“Rodiče by neměli kvůli nejnovějšímu výzkumu propadat panice, ale může jim sloužit jako dobrá připomínka, aby omezili čas u mobilních telefonů a u dalších zařízení, které děti stráví u obrazovky a při expozici vyzařování elektromagnetických polí (EMP).“

AMERICKÁ AKADEMIE PEDIATRŮ, 2016Co Říká Věda o Bezdrátovém Připojení a Dětech?

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny Světové zdravotnické organizace klasifikovala v roce 2011 bezdrátové radiofrekvenční záření jako možný karcinogen pro člověka třídy 2B. Mobilní a bezdrátové telefony jsou spojovány se zvýšeným výskytem nádorů mozku. Riziko je nejvyšší u osob, které poprvé použily telefon ve věku do dvaceti let.

Děti mají tenčí lebky. Výzkumy ukazují, že vyvíjející se dětský mozek, oči a kostní dřeň absorbují toto záření třikrát až desetkrát hlouběji než dospělí.

“Děti jsou neúměrně VÍCE postiženy vlivem životního prostředí, včetně záření mobilních telefonů.”

AMERICKÁ AKADEMIE PEDIATRŮ, 2013

Přelomová studie Národního toxikologického programuzjistila “jasné důkazy” o rakovině, poškození srdce a DNA u potkanů vystavených každodennímu bezdrátovému záření.

Studie z roku 2018 zjistila dopad na paměť u teenagerů, kteří používali mobilní telefony u hlavy po dobu pouhého jednoho roku. Publikované výzkumy také spojují vystavení bezdrátovému vysílání s hyperaktivitou, problémy s chováním, poškozenými spermiemi a změněným vývojem mozku.

Bylo prokázáno, že bezdrátové záření na velmi nízkých úrovních mění mozkovou aktivitu. V roce 2011 vědci z NIH zjistili, že se v důsledku záření mobilních telefonů zvyšuje metabolismus glukózy v mozku.

Studie na myších provedená v roce 2011 na Yale Medicine zjistila zvýšenou hyperaktivitu a problémy s pamětí po prenatálním vystavení. Nyní lékaři z Harvardu a Yale doporučují těhotným ženám snížit expozici, viz. BabySafeProject.org

Země po Celém Světě Přijímají Ochranná Opatření

Belgie, Francie, Austrálie, Rusko, Spojené království, Indie, Finsko, Turecko, Kanada a Evropská unie přijaly opatření ke snížení expozice dětí bezdrátovému záření prostřednictvím přísnějších předpisů a/nebo vydáním informačních listů pro své občany o tom, jak snížit expozici dětí.

Rady Výrobce Psané Drobným Písmem v Návodech k Bezdrátovým Zařízením

Z PŘÍRUČKY K NOTEBOOKU SAMSUNG 3G: “Bezpečnostní opatření při používání připojení 3G: Udržujte bezpečnou vzdálenost od žaludku těhotných žen nebo od podbřišku dospívajících.

Poradní rada pro zdraví a ochranu životního prostředí dětí státu Maryland, 2017

Bezdrátové Připojení je Všude, Pomohou Opravdu Dráty?

Jednoduché změny, jako je pevné zapojení počítačů a ponechání techniky v režimu letadlo, výrazně sníží denní zátěž dítěte. Vzhledem k tomu, že expozice je kumulativní a děti mohou být vystaveni expozici po dlouhou dobu, tak tyto změny výrazně snižují riziko rakoviny a dalších onemocnění u vašeho dítěte.

Proč je to Legální?

Bezdrátové zařízení nebylo nikdy před uvedením na trh testováno z hlediska bezpečnosti pro děti. Není to potravina, lék ani chemická látka a ČTU, FDA, CDC, NCI ani EPA nikdy neprovedly hodnocení dlouhodobých zdravotních rizik.

Dělá Naše Vláda Něco?

FCC zahájila přezkum našich zastaralých limitů pro vystavení bezdrátovému záření (z roku 1996), ale zatím nepřijala žádná opatření. Současné zákony nechrání děti před biologickými účinky dlouhodobého vystavení nízké úrovni záření. Americká pediatrická akademie požaduje rozsáhlý výzkum a stanovení limitů záření pro děti a těhotné ženy. Přijetí těchto ochranných předpisů může trvat roky. Rodiče mohou již nyní podniknout kroky k bezpečnosti doma i ve škole.

AMERICKÁ PEDIATRICKÁ AKADEMIEBEZPEČNOSTNÍ – TIPY PRO RODINY

Mobilní telefony používejte v režimu hlasitého odposlechunebo pomocí
hands-free sady.

Nenoste telefon u těla, například v kapse, ponožce nebo podprsence. Výrobci mobilních telefonů nemohou zaručit, že množství záření, které absorbujete, bude na bezpečné úrovni.

Pokud plánujete sledovat film na svém zařízení, nejprve jej stáhněte a pak přepněte do režimu letadlo. abyste se během sledování vyhnuli zbytečnému vystavení mikrovlnnému záření.

Sledujte sílu signálu (tj. kolik čárek). Čím slabší je mobilní signál, tím více musí telefon pracovat a tím více vyzařuje.

Vyhněte se telefonování v autech, Výtazích, vlacích a autobusech. Mobilní telefon pracuje hůře, aby dosáhl signálu přes kov, takže se zvyšuje úroveň výkonu.

Nezapomeňte, že mobilní telefony nejsou hračky ani kousátka.

Z mobilních telefonů uskutečňujte pouze krátké nebo nezbytné hovory.

https://stop5g.cz/co-by-rodice-meli-vedet-o-bezpecne-technologii/