image24Ponechme druhým svobodu, abychom ji sami dostali. Toto by mělo platit, ale ruku na srdce: kolik lidí to dodržuje? Neomezeně svobodní jsme jako duch – duše. V těle je nutná spolupráce jednoho s druhým. Nejsme pouhým tělem. Tělo je naše vozítko. Ale i o ně je nutno se dobře starat, aby nám sloužilo.

Berme druhé takové, jací jsou. Ano, ale pokud chceme na druhých něco změnit a sami změny u sebe odmítáme, nejsme v souladu sami se sebou. A proč bychom měli na druhých něco měnit, je to přece jejich svobodná volba, jací jsou. Změny přicházejí vždy zevnitř. Můžeme být svým příkladem impulzem ke změně.

Naše akce vyvolávají reakce u druhých a my reagujeme také podle jejich akcí. Naše obavy nejsou jejich, ale my můžeme být spouštěčem – svým chováním a jednáním. V této hmotné realitě kde začíná svoboda jednoho, tam končí svoboda druhého a naopak. Jsme si blízcí a jsme tolik propojeni, že každá akce vyvolá reakci a nejen mírou citlivosti daného jedince. A proto hlídejme si své myšlenky, vyciťujme, zvažujme svá slova i činy a neubližujme si.

Mějme pochopení pro druhé – jsme, byli jsme nebo budeme jako oni. Snažme se vcítit, jednejme tak, jak bychom chtěli, aby bylo jednáno s námi. Podejme ruku a přijměme tu nabízenou. Udržujme rovnováhu mezi braním a dáváním. Je to zlatá střední cesta, vyrovnání misek vah. V harmonii ducha, mysli a zdraví. Mít otevřené srdce, umět projevit emoce není slabost, je to síla.

Důvěřujme, že vše, co přichází, je nám přínosem. Důvěra, takové hezké slovo, že? Taková vyzařující blízkost. Otevření. Důvěru přijímáme i dáváme. Tedy – měli bychom. Především sami sobě. Tomu, co v sobě nosíme. Své intuici, vnitřnímu cítění, svému vyššímu Já. Jsme-li upřímní k sobě i k druhým. Umíme-li se otevřít. Jsme tu každý sám za sebe. Ale také jsme propojeni. Jako řetěz. I ten mívá své články otevřené. Jinak by nešly spojit. A v každém z nich se skrývá nesmírné množství životů – důvěra v život…Nejen v této hmotné iluzi, v této hře. Nevíme, kolik nám zbývá času do konce této hry, ale pravidla jsou daná. Co zasejeme, to sklízíme…

http://novazeme2010.ning.com/profiles/blogs/svoboda-rovnov-ha-a-d-v-ra-co-zasejeme-to-skl-z-me