Na této stránce je pro vás připraven výběr myšlenek, které by vám měli pomoci při řešení vašeho problému, situace nebo vztahu. Myšlenky si můžete vytisknout, roztříhat a použít jako kartičky. Denně si vytahovat jednu myšlenku jako téma dne. Při denní rekapitulaci můžete srovnat události toho dne s tématem myšlenky. Pomohou vám i při zodpovězení otázky formou náhodného výběru myšlenky. Vytiskněte si je, čtěte si je, používejte je. Nechte si čas na změnu, nespěchejte. Po čase uvidíte, že se váš svět změnil.

atomNemůžeme poznat, čím jsme, dokud jsme se nesetkali s tím, čím nejsme.

Ustavičně na něco ČEKÁME.

Dělejme vše, na co si myslíme, že nejsme připraveni.

Neexistují žádná omezení, MOŽNÉ je všechno.

NEODKLÁDEJME žití.

Jediný limit, který máme, je ten, který si sami VYTVOŘÍME.

Samotný fakt, že po něčem toužíme nebo o něčem sníme, znamená, že máme odpovídající kapacitu to REALIZOVAT.

Můžeme být výsledkem toho, co se stalo, nebo toho, co jsme si ZVOLILI.

Naučme se říkat NE.

PŘIJMĚME přítomnost jako bychom si ji zvolili. Nebraňme se ji.

Peníze nezískáváme tím, že něco děláme, ale tím, že něčím JSME.

Neustále si uvědomujme, že vše je jen pouhá PŘEDSTAVA, která nám má pomoci si něco uvědomit.

Všechny naše potřeby jsou uspokojeny. Ty, které ne, tak jsme NEPOTŘEBOVALI.

Uvědomme si, že naše představy jsou pouhé PŘEDSTAVY. Žijme s nimi, ale nežijme v nich. Nenechme se jimi ovládat.

Všechno má jen takový smysl, jaký tomu sami PŘISOUDÍME.

Něco můžeme vytvořit jen z něčeho, co MÁME.

Když si něco představujeme, naše představa se ZHMOTŇUJE.

Záleží na naší MYŠLENCE, na našem úmyslu. To je důležité a to se počítá. Ne to, co děláme.

Jak věci vidíme, to závisí na tom, jak je CHCEME vidět.

Poznání, že celý svět je pouze myšlenkou, nám pomůže okamžitě změnit své prostředí a okolnosti.

NEUSTUPUJME a následujme svoje sny.

Dobro a zlo jsou pouze dva různé projevy jedné reality.

Duše je zdroj možností, které hledají uplatnění.

Jakmile OVLÁDNEME svoji mysl, staneme se vládci svého života.

Naše vůle čeká na to, co ji PŘIKÁŽEME.

Jednejme tak, jako by nebylo možné selhat, a budeme mít vždy úspěch.

Nikdy NEODKLÁDEJME život na zítra.

Kamkoli přijdeme, tak tam buďme.

Buďme PŘÍČINOU svého života.

Není nic, co bychom nemohli mít, jestliže CHCEME.

Vesmír nikdy neodmítne naše myšlenky. Jen je obohacuje a pomáhá jim RŮST.

Život je AKCE, nikoli reakce.

Hranice vlastního života jsou tam, kde si je sami STVOŘÍME.

Tajemství štěstí = najdi to, co doopravdy rád děláš a dej do toho veškerou svou energii.

Tajemství úspěchu spočívá v NEMĚNOSTI cíle.

Staneme se tím, co PŘEDSTÍRÁME, že už jsme.

Ztratíme-li svobodu, ztratíme SAMI SEBE.

Všechno v životě závisí na tom, čím CHCEME být.

Existuje je jeden posvátný slib = žít v pravdě a mluvit pravdu.

Naše osobní interpretace se nazývá PŘEDSTAVIVOST.

Tvůrčí lidé vědí, jak se budou zítra cítit, neboť své pocity VYTVÁŘEJÍ.

Dělejme to, co jsme se ROZHODLI dělat a to znovu a znovu, dokud se naše vůle neprojeví v životě.

Zdroj: http://www.zakonpritazlivosti.eu/zajimava-temata/tvorive-myslenky-kralovstvi-myslenek/tvorive-myslenky-i.htm