Demonstrace za demisi vlády pořádaná v sobotu 16.9.2023od 14 hodin na Václavském náměstí v Praze.
Za sestavení vlády národní záchrany. Za nové volby. Už dost, chceme zpátky svou vlast!

Základní programové postoje PRO k aktuálním tématům – ať máte jasno:

 1. podobně jako Francie v případě EdF vykoupíme minoritní podíl v ČEZ, odejdeme z lipské burzy a domácí cenotvorbu prodeje elektřiny navážeme na zákon o cenách (1 kWh elektřiny bude koncového odběratele stát cca 3 Kč)
 2. zachováme v provozu naše uhelné elektrárny a dostavíme další bloky elektráren jaderných
 3. odstoupíme od systému emisních povolenek; odmítneme zavedení jakékoliv jiné formy povolenek zaváděných Evropskou unií
 4. odmítneme Green Deal a přijdeme s vlastním programem na ochranu životního prostředí, jenž bude v souladu s ekonomickým rozvojem
 5. zavedeme daň z obratu pro některé sektory (banky, mobilní operátoři atd.)
 6. nebudeme zvyšovat daňové zatížení občanů České republiky
 7. zajistíme práci s vyšší přidanou hodnotou, tak aby naše země nebyla nadále ekonomickou kolonií západu a platy našich zaměstnanců se postupně začaly přibližovat platům v západní Evropě
 8. odmítneme Istanbulskou úmluvu
 9. zakotvíme manželství jako svazek jedné ženy a jednoho muže
 10. trvale odmítneme euro a poskytneme české koruně a platbě v hotovosti ústavně-právní ochranu
 11. odstoupíme od smlouvy DCA s USA (případně ji nebudeme využívat tím, že sem nepozveme jediného vojáka; odstoupíme od nesmyslně drahých nákupů vojenské techniky
 12. budeme vetovat vstup Ukrajiny do NATO (ke stejnému závazku se nově přihlásil i Robert Fico)
 13. ukončíme poskytováni tzv. dočasné ochrany pro občany Ukrajiny, neboť není naplněna podmínka nemožnosti bezpečného návratu do jejich mateřské země
 14. okamžitě a trvale odmítneme povinnou solidaritu v rámci rozdělování migrantů v EU a nebudeme akceptovat jakoukoliv formu povinných kvót
 15. spojíme síly se Slovenskem, Maďarskem, Rakouskem a dalšími partnery a buď EU vrátíme na platformu EHS, nebo z ní společně odejdeme a vytvoříme Středoevropskou zónu volného obchodu spolupracující EU i BRICS
 16. ukončíme jakoukoliv formu cenzury a zajistíme plnou svobodu názorového projevu ve veřejném sektoru
 17. vyšetříme zločiny páchané v době covidové, a to jak na úrovni ČR, tak i EU a vyvodíme trestně-právní odpovědnost konkrétních osob, jež se na těchto zločinech podílely
 18. budeme požadovat plnou refundaci všech plateb za genovou terapii od společností Pfizer a Moderna, jež byla těmito společnostmi klamavě prezentována jako vakcína
 19. v zahraniční politice budeme prosazovat politiku všech azimutů – tedy udržovat přátelské vztahy s naprostou většinou států sdružených v OSN
 20. provedeme zásadní reformu školství s tím, že zrušíme plošnou inkluzi a kategoricky zakážeme jakoukoliv genderovou či politicky orientovanou indoktrinaci našich dětí

Česká republika bude znovu hrdou, prosperující, bezpečnou, svobodnou a suverénní zemí.

Jediné, co potřebujeme k realizaci všech těchto cílů, jste vy.

 

Záznam přímého přenosu, bohužel chybí úvodní část.

Alternativní záznamy: KTV live, Lion-Tv.

Tak prý stovky až tisíce lidí a do poloviny náměstí, jak píší naše objektivně dezinformační média.

Den D @ Jindřich Rajchl.