KnihyA

Přeji vám, abyste našli v životě Světlo a Pravdu. S láskou, úctou a pokorou... j.b. WWG1WGA - Q

Category: Důležitá poselství GK

DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ GEORGE KAVASSILASE 5.

PODOBA 5D REALITY

 

kavassilasPodstata změn na planetě Zemi je podle GK taková, že zde život na úrovni 3D přestane existovat, staré barbarské paradigma, kdy zde jeden přežívá na úkor druhého (v přírodě to vidíme všude kolem sebe) zanikne, protože po vzestupu do 5D už nebude potřeba živit se na úkor jiných.Čtěte víc ...

DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ GEORGE KAVASSILASE 4.

kavassilas3Negativní entity – „parazité“ z obecného pohledu sledují jeden hlavní záměr, kterým je ovládnutí druhých za účelem získávání jejich energie. Lidská rasa byla tedy podmaněna a následně vmanipulována do role „slepého“ stáda, o kterého se jeho „majitel“ stará a náležitě si ho „hledí“, protože z něj samozřejmě má „užitek“.Čtěte víc ...

DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ GEORGE KAVASSILASE 3.

MÁME SVOBODNOU VŮLI nebo JE NAŠE BUDOUCNOST JIŽ DÁNA?

 

kavassilas2Co nabízí GK ve svých prezentacích především, je pohled na další vývoj na planetě Zemi. Podle svých slov, disponuje určitou možností „náhledu“ do budoucích událostí. (Tady trochu odbočka na vysvětlení. Říká, že z jistého úhlu pohledu je to tak, že budoucnost se už stala, proto ví, že vše na Zemi dobře dopadne.Čtěte víc ...

O DIMENZIONALITĚ NAŠEHO VESMÍRU. JAK A PROČ JSME SE TU VLASTNĚ VZALI? 2.

Za svoji nejcennější zkušenost považuje GK tu, kterou prošel v roce 2003, kdy ho navštívili zástupci tzv. Galaktické rodiny (zástupci bytostí reprezentující tzv. pravdivé světlo – true light). Ti mu následně umožnili projít „cestou poznání“, kdy se jeho veškerá esence-duše-vědomí naprosto odpoutala od těla, které bylo během jeho „cesty“ udržováno ve stavu, aby se pak do něj mohlo vědomí vrátit.Čtěte víc ...

DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ GEORGE KAVASSILASE 1. ÚVOD

kavassilasGeorge Kavassilas – dále jen GK – pochází z Austrálie. Sám sebe označuje jako obyčejného člověka, který v životě prošel neobyčejnými zážitky a zkušenostmi. A právě povaha a hloubka jeho zkušeností ho přiměla k tomu, aby se o ně začal dělit s ostatními, protože podle svých slov cítí zodpovědnost a povinnost poskytnout lidem důležité informace, na základě kterých se budou moci v blízké budoucnosti svobodně rozhodnout o dalším osudu svého života.Čtěte víc ...

© 2021 KnihyA