fuente magna 01V roce 1549, když španělští dobyvatelé pod vedením Pedra Cieza de Leóna hledali hlavní město Inkské říše, vstoupili do Bolívie, kde mašli ruiny pradávného města, kterému místní říkali Tiahuanaco. Současně objevili na severovýchodě ve vzdálenosti 400 metrů další město: Puma Punku. Vědci věří, že Tiahuanaco bylo kdysi centem civilizace s více jak 40.000 obyvateli.

V muzeu (Precious Metals Museum) v La Paz (Bolívie) jsme objevili naprosto fantastickou mísu, které místní říkají Fuente Magna. Mísa byla objevena v blízkosti města Tiahuanaco a jezera Titicata místním farmářem v 50. letech 20. století. (Tiahuanaco je nejspíš největší původní civilizací, o které málo kdo slyšel.) Světoví výzkumníci věří, že tato keramická mísa poskytuje důkaz o setkání místních obyvatel s mimozemšťany právě v Puma Punku.

Proč ale je tento kus keramiky tak důležitý? Pokud se podíváte pozorně na povrch této mísy, zjistíte, že je pokryta textem zapsaným klínovým písmem a proto-sumerskými hieroglyfy. To je ovšem velký problém, protože podle oficiální archeologie se Sumerové a původní obyvatelé Tiahuanaco a Puma Punku nikdy nesetkali. Takže jak je možné, že se na míse Fuente Manga pocházející z Jižní Americky objevily nápisy psané sumerským klínovým písmem a proto-sumerskými hieroglyfy pocházejícími z Mezopotámie?

Spisovatel a publicista Zacharia Sitchnin byl jedním z prvních, který po přezkoumání původních sumerských textů psaných klínovým písmem, tvrdil, že Sumerové byli v přímém kontaktu s mimozemskou civilizací (Teorie dávných mimozemských předků), kterým Sumerové říkali Anunnaki. Tato teorie, která je oficiálními vědci odmítána, se může zdát neuvěřitelná. Nicméně je velmi jednoduchým a logickým vysvětlením pro skutečnost, proč je mísa Fuente Magna popsána klínovým písmem a proto-sumerskými hieroglyfy a jak se dostala do Jižní Ameriky.

Samotný text na míse je do značné míry kontroverzní. Různí vědci dávají k textům různá vysvětlení. Dr. Alberto Marini, přeložil texty na míse Fuente Magna a oznámil, že autoři textu byli Sumerové. Naproti tomu Dr. Clyde A. Winters prohlásil, že autory museli být Proto-Sumerové, o kterých víme z mnoha artefaktů napříč celou Mezopotámií.

Dr. Winters provedl na míse Fuente Magna mnoho studií s velmi zajímavými výsledky. Tak například srovnal psanou formu s texty z libyjsko-berberskými texty, které vzniky na území dnešní Sahary před více jak 5000 lety. S ohledem na další výzkumy bylo zjištěno, že tato forma psaní byla používána Proto-Dravidians, Proto-Mande, Proto-Elamites a Proto-Sumery.

Podle názoru Dr. Winterse, má nalezený Vai skript na míse v sobě hodně zajímavého. Obsahuje společné znaky, které se shodují právě s Libyjsko-Berberskými, Induskými, Proto-Elamite a Proto-Sumerskými znaky. To Dr. Wintersovi umožnilo tento text rozšifrovat.

Vai jazyk, nebo též jazyk Gallinas, je jazyk, Mande, kterým v současné době mluví zhruba 104.000 v Libérii a menší populace (cca 15.500) v Sierra Leone.

Po úspěšné transliteraci, byl Dr. Winter schopen výsledný text přeložit za pomocí sumerského jazyka. Ve své podstatě porovnal formu zápisu na míse s formou zápisu jazyka Vai a došel k závěru, že jde o totožnou formu zápisu za použití Proto-Sumerského zápisu. Použité symboly pak mají mnoho společného též s Proto-Sumerskými znaky, které jsou spojeny dohromady, aby tvořily slova věty.

Dr. Winter rozdělil text psaný na Fuente Manga na několik základních částí, aby se dal interpretovat za pomocí jazyka Vai.

Tento text je napsán na pravé straně mísy. Je čten z hora dolů a zprava do leva.

 1. Pa ge gi
 2. Mi lu du
 3. I mi ki
 4. me su du
 5. Nia po
 6. Pa
 7. Mash
 8. Nia mi
 9. Du lu gi
 10. Ka me lu
 11. Zi
 12. Nan na pa-I

Winters překládá tento text následovně:

“(1) Girls take an oath to act justly (this) place. (2) (This is) a favorable oracle of the people. (3) Send forth a just divine decree. (4) The charm (the Fuente Magna) (is) full of Good. (5) The (Goddess) Nia is pure. (6) Take an oath (to her). (7) The Diviner. (8) The divine decree of Nia (is) , (9) to surround the people with Goodness/Gladness. (10) Value the people’s oracle. (11) The soul (to), (12) appear as a witness to the [Good that comes from faith in the Goddess Nia before] all mankind.”

Dívky složily na tomto místě přísahu. (2) [Toto je] příznivé lidské orákulum. (3) Nevyšle jen božského. (4) Kouzlo [Fuente magna je] naplněno Bohem/Bohyní. (5) [Bohyně ] Nia je čistá. (6) Složme [jí] přísahu. (7) Věštkyně. (8) Božský přínos Nia [je] (9) obklopit lidi Dobrem / Veselím. (10) Chvalte orákulum lidí. (11) Duši[která] (12) se objevuje jako svědek[Bůh, který přichází z víry v bohyni Nia před] celé lidstvo.

Překlad pokračuje na levé straně:

 1. Tu ki a mash pa
  1. Lu me lu ki mi
  2. Pa be ge
 2. Zi
 3. lu na
 4. ge
 5. du po
 6. I tu po
 7. lu mi du

(1) Make a libation (this) place for water (seminal fluid?) and seek virtue. (2a) (This is) a great amulet/charm, (2b) (this) place of the people is a phenomenal area of the deity [Nia’s] power. (3) The soul (or breath of life). (4) Much incense, (5) to justly, (6) make the pure libation. (7) Capture the pure libation (/or Appear (here) as a witness to the pure libation). (8) Divine good in this phenomenal proximity of the deity’s power.”

(1) Popíjejte vodu tohoto místa [semenná tekutina?] a hledejte ctnost. (2a) [Toto je] velký amulet / kouzlo, (2b) [toto] místo lidí je fenomenální oblastí pro božskou sílu Nia. (3) Duše [či dech života] .(4) Více kadidla (5) [pro] spravedlivou (6) a čistou tekutinu. (7) Zachycení čisté tekutiny [nebo: ve smyslu být svědkem čisté tekutiny] (8) Božské dobro ve fenomenální blízkosti božské síly.

Neith byla jedna z prvních bohyň v egyptském panteonu. Současná interpretace je, že se jednalo o bohyni války.

Úspěšný překlad textu prezentovaném na míse Fuente Magna nasvědčuje tomu, že mísa sloužila k rituálnímu uctívání bohyně Nia. Účastníci rituálu děkovali bohyni za plodnost, bohatou flóru i faunu, což zjevně umožnilo Sumerským průzkumníkům přežít na území dnešní Bolivie.

Připadá nám velmi zajímavé, že lidé Fuente Manga se odkazují na bohyni jako na Nia. Nia je odvozeno od termínu Neith. Neith je řecké jméno označující Egyptskou bohyni Nit nebo Neit. Tato bohyně byla velmi důležitá a populární mezi starověkým lidem Libye a dalších částí Střední Afriky, dávno před tím, než-li opustili tento region a osídlili Mezopotámii, údolí Indus a Minojskou Krétu.

Podle výzkumu, který byl učiněn, Fuente Magna byla pravděpodobně vytvořena Sumery, kteří se usadili na území dnešní Bolivie někdy před rokem 2500 před naším letopočtem. To samozřejmě vadí soudobé oficiální archeologii, neboť by to nabourávalo tvrzení, že pradávné civilizace na jednotlivých kontinentech spolu neměly žádný kontakt.


Podle zastánců archeoastronautické teorie je mísa Fuente Magna trnem v oku archeologům hlavního proudu, neboť bolivijští archeologové prokázali, že nejde o podvrh. Mísa sama o sobě naznačuje, že pradávné civilizace zvládali cestovat na velké vzdálenosti. Buď museli být velmi zdatnými mořeplavci a nebo spíše museli mít k dispozici Vimanas – létající stroje.

Zdroj: Ancient Code, Wikipedia