Bývalý ředitel FEMA Brock Long byl v pondělí ráno oběšen v zátoce Guantánamo, čímž byl zpečetěn osud dalšího poskoka Deep State zbaveného morálky a poctivosti, a stejně jako mnoho poskoků před ním zemřel bez důstojnosti a s fňukáním a reptáním o své nevině.

Jeho ráno bylo typické pro odsouzené vězně, kterým zbývaly pouhé hodiny života. V pět hodin ráno ho vzbudili a nabídli mu poslední hostinu, kterou odmítl. Před hlavní událostí dostal možnost se osprchovat a oholit – samozřejmě břitvou – což také odmítl. Zaměstnanci GITMO se Longa zeptali, jestli si chce před cestou na šibenici promluvit s nějakým mužem, a on odpověděl „ne“. Ukázali mu papíry se seznamem zločinů, z nichž byl obviněn, obžalován, souzen, usvědčen a odsouzen. Na otázku, zda obviněním rozumí, Long zavrtěl hlavou.

Stráže ho odvedly na ošetřovnu, kde ho personál zvážil a odebral mu dvě ampulky s krví. Long se svíjel a napínal, bědoval nad příšerným chováním zdravotnice u lůžka a stěžoval si, že mu barbarský odběr krve způsobí hematom.

„To by vás mělo trápit nejméně,“ řekla mu údajně laborantka.

Bylo mu vysvětleno, že oběšení není vždy bezbolestná a okamžitá smrt, a to ani při dlouhém pádu; pokud mu pád nezlomí vaz, zemře až poté, co mu smyčka zaškrtí průdušnici, což může trvat i několik minut. V nejhorším případě by mu oči vyletěly z důlků nebo by visely na žilnatých nitích; zuby by si uřízl jazyk a posral by se a pomočil, zatímco by mu mozek zbavený kyslíku odumíral.

Po prohlídce ho stráže odvedly do zabezpečeného prostoru, kde čekal na eskortu mariňáků na šibenici. Ještě měl tři hodiny na přemýšlení o svých zločinech, o svém vlastnoručně vyrobeném neštěstí. Chodil po malé kleci a ohryzek se mu pohupoval jako rybářský splávek. Střídavě si šeptal pod nosem a mlčky zíral na svislé mříže.

Když dorazila jeho eskorta, posadili ho do hummeru a odvezli k šibenici. Neřekl ani slovo a jeho eskorta také ne.

Jak bylo běžné při dřívějších popravách, viceadmirál Darse E. Crandall a shromáždění vojenských představitelů stáli u paty šibenice, když eskorta mariňáků vytáhla Longa z hummeru a odvedla ho po schodech na plošinu, na jejímž vrcholu stál kat. Vedle admirála stál nejmenovaný civilista, zástupce prezidenta Donalda J. Trumpa.

„Brocku Longu, byl jste usvědčen z velezrady a odsouzen k trestu smrti, který bude vykonán okamžitě. Pokud máte poslední slova nebo prohlášení lítosti, je vhodná chvíle je pronést,“ řekl admirál.

Po Longových tvářích stékaly potůčky slz. „Jsem nevinný,“ protestoval, když mu kat nasazoval smyčku na krk. „Tohle nemusíte dělat.“

Admirál Crandall dal pokyn.

Šok v Longových očích byl předehrou k výkřiku, který nikdy nezazněl. Jeho ústa se otevřela jako ryba, která hledá vzduch.

Měl štěstí, jeho smrt byla téměř okamžitá.

Námořní lékař zaznamenal čas a datum smrti: 10:12, pondělí 10. července 2023.

Zdroj: Real Raw News