V současné době je v plném proudu očkování mRNA injekcemi zejména u hospodářských zvířat v USA, začaly se aplikovat zvířatům v Austrálii a Evropa by neměla zůstat pozadu.

Zásadní problém je, že požadavky na označování masa, které pochází ze zvířat ošetřených mRNA přípravky, byly v některých státech USA zamítnuty, což znamená, že ve stejném duchu se bude postupovat také v EU.

Každý konzument kupovaných živočišných výrobků (nepůjde jen o maso, ale i mléko či vejce), se tedy zřejmě dřív či později s mRNA v potravě setká – byť možná nevědomky.

I když se článek týká primárně USA, tak i z něj je přímo patrné, že jde o iniciativu OSN, přičemž EU již chystá zákony přijaté v USA doslova „okopírovat,“ což se ostatně děje i v jiných oblastech.

Je tedy dobré, když budeme o tomto nebezpečí  vědět dřív než se konzumace neoznačeného masa, mléka a vajec od zvířat ošetřených mRNA vakcínami v tichosti schválí v EU, k čemuž dřív či později dojde.

 

1: Jaké různé termíny se používají pro veterinární biologické přípravky založené na DNA nebo RNA?

Ne všechny genetické technologie používané ve veterinární medicíně spadají do kategorií „mRNA vakcíny“ nebo „mRNA genové terapie.“ Při diskusi o genetických technologiích pro veterinární medicínu je třeba mít na paměti další termíny. Tyto termíny také zahrnují:

  • „Technologie částic RNA“
  • „Platforma částic RNA“
  • „DNA vakcína“
  • „DNA imunostimulant“
  • „Produkt platformy na předpis“

 

2: Jak fungují veterinární biologické přípravky založené na DNA nebo RNA?

technologii částic RNA společnosti SEQUIVITY příslušný gen dává pokyny imunitním buňkám, které překládají sekvenci na proteiny, které fungují jako antigeny. To vyvolává imunitní reakci.

technologii ExactVac DNA společnosti AgriLab je vakcína vyrobena sestřihem genu pro specifický antigen do bakteriálního plazmidu, který je pak replikován, purifikován a podáván, aby se dostal do cílových buněk, kde  antigeny produkované plasmidy spustí imunitní reakci.

Bayerův DNA imunostimulant Zelnate sestává ze speciálního typu imunostimulační DNA obklopené lipidovým nosičem neboli lipozomem, který je pak pohlcen imunitní buňkou zvířete, kde se lipozom rozloží a odhalí DNA,  a molekulární vzorec spojený s patogenem, DNA se váže na Toll-like receptory imunitní buňky a spouští imunitní aktivaci buňky.

3: Který úřad v USA schvaluje veterinární biologické přípravky?

Za schvalování biologických veterinárních léčiv, včetně vakcín a biologických látek založených na DNA nebo RNA, je odpovědná inspekční služba USDA pro zdraví zvířat a rostlin (APHIS) a její Centrum pro veterinární biologii. Zde naleznete seznamy v USA aktuálně  schválených biologických veterinárních léčiv a biologických přípravků pro vodní živočichy .

4: Které biologické přípravky na bázi DNA nebo RNA byly schváleny pro potravinářská zvířata?

Existuje několik genetických technologií založených na DNA a RNA, které byly schváleny nebo podmíněny USDA pro použití u kuřat, krav, ryb a prasat (viz níže).

 

5: Probíhá výzkum veterinárních biologických přípravků založených na DNA nebo RNA?

Probíhá řada studií genetických technologií na bázi DNA a RNA pro veterinární medicínu, které jsou popsány níže.

 

6: Je možné, aby mRNA vakcíny u zvířat kontaminovaly maso, mléčné nebo vaječné výrobky?

Podle nedávné zprávy Epoch Times, prezentace USDA z roku 2014 o vakcinaci proti infekčním chorobám uvedla, že „platí povinné ochranné lhůty“ pro očkovaná hospodářská zvířata před porážkou pro lidskou spotřebu. Zvířata mohou být uvedena na trh až po uplynutí čekací doby.

Očkovaná zvířata nebo produkty z očkovaných zvířat se po stanovenou čekací dobu nesmí dostat do potravinového řetězce. Čekací doba je určena zemí, ve které je vakcína registrována, a je uvedena v licenci produktu.

 

 

Jak uvádí zpráva Epoch Times, USDA uznává, že mezi očkováním a porážkou pro lidskou spotřebu musí existovat čekací doba kvůli riziku kontaminace potravin.

Prezentace USDA se však nezabývá biologickými látkami založenými na DNA nebo RNA, ale pravděpodobně platí stejný standard pro čekací doby, jak dokazuje RNA vakcína společnosti Merck pro prasata, která uvádí: „Neporážet do 21 dnů po vakcinaci.“

Dr. Peter McCullough však poznamenává, že technologie mRNA je „mnohem dlouhodobější, než jsme si kdy dokázali představit. V lidském těle zůstává nezměněna po celé měsíce.“

 

 

Dr. McCullough se domnívá, že je možné, že technologie mRNA podávaná potravinovým zvířatům by mohla kontaminovat zásobování potravinami. Zpráva Epoch Times však nenašla žádné recenzované studie zabývající se přenositelností mRNA vakcín z hospodářských zvířat na lidi prostřednictvím mléka nebo masa.

Dr. Peter McCullough varoval, že vývojáři nových technologií veterinárních vakcín jsou zaslepeni poblouzněním molekulární biologie a ztratili ze zřetele bezpečnost biologických produktů v zásobování potravinami. Dodal, že si jsou vědomi možnosti vedlejších účinků na konzumenty.

 

 

Kromě toho Dr. McCullough vyjádřil obavy z přenosnosti a citoval nedávnou studii, která dostala mRNA do kravského mléka a konzumací mléka úspěšně podala vakcínu Covid myším.

Dr. McCullough si všímá významných etických problémů, které tento výzkum vyvolává, protože velká část veřejnosti má silné námitky proti mRNA v zásobování potravinami, zvláště když se to dělá tajně nebo s minimálním označením/varováním.

7: Existují požadavky na označování masa, mléčných výrobků nebo vajec, které mohly být kontaminovány veterinárními biologickými přípravky na bázi DNA nebo RNA?

 

 

Povinné označování masných, mléčných a vaječných výrobků neposkytuje informace o možné expozici veterinárním biologickým přípravkům na bázi DNA nebo RNA. USDA však vyžaduje označení „Bioengineered“ pro potraviny, které obsahují detekovatelný genetický materiál modifikovaný určitými laboratorními technikami, který nelze vyrobit konvenčním šlechtěním nebo jej nalézt v přírodě.

Označení „organický“ navíc USDA povoluje i pro mRNA vakcinovaná zvířata používaná pro maso, mléčné výrobky a vejce, i když požadavky uvádějí , že zvířatům nemohou být podávány hormony nebo antibiotika.

 

 

Dokument Agricultural Marketing Service z roku 2013 uvádí: „Ekologický dobytek musí být produkován bez genetického inženýrství.“ Stejný dokument však také uvádí, že „jen několik léků, jako například vakcíny jsou schváleny pro zvířata chovaná ekologicky.“

Navíc v mnoha případech není na etiketě jasně uvedeno, ze které země maso pochází. Požadavky na označování země původu (COOL) byly u hovězího a vepřového masa v roce 2016 odstraněny.

Požadavky COOL stále platí pro jehněčí, kozí, kuřecí a rybí maso. Kromě toho předpisy USDA pro maso, drůbež a vejce povolily označení „Produkt USA“ pro zvířata narozená a chovaná v jiných zemích a zpracovaná pouze ve Spojených státech.

V březnu 2023 však USDA navrhlo nové pravidlo, které by umožnilo označení „Produkt z USA“ nebo „Vyrobeno v USA“ používat pouze na masných, drůbežích a vaječných produktech, pokud pocházejí ze zvířat narozených, odchovaných, poražených a zpracovaných ve Spojených státech.

8: Které organizace stojí za touto agendou?

Podle zprávy Corey’s Digs byl Codex Alimentarius založen Organizací pro výživu a zemědělství Organizace spojených národů (FAO) a WHO pouze za účelem „stanovit normy a směrnice pro všechny potraviny konzumované lidmi.“

Zpráva uvádí, že Kodex nemá pravomoc vytvářet zákony, „takže 189 členů zemí, z nichž 20 stojí v čele různých výborů, přijímá tyto ‚normy‘ a vytváří předpisy a zákony ve svých příslušných zemích. USDA, například, je hnací silou, která nejen řídí dodržování předpisů, ale také zajišťuje, že ostatní země (zejména evropské) je budou následovat.“

Codex Alimentarius hraje „klíčovou roli“ při zavádění nových technologií v rámci potravinářských norem, včetně „genetických úprav“ a „nanotechnologických aplikací v potravinářském sektoru“ a také „alternativních potravinářských proteinů.“

9: Co dělají zákonodárci, výrobci a dotčení občané, aby se ochránili před kontaminací potravin mRNA vakcínami?

Zákonodárci představili zákony v ArizoněIdahuMissouriJižní KarolíněTennessee a Texasu, které zakazují mRNA v mase nebo vyžadují zveřejnění na etiketách potravin. Zatímco legislativa v Missouri a Idahu selhala, v jiných státech pokračují snahy zabránit mRNA vakcínám v živočišné výrobě.

Obchodní skupina známá jako The Beef Initiative se zavázala, že její výrobci Beef Box „nebudou používat mRNA vakcíny u svých hospodářských zvířat.“ Partnery Beef Initiative je přes 100 výrobců a najdete je zde.

 

 

Advokát Tom Renz vedl státní hnutí za transparentnost a odhalení genových terapií mRNA v zásobování potravinami. Renz pomohl navrhnout Missouri’s HB1169.

Naomi Wolf z Daily Clout také bojuje za tuto věc. Doktor Peter McCullough v nedávných rozhovorech a publikacích na Substacku zvýšil povědomí o genetických technologiích používaných ve veterinární medicíně a potenciálních hrozbách pro zásobování potravinami .

10: Co s tím může udělat veřejnost?

Zůstaňte informováni a vzdělávejte ostatní sdílením těchto informací. Další zdroje na toto téma jsou uvedeny níže. Podporujte zákonodárce a skupiny prosazující transparentnost a zabraňující tomu, aby biologické látky založené na DNA nebo RNA vstupovaly do potravinové nabídky.

Zjistěte, co je ve vašem jídle a kdo ho vyrábí.

Nakupujte od pěstitelů, kteří se zavázali nepoužívat genetické technologie založené na DNA nebo RNA….

Článek ve formátu PDF

Na závěr ještě poznámka k výše uvedenému – zejména k poslednímu bodu.

Jistě by nebylo od věci, kdyby existoval i seznam evropských zemědělců, kteří mRNA odmítají – a jejich zvířata jsou tedy „čistá,“ případně kteří budou tyto přípravky odmítat, jakmile se v EU plošně zavedou.

Lze totiž předpokládat, že EU odmítne vydat příkaz, který by chovatele zavázal zveřejňovat údaje o očkování mRNA přímo u prodávaných živočišných produktů…

https://necenzurovanapravda.cz/2023/10/10-veci-ktere-byste-meli-vedet-o-dna-a-rna-vakcinach-pro-hospodarska-zvirata/