kristus1

Sledujte příběh o spiknutí, které Dan Brown neodhalil, přestože je významnější než „Šifra mistra Leonarda”. Bylo více než 2000 let opomíjeno a utajováno a vrací se zpět k samým počátkům křesťanství. Robert Beckford odtajňuje pravdivý příběh o Ježíšově lidské rodině, která existovala nejméně 300 let po jeho smrti a sehrála významnou úlohu při zakládání křesťanství. Robert nakonec s využitím svých odborných znalostí a výpovědí světově uznávaných odborníků na bibli rozluští biblický kód, který odhalí, jak církev vymazala rodinu Ježíše z oficiálních historických pramenů. Britský dokument z roku 2006.