Při léčení můžeme kromě stravy použít i svou duchovní sílu neboli ki (čínsky čchi, sanskrtsky prána). Předpokládejme, že někdo má potíže s játry nebo plícemi; z duchovního hlediska jsou to důsledky stagnující energie. Vlastní příčinou je nevhodná strava, ale i to je duchovní problém, protože strava sama je zhuštěná forma ducha. Spolu se změnou stravy můžeme pomoci odstranit tuto stagnaci užitím své duchovní síly. Léčení dlaněmi a vizualizace jsou jednoduché a účinné metody.

Základní léčení dlaněmi

Osoba, kterou chcete léčit, by měla sedět pohodlně, Seďte ve standardní poloze a položte svou pravou ruku na tu část těla, kterou chcete léčit, například plíce nebo ledviny, a levou ruku zvedněte do vzduchu. Protože přijímající osoba sedí na zemi, celé její tělo se nabíjí energií Země; když zvednete vaši levou ruku, stanete se kanálem nebeské energie a její pomocí obnovíte rovnováhu. Držte své ruce v této poloze několik minut. V této době můžete oba opakovat zvuk SU

Vysílání léčivé  energie

Seďte za přijímajícím ve standardní poloze. Natáhněte ruce k zádům přijímajícího tak, aby vaše prsty směřovaly k té části těla, kterou chcete léčit. Nedotýkejte se přijímajícího. Zvedněte prsty do úhlu asi 45°. Rozostřete svůj pohled a váš duchovní zrak ať se zaměří na delší vzdálenost. Snažte se, aby se vaše oči nezaměřovaly na vlasy, oblečení a jiné detaily přijímajícího, ale ať zůstane pohled nezaostřený až do té míry, že se vám může zdát, že přijímající osoba je dvojitá. Pošlete svou léčivou energii přímo do vibračního těla přijí­majícího. Pokud to dokážete, proběhne mezi vámi výboj léčivé energie, který způsobí zmizení stagnace.

Jak se zesiluje léčivá energie, vaše prsty se budou zahří­vat. Zatímco užíváte své ruce tímto způsobem, můžete vydávat zvuk SU, abyste zharmonizovali a zrychlili léčivou energii.

cache_3677068704.jpg

1215452942_0087.jpg

Edward Esko Michio Kushi

Léčení nebeskou  energií

Přijímající osoba nechť sedí v obvyklé poloze na podlaze, s pravou rukou vedle těla, prsty se dotýkají podlahy. Postavte se vedle přijímajícího, natáhněte k němu pravou ruku, a on ať vloží svou levou ruku do vaší pravé ruky. Jeho prsty spočívají ve vašich. Natáhnete svou levou ruku směrem k nebi, aby přiváděla nebeskou energii. Pak dýchejte ve stej­ném rytmu a udržujte tuto polohu po několik minut. Pokud máte pocit tepla a chvění ve vzpažené ruce, a přijímající osoba má podobné pocity v ruce opřené o podlahu, ener­gie proudí mezi vámi a mezi nebem a zemí. Pokud budete několik minut pokračovat, stav přijímající osoby bude vyvážený a míruplný.

Skupinové  léčení

V tomto cvičení může jedna osoba sloužit jako vůdce skupiny. Členové skupiny ať sedí v jedné přímce a dívají se jedním směrem. Kolem každé osoby by mělo být dost mís­ta. Požádejte členy skupiny, ať sepnou ruce do modlitební polohy. Když zaujmou tuto polohu, vůdce skupiny může jít ke každému členu, a zkontrolovat, jestli jeho poloha je nebo není napjatá. Může pomoci každému členovi skupiny uvolnit se, když položí jemně své ruce na jeho ramena. Když zkon­troluje každého člena skupiny, požádá všechny přítomné, ať několikrát po sobě zároveň vydají zvuk SU.

Potom ať si členové skupiny spojí ruce tak, že položí špičky prstů jemně na špičky prstů osoby, sedící vedle. Osoba, sedící na pravém konci řady (a hledící ve stejném směru jako skupina) ať položí svou volnou ruku na podlahu, aby vodila energii Země. Vůdce skupiny může uchopit volnou levou ruku osoby na opačném konci, jemně se dotknout konečky prstů, a zvedne svou levou ruku do vzdu­chu, aby vodila energii nebe. Požádejte členy skupiny, ať zavřou oči, zatímco vůdce skupiny a osoba na opačném kon­ci řady pětkrát až sedmkrát zazpívají zvuk SU. Pak požádejte všechny, ať se vrátí do normálního stavu a uvolni se.

Při tomto cvičení vede skupina energii mezi nebem a zemí, a ruce každého člena se mohou zahřát. Pokud energie aktivně proudí, každá osoba může pociťovat v konečcích prstů jemné vibrace, a může také cítit teplo v hrudi. Je důležité, aby se každý uvolnil. Pokud je někdo ze skupiny v napětí, energie nebude plynout hladce.

Michio Kushi&Edward Esko©

Duchovní cesta (Cad Press)

http://www.demiurg.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=304&Itemid=33