(Ethan Huff, Natural News) Ve šokujícím oznámení americký Národní toxikologický program (NTP) oznámil, že už nebude dále vyšetřovat žádné důkazy spojující záření mobilních telefonů se škodami na zdraví způsobenými u zvířat nebo lidí.

Přestože právě tento typ výzkumu je důvodem samotné existence NTP, úřad se rozhodl, že odteď se už nikdy nebude pokoušet studovat, zda záření z mobilních telefonů poškozuje lidi nebo jejich domácí mazlíčky.

“Neexistuje žádné vědecké vysvětlení ani omluva pro tento náhlý zvrat,” řekla Devra Davisová, bývalá hlavní poradkyně náměstka ministra zdravotnictví na americkém Ministerstvu zdravotnictví a sociálních služeb (HHS).

Podle NTP je prostě příliš obtížné studovat negativní účinky záření mobilních telefonů, respektive jak tomu nyní říkají – provádění studií radiofrekvenčního záření (RFR) je „technicky náročnější a vyžaduje více zdrojů, než se dosud očekávalo“.

Davisová říká, že tato omluva neobstojí, jinak by NTP mohla tvrdit totéž o každém jiném typu výzkumu, který provádí.

„Všechno, o čem s jistotou víme, že způsobuje rakovinu u lidí, ji při adekvátním zkoumání vytvoří iu zvířat,“ dodala Davisová.

(Související: Je nepopiratelný fakt, že záření mobilních telefonů přímo souvisí s rakovinou.)

NTP nikdy nezveřejnil údajně „dokončený“ výzkum z roku 2019
Naposledy se NTP pokusil o výzkum záření mobilních telefonů v roce 2019, kdy vyvinul nový nízkoexpoziční RFR systém. V procesu vývoje tohoto systému NTP náhle zastavil veškerý výzkum.

Dostupný zůstal pouze dokončený výzkum velmi zastaralých frekvencí 2G a 3G a nic pro modernější technologie 4G (LTE) a 5G používané na většině chytrých telefonů v dnešní době.

Davisová je z tohoto rozhodnutí v němém úžasu, když vidí, jak kdysi pomáhala vytvořit doporučení pro NTP týkající se vývoje testovacích komor. Jelikož plánování takových studií trvá roky, Davisová uvedla, že je to „mimo její chápání“, proč NTP náhle přestal provádět testování.

NTP tvrdí, že jeho práce na malých expozičních systémech a doprovodném výzkumu byla dokončena a že úplné výsledky budou zveřejněny na webové stránce úřadu až poté, co budou dokončeny interní kontroly.

Uplynulo však pět let ao výsledcích z roku 2019 stále není nic zveřejněno.

V roce 2018 NTP zveřejnil výsledky dvouletých toxikologických studií, které ukázaly „jasný důkaz“ o spojitosti mezi 2G a 3G zářením mobilních telefonů a rakovinovými nádory u samců potkanů.

Následný výzkum v roce 2019 také ukázal poškození DNA v mozku, játrech a krevních buňkách exponovaných hlodavců.

Americký Úřad pro potraviny a léčiva (FDA) původně požádal o dohled nad těmito studiemi během jejich provádění, ale od té doby FDA zcela odmítl všechna zjištění NTP ohledně expozice záření z mobilních telefonů.

V roce 2019 Federální komise pro telekomunikace (FCC) schválila nejnovější technologie 5G za použití zastaralých standardů pro záření z roku 1996, přičemž 5G v roce 1996 ani neexistovalo.

Aby učičíkala veřejnost, FDA v roce 2020 anonymně publikovala nerecenzovaný dokument, o kterém tvrdí, že používání technologie 5G prokazuje jako bezpečné.

Organizace Environmental Health Trust (EHT) zažalovala FCC za tuto parodii, což vedlo v roce 2021 k rozsudku amerického odvolacího soudu pro okres Columbia Circuit proti FCC. Zjistilo se, že FCC jednala nesprávně a nezákonně, přičemž spoléhala na zastaralé limity vystavení se bezdrátovému záření z roku 1996.

“Soud zjistil, že FCC ignorovala důkazy, že záření v současných limitech může způsobit kromě rakoviny i další nepříznivé zdravotní následky, přičemž poznamenal, že FCC také nereagovala na připomínky ohledně škod na životním prostředí způsobených zářením,” vysvětlují zprávy.

„Soud nařídil revidované standardy s ohledem na záznamy EHT o rizicích pro děti a životní prostředí.“

Závěr
Pokud je to jen trochu možné, omezte své vystavení se radiofrekvenčnímu a elektromagnetickému záření, abyste vás a vaši rodinu ochránili před tímto potenciálně smrtelným zářením.

Více podrobností se dozvíte na stránce EMF.news.

Autor: Ethan Huff, Zdroj: naturalnews.com, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články