Máte někdy na výletě divné pocity? Připadá vám okolí mimořádně temné, ačkoliv obloha je zcela bez mráčku? Pravděpodobně se nacházíte v prostoru, kde neomylně vládne negativní energie! V atmosféře zla se zrcadlí krutá historie a často také krvavé příběhy! Překonali jsme strach a s ENIGMOU se do některých z nich vydali. Jaké je to v místech, kde tuhne krev v žilách a lidé cítí extrémní úzkost?

Býčí skála: Když pohřeb, tak pořádný!
LOKALITA:
jižní Morava, Blansko
MÍSTO: starodávná jeskyně

foto1_25278BOD ZLA č. 1

Legendární Moravský kras nabízí mnoho krásných míst, která se těší oblibě turistů. Jeskynní útvary kreslí úžasné scenérie a samotný kras dýchá veskrze pozitivní atmosférou. Avšak stále platí, že výjimka potvrzuje pravidlo. V panenské přírodě poblíž Křtinského potoka se nachází ponurý jeskynní komplex, kde snad sídlí samotné zlo! Temné síly zde údajně bloudí po krvavém řádění, které pamatuje hluboká i nedávná historie. Na místě zřejmě docházelo k nesmírně krutým událostem. Prudká negativní energie totiž z jeskyně v Býčí skále doslova prýští! Jaké hrůzy může pamatovat místní ostrůvek zla?

Umírají zde nevinní?
Záhadná jeskyně je součástí světlého skalního masivu v blízkosti městečka Adamov. Právě sem se trousí skupinky odvážlivců, kteří se nebojí konfrontace s čistě negativní energií. Proč se koncentruje zrovna v tomto moravském koutě? Býčí skála je opředena nepřeberným množstvím legend a děsivých příběhů. Všechny se shodují v tom, že místo pamatuje krvavá jatka a nelidské rituály! Stopy brutálního násilí odhaluje již v 19. století krasový badatel Jindřich Wankel (1821–1897). Během let 1871–1873 nachází v prostorách temné pukliny zbytky tzv. halštatského pohřbu (období od 7. století př. n. l. do 450 př. n. l. – pozn. red.). K čemu při tomto pradávném aktu dochází? Tímto netradičním způsobem jsou pohřbíváni velmoži ze stejnojmenné doby. Okázalý posmrtný akt doprovází spousta nevinných obětí. Do říše mrtvých pána doprovází všechny jeho ženy, sluhové i koně. Nemyslitelné? Přesto pravděpodobné! Naleziště kosterních pozůstatků nese známky šíleného řádění aktérů tohoto černého rituálu!

Kdo naříká v prázdné jeskyni?
Torza lidských těl se válí na jedné obrovské hromadě. Odťaté údy jsou položeny na obřadním stolci a kusy zvířecích mršin jsou rozmetány po celé jeskyni. Nakonec je celá krvavá lázeň zasypána obilím. Takovou spoušť po sobě zřejmě zanechává bizarní obřad, který potřísnil Býčí skálu krví nevinných! I dnes, stovky let po masakru, se prý oběti připomínají. V prostorách jeskyně je údajně slyšet nářek, bědování a výkřiky lidí, kteří tam prokazatelně nejsou. Očití svědkové dokonce tvrdí, že v podskalí bývá v noci k vidění procesí kostlivců! Podivný průvod má doprovázet zpěv zoufalých písní beze slov. Truchlením a beznadějnou křivdou jsou místní zdi nasáklé do dnešních dnů. Ve spojení s nebývalou krutostí a krvelačností vrahů nevinných žen a čeledníků se udržuje v místě nebývalá aura zla. Badatelé mají jasno: „Zoufalství, odpor těch zabitých, nedobrovolnost a beznaděj – tyto pocity vyzařuje negativní energie v místě.“ Traduje se, že extra senzitivní jedinci nedokáží do jeskyně vůbec vstoupit. Neviditelná brána do pozůstatků temné minulosti jim nedovolí jít dál. Je to opravdu kvůli neopodstatněnému halštatskému násilí?

foto2_25278Kovárna, nebo hladomorna?
Prokletá jeskyně prý může ve své době sloužit také jako kovářská dílna. Na místě plném kostí a rozťatých lebek se totiž nacházejí stopy po tomto prastarém řemeslu. Kovové ozdoby silně kontrastují s hrůzou, jejíž známky se povalují všude kolem. Další teorie pracuje s myšlenkou, že má komplex po nějakou dobu zatarasené vstupy. Jedinou možnou přístupovou cestou tak zůstává vrchol skály. Tudy právě mají být do systému chodeb vhazovány oběti z řad panských příbuzných či případně zajatců. Čeká je tak krutý konec v temné a studené jámě! Některé pozůstatky údajně nesou dokonce známky kanibalismu! Může jít o marnou snahu svržených nebožáků nezemřít hlady? Ať se stalo v Býčí skále cokoliv, atmosféru zla zřejmě jen tak něco nepřeruší. Poznáme někdy celý mrazivý příběh z kamenného popraviště?

BOD ZLA č. 2
Husova kazatelna: Probudila krev ďábelské síly?
LOKALITA: střední Čechy, Příbramsko
MÍSTO: největší viklan v ČR

Kamenný nosič negativní energie trůní poblíž obce Petrovice na Sedlčansku. Mohutnější viklan (velký skalní blok, který se pouze malou částí svého povrchu dotýká skalnatého podloží – pozn. red.) se na území Česka pravděpodobně nenachází. Viklany jsou neblaze proslulé tím, že se často stávají obětním stolcem. Pravěcí lidé věří, že obří kameny přitahují magickou energii. „Na Husově kazatelně dochází v minulosti k nedobrovolnému obětování. Zlou energii tu proto zanechává rituální násilí,“ vysvětluje psychotronický badatel Ing. Pavel Kozák (*1943). Středočeská pahorkatina se může pochlubit několika takovými exempláři. Proč právě Husova kazatelna hýří tak mocnou negativní energií? Podle dostupných informací se právě zde odehrávají kromě zvířecích také lidské oběti!

Obcování, nebo kázání?
Viklan má svým specifickým tvarem připomínat obří mísu. Krev obětí je tak bezpečně zachytávána na vrcholu kamene. Rozložitý monolit netradičního tvaru se zapisuje do historie pod rozličnými názvy. Jedním z nich má být také Čertova kazatelna. V jakém spojení s ďáblem může kámen být? Nabízí se varianta, že u viklanu dochází k čarodějným sabatům. Vyvolávání pekelných mocností se zpravidla pořádá na magických místech. Na druhou stranu návštěvníky dnes vítá kamenná památka s cedulkou Husova kazatelna. Mohl mistr Jan kázat na místě čertovských orgií? A vedl zde vůbec své bohoslužby, nebo je to jen mýtus? Pachuť zlé energie totiž čpí všude kolem. Vydá hrbolatá pahorkatina pravý důvod negativních sil?

BOD ZLA č. 3

Velhartice: Z toho pohledu vás bude mrazit!
LOKALITA: jihozápadní Čechy nedaleko Klatov
MÍSTO: strašidelný hřbitov

V srdci malebné Šumavy se tyčí mohutný středověký hrad Velhartice. Rozlehlé louky se mísí s hlubokými lesy. Turistům se nezřídka stává, že v drsné krajině nepotkají ani živáčka. Lidu prostá místa ale často nezejí prázdnotou jen tak náhodou. V okolí Velhartic se totiž plíživě vznáší oblak silné negativní energie. Provází šumavskou vesničku kletba dávného neštěstí? Nebo je důvod přítomnosti zla ještě komplikovanější?

Závan hrůzy za obcí
Přítomnost negativní energie se koncentruje především na místní hřbitov. Tajemné úložiště mrtvých se nachází stranou od obce Velhartice. Vzdálenost od vesnice je přitom nezvykle velká. Hřbitov je obehnán vysokými stromy, které samy o sobě působí značně depresivně. Při vstupu na pietní místo prochází návštěvníci prastarým kamenným portálem. Citlivější osoby již zde údajně cítí závan nedobré energie. Při zkoumání hrobů nejde nenarazit na oprýskaný kostel sv. Máří Magdaleny. Stavba v sobě zrcadlí možný důvod všudypřítomného zla!

Koho sledují dívčiny oči?
Během pobytu na hřbitově se vtíravě vkrádá pocit, že vás někdo neustále sleduje. Při obhlídce vaše oči zcela jistě ulpí na omšelé fasádě kostela. Z omítky staré sakrální budovy zcela zřetelně vystupují rysy dívčí tváře! Obličej působí zoufalým a ukřivděným dojmem. Proč vzhlíží na šedá místa posledního odpočinku? Traduje se, že v blízkosti hřbitova byla kdysi násilně usmrcena mladá žena. Druhá verze neštěstí popisuje tragickou autonehodu, při které nedaleko odsud přichází o život mladé děvče. Tak či tak se po smutné události začíná na zdi kostela zjevovat smutný pohled. Vyhlíží snad nevinná oběť viníky svého krutého skonu? „Místo bylo znesvěceno černou magií a došlo tu k ohrožení života jakési ženy, která však byla zachráněna vyšší mocí. Negace tu nicméně zůstala, a byla proto brzy několikrát po sobě odstraňována vysokou duchovní bytostí, zřejmě při zjevení,“ vysvětluje Pavel Kozák. Proč se však všude kolem line těžká, až mrazivá atmosféra strachu?

BOD ZLA č. 4
Babí lom u Kuřimi: Dílo černé magie?
LOKALITA: Jihomoravský kraj, Brno-venkov
MÍSTO: temná hora

Nedaleko Brna se nachází také další prostor s nedobrou a tísnivou atmosférou. Ačkoliv Babí lom budí svým názvem dojem průrvy, není tomu tak. K místu s negativní energií se stoupá do kopce! Na vrcholu přírodní rezervace se nachází turistická rozhledna s impozantním rozhledem do kraje. Cesta k nejvyššímu bodu však vede přes ponurý kopec, který překypuje negativní atmosférou. Ta se spolu se stoupáním vzhůru úměrně zvyšuje. Podle badatele Pavla Kozáka mohou za zdejší temné síly nebezpečné rituály. „Na Babím lomu se jedná o typickou černou magii v minulosti. To i dnes umožňuje negativním přírodním astrálům zdržovat se tu.“ Babí lom si pro své neuvážené dostaveníčko měla vybrat skupina vyznávající černou magii. Pořádání obřadu ve jménu zla se však často vymyká z rukou účastníků. Nejinak tomu pravděpodobně bylo i při černé mši na vrcholu hory. Které zlé mocnosti ještě mohou setrvávat na místních stráních?

BOD ZLA č. 5
Makotřasy: Kde má smrt žně?
LOKALITA: západ středních Čech, Kladensko
MÍSTO: pravěké obětiště, silnice

Vládnou poblíž rychlostní silnice R7 tajemné síly zla? Tato sžíravá otázka zaměstnává nejednu ztrápenou hlavu. Pocity nevolnosti a úzkosti popisuje řada na sobě nezávislých svědků. Poměrně nedávno je celá záhada částečně poodhalena. Na katastrálním území obce Makotřasy se nachází bývalý rituální výkop ve tvaru čtverce. Při jeho zkoumání se archeologům daří zajistit spoustu cenných důkazů. Pravěká osada spadá zhruba do období eneolitu (konec 4. až 3. tisíciletí př. n. l.) Posvátné místo zdobí kromě artefaktů také neobjasněná záhada kultovního okrsku. „Čtverec je orientován tak, že tu lze najít směry označující nejsevernější východ Měsíce, východ Slunce při letním slunovratu a střední příčka měří 365 megalitických yardů (jeden megalitický yard = 82,93 cm – pozn. red.). Můžeme tedy pozorovat jistou kalendářní souvislost,“ míní záhadolog Pavel Kozák. Proč ovšem v místě nad čtvercem panuje silná negativní energie?

Vede ruce vrahů negativní energie?
Frekventovaná komunikace na trase Chomutov–Praha vede přímo přes inkriminovaný pravěký okrsek. Při budování silnice se údajně narušuje aura magického místa. Nutno dodat, že místa, kde zřejmě dochází k rituálním vraždám! Při odkrývání svatyně jsou totiž odhaleny zbytky zvířecích i lidských obětí. Pro pravěkou společnost má toto místo zřejmě neobyčejně velký význam. V blízkém okolí k srovnatelně významným a drastickým obřadům nedochází. Historie však pamatuje jiný masakr, který se odehrává doslova o pár metrů dále směrem ke Kladnu. K čemu zde dochází? Nelidské běsnění německých nacistů roku 1942 v obci Lidice patří k nejhorším událostem na českém území. Na dvě stovky popravených a stejný počet násilně vyvlečených obětí poznávají zlo tváří v tvář. Může se na lidické tragédii podílet negativní energie v těchto místech?

Vrací se krev obětí na místo činu?
O síle zlé atmosféry v katastru obce Makotřasy mohou vyprávět své i řidiči linkových autobusů. Při průjezdu bývalým obětištěm registrují různé obtíže. Od náhlé bolesti hlavy až po nutkání zvracet. O osobní zkušenost se s Enigmou dělí řidič jedné z dopravních firem Martin Mládek: „V uvedeném teritoriu cítím stavy úzkosti. Několikrát se mi stalo, že jsem při nájezdu na rychlostní silnici měl neopodstatněné potíže s pozorností. Určitě se nejedná o běžný kus vozovky.“ Silným argumentem pro přítomnost výjimečně negativní energie je také incident z roku 1999. Při nehodě autobusu, která nebyla dodnes zcela objasněna (!), umírá 10 lidí a desítky dalších utrpí mnohá zranění. Zdevastovaný autobus přitom přistává přesně v místech, kde bylo objeveno rituální místo! Podle badatele Kozáka se v této oblasti vyskytují tzv. astrální démoni, kteří mohou být pozůstatkem dávného zla. Mohly být obřady u Makotřas krutější, než si vůbec umíme představit? Najde se prostředek jak místní negativní energii odstranit?

Zdeněk Pospíšil ENIGMA