Poslední dobou zaznamenávám stále více hovorů na téma svobodný člověk, ukončení státních zřízení jako sro, námořní či lodní právo, na jednu stranu nadšení lidí na druhou nedostatek informací a jak a co vlastně funguje. Každá informace v tomto směru je super, pokud je věrohodná a postavena na faktech. Přišel mi emailem odkaz, kde je informací hned několik, tedy můžete začít studovat a případně jednat…

Svobodný živý člověk Československa je bytost, která žije a koná v harmonii s přirozeným právem na území Československa..

Návody:

aktuální znění také na: https://t.me/INFO_STOP_COVID/1025

Žádost o vydání osvědčení o státním občanství

Deklarace lidu Československa

27.5.2023 Praha

vztah živého člověka s Československem a korporací SLOVENSKÁ REPUBLIKA a
korporací ČESKÁ REPUBLIKA

Jak jednat u soudu?

Živý člověk Ing. Rudolf Vávra a správní řízení v praxi na Městském úřadě ve Znojmě.

Vyjádření Úřadu vlády: Česká republika je územní veřejnoprávní korporace, co plní roli státu.

Rozhovor: Digitální koncentrák nebo člověk Československa

Jak jednat na policii?

Úřední záznam o podaní vysvětlení.