země zcela zhroutí.

Vaše zorné pole zmizí a vy se ocitnete v jakési černé prázdnotě. Vědomí 3. dimenze pro vás zanikne. Tvrdí se, že někteří lidé náhle usnou a budou spát a snít dokonce až celé 3 – 4 dny.

Jsou to ty pověstné 3 dny temnoty z mnoha různých proroctví? Toto je ale přitom naprosto přirozený proces a prošli jsme jíž mnohokrát, ale tím největším problémem bude pro některé lidi kteří jsou ještě na úrovni 3 dimenze hlavně strach.

Během tohoto procesu si však můžete najednou i vzpomenout, že jste tím již dříve prošli. Jak se svět 4. dimenze postupně dostává do vašeho vnímání, tak Světlo se znovu pomalu vrací. Ocitnete se náhle ve světě, který jste ještě nikdy předtím neviděli, přestože jste si právě nebyli schopni na nic vzpomenout kvůli vymazání naší paměti.

Bude to zcela nové místo, kde všechny barvy, tvary a textury pro vás budou naprosto nové. Když měníte světy v různých dimenzích, tak mezi nimi existuje mnoho podobností, ale tento se posouvá když jej vnímáte jako vy, ne tak jako jste ho vnímali po narození jako dítě. Ale pravděpodobně tam budete opět zcela nazí, vaše oblečení zmizí v závislosti na tom, z čeho bylo vyrobeno a ušito. 🙃

Lidská rasa jako taková nemůže žít bez elektromagnetického/magnetického pole. Když se toto pole úplně zhroutí, přinese nám to zcela novou realitu. Proto to není ve zprávách mainstreamu. A bude to mazec.

Ukážeme vám úplně nový svět. Ti, kteří jsou slepí, brzy uvidí světlo. Před námi je krásný, odvážný nový svět. Tuto cestu podnikáme společně. Krok za krokem… WWG1WGA

Nic nemůže zastavit to, co přichází “ (NCSWIC) totiž není jen nějaká fráze!

NCSWIC – Nothing Can Stop What Is Coming (Nic nemůže zastavit to, co přichází)

WWG1WGA – Where We Go One, We Go Alll (Kam jde jeden tam jdou všichni) Glossary of Extremism na ad.org

Metafyzické účinky převrácení magnetického pólu Země

Věda prokázala, že Země v současné době prochází obrácením magnetického pólu, takže jak nás to ovlivní? A souvisí to s očekávaným mezidimenzionálním posunem?

Magnetická pole lávy

metafyzické účinky převrácení magnetického pólu

Obrázek: HealMindBody.com

Analýzou magnetických polí lávy dokážeme určit, že poslední přepólování magnetického pólu bylo přibližně před 780 000 lety. Zatímco fosilní záznamy neukazují žádné dramatické změny v životě zvířat nebo rostlin, třeba mohlo dojít k nějakým jemnějším změnám.

Vymírání neandrtálců?

Zatímco fosilní záznamy života zvířat a rostlin z té doby nevykazují žádné významné změny, tak ale John Tarduno, profesor geofyziky na University of Rochester, navrhl přímou souvislost mezi zánikem neandertálců a významným poklesem intenzity geomagnetického pole, ke kterému došlo přesně ve stejném období.

Navíc, podle Moniky Korte , vědecké ředitelky Niemegk Geomagnetic Observatory na GFZ Potsdam v Německu:

„Nejde o náhlé převrácení pólů, ale je to pomalý proces, během kterého se intenzita pole postupně zeslabuje, pole se velmi pravděpodobně stává mnohem složitějším a může na chvíli dokonce vykazovat více než dva póly, a pak ale postupně nabývá na síle a srovnává se, ale v opačném směru.“

Ozónová vrstva

Jedna věc, kterou je třeba zvážit, je, co se stane s naším ochranným magnetickým polem kolem této planety, pokud by došlo k posunu pólů. Otvory v ozónové vrstvě by se opět objevily a navíc se sníženou magnetickou ochranou. V tomto scénáři by se Země stala extrémně zranitelnou vůči výronům koronální hmoty, kosmickému záření a slunečním erupcím.

Stěhovaví živočichové, mořský život a GPS

Naše GPS schopnosti budou eliminovány, dokud nebudou stanoveny nové souřadnice. Prakticky všechny komerční letecké společnosti by byly jistě také uzavřeny.

Stěhovavá zvířata a ptáci by byli dezorientovaní, stejně tak jako delfíni , velryby a další mořští savci.

S největší pravděpodobností by fyzický zemského posun pólu NEDOPROvázel posun magnetického pólu , jak nám opět dokazují geologické záznamy.

Metafyzické důsledky: Schumannova rezonance

Tep Země je známý také jako Schumannova rezonance , která byla zaznamenávána s rychlostí přibližně 7,83 cyklů za sekundu a to pravděpodobně po tisíce let. V posledních letech Schumannova rezonance stoupá a nedávno byla zaznamenána až na hodnotě 8,90.

Spekuluje se o tom , že Země se může přestat otáčet, jakmile Schumannova rezonance dosáhne 13 cyklů za sekundu. V tu chvíli by se Země na 3 dny přestala otáčet úplně a pak by se začala točit opačným směrem, což by způsobilo právě to převrácení magnetických pólů.

Za tohoto předpokladu ovšem může převrácení magnetického pólu Země ovlivnit i způsob interakce obou hemisfér v našem mozku.

V takové situaci potom existují v zásadě jen tři možné scénáře:

1. S naším mozkem se nic nestane.
2. Hemisféry našeho mozku se okamžitě vzájemně ovlivňují a otevírají nové synapse vedoucí k vyšším metafyzickým schopnostem.
3. Všichni zešílíme!

Odhaduje se, že úplné obrácení magnetického pólu bude trvat 1 000 až 10 000 let. Naše současná verze této teorie existuje od počátku 20. století.

I když ke konečnému dokončení nemusí dojít ani za dalších 900 až 1990 let, jeho účinky se již nyní mohou projevit.

Jak dokazuje výše uvedené video, úplný obrat může být ale už za desetiletí nebo ještě „mnohem blíž“. Nejnovější studie Kalifornské univerzity v Berkeley uvádějí, že to může trvat jen 100 let nebo ještě méně, a dodávají, že právě to současné slábnoucí magnetické pole by mohlo předcházet převrácení pólu.

Co můžeme snadno pozorovat, jsou fakta:

  • Magnetické póly se obracejí od počátku 20. století
  • Schumannova rezonance stoupá.
  • Nedávno došlo k fenoménu týkajícího se našeho vnímání času. Může to souviset s posunem magnetického pólu?

Pokud lze „jak nahoře, tak dole“ interpretovat také jako „jak uvnitř, tak vně“, pak se můžeme domnívat, že se velké změny dějí jak ve vesmíru, tak na naší planetě, tak ale nakonec i uvnitř nás samých.

Posílám vám všem nekonečnou lásku a světlo,
Gregg Prescott, MS, In5D.com

AKTUALIZACE PŘECHODU ZE 3D DO 5D A PŘEKLOPENÍ ZEMSKÝCH PÓLŮ

Obzvláště v duchovních kruzích je už ten nejvyšší čas, abychom konečně otevřeli oči, a pozornost upnuli k oněm periodicky se opakujícím cyklům přírodních pozemských katastrof, jako je biblická Velká potopa , které se v naší historii prokazatelně opakují.

Teprve nedávno odtajněný dokument CIA to vše podrobně popisuje na základě trochu více věrohodné vědy a rovněž popisuje, jak případné převrácení pólů oddělí zemskou kůru od jejího spodního pláště, což povede ke globální devastaci biblických rozměrů.

Sdílím dnes veřejně tyto informace, protože vím, že se právě teď posouváme přesně do takového okna naší multidimenzionální transformace.

Je nezbytné být o tom všem informován, protože to poměrně výrazně ovlivňuje i náš vlastní vývoj vědomí. Je načase odpoutat se od vší své dosavadní věrnosti ke staré konstrukci reality a dovolit si začít se vznášet v mnohem dynamičtější výši bytí…

Cyklický posun pólů

Teorie posunu zemské kůry není vůbec nic nového, v minulosti byla již několikrát navržena a v jednu chvíli ji dokonce podpořil i Albert Einstein, i když mu zásadní informace poskytující klíč k vědě dříve chyběl, a to až do odtajnění nedávného dokumentu CIA (viz video níže ) . (Takové informace byly zveřejněny nejen v USA, kde je odtajnila CIA, ale rovněž Rusko vydalo svoji Zprávu Orion, která byla k dispozici KGB, a ze které se dozvíme velmi podobné informace. Pozun. Myšpule)

To, co známe z naší minulosti z mytologií rozšířených po celém světě, tak jsou příběhy potvrzující nám náhlé a i značně dramatické povodně sahající až velmi daleko do naší historie, které pokaždé úplně zdecimovaly zemský povrch. Ale dnes máme k dispozici také naprosto jasné geologické důkazy podporující tuto teorii například objevením se velmi náhlých otřesů zemské kůry; máme o tom jasné biologické důkazy třeba v podobě fosilních záznamů o silných povodních, po nichž vždy hned následovalo náhlé zamrznutí zemského povrchu.

Je velice pravděpodobné, že některé z těchto kataklyzmatických událostí byly způsobeny také tím opět v dnešní době očekávaným dokončením cyklického posunu zemských pólů , který odtrhne zemskou kůru od spodního pláště planety a převrátí tak kontinenty podobně jako slupka oddělující se od pomeranče.

Takový posun by ovšem rozpoutal naprosto nepředstavitelné kataklyzmatické události, velice silné bouře na celém zemském povrchu, až 2 míle vysoké záplavové vlny a řeky magmatu prorážející zemskou kůru. Málo sofistikovaný život by možná někde přežil. Je nezbytné, aby probuzení lidé vytáhli tuto naší starou historii opět na světlo světa.

Jsme totiž právě možná jen nějakých 30-50 let od současného dokončení celkového převrácení zemských pólů, který je vždy spojen s náhlou změnou klimatu, s výrazným snížením zemského magnetického pole a rovněž se zvýšenou pravděpodobností ozáření sluneční plazmou, což vede k tomu, co někteří lidé v kruzích New Age prorokují jako „Událost“.

„Osobně bych, a to i navzdory hojným důkazům z mnoha různorodých zdrojů, které ovšem naprosto všechny jasně ukazují na tento epický apokalyptický závěr našeho současného karmického existenčního konstruktu, to vše co nás s jistotou čeká bych ještě stále s dalšími lidmi nesdílel, kdybych ovšem JIŽ nyní s naprostou jistotou NEVĚDĚL, že přesně právě toto JE ten skutečný scénář událostí pro naši bezprostřední budoucnost.“ Viděl jsem to i jako vizi budoucnosti, která přišla již nyní, a to v rámci morfujícího se časoprostorového kontinua. A je to také přesně to, co jsem viděl během své autonehody v roce 2002, popsané v knize 5GATEWAYS .

Proč má smysl o tom všem právě teď znovu mluvit?

Stále mám pocit, že lidstvo pořád ještě poněkud náměsíčně kráčí až k samotnému okraji útesu, a to včetně hlavního duchovního proudu lidstva. Chápu také proč – všech těch příběhů a fantazií o biblické katastrofě bylo zkrátka již příliš mnoho. Proč tedy věnovat svoji další pozornost ještě nějakému jinému scénáři událostí a jakou roli to hraje v procesu vzniku či evoluce vědomí? Ale co když přitom skutečně existuje nějaká společná pravda, která spojuje mnoho z těch všech základních apokalyptických příběhů?

Co když se ale vědecké důkazy již hromadí a to směrem pro dokončení dalšího cyklu končícího kataklyzmatem? Ale tou největší otázkou ze všech pak zůstává…

„Jak by to například změnilo váš život, kdybyste někde hluboko ve svém podvědomí zkrátka věděli, že již brzy má přijít nějaký takový poměrně dost dramatický závěr vaší existence – nějaká mocná transformace planety? Co byste potom udělali jinak? A spustilo by to ve vás vůbec nějakou zásadní inspiraci pro celkovou změnu vašeho života?“

Přímé jednání se svým strachem

Samozřejmě, opět by tu byl na prvním místě váš strach, se kterým je třeba se zkrátka vypořádat. To je důvod, proč se do takových úvah tolik lidí nechce vůbec pouštět. Ale strach je jako mince o dvou stranách, které každá z nich nabízí samostatnou bránu k vašemu rozšířenému kosmickému já. Víte asi, že vše existující je původem pouze z vašeho vědomí, vše zdánlivě existující je jím utvářeno. Podvědomý strach je tak ve skutečnosti ta jediná věc, která nás všechny ještě odděluje od našeho božského prvorozenství.

Osvobozující silou je ale jen přímá konfrontace s ním, spíše než jakékoliv jeho potlačování, nebo dokonce vytěsnění a pohřbení. Lidé totiž pronikají do svého božského já, až teprve když prolomí nějaký druh svého strachu. To je také ta jediná věc, která i v této době velkého finále drží ještě lidstvo v jeho omezení.

„Lidstvo má právě teď obrovskou a výjimečnou příležitost. Když se realita po dlouhou dobu někam jen velmi pozvolna posouvá a tvaruje se tak jen velmi pomalu, tak různá zrcadla reality jsou méně silná a tak trochu zakalená– můžete se procházet svým životem jakoby v příjemném spánku. Ale na místě, kde jste náhle a z ničeho nic konfrontováni s rychle se měnící realitou, tak pro ty, kteří hned nestrkají hlavu do písku, je to mnohem větší inspirace, kterou je zkrátka třeba vzít na vědomí.

„Pokud víte, jak se podívat dovnitř sebe sama na všechny omezující odrazy, které takové transformační katalýzy způsobují, pak máte nyní ohromnou motivaci a sílu k jejich proražení (přesně tak jsem se dostal k vývoji Openhand’s Breakthrough Approach ).“

Neotálejte tedy s tím příliš, udělejte si na to vše čas nejlépe ještě dnes a podívejte se na toto níže uvedené video, od velmi dobře informovaných a až podezřele výmluvných pozorovatelů, o nedávno odtajněném dokumentu CIA (proč přesně jej asi klasifikovali nejprve jako přísně tajný?). Je to docela technicky pojato, ale co je z duchovního hlediska opravdu na první pohled nápadné a působivé, je hlavně prvních 7 minut.

A přístup komentátorů vychází spíše z toho, že se na to stejně vykašlete a jak byste to mohli udělat, na rozdíl od přístupu Openhand, který je více zaměřen na duši a bere vše, co se objeví. To je podle mě to pravé, jak jinak by nás taková obludnost mohla osvobodit?…

Jaká je tedy nyní vaše bezprostřední reakce na tyto informace? Jsou bohužel docela přesvědčivé, že ano? A lidé po celém světě mohou mít dnes pocit, že skutečně už po nějakou dobu směřujeme k jakémusi epickému kataklyzmatickému převratu. Možná jste z toho všeho již trochu otupělí a nebo jste naopak pořádně šokovaní. Může to pro vás být přesně ta ošklivá a nepohodlná pravda, od které se hned zpočátku chcete raději odvrátit a raději na ní vůbec nemyslet. A to není dobře. To vše je přitom velmi reálný a cyklický proces.

Už se to všechno někdy v minulosti stalo a stane se to jistě znovu. To je také ten skutečný důvod, proč byl celý tento dokument nejprve klasifikován jako přísně tajný a poté postupně odtajňován, aby byl nakonec celý zveřejněn. Takže toto vše je bohužel velmi skutečné a věrohodné, je to nepříjemná realita, do které se právě teď všichni společně přesouváme.

Můj zásadní vzkaz pro vás je ten, že já zkrátka vím, že se to stane.
To je to, co mě sem přitahovalo. Proto jsem tady.
Ale není vůbec nutné se toho všeho bát!

Jediný problém, kterému je třeba skutečně a radikálně čelit, je ten samotný váš strach. Od chvíle, kdy jste se narodili, a od toho okamžiku po celý svůj další dosavadní život, jsme my všichni byli okamžitě na dráze s jistotou vedoucí ke své vlastní smrti – k vašemu předání zpět. Strach ale není jen oboustranná mince. Je to dokonce ohromná brána.

Strach je to, co lidi omezuje v malosti jejich životů – ale když se mu postavíte a změkčíte ho (a můj článek snad trochu vysvětluje jak), pak je to něco jako vyndat špunt z džinovy ​​láhve – v tu chvíli expandujete do ještě většího obrazu, do makrokosmu, do svého zázračného kosmického já. A právě proto to vše lidstvo a naše planeta přivolali.

To je přitom taky zřejmě ten pravý důvod, proč jste se rozhodli inkarnovat v tomto konkrétním období historie. Vaše duchovní mistrovství láká. Nový domov v Novém paradigmatu s vyšší vibrací láká .

Proč se tedy nechopit svého osudu!

V tuto chvíli je nás zde spousta, kteří již víme, že jsme si vybrali tyto konkrétní okolnosti, abychom pomohli ostatním prorazit a upevnit jejich vlastní duši v tomto procesu. Dokonce i děti se právě teď inkarnují s tak vysokými vibračními frekvencemi, které nám všem mohou velmi pomoci v tomto procesu závěrečného rozplétání – Velkého přeskupení Země .

Napsal jsem tento svůj článek právě proto, abych vás tak přiměl vystoupit z vaší bezpečné ulity. Aby jste si přestali hrát na malého. Nechte se jím inspirovat k překonání jakéhokoli vznikajícího strachu a použijte jej naopak jako prostředek pro vaši neposkvrněnou expanzi. Vesmír je vám otevřen dokořán.

Takže co teď?

Žijte směnu

Je to všechno o výběru toho, k čemu se upíná vaše pozornost a loajalita. Je to ke Starém paradigmatu kontroly a omezování, kde žijeme jen takové nějaké malé a systémem zmanipulované životy, navíc ještě v realitě, která se evidentně postupně zhoršuje? Nebo si raději zvolíte nové vynoření své vlastní duše, která tolik touží po tom osvobodit se?

Je čas začít žít svůj život ve velkém, prožít tu změnu ve všech svých každodenních volbách, které děláte. Jde jen o to naučit se, jak se okamžik za okamžikem naladit na svou duši a vycházet z toho.

A máte na to ještě čas. Řekl bych, že máme okno ještě nejméně tři desetiletí a možná dokonce ještě několika. Pro každého, kdo je tomu skutečně oddaný, postačí, když strhne ten závoj před vchodem vedoucím k vašemu Osvícení a Vzestupu . Stačí k tomu třeba jen inspirovat některé z lidí kolem vás. Už teď je tu velká spousta lidí, kteří si to i sebe sama uvědomují a postupují rychle vpřed, aby tím povzbudili i ostatní.

Na závěr, existují v zásadě jen dva způsoby, jak se na to vše můžete dívat: (1) buď neustále budete odsouvat tu značně nepohodlnou pravdu pryč, což je ale přitom jen skutečná pravda vaší duše, která jen chce prorazit a objevit se; (2) můžete se inspirovat změnou a použít ji jako prostředek ke svému neposkvrněnému vynoření se.

Můžete se zbavit veškerého strachu, který vás drží v krabici matrixu, vystoupit z ní a pak začít žít bohatý život plný kouzel a zázraků. Kdybyste věděli, že nemáte absolutně co ztratit (protože to skutečně nemáte!), který způsob byste si vybrali?

Vystupme a buďme vším tím, čím ještě můžeme být. Pojďme žít směnu !

V láskyplné podpoře,
Open, (jménem Openhand ) / dokument CIA

5GATEWAYS je hluboká mapa naší duchovní evoluce, předávaná po eony mistry, která si ale teprve nyní razí cestu do kolektivního vědomí lidstva. Pomáhá nám vnímat svůj vlastní život jako cestu k osvícení, výrazně rozšiřuje náš pocit vnitřního míru, rozvíjí autentické bytí, přináší velký úspěch a hlavně naplnění

 

AUTOR: Alexander Light, Gregg Prescott

ZDROJ:  humansbefree.com

Překlad: Myšpule/myspulesvet.org