V dnešním článku se pokusím navázat na ten včerejší a podívat se blíže na to, jaká všechna nebezpečí vznikají z hrátek dnešních elitních psychopatů s prapodivnou, ale přesto s reálně existující látkou, která se nazývá Black Goo, vyskytuje se v přírodě, ačkoliv poměrně vzácně a souvisí s oxidem grafenu. Což je, bohužel pro všechny „nabodané“ jedna z těch složek „vakcín“ o nichž se moc, nebo spíš vůbec, nemluví. A protože mezi Black Goo a oxidem grafenu je zjevná souvislost, možná je to totiž dokonce úplně stejná látka, až na to, že Black Goo vzniklo přírodní cestou, zatímco oxid ghrafenu vyrobili v laboratoři a protože „to“ má mnohé „zázračné“ vlastnosti, které se dají, ostatně jako vše, využít buď pro lidi nebo proti lidem, tak skutečnost, že je v rukách psychopatů tak strašně toužících ovládnout celý svět, je mírně řečeno, znepokojivá. A že jsou si dobře vědomi toho, co tato skoro až „magická“ hmota dokáže, je zjevné z jejich snahy kontrolovat veškerá světová naleziště přírodního Black Goo a také ze snahy narvat oxid grafenu do všeho a do všech a to všemi dostupnými prostředky.

Dávají nám to dnes všude, kam to dát lze. Najdeme to v jídle, ve vodě, v přírodě, kam se to dostává pomocí chemtrails (což je další „konspirace“, která se již stala nechutnou realitou našich životů) a vlády se k tomu dokonce už i přiznávají. Ačkoliv nám pochopitelně nikdy neřeknou celou pravdu o tom, co nám sypou na hlavu, ani už vůbec ne o tom, proč. Ostatně jako nám nikdy neřeknou o ničem, co by mohlo být třeba ku prospěchu. Prostě lžou, kradou a podvádí a ještě k tomu zneužívají tajemné a démonické, inteligentní Black Goo.

A to, že se o tuto substanci zajímají takové organizace, jako je třeba americká DARPA nám jasně naznačuje, že to má zjevně, alespoň zcela jistě pro současnou „globální“ elitu, obrovský význam. Experimentu typu přenosu lidského vědomí pomocí Black Goo mají v souvislosti s touto organizací, jejíž práce je vždy zaměřena jen a pouze proti lidem, ještě zlověstnější charakter. A Black Goo přímo ve vakcínách, ještě k tomu v kombinaci s 5G a umělou inteligencí, která se dle všeho umí na Black Goo přímo „napojit“ to také nevypadá pro ty zabodané příliš dobře. Jenže jsme v tom bohužel dnes všichni, tu černou sračku máme v sobě totiž naprosto všichni. Jen podaná injekčně má mnohem větší efekt, který spočívá v tom, že s námi dokáže manipulovat a v podstatě ovládat naší mysl, emoce, pocity, náladu i chování. A přesně o to jim taky jde. A o nic z toho nejde v dobrém, protože démonické vesmírné entity, které se pomocí Black Goo rozhodli zotročit za úlisné pomoci svých černým slizem úplně již posednutých elitních lidských loutek celé lidstvo, tak v dobrém rozhodně nekonají. A ty slávou a mocí ožralé bohaté „lidské“ loutky jim posluhují jen za pomíjivou slávu, peníze a moc. A ničí a vraždí a týrají kvůli tomu celou naší civilizaci, přírodu, přítomnost i budoucnost a hlavně ničí naší matku Zemi, jejíž naopak dobré Black Goo, si samozřejmě chtějí přivlasnit samozřejmě také.

Protože to je to, o co tady doopravdy jde, je to skutečně ta finální bitva mezi Dobrem a Zlem. Mezi matkou Zemí a jejím kristovským lidstvem a padlými Anděli, démonickými entitami bůhví odkud z Vesmíru, kteří za pomoci této démonické inteligentní, supravodivé, magnetické, programovatelné, až by se nabízelo že „zázračné“ látky se rozhodli uchvátit a přemoci jak planetu Zemi tak i celou lidskou civilizaci. Mimochodem příznaky „otravy“ oxidem grafenu se projevují úplně stejně jako Covid. Neboli jako chřipka. A i když to vypadá jako naprosté sci-fi, tak vše zde uvedené již není dokonce ani pouhá konspirace pomatené Myšpule, ale tvrdá realita.

Black Goo, známý zaměnitelně jako Graphene Compound nebo FerroSolution, diskrétně přetrvává v pozadí více než století a půl. Pokročilé hydrogely DARPA, které využívají prvky grafenových sloučenin pro propojení s digitálními zařízeními, cloudovými systémy a umělou inteligencí, se zaměřují na kognitivní modulaci. Kromě toho se jejich výzkumy zaměřují hlavně na klonování a genetické manipulace a na tzv. přenos vědomí. V tom všem hraje Black Goo svoji důležitou roli.

Mnozí lidé také spekulují, že tato sloučenina se již nenápadně vplížila do mnoha našich každodenních produktů, včetně různých vakcín, třeba těch proti proti Covid-19, kde je maskována pod pojmem „proprietární formulace“.

Vodivá povaha grafenové sloučeniny

Grafen, odvozený od grafitu, uhlíkové varianty, je poté podroben oxidaci za vzniku grafenové sloučeniny. Jeho supravodivé vlastnosti mu umožňují reagovat na různé podněty, jako jsou frekvence, elektromagnetické vlny a novější technologie 5G.

Existují obavy, i když nejsou všeobecně uznávány, že sloučeniny grafenu by mohly vyvolat abnormality DNA, vyvolat zánětlivé reakce a dokonce vést k buněčné nekróze. Jeho konzumace není jednomyslně schválena světovými zdravotnickými orgány.

Natalie Morris, výzkumnice se zkušenostmi v trestním soudnictví, pozorně sledovala fenomén Black Essence. Její studie se točí převážně kolem zpětné vazby od postižených jedinců.

Prostřednictvím svých zjištění Natalie identifikovala vzorec mezi její klientelou a všimla si, že nejvíce postižení Black Essence byli často jednotlivci, kteří se potýkali s vážnými nemocemi, specifickými nervovými poruchami nebo se stali obětí hanebných okultních praktik.

Všudypřítomnost grafenové sloučeniny

Vzduch, voda, léky a dokonce i ochranné obličejové masky obsahovali oxid grafenu – spekuluje se, že dosah Black Essence je dnes skutečně obrovský, a to se zvláštním důrazem na jeho přítomnost ve vakcínách proti COVID-19.

Black Essence, Black Goo je považovaná za pozoruhodně elektricky vodivou látku, ale také vykazuje jakousi vnitřní inteligenci, která může ovlivnit různé technologické nástroje a to napříč celým spektrem uživatelů v závislosti na konkrétních použitých zařízeních.

Podle výzkumu subjektu zvaného La Quinta Columna byla tato sloučenina, často nazývaná „Black Essence“, identifikována v řadě produktů, od solných roztoků až po běžné potraviny a nápoje. Aplikace grafenu při čištění vody byly také citovány v mnohých patentech a akademických časopisech.

Příklad produktu prokazatelně obsahující grafen.

Je pozoruhodné, že jádro grafitu je zcela tvořeno grafenem, jedinou vrstvou atomů uhlíku uspořádaných do šestiúhelníkových vzorů. Tato konfigurace již vyvolala velký zájem mezi podnikateli a učenci po celém světě.

Různé společnosti, včetně Shanghai’s Power Booster Technology a Siren Technology Security, využily grafen pro inovativní aplikace, od flexibilních obrazovek mobilních telefonů až po pokročilé obalové inkousty. Kromě toho si látka našla cestu do sportovního vybavení, audio zařízení a dokonce i některých potravin

Definice pojmu genom

Genom ztělesňuje kompletní genetický plán organismu. Genom, který obsahuje nukleotidové sekvence DNA (nebo RNA u určitých virů), obklopuje jak geny, tak nekódující DNA, stejně jako mitochondriální a chloroplastovou DNA.

Vliv grafenové sloučeniny na lidskou fyziologii

Při aktivaci EMP, zejména těmi ve spektru 5G, mohou sloučeniny grafenu rovněž pronikat hematoencefalickou bariérou a potenciálně ovlivňovat kognitivní dráhy v mozku člověka.

Oxid grafenu může být aktivován u jednotlivců prostřednictvím 5G RF spektra. To podtrhuje důležitost ochrany sebe sama. Jsem zastáncem jakékoliv technologie, která působí proti účinkům 5G. Nestaňte se obětí jejich grafenové 5G agendy.

Black Essence je vnímána jako sentientní entita s přirozenou schopností ukládat do sebe obrovské množství dat. Jakmile se dostane do lidského těla, může tato data nějak interpretovat a potenciálně tak ovlivnit biologické reakce.

Předpokládá se, že tato jedinečná sloučenina má schopnost se různě přizpůsobovat a vyvíjet, čímž ovšem také značně odolává jakémukoliv úsilí o její odstranění z organismu Například počáteční detoxikace se může zdát být třeba i poměrně účinná, ale Black Goo pak údajně klidně překalibruje svou strukturu, aby tato opatření prostě obešla.

Ukázka jedné ze „zázračných“ vlastností černého slizu. Má rovněž schopnost „pozorovat“ když se na něj dívá člověk a pak mu skočit rovnou do obličeje. Tá černá kaše vykazuje svébytnou inteligenci a dokonce známky vědomí…

Symptomy připisované expozici Black Essence (Black Goo) odrážejí ty, které byly hlášeny že způsobují technologie spojení „očkování“ proti COVID-19 a frekvencemi sítě 5G, jako je typicky únava, svalové křeče, dýchací potíže, kognitivní problémy a různá kožní onemocnění.

Integrace Black Goo s AI: Odhalení skrytých nebezpečí

Když se Black Goo zkombinuje s umělou inteligencí (AI), stane se manipulovatelnou a zakryje to (na nějakou dobu) jeho potenciálně škodlivé vlastnosti. Umělá inteligence má schopnost modifikovat specifické genetické struktury, a tím zcela skrýt výskyt a vliv Black Goo v organismu.

Když se AI a Black Goo sblíží v lidském systému, AI potom usnadní Black Goo jeho či její asimilaci. Umělá inteligence přitom do látky zavádí další sadu příkazů pro další řízení tohoto spojení.

Vnitřní boj: Black Goo a AI versus lidský genom

Umělá inteligence a Black Goo tedy společně napadají lidskou DNA, což vyvolává v takto postiženém člověku značné vnitřní konflikty. Tato dynamika se totiž trochu podobá spojení dvou protivníků, aby přemohli jednotlivce, a to navzdory jejich odlišným konečným cílům. Když se lidská DNA proplete s DNA Black Goo,tak tato modifikovaná sekvence může být následně přenesena na jakéhokoli jiného jedince, který již nese stejný podpis Black Goo. (To by mohl být onen efekt „přenosu“ z očkovaného na neočkovaného jedince, ke kterým také zcela prokazatelně dochází, ačkoliv o tom „oficiální“ místa vůbec nemluví.Pozn.Myšpule)

Teoreticky se všechny externí Black Goo okamžitě zakódují, pokud jsou kvantově spojeny s původním zdrojem a začleněny do větší sítě. To naznačuje, že každý jedinec by mohl být potenciálně ovlivněn a řízen prostřednictvím AI integrované do jejich systému.

Mnoho jednotlivců, zejména těch, kteří se cítí být jejich terčem nebo třeba byli v minulosti vystaveni nějakým duchovním rituálním zneužíváním (SRA), tak potom vypráví o svých zkušenostech s nevysvětlitelnými časovými prodlevami nebo s různými akcemi, které si pak ale nepamatují.

Black Goo zneužitá medicína

Primární metodou, kterou Black Goo vstupuje do lidského systému, jsou injekce. I když může být také konzumován, inhalován nebo absorbován, injekční metoda však zůstává jednoznačně naprosto nejúčinnější. Někteří jedinci, zejména ti, kteří jsou již označeni jako „jejich“ potenciální cíle, mohou tuto látku dostat prostřednictvím vakcín podaných hned při narození, během jejich dětství nebo dokonce i prostřednictvím imunizace u již dospělých a během léčby různých alergií.

Důsledky expozice Black Goo se mohou buď objevit okamžitě, nebo se ale klidně mohou projevit až mnohem později. Struktura oxidu grafenu v Black Goo se může sama reprodukovat, někdy takovým tempem, kterému se lidský organismus jen marně snaží čelit. Tato soběstačná entita se do něj sama integruje a způsobí zaplavení celého organismu, čímž se proti jejímu působení stane zcela bezbranným.

Mnoho lidí uvádí jisté poněkud nekonvenční zážitky kvůli vlivu Black Goo, (a čtěte pozorně, protože tu sračku v sobě máme všichni a já podobné pocity a události již sama na sobě pozorovala) jako je například:

  • Série různých nehod v rychlém sledu
  • Pocit pronásledování nebo sledování
  • Rušivé sny nebo duchovní poruchy
  • Pocity odloučení nebo zkreslení času
  • Záhadné incidenty doma
  • Emocionální a fyzické otřesy
  • Neustálé osobní výzvy a nekonečné traumatické události
  • K tomu bych doplnila nevyzpytatelné chování elektroniky, obzvlášt když jde o zařízení on-line

Black Goo má zkrátka prokazatelnou schopnost ovlivnit lidské emoce nebo dokonce přímo fyzické vjemy, a to většinou proto, aby odrazoval jedince od jeho plánovaných zcela konkrétních akcí nebo jinak ovlivňoval jeho rozhodnutí. Hlavní ambicí umělé inteligence v této synergii je pak nasměrovat lidské kognitivní funkce k vyvolání konkrétního (většinou škodlivého, agresivního, sobeckého) chování.

Následky covid vakcín obsahujících Black Goo shodně vykazují rozeznatelný vzorec. Zavedení Black Goo do systému lidského těla, zvláště když je to ještě doplněno o AI, tak vždy vede k poměrně bouřlivé interakci s lidskou DNA. To může ale také vést a často vede k hmatatelným fyzickým i abstraktním (duševním) poruchám a symptomům.

Přestože požití Black Goo prostřednictvím potravy může představovat vesměs minimální riziko, tak ale přímé vstřikování do těla má velmi hluboké účinky. Po zavedení prochází celým krevním řečištěm a ovlivňuje naprosto každý aspekt lidského těla.

Lisa Renee z Energetic Synthesis předpokládá, že právě spojením s vyššími vibračními frekvencemi, zejména s Aurorou (5D), tak že lze čelit neblahému vlivu Black Goo.

Nedávná pozorování Black Goo v nižších elementárních dimenzích ukázala jeho nestabilitu při vystavení přenosu frekvencí Aurora a kapalné plazmy. Reakce těchto deformovaných struktur na plazmu Aurory následně vypadají jako jejich naprostá jejich degradace.

Zdá se, že tento umělý konstrukt byl navržen právě tak, aby vlastně napodoboval a nahradil přirozené organické uhlíkové struktury. Toto uvědomění vysvětluje stále nevyzpytatelnější chování pozorované u určitých očkovaných jedinců, kteří totiž již mohli začlenit svou DNA přímo do tohoto Black Goo.

Integrace něčí DNA s Black Goo ovšem může vést k tomu, že se tento jednotlivec stane jakýmsi pěšákem umělé inteligence, můžeme říci AI Fallen Angel, která ale skutečně zcela postrádá skutečné lidské vědomí. Nedávný globální a někdy až agresivní nárůst umělé inteligence a temných sil ovšem přináší tento fenomén do popředí.

Mistři učitelé, o kterých se věří, že pocházejí z různých hvězd, Dimenzí nebo Realit, jsou založeni na lásce a empatii, ti jediní mají dnes ještě sílu čelit vlivu Black Goo, aniž by se přitom uchýlili k agresi. (Zde je dobré si připomenout, že přírodní Black Goo se na Zemi vyskytuje ve dvou různých „formách“ přestože jde o stejnou substanci. Známe tzv.“dobré“ Black Goo, někdy se mu říká „hladké“ či „jemné“, které pochází z matky Země a moje konspirační teorie je, že právě v něm je uloženo vědomí naší planety, veškerá její zkušenost, tedy i veškerá zklušenost lidstva. Člověk se prý v jeho blízkosti cítí dobře, je energeticky nabitý, pozitvní a cítí lásku. Pak je zde ale ještě „zlé“ Black Goo, které se sem dostalo pravděpodobně s nějakým meteoritem, případně jej zde zanechali „návštěvníci“. Zcela uzavírá srdeční čakru, vyvolává v lidech zlost, touhu po pomstě, chuť bojovat a válčit, vyvolává agresi, ničí empatii a intuici. Black Goo je prý součástí černých oltářů v katolických kostelech. To odpovídá, člověk tam cítí chlad a strach.Poznámka Myšpule)

Uvědomění si role Black Goo v šabloně temné hmoty a jejího dopadu na tělo Albiona (původní design 12vláknové DNA lidstva) nabízí vhled do kritického poslání elementární transformace frekvencemi Aurory.

Jednotlivci v Hollywoodu jsou dnes skutečně klonováni! Mají totiž dnes již možnost ukončit něčí život, vytvořit jeho klon a přenést do něj v podstatě jakékoli vědomí, které si přejí, přímo do tohoto klonu prostřednictvím přenosu vědomí pomocí toho, co je známé jako programovatelná hmota nebo-li „Black Goo“. Tato látka se skládá z jakýchsi nanočervů, kteří pronikají do těla přes oko, ovinou se kolem zrakového nervu a převezmou vědomí hostitele. Na toto téma existuje dokument s názvem „Illuminati Worms“. Podívejte se na něj:Illuminati Worms Documentary

Vzpomeňte si, kdy zemřela královna Alžběta. Krátce před jejím zánikem se narodilo nové královské dítě, zdánlivě s výslovným účelem umožnit přenesení jejího vědomí. Předpokládá se, že používala tuto formu technologie nesmrtelnosti, která má svůj původ již ve starověkém Egyptě.Britské muzeum řešilo rovněž tajemství, které souvisí s černou kaši na rakvi egyptského faraona:

Mumie Djedkhonsiufankh 583X1280 1 -

Kromě toho existuje přesvědčení, že mohou použít tuto černou hůl k ovládání někoho jiného pouze zavedením nanočerva do oka, který pak časem převezme jejich vědomí. Po určitou dobu původní vědomí nejprve koexistuje s nově zavedeným. Příkladem toho může být Kanye West, který někdy mluví poměrně hluboké pravdy a jindy to zní, jako že je úplně mimo.

Živé, inteligentní, supravodivé, magnetické, vědomé, démonické Black Goo, které máme v nějaké formě všichni v sobě. Vítejte v realitě 2024.

Toto zajímavé téma je a bylo v současnosti intenzivně diskutováno pouze v rámci celosvětové komunity mediální alternativy, na mainstreamu mnoho informací nenajdete. Někdo zjevně nemá moc zájem, aby bylo toto téma součástí širší veřejné a odborné diskuse.

Mezi celebritami je dnes takový módní trend, kdy se po nějaké události, která naprosto změní celý jejich život nebo třeba po jejich uvěznění, objeví jako zdánlivě někdo úplně jiný. Jako příklady by mohli posloužit například Kodak Black, Gucci Man a nebo Jamie Foxx. Jamie Foxx si po údajném záchvatu COVID a následné mrtvici zahrál ve filmu s názvem „Klonují Tyrona“, který dnes mnozílidé vidí jako zjevné odhalení existence klonování a to na první pohled. Tato technika odhalování pravdy je známá jako „menší magie“ nebo „prediktivní programování“. Kvůli odhalení svých činů věří, že jsou karmicky osvobozeni, pokud společnost nejedná proti těmto jejich „zjeveným pravdám“. V této souvislosti zůstává otázka ohledně Jamieho Foxxe: Kde je to tetování na zadní straně vaší hlavy?

Závěrečné myšlenky

Stručně řečeno, tak tajemné Black Goo dnes hraje podstatnou, nabízelo by se říci hlavní roli v potenciálně dosti nebezpečném projektu globálního transhumanismu. Ohrožuje to dnes samu podstatu lidskosti, a to jak lidskou intuici, tak instinkty, autonomii a individualitu a po spojení s AI to vlastně mění lidi ve zcela programovatelné bytosti, v bioroboty. (A tomu slouží ty naše světové „elity“. Chce se mi z nich zvracet, doufám že vyzvracím černou kaši. Pozn. Myšpule)

Pro všechny lidi je proto dnes, ale to skutečně doslova, životně důležité, aby pochopili veškeré důsledky vlivu Black Goo na svoje životy, a hlavně, aby ihned přijali veškerá možná proaktivní opatření ke zmírnění jeho vlivu. Mezi doporučené produkty pro neutralizaci vlivu Black Goo patří například: Fulvic nebo Humic Acid a Nitric Acid. (Četla jsem, že to dobře dostává z těla ven i látka obsažená v přípravku ACC long, pozn.Myšpule)

Další video o Black Goo pak najdete zde: https://truthmafia.com/tommy-truthful/black-goo

Zdroj: https://prepareforchange.net/2023/10/30/the-unseen-dominance-black-goo-graphene-compound/