aura1Mnoho duší se zde inkarnovalo v tento důležitý čas se svým posláním. Nastal čas obratu k Bohu – Stvořiteli. Je čas, abychom se probudili a pomáhali probouzet druhé. Když zvýšíme své vibrace lásky v sobě, duchovní práci na sobě, tak vibrace = záření (aury) působí pozitivně na všechny lidi v našem okolí. Pokud meditujeme pro spásu a lásku všech bytostí, tak se v srdcích propojujeme. Podvědomě dáváme impuls druhým a ti nás podvědomě následují. Časem se taky probudí a zazáří v srdci.

Klikni: http://www.youtube.com/watch?v=1mb9GefF9oM&feature=feedu

Příspěvek zaslala Grétka S. (Sluníčko)