Při atlantickém pobřeží Panamy se rozkládá indiánská rezervace „Kuna Yala“, kterou obývá národ Kuna. Indiánský národ vykazuje několik zajímavých rysů, které mají vztah k polární tradici.

Dvě podoby vlajky indiánské republiky Tule v Panamě.

V roce 1925 většina indiánů Kuna povstala, zabila panamské policisty a prohlásila své území za nezávislou indiánskou republiku Tulé, jejíž vlajku tvořila červeně orámovaná svastika v oranžovém nebo žlutém poli. Republika nebyla nikdy oficiálně uznána, ale dodnes zde funguje autonomní indiánská rezervace. Spojení jména Tulé či Tula se symbolem svastiky je příznačné a nadto, podle tamější národní mytologie představuje svastika princip, díky němuž byl stvořen svět.

V komunitách indiánů Kuna se výjimečně často rodí albíni. Zatímco v Evropě je průměrná míra 1 : 30 000, v komunitách Kuna 1 : 165.

V národních mýtech jsou albíni považování za zvláštní rasu lidí se zvláštním posláním a schopnostmi. Často nesmějí vycházet ven než v noci při zatmění Měsíce. Povinností těchto albínů je bránit Měsíc před „drakem“, který se jej snaží pohltit, tedy čistě obecně vzato střeží kosmický řád proti negativním silám. Věří se, že albíni mají zvláštní nadpřirozené schopnosti, pročež se stávají šamany a medicinmany. Podle pověsti seslal bůh svého syna-albína a učinil z něj primordiálního učitele indiánů (Jedná se o původní pověst nebo odraz křesťanství?).

Kmenový náčelník u národa Kuna se nazývá Saila a užívá atributy bráhmána i kšátrije. Je nositelem světské moci a zároveň nejvyšším obětníkem a knězem. V čele národa stojí právě tři nejvyšší náčelníci.

Společnost komunit Kuna je matrilineární. Ženich přebírá jméno manželky a stává se součástí její rodiny.

Žena vyšívající tradiční blůzu „mola“ se svastikami. zdroj: Šimánek, L. 1999: Kolem světa. Amerikou, Tichomořím do Asie. Nové Město nad Metují: Nakladatelství Agentura FOX. S. 48.

Žena vyšívající tradiční blůzu. Její  „mola“ je zdobena svastikami. [1]

shrnutí polárních prvků:

 • národ Kuna žije právě při pobřeží Atlantiku
 • své území nazývá Tule
 • tamějším národním symbolem je svastika
 • symbol svastiky je spojený s principem stvoření světa
 • v tamějších komunitách se rodí velké množství albínů
 • tito albíni tvoří zvláštní sociální vrstvu
 • primordiální albín je zároveň učitelem a synem Božím
 • posláním albínů je bránit kosmický řád proti síle chaosu / zla
 • albíni mají nadpřirozené schopnosti a stávají se šamany
 • osoba vůdce spojuje duchovní i světskou moc: náčelník je zároveň nejvyšším knězem (homologie kníže~kněz)
 • vůdce-kněz indiánů Kuna se nazývá saila
 • komunity Kuna Yala zastupují tři sailové (saila dummagan)

poznámky:

[1] foto zdroj: Šimánek, L. 1999: Kolem světa. Amerikou, Tichomořím do Asie. Nové Město nad Metují: Nakladatelství Agentura FOX. S. 48.

Zdroj: http://slavonie.org/2011/08/04/indiani-kuna/