voyages-14V r. 2001 Strážci identifikovali dva další jedince, kterým svěřili kontrakty 2.mluvčího MCEO a 3.mluvčího (historicky mají kontrakty MCEO pouze 3 jmenovaní/kontrahovaní mluvčí). K těmto kontraktům již nepatří přímý přenos dat z desek CDT, ale spadají tam různé další povinnosti v oblasti spirituálních služeb a keylontické komunikace se Strážci. V říjnu 2000 2.mluvčí MCEO – pan Michael „Asan“ Dean a já jsme uzavřeli manželství. Na žádost Strážců jsme my dva a 3.mluvčí MCEO (paní jménem Maryanne „Mac“ Callaway) společně založili „Azuritský chrám Melchizedeka“, který byl v roce 2002 restrukturalizován do podoby společnosti s názvem „Azurite Press MCEO Inc.“, založené společně všemi třemi mluvčími MCEO. Mimo nepřetržitého přenosu dat z desek CDT a keylontického přenosu učení vztahujícího se k problematice obsažené v knižní sérii Voyagers, uvolnili Strážci v r. 2000 pro pozemské využití speciální bio-spirituální léčebný systém – tzv. „Kathara terapii“, vyznačující se – do nitra jedince směrovanými multidimenzionálními sebeléčebnými technologiemi, zaměřenými na „obnovení vlastního spícího, biologického potenciálu vzestupu“ starodávného andělského lidského genomu.

Tento proces obnovení si svého původního genetického potenciálu – tedy zpětné (nežádoucí a škodlivé) genetické mutace se nazývá „bio-regenerace“ a lze ho dokončit prostřednictvím sekvenční progrese obnovy klíčových aspektů 15-ti dimenzionální lidské anatomie. (Více informací o historických “mluvčích MCEO“, „biologickém potenciálu k vzestupu“, „15těmto kontraktům již nepatří přímý přenos dat z desek CDT, ale spadají tam různé další povinnosti v oblasti spirituálních služeb a keylontické komunikace se Strážci. V říjnu 2000 2.mluvčí MCEO – pan Michael „Asan“ Dean a já jsme uzavřeli manželství. Na žádost Strážců jsme my dva a 3.mluvčí MCEO (paní jménem Maryanne „Mac“ Callaway) společně založili „Azuritský chrám Melchizedeka“, který byl v roce 2002 restrukturalizován do podoby společnosti s názvem „Azurite Press MCEO Inc.“, založené společně všemi třemi mluvčími MCEO. Mimo nepřetržitého přenosu dat z desek CDT a keylontického přenosu učení vztahujícího se k problematice obsažené v knižní sérii Voyagers, uvolnili Strážci v r. 2000 pro pozemské využití speciální bio-spirituální léčebný systém – tzv. „Kathara terapii“, vyznačující se – do nitra jedince směrovanými multidimenzionálními sebeléčebnými technologiemi, zaměřenými na „obnovení vlastního spícího, biologického potenciálu vzestupu“ starodávného andělského lidského genomu. Tento proces obnovení si svého původního genetického potenciálu – tedy zpětné (nežádoucí a škodlivé) genetické mutace se nazývá „bio-regenerace“ a lze ho dokončit prostřednictvím sekvenční progrese obnovy klíčových aspektů 15-ti dimenzionální lidské anatomie. (Více informací o historických “mluvčích MCEO“, „biologickém potenciálu k vzestupu“, „15ti dimenzionální lidské anatomii“ a linii „andělských lidí“ lze najít v úvodním Souhrnu č. 1, knižní sérii Voyagers, biospirituálním léčebném systému Kathara terapie a na DVD se semináři Svobodného učení MCEO).

Od r. 2000 Strážci také stále více poskytovali rozsáhlý výcvik ohledně „posvátných míst“ a pozemských lokalit „Planetárního

templu – systému Hvězdných portálů“ (organickém -přirozeném systému elektromagnetických linií a Hvězdných bránách neboli bránách vzestupu). Další data pak zpřístupnili z oblasti historického vývoje současného „pozemského dramatu, před lidmi ukrývaného celkového kontextu současné pozemské situace, tzv. Velkého obrazu“, do kterého byly a stále jsou Země a lidstvo zapojeny. Tato učení jsou poskytována Strážci v této době z toho důvodu, že v lednu roku 2000 Země vstoupila do (o 2213 let urychleného) tzv. „Hvězdného aktivačního cyklu“ (SAC), otevíracího období pozemských hvězdných bran -„Síni Amenti“, nazývaného také „vzestupný cyklus“. SAC, který začal v lednu roku 2000 a je prvním od selhavšího SAC v roce 22,326 př.n.l. ! Počínaje rokem 2000 vedli, na žádost Strážců, mluvčí MCEO semináře pro skupiny lidí s kontrakty tzv.„Strážců mřížky“ a to v rámci azuritského mezinárodního vzdělávacího turné, ve kterém nás Strážci vedou do různých geografických míst na planetě a do „Posvátných míst Strážců GA-MCEO“, abychom jim tam pomohli obnovit a aktivovat klíčové energetické obvody uvnitř Pozemského templu. Od r. 2000 do současnosti naše skupiny cestovaly na mnoho „Posvátných míst Strážců“ (a na některá mnohokrát), včetně míst v Egyptě, Peru, Indii, Řecku, Irsku, Anglii, Francii, Andoře, Holandsku, Belize, Mexiku, Maroku, Bermudách, Tenerife a St. Kitts, a na Havaji a různých dalších místech v USA.

(Podrobné informace o „Hvězdných aktivačních cyklech“, „Hvězdných branách -Síních Amenti“, „Pozemském templu“ a „Strážcích mřížky“ lze nalézt v úvodním Souhrnu č. 1, knižní sérii Voyagers, svazek 2, v manuálu pro pozemské pomocníky Strážců Planetárního templu MCEO a v příručkách MCEO -mapách energetických sítí a bran a na DVD s nahranými semináři Svobodného učení MCEO).