image17Stručný souhrn nehody v Roswellu a jejích následků podle Charlese J. Halla a jeho knihy “Millennial Hospitality”

Po přečtení všech pěti dílů Charlesových knih “Millennial Hospitality” jsem zjistil, že mně poskytly mnohem větší náhled na život mimozemšťanů (na Zemi), než jak tomu bylo předtím. Pět dílů “Millennial Hospitality” je skvělými a informativními knihami.

http://www.millennialhospitality.com/

Uvádím stručný výtah Hallova svědectví, týkajícího se incidentu v Roswellu, nehody/nehod a podrobností o příčinách a obnovovacích pracech.

Nedávno jsem poslal e-mail Charlesu J. Hallovi a zeptal se ho, zda by mně pomohl s analýzou mimozemšťanů, jejich biologie, chováním a s jejich historií (mám na mysli např. Šedé a Vysoké bílé). Hall mě vlastně řekl “Ne”. Jeho záznam události je v podstatě a hlavně osobní zkušeností, jak vyplynulo z naší korespondence.

V rámci stručnosti nemohu zahrnout množství podrobností, které všechny podporují Hallovy teze. Nicméně si myslím, že byl svědkem něčeho velmi důležitého poté, co pochopil důvěrné vztahy těchto druhů, jaké mají se svými dětmi.

Charles Hall strávil určitý čas se třemi různými druhy: Vysocí bílí, Nordičtí (24 zubů) a Šediváci. Zmíním dvě věci: jak Vysocí bílí, tak Šediváci používají optická vlákna uvnitř svých dvou-trupých lodí. To umožňuje cestovat rychleji než světlo.

Problém: optická vlákna lodí potřebují být v chladu. Když se loď zahřeje, přehřeje se a musí se odstavit před tím, než by se roztavila, což by bylo katastrofální. Hall viděl, co se stane, když se optická vlákna příliš zahřejí těstě před katastrofou. Ve skutečnosti, když je plavidlo vystaveno extrémním potížím díky přehřátí, odpadávají spálená optická vlákna od spodního prostoru lodi. Jako to bylo např. při incidentu na Maury Island, což je podle mě známý případ. To, co odpadávalo, byla spálená optická vlákna ve formě černé škváry nebo strusky.

(Incident na Maury Island je méně známý případ týkající se UFO v problémech, který se odehrál v roce 21.6. 1947 ve státě Washington, ještě před slavným pozorováním Kennetha Arnolda ze 24.6.1947 (Roswell 7.-8.7. 1947). Dnes si mnozí myslí, že tento případ si svědkové události vymysleli. http://www.weirdus.com/states/washington/unexplained_phenomena/maury_island_incident/index.phppozn. překl.)

Optickým vláknům se však extrémně dobře daří při plném výkonu a ve velmi chladné atmosféře nebo ve vysokých výškách. Jsou extrémně pevná a bezpečná, když se zachovají tyto podmínky. Avšak, když loď je na poušti a níže než obvyklý výkon, rozpálí se optická vlákna velmi rychle a musí se sledovat. Jak Šediváci, tak Vysocí bílí mají vynikající zrak i sluch.

Hall při mnoha příležitostech ve své knize píše, že oba tyto druhy vidí jako kočky a slyší jako psi. Právě proto Šediváci tlumí výkon na svých lodích. Zaprvé to pomáhá slyšet a vidět to, co je na zemi. A zadruhé ti na zemi jsou zaujati pronikavým hvízdáním, které upozorňuje Šediváky ve vzduchu. Podle Halla tuto frekvenci člověk nemůže slyšet.

Pojďme trochu zpátky v čase. 2. července 1947 dvě plavidla Šediváků vyrazila tam, čemu Hall říká jejich „hřiště“ mezi mnoha dalšími v jihozápadní části USA. Jedno z jejich „hřišť“ bylo nedaleko Alamogordo, Nové Mexiko, blízko horského pásma, o kterém se uvažuje, že je útočištěm Šediváků. O tom, co si Hall myslí, že se tam stalo, píše: dvě lodě Šediváků čekaly až přiletí ta třetí. Hall měl pocit, že všechny lodě vycházely z podzemní základny z a nebo kolem místa Bishop, Kalifornie. Plavidla jsou řízena dětmi a týnejdžry, ale byli to Šediváci, podle Halla! Děti Šediváků nepotřebují nosit dýchací přístroje, ovšem dospělí je nosit musí. Hall toto pozoroval. Ve skutečnosti velikost lodí závisí na věku Šediváků, např. malé lodi pro děti, střední lodě pro týnejdžry, větší pro dospělé. Nyní dospělí častěji nemohou doprovázet děti a týnejdžry kvůli nedostatku kyslíku a atmosférickému tlaku, když zestárnou. Na děti to nepůsobí, ani na týnejdžry, dokud nevyrostou, což vyžaduje, aby nosili kyslíkové přístroje. Lodě z roku 1947 byly starší modely. Podle Halla oválné lodě jsou mnohem bezpečnější než typy disku, který havaroval. Znovu starší modely pro děti.

Když budu pokračovat, tak dvě lodě čekaly na tu třetí, která byla řízena velmi mladými dětmi. Všem třem lodím se líbilo hrát si s balóny Mogul hru na kočku a myš. Děti budou dětmi. Ve skutečnosti „děti“ pozorovaly lidi, jak závodí s auty a napodobovaly to také s lidskými letouny. Děti si myslely, že jim také ujíždíme. Mnoho incidentů, o kterých jsme četli, byly mimozemské lodě honící se za našimi. Hall také zdůraznil, že mnoho balónů Mogul se zřítilo z neznámých důvodů. Nyní víme proč.

Pokračujme dál. Dvě ostatní UFO čekala na to třetí, které směřovalo východně podél říčního systému Utah River Halley. Děti letěly nízko nad pouští, aby je nezachytil americký radar. Avšak, jak víte, poušť je horká a Hall si myslí, že to třetí UFO zastihlo postupné roztavení optických vláken, což vedlo k tomu, že si toho děti Šedých nevšimly, až už bylo pozdě. Jejich plavidlo se ocitlo v problémech a to ovšem vedlo k pádu na zem. To bylo jedno z plavidel nalezených v Roswellu. Dvě ostatní lodi byly navedeny ze základny Šedých vést pátrání a zachránit pohřešovaný stroj, který se od nich oddělil. Bohužel pro Šediváky oba stroje zeslabily svá silová pole, což je učinilo snadno zachytitelné radarem 509. letky z roswellské letecké základny.

V tu samou chvíli byla vyslána k pronásledování stíhačka P-80. Děti snížily výkon, aby zastavily „opar“, ionizované pole obklopující talíř, který doprovází plný výkon lodi.

Učinily tak, aby záchranný tým mohl lépe slyšet. Obě lodě se k sobě připojily, bok po boku, necelé 3 metry od sebe, takže se jevily mnohem větší pro ty na zemi, kteří je hledali. Připomínám, že stíhačka P-80 Shooting Star sledovala tenkrát dvě lodi. Kdyby byl výkon naplno u obou pátracích lodí UFO, pilot P-80tky by nebyl schopen

sestřelit ani jednu z nich. Zde doporučuji čtenářům seznámit se s odborným pojednáním Wilbura Smitha o elektromagnetických silách a zejména podívat se na sekci o elektromagnetických silách: „oblast nepřesné vazby.“

Mějte také na paměti, že Šediváci dovedli monitorovat naši komunikaci a rozuměli angličtině. Kdyby se P-80tka dostala blízko „narůstající energie“ UFO, s největší pravděpodobností by se stíhačce vypnuly přístroje nebo by havarovala. Když UFO zvyšuje výkon, projektily nejsou schopny proniknout jeho silovým polem. Toho dne obě UFO výkon snížila. To umožnilo P-80tce dostat se blíže. Kdyby UFO zvyšovalo výkon a P-80tka by se dostala blízko, byla by to právě stíhačka, která by byla ztracena. Takže, v podstatě UFO zvyšující výkon je nezranitelné. Sníží-li výkon, je zranitelné. Onoho dne 1947 obě UFO snížila výkon, protože nespatřovala v P-80tce žádné nebezpečí.

Všimněte si, že v žádném případě během komunikace s pilotem P-80tky s pozemní kontrolou se nikdy nezmínilo nic o zbraních nebo střelbě na UFO. Jinak by Šediváci jistě reagovali. Navíc, dvě plavidla Šediváků mohla pozorovat, že P-80tka nemá žádné zbraně. To byla ovšem fatální chyba. P-80tka měla zbraně vmontovány ve křídlech.

Z toho, co se stalo pak, se mi zamotala hlava.

P-80 “Shooting Star” stíhačka a UFO Šediváků. Ilustrace sestavená Robertem D. Morningstarem na základě fotografie z Austrálie lena 2014 (Photo Credit: Vangie Esterbauer/The Armidale Express – with 3rd UFO  & P-80 Shooting Star by RDM)

Když UFO provádělo záchranné práce v těsném závěsu s P-80tkou, která nebyla pro Šediváky hrozbou, pilot se konečně zeptal věže, zda má začít na UFO střílet. Velitel pozemní věže nařídil pilotovi zahájit palbu. Pro mimozemské lodě vypuklo peklo. Oni uslyšeli komunikaci mezi leteckou základnou a pilotem – a to byl okamžik, kdy udělali osudovou chybu. Jedna z lodí Šediváků náhle zvýšila výkon! A to v okamžiku, kdy měla druhou loď na 3 metry od sebe! Když se tohle stalo, ta loď, která náhle zvýšila výkon vytvořila elektrický oblouk, který doslova vyrazil díru do sesterské lodi, zároveň to způsobilo šrapnely/úlomky, které zasáhly tu loď, která náhle zvýšila výkon. Plavidlo s dírou na boku zahřmělo a UFO bylo zcela zničeno. První loď, která zrychlila, byla také poškozena a byla mimo možnost opravy a tím byla odsouzena k havárii. Loď s dírou v boku se zřítila na zem a to je ta loď, ve které byla nalezena těla a vrak, který byl později nalezen spolu se třetí lodí, která se roztavila. Loď, která náhle zvýšila výkon, ještě chvíli letěla a pak se zřítila za horami. Tato loď byla nalezena až o několik let později a to zcela bezděčně. To je hlavní myšlenkou knihy “Millennial Hospitality”.

Jsou tam však další různé podrobnosti, které stojí za to si přečíst. Díly těchto knih hovoří o zapletení vlády s UFO a odhaluje mnoho podrobností o vztahu americké vlády s Šedými a s „Vysokými bílými.“ Zvláště na mě zapůsobil díl pátý „Šediváci“.

James Cray Pike, edited Robert D Morningstar

http://ufodigest.com/article/out-world-grey-disaster-roswell-july-2nd-1947

Zdroj: http://www.exopoliticsczechrepublic.cz/news/katastrofa-sedivaku-v-roswellu-2-7-1947/