Je známo, že mnoho konzervativních katolíků –  a to jak z řad církevních představitelů, tak z řad věřících – nepovažuje za papeže Františka, ale právě arcibiskupa Vigana, který dlouhodobě upozorňuje na to, že byl stávající papež dosazen záměrně, aby pomohl naplnit globalistickou agendu a zároveň zničit křesťanství jako takové.

Poslední dobou, kdy došlo i k rozsáhlým čistkám uvnitř církve, přičemž sám Bergoglio se obklopil progresivistickými duchovními a požehnal sňatkům LGBTQ osob, došla trpělivost mnoha katolíků, kteří od církve houfně prchají.

Na situaci samozřejmě reagoval i arcibiskup Vigano, nicméně nelze očekávat, že jeho výzva bude vyslyšena.

Arcibiskup Carlo Maria Viganò vyzval Švýcarskou gardu, aby odstranila a zatkla papeže Františka a kardinála Victora Manuela „Tucha“ Fernandeze poté, co bylo objeveno pornografické dílo Fernandeze.

Arcibiskup Viganò napsal na X:

„Rouhačské vyvrhování Tuchova odpudivého pamfletu ukazuje takovou úroveň zvrácenosti a odcizení Víře, že požaduje vyhnání manu militari Argentince a jeho kompliců. Švýcarská garda přísahala, že bude bránit Petrův stolec, ne toho, kdo ho systematicky ničí. Ať tedy dodrží svou přísahu a zatknou tyto kacířské zvrhlíky!“

Arcibiskup Viganò se obšírně podělil o své myšlenky v „Prohlášení arcibiskupa Carla Maria Viganò o skandální knize ‚La Pasión Mística‘ od Víctora Manuela Fernándeze“.

Opakuji: musíme si uvědomit, že revoluční proces probíhá již více než sto let; plánovaný proces, který se pak zhmotnil s podvratnou akcí neomodernistů na koncilu a s jejich uchvácením moci v pokoncilním období; proces, kterého se aktivně účastnili všichni papežové od Jana XXIII. po Benedikta XVI.

Pokud jsme dospěli k uctívání Pačamamy, je to proto, že jsme procházeli Assisi; pokud byla Deklarace z Abú Dhabí podepsána  Svatým stolcem a ten si ji přál, je to proto, že jsme nejprve tolerovali Nostra Ætate a Dignitatis Humanæ.

Pokud jsme slyšeli teoretizovat o jáhenkách, je to proto, že jsme v tichosti snášeli zavádění „mimořádných služebníků eucharistie“ a ministrantek. A – pojďme na to!

Je-li dnes Vatikán redukován na nevěstinec, je to proto, že od dob Pavla VI. neexistovala touha potlačit v zárodku levandulovou mafii, která se dostala do Vatikánu, a místo toho upřednostňovali ty, kteří byli vyděrači a poskytovali větší záruky poslušnosti.

Vzor toho, jak hluboká církev (Deep Church) jednala, aby infiltrovala katolickou církev, je zrcadlovým obrazem toho, co následoval hluboký stát (Deep State), aby převzal kontrolu nad civilními vládami, jak nám ukazují nedávné zprávy.

Stoka, z níž se znovu vynořil nechvalně proslulý pamflet prefekta bývalého Svatého oficia, je tentýž, z něhož se vynořují skandály postav zmíněných v Epsteinově seznamu.

Potřebujeme radikální návrat k Bohu lidského rodu skrze očištění občanské společnosti a církevního těla. Musíme se tomuto útoku postavit kolektivní akcí, aby se papežství mohlo vrátit k tomu, aby bylo majákem pravdy a přístavem spásy, a ne megafonem antikristovské synarchie Světového ekonomického fóra.

Arcibiskup Viganò byl konzistentně silným hlasem, který se postavil proti Františkovi a hlubokému státu (a hluboké církvi).

Arcibiskup vydal silné prohlášení poté, co papež František odvolal biskupa Josepha Stricklanda.

Biskup Strickland byl odvolán poté, co se objevil na protestu před Dodger Stadium v Los Angeles poté, co tým uctil démonickou skupinu Sisters of Perpetual Choosence.

Viganò charakterizoval odvolání jako „zbabělou formu autoritářství“ a postavil ho do kontrastu s papežovou obhajobou „vstřícnosti“ a „inkluzivity.“

Zpracoval: Slovanka/Necenzurovaná Pravda

ZDROJ