joe1Z knihy: “O rok později jsem ho však slyšel znovu. Dozvěděl jsem se, že terapeut požívá havajskou léčitelskou metodu nazvanou HO-OPONOPONO. Nikdy jsem o ní neslyšel, ale nemohl jsem to pustit z hlavy. Pokud byl příběh pravdivý, chtěl jsem se dovědět více. Vždy jsem věděl, že „stoprocentní zodpovědnost“ znamená, že jsem zodpovědný za to, jak myslím a co dělám. Cokoliv nad to už nemůžu ovlivnit. Myslím, že většina lidí takto také rozumí pojmu naprostá zodpovědnost. Jsme zodpovědní za to, co děláme, nejsme zodpovědní za to, co dělají druzí. Havajský terapeut, který léčil mentálně postižené lidi, mě naučil nový a pokročilejší náhled na stoprocentní zodpovědnost.

 

Jmenuje se se Dr. Ihaleakala Hew Len. Náš první telefonát trval asi hodinu. Prosil jsem ho, aby mi vyprávěl celý příběh o své terapeutické práci. Hovořil o tom, že tři roky pracoval v Havajské státní nemocnici na oddělení trestně stíhaných pacientů. Toto oddělení bylo nebezpečné a fluktuace psychologů zde byla velká. Personál často stonal nebo jednoduše odcházel. Když měl někdo projít po oddělení, otáčel se zády ke stěně se strachem, že na něj pacienti zaútočí. Nebylo to příjemné místo pro práci, život ani návštěvy. Dr. Len mi řekl, že své pacienty nikdy neviděl. Svolil, že bude mít kancelář a že bude pročítat záznamy pacientů. Když jimi procházel, pracoval na sobě. A když na sobě pracoval, pacienti se začali uzdravovat. „Po několika měsících dostali dosud spoutaní pacienti svolení a mohli se začít volně pohybovat po prostoru. Některým byly zase sníženy dávky léků, a ti, kteří byli původně označeni za nevyléčitelné, byli propuštěni.“ Byl jsem z toho u vytržení.  „A to není všechno,“ pokračoval „zaměstnanci se začali těšit do práce. Zlepšila se docházka a fluktuace zaměstnanců skončila. Nakonec jsme tam měli více personálu, než jsme potřebovali, protože pacienti byli propuštěni a všichni zaměstnanci chodili do práce. Dnes je to oddělení zavřeno.“ V té chvíli jsem to nevydržel a musel se zeptat: „Co jste se sebou dělal, co způsobovalo, že se tito lidé měnili?“ „Jednoduše jsem léčil tu část sebe, kterou jsem s nimi sdílel“, odpověděl. Tomu jsem nerozuměl. Dr. Hew Len mi vysvětlil, že přijmout absolutní zodpovědnost za svůj život, tedy za vše, co se v mém životě objeví, znamená uznat, že vše kolem mne je mým vlastním výtvorem. Tento výrok mě ohromil a bylo mi zatěžko jej přijmout. Nést zodpovědnost za něco, co řeknu nebo udělám, je jedna věc. Nést zodpovědnost za něco, co říkají nebo dělají druzí, je něco úplně jiného. Pravda je taková: Převezmete-li plnou zodpovědnost za svůj život, pak všechno, co vnímáte jakýmkoliv ze svých smyslů, nesete za to zodpovědnost, protože je to váš život. Stručně řečeno: Můžete vyléčit všechno, co se vám nelíbí a co prožíváte: terorismus, politiku i hospodářství své země. Lze  říci, že tyto věci ve skutečnosti neexistují a jsou to pouze vaše vlastní projekce. Problém není v nich, ale ve vás. Vím, že je obtížné to pochopit, natož to přijmout nebo podle toho opravdu žít. Vinit druhé nebo své okolí je mnohem snazší, než přijmout naprostou zodpovědnost. Během rozhovoru s dr. Hew Lenem jsem začal chápat, že léčení z jeho pohledu a v duchu  HO-OPONOPONO znamená milovat sám sebe. Chcete-li zlepšit svůj život, musíte jej vyléčit. Chcete-li někoho uzdravit a může jít klidně o mentálně chorého vězně, musíte nejprve vyléčit sebe. Zeptal jsem se dr. Lena, jak to dělá, když léčil sebe. Co přesně prováděl, když se díval na záznamy pacientů. „Jenom jsem si neustále opakoval omlouvám se a miluji vás,“ vysvětlil. A to je vše? Ano, to je vše. Zdá se, že milovat sebe samého je nejlepší způsob, jak se zlepšit a jakmile se zlepšíte, zlepšíte i svůj svět. Dovolte mi krátký příklad, jak to funguje: Jednou mi kdosi poslala email, který mě naštval. Dříve bych se s tím vyrovnal tak, že bych začal pracovat se svými citovými “hot buttons“ nebo bych se snažil argumentovat s člověkem, který mi poslal ten hnusný vzkaz. Tentokrát jsem vyzkoušel metodu dr. Lena. V duchu jsem si opakoval: „Omlouvám se“a „Miluji Tě“. Neříkal jsem to nikomu konkrétnímu. Jednoduše jsem vyvolával ducha lásky, který měl uvnitř mě vyléčit to, co způsobilo vnější podmínky. Během hodiny jsem dostal email od stejného člověka. Omlouval se za svůj předešlý vzkaz. Nezapomeňte, že jsem neudělal nic pro to, aby se mi někdo omlouval. Ani jsem mu neodpověděl. Přesto, tím, že jsem opakoval „Miluje Tě“, jsem jaksi v sobě vyléčil to, co způsobilo jeho chování.

 Později jsem se zúčastnil HO-OPONOPONO semináře dr. Lena. Nyní mu je sedmdesát roků, je považován za staršího šamana a je poněkud uzavřený. Chválil moji knihu The Attractor Faktor. Řekl mi, že když se zlepším, vibrace mé knihy stoupnou a všichni to budou cítit až ji budou číst. V krátkosti, jakmile je zlepším, moji čtenáři se zlepší. „A co knihy, které už jsou venku, které se už prodaly?“ zeptal jsem se. „Žádné venku nejsou“, vysvětlil a znovu mě ohromil svou mystickou moudrostí. „Jsou stále v Tobě“. Jinými slovy, vně neexistuje. Tato pokročilá technika si zasluhuje podrobné vysvětlení a k tomu by byla zapotřebí celá kniha. Postačí, když řeknu, že budete-li chtít zlepšit cokoliv ve svém životě, můžete to udělat jen na jednom místě  a to v sobě. „A až to budete dělat, dělejte to s láskou.“ Jak uzdravit sám sebe (nebo kohokoliv jiného) a objevit zdraví, bohatství a štěstí. Zde jsou dva osvědčené způsoby, jak uzdravit sám sebe (nebo kohokoliv jiného), od čehokoliv pomoci metody HO-OPONOPONO. Pamatujte si, že to, co vám vadí u druhých, je také ve vás samotných. Takže veškeré uzdravování je léčením sebe sama. Nikdo jiný tyto procesy nemůže uskutečnit, jenom vy. Celý svět je doslova ve vašich rukou.

 

Za první, je tady MORRNAHNINA MODLITBA (tvůrkyně tohoto nového procesu), o které se říká, že pomohla vyléčit stovky, ne-li tisíce lidí. Je jednoduchá, ale mocná:

 

 „Božský Stvořiteli, Otče, Matko, Synu v jednotě…….. Pokud jsme se já, celá má rodina i příbuzenstvo a všichni mí předkové v myšlenkách, slovech, skutcích a svém jednání, dopustili vůči Tobě, Tvé rodině, příbuzným či předkům čehokoliv zlého od počátku stvoření až do dneška, prosíme Tě o odpuštění…………. Dopřej nám očištění, uvolnění a odstranění všech negativních vzpomínek, bloků, energií a vibrací a přeměn těchto nechtěných energií v čisté světlo…….  A tak se staň.“                                                                                                               

(  1x ráno stačí  )

 

  Za druhé, způsob jakým dr. Hew Len rád léčí je, nejdříve říká (1)„Omlouvám se“ a (2) „Prosím, odpusť mi“. Toto říkáte, aby jste uznali, že se něco stalo, aniž by jste věděli, co se dostalo do vašeho těla nebo mysli. Nemáte ponětí, jak se to tam dostalo a ani to nemusíte vědět. 

    Pokud máte nadváhu, prostě jste chytli program, který vám ji způsobuje. Tím, že říkáte „Omlouvám se“, říkáte Božství, že vnitřně odpouštíte komukoliv a čemukoli za to, kdo nebo co vám to přineslo. Nežádáte Božství, aby vám odpustilo, žádáte Božství, aby vám pomohlo odpustit sobě samým.

   Pak opakujete (3) „Miluji Tě“ a  (4) “Děkuji Ti“.

Slova „Miluji Tě“ rozproudí zablokovanou energii. Znovu se napojíte na Božství. Vzhledem k tomu, že nulový stav je naprosto čistá láska a je to svět bez hranic, začínáte se dostávat do tohoto stavu tím, že vyjadřujete lásku. Když po tomto výroku vyslovíte „Děkuji Ti“, vyjadřujete vděčnost. Vyjadřujete víru, že problém bude vyřešen pro nejvyšší dobro všech zúčastněných. Co se bude dít dál, závisí na Božství. Můžete cítit inspiraci k nějaké činnosti. Ať už je to cokoliv, udělejte ji. Pokud si nejste jisti, zda-li jste onu činnosti měli vykonat, použijte stejnou metodu léčení na vaše nejistotu. Když se očistíte, budete vědět, co máte dělat.

 

    Výše uvedené je zjednodušená verze modernizovaných hlavních metod léčení pomoci HO-OPONOPONO. Chcete-li lépe porozumět procesu nalezení vlastního „Já“ pomocí HO-OPONOPONO, zaregistrujte se na seminář. Viz www.hooponopono.org.*  Chcete-li pochopit, co dr. Hew Len a dr. Vitale dělají společně, navštivte WWW.zerolimits.info*.

 

Tyto údaje sdílejte, prosím, se svými přáteli. Děkujeme vám, milujeme vás. Dr. Joe Vitale a dr. Hew Len Autoři knihy „Svět bez hranic“.

 

* (Stránky jsou v angličtině, ale pomoci počítačového překladače http://www.google.cz/language_tools?hl=cs můžete získat orientační představu).

 

Myslím, že tohle se vám také bude líbit. Pošlete to každému, komu chcete. Děkujeme vám. Ve své nové knize „Svět bez hranic“ píší o neobvyklém terapeutovi, který uzdravil celé oddělení duševně nemocných kriminálníků, aniž by viděl kteréhokoliv z nich. Jeho léčebnou metodu jsem se naučil. Metoda zahrnuje „čištění“ sebe sama od všech negativ, aby člověk mohl vidět změny v ostatních. Je to zvláštní,ale když se postaráte o své vlastní problémy, zmizí i u jiných lidí. Vše spočívá v tom, že láskou odsunete problémy pryč. Děláte to tak, že neustále opakujete „Miluji Tě“ a ještě několik dalších prohlášení. Praktikuji to dva roky a můj život je ohromný. Žiji téměř v každém okamžiku ve stavu blaženosti.

 

Jakmile jsem se o této metodě dověděl, začal jsem ji kromě nemoci používat i na jiné věci. Jelikož jsem prakticky metafyzik a podnikatel, chtěl jsem zjistit, zda-li by tato šílená metoda fungovala na prodej a jiné záležitosti. Kdykoliv jsem napsal článek, jako například tento, poslal jsem do něj lásku. Kdykoliv jsem napsal další knihu, jako můj nový „Svět bez hranic“, v duchu jsem opakoval „Miluji Tě“. Pak jsem si všiml, že moje emaily a články se dostaly k milionům lidí, kteří je četli. A moje kniha „Svět bez hranic“ se stala bestsellerem na Amazon.com šest měsíců před vydáním. Se zkouškami jsem pokračoval. Protože jsem chtěl mít jistotu, že tato metoda funguje i pro ostatní a nejenom pro mě, naučil jsem ji své blízké přátele. Bill Hibbler, spoluautor knihy „Meet and Grow Rich“, byl skeptický. Vypůjčil si však rukopis knihy „Svět bez hranic“ ještě před tím, než vyšla, přečetl jej a začal milovat své produkty a seznam odběratelů. Zde je to, co řekl: „Prodej ve dnech 1. – 4. ledna byl o 41,39 % vyšší než ve dnech 1. – 4. prosince a přitom jsem v té době nerozesílal upoutávky, ani nedělal jakoukoliv propagaci. Pouze jsem se čistil, zatímco jsem celý den četl tvoji knihu“. Bill mi dále řekl, že stoupl i prodej ze stránky http://create-ultimate-ebooks.com, kterou vůbec nepropagoval. Jak je to možné? Jak může „čistění“ sebe sama mantrou „Miluji Tě“ učinit rozdíl v prodeji? Zdá se, že „vně“ nic neexistuje. Celý svět je projekcí toho, co cítím uvnitř. Takže, pokud cítíte lásku, budete přitahovat lásku. Protože láska obsahuje vděčnost, budete přitahovat více věcí, za které budete vděčni. To je podstatou mé knihy „The Attractor Factor“ a samozřejmě filmu „Tajemství“. Dostanete to, co cítíte. To je vše. V srdci chcete cítit lásku. To chtějí všichni. Když si v duchu říkáte „Miluji Tě“, čistíte se a vyzařujete energii, kterou ostatní cítí. Výsledek: zvýšení prodeje. Stále jste skeptičtí? Podívejte se na to takhle: I kdyby se vám celý způsob jevil jako naprosto šílený, co zlého se může stát, když si při telefonování, psaní emailu, přednášení a jiných denních činnostech budete v duchu opakovat „Miluji Tě“? Kdyby nic jiného, budete se cítit lépe. Zkuste to a uvidíte.

Mimochodem, „Miluji Vás“.