Generálprezident Petr Pavel vystoupil s neobyčejným prohlášením. Kromě toho, že na konferenci reVize Česka vyjádřil nějaké úkoly, jež chce naložit na bedra vládě, tak za hlavní z těch úkolů označil usilovné snažení o přijetí Eura. Prohlásil dokonce, že „nic jiného nám nezbývá“.

To je dobrý důvod k zamyšlení. Proč nám nic jiného nezbývá? Je snad za touto odvážnou větou nějaká seriózní ekonomická analýza? Zběžné prohlášení, že naše ekonomika je většinově navázána na německou, a tam je přece euro, neobstojí. To už je jen omletá fráze. Předně tento stav nemusí trvat na věčné časy a nikdy jinak, jak víme z historie. A jednak nás nijak nezbavuje samostatnosti v ekonomickém rozhodování. Nejsme přece, aspoň doufám, německou kolonií. Nebo se pletu?

Oni to chtějí

Prohlášení o nezbytnosti vstoupit do eurozóny je prohlášení ryze politické, a to navíc zjevně lokajské. „Oni“ to po nás chtějí, proto „nám nic jiného nezbývá“. Generálprezident se tak pasoval na nejvyššího lokaje naší země. Je instalován na Hrad proto, aby poslouchal a k poslouchání nutil zbytek obyvatelstva.  To ostatně víme už dávno. Z dob, kdy se jezdil miliskovat s různými Posselty na jejich sudeťácké sjezdy, kdy prohlašoval něco o naší společné vině za Terezín atd. To určitě neměl z politického školení mužstva (PŠM) v 80. letech.  Tam se, pravda, naučil poslouchat. Sice jiné a o něčem jiném, ale princip je týž.

Dnes jsme na tom však ještě hůře. Po čase jsem si zas jednou přečetl naši Ústavu, speciálně oddíl týkající se výkonné moci a prezidenta jako její součásti. Oživil jsem si, že kromě ryze procedurálních pravomocí (svolání a rozpuštění parlamentu, jmenování a odvolání vlády atd., jmenování soudců Ústavního soudu a vedení Nejvyššího soudu, jakož i NKÚ a Bankovní rady ČNB, amnestie či abolice) má hlava státu některé důležité exekutivní pravomoci. Jsou to např. sjednávat a ratifikovat mezinárodní smlouvy, přijímat vedoucí zastupitelských misí, pověřovat a odvolávat vedoucí zastupitelských misí či propůjčovat a udělovat státní vyznamenání. Kromě toho je vrchním velitelem ozbrojených sil, jmenuje a povyšuje generály apod.

Není to pravomocí prezidenta

Nikde v Ústavě nenajdete ani slůvko o tom, že prezident má, může, či vůbec smí úkolovat vládu, a to v jakémkoli smyslu. A už vůbec nemá žádnou pravomoc nad národní měnou. Máme to snad chápat, že s příchodem generálprezidenta na Hrad se náš systém proměnil v prezidentský (jako v USA, kde je prezident též šéfem exekutivy) či poloprezidentský (jako ve Francii, kde sice mají premiéra, ale většinu věcí beztak rozhoduje prezident? Schválně, vybaví se někomu z vás jméno současného francouzského předsedy vlády?

Jistě si společně vzpomeneme na ty mediálně politické litanie, vyčítající Miloši Zemanovi, prvnímu přímo zvolenému prezidentovi ČR, že si osobuje pravomoci, které podle Ústavy nemá. Že si vykládá některé články podle svého a překáží tím jistým politickým silám v jejich záměrech. Když se na to podíváme očima této Pavlovy aktivity, je nutné se Zemanovi omluvit. Jeho ústavní tanyny byly opravdu hodně slabým čajíčkem. To generálprezident to bere z gruntu. Jak říká Ladislav Smoljak na konci Posla z Liptákova: přijde novej, mladej, a ten se nezakecá!

AUTOR: Petr Žantovský

ZDROJ