Karma je zákon příčiny a následku – nezlomný zákon vesmíru. Vaše jednání, činy, akce vytvářejí vaši budoucnost.

Důvodem, proč váš osud není nikdy zpečetěn, je to, že vám je dána svobodná vůle. Proto o vaší budoucnosti ještě nemůže být předem rozhodnuto. To by nebylo spravedlivé. Život vám nabízí příležitosti. Jednou z nich je tato. – Strom probuzení

Karma je pro mnohé z nás poněkud abstraktní teorií. O tomto tématu, které nemá nic společného s náboženstvími, existuje řada matoucích informací, které nedávají žádný význam a jsou nepotřebné.

Právě proto jsme toho názoru, že by bylo skutečně dobré nastínit o této věci nějaký obraz, který pomůže zkonkrétnit rámec toho, co vlastně karma znamená. Jako základ použijeme jednoduchý příklad.

Dejme tomu, že všichni jsme ochotni jít a pomoci jiným lidem, jakýmkoli způsobem, který považujeme za vhodný.

Můžeme udělat to, že vložíme mince do parkovacích automatů, aby se prodloužila doba parkování, každému otevřeme dveře, dáme pár eur bezdomovcům, zaplatíme někomu kávu nebo čaj, atp. atp.

Nyní si položme dvě otázky: Jaká je možnost toho, že osoba, které jsme pomohli, se nám odplatí nebo že „zaplatí předem“? Jaká je možnost toho, že tato akce nebo skutek bude zdrojem pozitivní energie? Bude to generovat pozitivní energii?

Toto je naprosto základní příklad každodenní karmy. Samozřejmě existuje i negativní karma. Gandhi to vysvětluje jednoduchým, ale zásadním způsobem:

„Člověk je jen výsledkem svých myšlenek. Stává se tím, co si myslí.“

Nyní, když jsme postavili základ toho, co znamená karma, podívejme se na 12 zákonů karmy, které mohou změnit váš život.

1. Velký zákon: „Jak zaseješ, tak budeš sklízet.“
Jednoduché vysvětlení Velkého zákona je následující: naše myšlenky a činy mají své následky a důsledky, dobré nebo špatné. Pokud toužíme po klidu, lásce, harmonii, prosperitě, atp. musíme mít také ochotu podle toho jednat.

Tento princip je znám také jako „zákon příčiny a následku“. Energie (myšlenka, akce), kterou jsme vypustili do světa, má následek, ať už okamžitý nebo příští.

2. Zákon tvoření: “To, co si přejeme, přijde tím, že se toho zúčastníme.”
Život, který vidíme kolem sebe, byl vytvořen tím, že někdo měl cíl a uskutečnil jej. Jelikož člověk je součástí vesmíru, naše záměry a cíle určují vývoj toho, co bude vytvořeno.

Jelikož to, čím se obklopujeme, se stává naší součástí, naší zodpovědností je zajistit, aby toto obklopující prostředí přispívalo k naplnění našich tužeb.

3. Zákon pokory: „I když odmítneme něco akceptovat, stále to zůstane tím, čím to je.“
Akceptování je v mnoha systémech víry téměř univerzální ctností. Když to zjednodušíme, abychom mohli změnit nějaké okolnosti, nejprve je musíme přijmout takové, jaké jsou.

Pokud se zaměřujeme na něco negativního, namísto toho, abychom provedli změny, které negativní problémy vyřeší, v podstatě přispíváme k udržení nulového stavu, kterým se nic nemění.

Udržujeme tak negativní stav, i když si ho nepřejeme.

4. Zákon růstu: „Náš vlastní růst má přednost před jakýmikoli okolnostmi.“
Jediná věc, nad kterou máme kontrolu, jsme my sami. Na prvním místě je motiv, motivace.

Akce (nebo nečinnost), která následuje po motivaci, bude v našem životě generovat a produkovat buď pozitivní nebo negativní okolnosti.

Skutečná změna nastane jen tehdy, když se změně oddáme a sami přispějeme ke změně, po které v hloubce svého srdce toužíme.

5. Zákon odpovědnosti: „Naše životy jsou tím, co z nich sami vytvoříme. Ničím jiným.“
Když v něčím životě dojde k turbulencím, jsou to často turbulence vnitřní. Chceme-li změnit svůj život, musíme změnit náš systém myšlení a své okolí.

6. Zákon zapojení: „Vše ve vesmíru je propojeno. Všechno velké, i všechno malé.“
Naše minulost, současnost a budoucnost jsou propojeny, provázány. Jelikož tomu tak je, musíme se dát do práce, abychom tato propojení a spojení změnili. Pokud chceme, aby tomu bylo jinak, chceme-li něco jiného.

Žádný z kroků není důležitější než kterýkoli jiný nebo další. Když se má cokoli splnit, naprosto všechny kroky jsou stejně významné.

Ať už je to první, střední nebo poslední krok. Všechny jsou nezbytné.

7. Zákon soustředění se: „Nikdo nemůže zaměřit svou pozornost na více než jeden úkol.“
Co se týká duchovního růstu, nemůžeme mít negativní myšlenky nebo činy, a zároveň očekávat, že budeme duchovně růst.

Svou pozornost musíme zcela zaměřit na dosažení požadovaného úkolu. Středobodem naší pozornosti musí být výhradně dosažení výsledku.

8. Zákon zájmu a dávání: „Prokazování své nesobectví je důkazem skutečného záměru.“
Zjednodušeně to řekneme takto: o čem tvrdíme, že tomu věříme, že je naším cílem, to se musí prokazovat v našem jednání.

Nesobečnost je ctností jen tehdy, když se zcela přizpůsobíme, oddáme něčemu jinému, než sobě samému.

Bez nesobecké povahy je skutečný duchovní růst v podstatě téměř nemožný.

9. Zákon změny: „Historie se opakuje, dokud nebude změněna.“
Vědomé oddání se změně je jedinou možnou metodou, jak lze ovlivnit minulost.

Historie se bude donekonečna opakovat a pokračovat po nekonstruktivní cestě do toho momentu, dokud ji pozitivní energie nenasměrují někam jinam.

To znamená, že negativní věci se budou opakovat stále znovu, dokud nedojde k vědomému zásahu, jehož jasným cílem bude pozitivní změna. A samy se to neděje.

10. Zákon tady a teď: „Přítomnost je to jediné, co máme.“
Když se díváte zpět plní lítosti a dopředu hledíte, aniž byste před sebou viděli smysl, sami sebe zbavujete příležitosti, kterou právě máte.

Staré myšlenky a vzorce chování negují, potírají právě teď přítomnou šanci na to, abyste se posunuli dopředu.

11. Zákon trpělivosti a odměny: „Nic, co má hodnotu nebylo vytvořeno bez trpělivosti v mysli.“
Dřina se nedá obejít toužebnými myšlenkami. Zbožná přání sami o sobě nejsou ničím. Samotnou touhou se věci samy neuskuteční.

Touha bez vynaloženého reálného úsilí věci nezhmotní do reality. Odměny, výsledky jsou nárokovatelné jen trpělivostí a vytrvalostí, ničím jiným.

Odměny nejsou konečným výsledkem. Je pravda, že trvalá radost pochází z toho, že umíme udělat to, co je zapotřebí, a zároveň zcela oprávněně očekáváme odměnu, která je dobře oddělaná – a vydělaná.

12. Zákon významu a inspirace: „Nejlepší odměnou je ta odměna, která přispívá k celku.“
Konečný výsledek má jen malou hodnotu, pokud po sobě zanechá jen málo nebo vůbec nic.

Energie a záměry jsou důležitými složkami, které určují význam konečného výsledku.

V ideálním případě je láska a vášeň ztělesněním motivu té osoby, která se rozhodla zanechat trvalý dojem na Celku.

Spracoval: Badatel.net

https://www.badatel.net/12-zakonov-karmy-ktore-zmenia-vas-zivot/

Súvisiace články