hvezdnamapasumer-300x277Hvězdná mapa ze starověkého Ninive (více jak 3.300 let před naším letopočtem).

Na obrázku vidíte reprodukci Sumerské hvězdné mapy objevené v pozdní době 19. století v podzemí knihovny Ashurbanipal.

Dlouho se mělo za to, že je to asyrská deska. Počítačová analýza ale ukázala, že deska zobrazuje hvězdnou oblohu v Mezopotámii kolem roku 3.300 před naším letopočtem. Díky tomu lze konstatovat, že deska je mnohem staršího původu právě z období Sumeru.

Desku lze považovat za astroláb svého druhu.

Můžeme si klást otázku, jaké mimořádné schopnosti, dovednosti a hlavně znalosti měli staří Sumeřané před více jak 5.000 lety?

Zdroj: http://www.suenee.cz/sumer-hvezdna-mapa/