Archeologické objevy mohou být často děsivé. V září roku 2011 je v italském Toskánsku odkryto místo posledního odpočinku žen pocházejících z dob středověku. Z podoby jejich pozůstatku je však zřejmé, že nebyly pohřbeny zcela obvyklým způsobem. Jejich kostry nesou známky rituálů, jež zřejmě měly zabránit tomu, aby tyto ženy po své smrti někomu ublížily. Báli se snad lidé, že jde o čarodějnice?foto1_30461

Středověk je právem považován za temné období naší historie. Chudoba, nemoci či všemocná církev vládnou krajem, strach a smrt jsou všudypřítomné. Jedním z nejznámějších fenoménů té doby jsou čarodějnické procesy, jež probíhají zhruba od 15. do 18. století. Důkazy o honech na čarodějnice však nalezneme už mnohem dříve. Krutá smrt, rituální předměty, amulety či zohavení mrtvol jsou způsoby, jakými lze údajně zničit ďábelskou bytost. Stopy po těchto praktikách jsou nacházeny při archeologických vykopávkách na různých místech Evropy, jedním z nich je i italské Toskánsko. V roce 2011 jsou zde objeveny pozůstatky 800 let staré kostry ženy, jež byla pohřbena obzvlášť temným způsobem…

foto2_30461Likvidace hřebama
Kostra, již archeologové vykopali ve městě Piombino, není ve zcela běžném stavu. Její čelist je probita celkem 7 hřeby a dalších 13 je rozházeno kolem. Zdá se, že badatelé narazili na pozůstatky osoby, která po své smrti prošla nějakým druhem temného rituálu. Domnívají se, že žena mohla být ve své době považována za čarodějnici! Vedoucí týmu, archeolog Alfonso Forgione z univerzity L´Aquila, říká: „Je to velmi neobvyklý nález, současně ohromně fascinující. Nikdy jsem nic podobného neviděl. Kvůli těm hřebům nalezeným v čelisti a kolem kostry jsem přesvědčen, že ta žena byla čarodějnice.“ Její pohřeb byl proveden se všemi náležitostmi majícími odvrátit její návrat mezi živé. Chybí rakev, žena je zahrabána přímo v zemi a údajně nebyla pohřbena v žádném plátně, jak bylo zvykem. „Naznačuje to, že šlo o pokus zajistit, aby tato žena, přestože byla mrtvá, nevstala z mrtvých, a že zneklidňovala místní, kteří byli přesvědčeni, že je čarodějnicí se zlou mocí,“ dodává Forgione. Nedaleko této kostry je navíc objeven další podivný hrob.

Kostky ve vysvěcené půdě
Objev je ovšem zřejmě ještě větší. Nedaleko těla této středověké nešťastnice je totiž objevena další kostra ženy. „Druhá kostra, kterou jsme našli, byla pohřbena v podobném stylu, tentokrát jsme kolem ní našli 17 hracích kostek – 17 je v Itálii nešťastné číslo a kostky byly hra, kterou ženy hrát nesměly,“ popisuje Forgione. Oba nálezy jsou učiněny na půdě, jež by měla být podle všeho vysvěcena. Patří k ní totiž 800 let starý kostel. Byly to tedy skutečně čarodějnice? Jak je ale potom mohli pohřbít právě zde? Podle odborníků je možným vysvětlením to, že kostry patřily ženám z vážených rodin a ty jim toto místo zkrátka zaplatily. Další vykopávky z této oblasti možná přinesou více indicií. Jisté však je, že ženy z mrtvých nevstaly. Zabránily jim v tom temné rituály, jež místní provedli během jejich pohřbu, nebo se o žádné čarodějnice ve skutečnosti nejednalo?

Michaela Vondrušková

Zdroj: http://enigma.rf-hobby.cz/index.php?locales=2&id_page=178&id_previous_page=249&nocache=1330503455.2167&inq=c8e5d0cd7566e755d54a6460f453be73&ida=0&id_art=30461&sta=0&cislo=0&sea=0&=0&fid=0&nsrd=0&kty=0&checksum=9a13de9df3c65b74a5e104c8c02b44ec