V úterý dopoledne viceadmirál Darse E. Crandall dohlížel na popravu bývalého komisaře IRS Charlese Rettiga, kterého JAG shledala vinným z krádeže 40 miliard dolarů, které už federální vláda ukradla tvrdě pracujícím americkým daňovým poplatníkům.

Přibližně v 10 hodin dopoledne ozbrojená vojenská policie vyvedla opuštěného Rettiga z cely tábora Delta k nově postavené řadě šibenic – bylo jich 10 – poblíž Bargo Point v GITMO, kde stál admirál, malý sbor vojenských velitelů a nejmenovaný poslanec americké sněmovny připravený vyslechnout si poslední vyjádření dalšího odsouzeného ďábla z Deep State. Admirál si na svém tabletu listoval seznamem naplánovaných poprav, zatímco poslanci postrkovali spoutaného Rettiga po schodech vedoucích k provazu. Rettiga zdvořile přivítal kaplan námořnictva, který se ho zeptal, zda chce Poslední obřady, a řekl mu, že Ježíš „odpouští všechny hříchy lidí, kteří v něj projevují skutečnou víru“, dokonce i těch skutečně zkažených.

„Co kdy Ježíš pro mě udělal. Nechte mě být,“ řekl Rettig.

„Co jste pro něj udělal?“ odpověděl kaplan a sestoupil po schodech.

Rettig se zamračil na admirála Crandalla. „Jste v háji. Moji lidé řeknou světu, co se tady děje.“

„Vaši lidé a lidé vašich národů neřeknou ani slovo. Nechtějí, aby někdo věděl, že se jejich počet snižuje. A koupí si mlčení vaší rodiny a já doufám, že tu nabídku přijmou, protože Deep State není laskavý k neposlušným,“ řekl admirál.

„Zabijete nevinného člověka,“ řekl Rettig.

„To říkáte vy,“ odpověděl admirál.

Kat vedle Rettiga mu vložil krk do smyčky a napnul ho.

„Tohle není příjemné,“ řekl admirál.

„Pro vás nebo pro mě?“ řekl Rettig.

Admirál Crandall nařídil katovi, aby spustil šibenici.

Rettigovo tělo viselo ve větru, hlavu měl nakloněnou, oči vypoulené, snad lítostí a strachem. To, že se mu nezlomil krk, udělalo popravu oběšením ještě brutálnějším.

Spustili ho na zem a 15. srpna 2023 v 11:05 ho prohlásili za mrtvého.

https://realrawnews.com/2023/08/charles-rettig-hanged-at-gitmo/