KnihyA

Přeji vám, abyste našli v životě vše, co hledáte. S láskou, úctou a pokorou JB

Tag: MAYOVÉ

Ostrov apokalypsy – Mayská tajemná civilizace

12

Čtěte víc ...

Návrat bohů nad Mexikem

,,Ve věku Šestého slunce bude objeveno vše, co bylo pohřbeno. Pravda se stane zdrojem života a synové Šestého slunce budou cestovat hvězdami.“ Tak zní 600 let staré aztécké proroctví. Šesté slunce je označení pro nové období, kterému věřily národy Střední Ameriky.Čtěte víc ...

© 2020 KnihyA