Hlavní média zásadně nepoužívají politicky nekorektní pojem chemtrails. Ale že je to stejné jako geoingeneering, už lidé také prokoukli. Takže nyní nově tyto zastaralé pojmy hledejme pod souslovím umělá infekce mraků, osévání mraků, a Seznamu se zalíbilo očkování mraků.

Celá léta byla média využívána k tomu, aby před veřejností skrývala toto masové experimentování na obloze, zesměšňovala informátory a označovala je za konspirační teoretiky. Všechny geoinženýrské experimenty s počasím se provádějí bez souhlasu lidí a nepříznivě ovlivňují jak životní prostředí, tak počasí a lidské zdraví. Korporátní média jsou naprogramována na osočování a klamání veřejnosti ohledně geoinženýrství a chemtrails.

Kdysi ho všechna média hlavního proudu považovala za „konspirační“ teorii. Dnes je však geoinženýrství vychvalováno jako řešení klimatických změn.

Jednou z nejdůležitějších událostí v poslední době v tomto boji za budoucnost lidstva je nový zákon v americkém státě Tennessee, který v celém státě geoinženýrství zakazuje. Pokud se zveřejní informace o lidech, kteří se chrání před chemtrails, pak se celé USA mohou stát bezletovou zónou pro programy modifikace počasí a úmyslné rozprašování toxinů a chemikálií na lidi, města a venkov. Když se mexická vláda dozvěděla o těchto programech, rozsáhlé experimenty okamžitě zakázala.

Nyní, když si veřejnost stále více uvědomuje existenci neetických experimentů s počasím, korporátní média jsou využívána k propagaci geoinženýrství, jako kdyby to byla nová věc, která má zachránit planetu před globálním oteplováním. Nová zpráva ze San Francisca v Kalifornii tvrdí, že v USA právě probíhá „první test v atmosféře k omezení globálního oteplování“. Projekt vychází z kontroverzní oblasti výzkumu známého jako modifikace slunečního záření.

Jedná se o programy financované Nadací Billa a Melindy Gatesových , které zahrnují vypouštění aerosolů do stratosféry, kde rozprášené částice údajně odrážejí sluneční světlo od Země zpět do vesmíru. Jak však tyto mikroskopické částice těžkých kovů ovlivňují ekosystém? Experiment s chemtrails spuštěný ze Sanfranciského zálivu má trvat dva měsíce.

Vyřazená letadlová loď vybavená letadly s aerosolovými rozprašovači vyplula ze Sanfranciského zálivu koncem března 2024. Letadla jsou vybavena speciálně navrženými rozprašovači, které dokážou vypustit do atmosféry biliony částic různých chemikálií. Experiment se údajně snaží zvýšit hustotu a kapacitu oblaků nad mořem s cílem snížení slunečního záření v regionu. Operace zvyšuje oblačnost nad oblastí, uměle blokuje slunce a vystavuje obyvatele neznámým experimentálním částicím, které budou nutně pršet na zem.

Toto vše je součástí neetického projektu vedeného výzkumníky z Washingtonské univerzity. Projekt se jmenuje CAARE, což znamená The Coastal Atmospheric Aerosol Research and Engagement (Pobřežní atmosférický aerosolový výzkum a realizace). Experimenty jsou naplánovány na duben a květen roku 2024. Tajemství kolem těchto projektů se začíná pomalu odkrývat, protože kriminální spiknutí se stávají stále transparentnějšími. Podobný projekt, který vypracovala Harvardská univerzita, se snažil využít oblohu nad Švédskem jako testovací prostor pro reflexní aerosoly. Po nátlaku lokálních aktivistických skupin byl však projekt zastaven.

Blokováním slunce mohou být povětrnostní vzorce změněny pro miliony lidí neznámým způsobem. Umělá infekce oblak může vyvolat domino efekt pro celý svět. Klimatické změny způsobené člověkem nejsou nejpalčivějším problémem. Globalisty financované programy geoinženýrství a rozsáhlé zásahy na obloze by mohly výrazně ovlivnit naše počasí a klima. Mohou také způsobit nepředvídané problémy zemědělcům, rybolovu a ekosystémům, jakož i mnoha jiným oblastem životního prostředí a lidského zdraví.

Chemtrails v České televizi.

Zde se tomu samozřejmě neříká chemtrails – protože to by měli dezoláti pravdu – ale „umělá infekce mraků„. Respektive podle logiky ČT 24 chemtrails neexistují, ale „umělá infekce mraků“, která je naprosto totéž, existuje. Chemtrails totiž špatně zní a je to jazyk dezolátů, zatímco „umělá infekce mraků“ zní odborně a Pepík s Jarmilou za tím chemtrails neuvidí, dokud jim to tak sami nepojmenujeme.

Dokument o tom, o čem sama Česká televize lže, kde může. Pořad ČT z roku 2008 nepřímo přiznává manipulaci s počasím nejen nad Evropou. Neřeknou vám přímo o chemtrails, ale neskrývají jaké techniky lze k něčemu takovému použít. Rozprašování (jinými slovy chemtrails) je jednou z nich.

Česká televize v populárně naučného pořadu Planeta Věda na téma Ovládne člověk Klima? přiznala, že se běžně provádí ovlivňování počasí nad Evropou pomocí chemikálií. Tento fenomén je znám zejména v souvislosti s chemtrails.

Daniela Řezáčová z Ústavu fyziky atmosféry Akademie Věd ČR doslova uvádí: „Ovlivňování počasí se provádí souborem postupů, které se souborně označují jako umělá infekce oblaků.“

Do mraků, které je třeba rozpustit, nebo vypršet se ze země dopravují mikroskopické částice látek, které nastartují reakce se žádoucím účinkem.

 

Daniela Řezáčová: „Částice se do mraků dopravují letecky na křídlech letadel, kde jsou umístěny rozprašovače dýmu, který obsahuje mikroskopické částice. Nebo raketami země-vzduch nebo dělostřeleckými náboji, které vystřelujeme do horních partií oblaků a tam po explozi se musí vyprodukovat velké množství těchto částic. Nejjednodušším a nejméně účinným jsou pozemní generátory.

Mraky se infikují různými chemickými látkami z různými účinky. Někdy se mraky z letadel práškují jodidem stříbrným. Díky tomu se v mracích začnou tvořit ledové krystalky, které zafungují jako zárodky větších kapek deště. Jodid stříbrný má podobnou strukturu jako led. To způsobí, že se mrak vyprší dříve. Jako urychlovač deště zafunguje obyčejná kuchyňská sůl (chlorid sodný) a nebo taky granule suchého ledu.“

Zakázat něco, co neexistuje?

Úroveň ideologického lhaní ČT dostala nový, doslova dystopický rozměr!

ČT je tak totalitně ideologická, že si sama rozhoduje o tom, co je a není pravda, pouze na základě toho, od koho informace pocházejí.

Takže když něco řeknou republikánští zákonodárci v Tennessee, pak to pravda není, i kdyby to pravda byla.

Ono by stačilo tuto informaci vůbec nezmiňovat a nikdo by se o nějaké iniciativě zákonodárců v Tennessee vůbec nic nedozvěděl.

Ale redaktoři ČT jsou tak ideologicky stupidní, že si sami naburácejí do průšvihu.

A teď jejich věrné ovečky musí v diskuzi odrážet útoky dezolátů ve stylu „my jsme vám to říkali“.

Takhle dementní redakci nemělo ani Rudé Právo. Ti aspoň věděli, že lžou.

Tihle blbci lžím věří. A proto jsou tak zapálení.

Ti, kteří jsou při smyslech a mají alespoň trochu zdravého rozumu, vědí, o co jde, a ti, kteří se jim kvůli tomu smějí, budou velmi překvapeni a budou se jen tiše stydět za to, jak byli slepí, hluší a hloupí.

V Dubai i Californii jsou obří záplavy. Samozřejmě, že je to globální změnou. Fakt, že tam roky ovlivňují počasí s tím nijak nesouvisí a nemůže.

Co dělá chemtrails s vašim mozkem?

Přednáška prof. RNDr. Anny Strunecké, DrSc. na téma Co dělá chemtrails s vašim mozkem? Práškují nás? Mění počasí? RNDr. Anna Strunecká objasňuje vědecky prokázané škodlivé důsledky použití oněch chemických částic

Pro lepší pochopení souvislostí, doporučuji též starší článek Česká televize přiznává cílené ovlivňování počasí nad Evropou. V něm uvedené video obsahuje prohlášení Akademie věd ČR, že práškování oblohy (tzv. chemtrails) je běžnou praxí již řadu let.

Duše K o ovlivňování počasí s Radovanem.

Tématem ovlivňování počasí a vědeckými poznatky na poli geoinženýrství se zabývá i Duše K s Radovanem 14.2.2021.

Doprovodné PDF z besedy je ke stažení zde.

Chemtrails smutná a utajovaná pravda.

Co to na nás sypou? Chemikálie určené ke geoinženýrství. Ovládání počasí. Znečišťujeme si životní prostředí karcinogenními látkami. Počasí jako zbraň. Ovládání počasí jako způsob manipulace výsledky burzy.

Chemtrails rozprašování příčinou rakovin, alergií, únavy.

Italský dokument se slovenským dabingem i titulky.

 

https://www.nespokojeny.cz/chemicke-pocasi-chemtrails-geoingeneering-cloud-seeding-porad-jedno-a-to-same/

Zdroje a další informace:
Chemtrail conspiracies have become reality, as corporate media sells geoengineering as the solution for climate change
Geoengineering Test Quietly Launches Salt Crystals into Atmosphere
Mexico Bans Chemtrails and Geoengineering After Rogue Startup Attempts To Dim The Sun
Field Study of Controlled-Release Sea Salt Aerosol Plume
International group of scientists are trying to stop Bill Gate’s sun dimming experiment that would engineer Earth’s climate
Weather Control News
GeoEngineering News
RNDr. Strunecká: Co dělá chemtrails s vašim mozkem? Práškují nás? Mění počasí?
Akademie věd přiznává ovlivňování počasí nad Evropou! Co je příčinou tornád?