Kodex Ur-Nammu je nejstarší známá deska obsahující právní kodex přežívající dodnes Byl napsán v sumerském jazyce cca 2100-2050 př. n. l.  Ačkoli v úvodu jsou zákony připisovány králi Ur-Nammu z Uru (2112 – 2095 př. n. l.), někteří historici se domnívají, že by dílo mělo být spíše přičteno jeho synovi, který se jmenoval Shulgi.


První kopie kodexu, nalezená ve dvou fragmentech v Nippuru, byla přeložena Samuelem Kramerem v roce 1952. Vzhledem k tomu, že se zachovala jen z části, byl přeložen pouze prolog a 5 zákonů. Další tabulky byly nalezeny v Uru a byly přeloženy v roce 1965, což je asi 40 z 57 právních předpisů, které mohly být rekonstruovány. Další kopie byla nalezena v Sipparu a obsahuje jen nepatrné odlišnosti.

I když je známo, že existovaly starší právní normy, jako je například kodex Urukagina, Ur-Nammu představuje nejstarší právní text, který kdy existoval. Předcházel Chammurapiho zákoník o nějaká tři století.

Zákony jsou uspořádány ve formě kazuistiky (po zločinu následuje trest), a jsou vzorem, podle kterého se pak postupovalo v téměř všech následujících kodexech. Tento v historii nejstarší známý právní kodex je považován za pozoruhodně vyspělý, protože zavádí pokuty ve výši peněžní náhrady za škody tělesné, (na rozdíl od pozdější lex talionis „oko za oko“‘, zásady babylonského práva), nicméně hrdelní zločiny vraždy, loupeže, cizoložství a znásilnění jsou trestány smrtí.

Kodex odhaluje pohled na společenské struktury v průběhu „sumerské renesance“.

Pod lu-gal („velký muž“ neboli král) patřili všichni členové společnosti ve dvou základních vrstvách:

„Lu“ neboli svobodný člověk a „slave“- otrok (muž=arad, žena=feme).

Syn „lu“ byl nazýván dumi-nita, dokud se neoženil a stal se gurus. Žena, dokud byla dcerou se nazývala munus, když se vdala a stala manželkou, říkalo se jí dam. Pokud přežila svého manžela a stala se tak vdovou neboli nu-ma-su , mohla se znovu vdát.

zdroj: historyofscience.com