image31Můj názor je ten, že islám je jen tzv. „cargo kultem“, co vznikl ze setkání primitivních lidí s vyspělou technologií, kterou jen nesprávně pochopili, a tak si z toho v 7. století udělali nové náboženství.

Domnívám se, že jako „cargo kult“ pravděpodobně vznikly i jiné náboženské systémy, kdy se primitivní lidé setkali s nějakou technologicky jim nadřazenou společností. Ale protože ji neuměli správně pochopit, tak ji tenkrát začali považovat za projev božstva. A u proroka Mohameda a posléze u jím založeného islámu je to podle mého názoru až příliš okaté. Důvod je ten, že i podle nám známých historických pramenů Mohamed založil své učení na základě setkávání s jakousi cizí bytostí, patrně příslušníkem technologicky nám nadřazené, podle mého názoru mimozemské civilizace. Kdo to byl? Zda to byl mimozemšťan, či někdo podobný? Ale prorok Mohamed mu říkal „archanděl Džibril“. Je to naprosto logické, že onu bytost považoval za archanděla. Vždyť nejen s možnou existenci mimozemských civilizacích, ale i jen s obyčejným vědeckým vnímáním vesmíru mají mnozí muslimové problém dokonce ještě i v dnešní době! Tím spíš v 7. století. Jeho první setkání s onou bytostí proběhlo údajně kolem roku 610 n.l. v jedné jeskyni, když prorokovi bylo cca 40 let. Bytost se později Mohamedovi zjevila ještě několikrát a on na základě těchto setkávání a kontaktů založil učení, kterému se začalo říkat islám a které se později dokonce stalo jedním z hlavních pěti světových náboženství.
Mohl být Džibril příslušníkem nějaké vyspělejší mimozemské civilizace? Proč ne? Kdo zná například příběhy o tzv. únosech mimozemšťany, ví, že i dnes se neznámé bytosti dokážou u člověka postiženého únosovým syndromem najednou a z ničeho nic zjevit. Podle mého názoru je tzv. „zjevování“ jen a pouze nějaká, nám zatím neznámá technologie, na jehož princip třeba časem také přijdeme. Tak proč by to neměla být dovednost nějaké vyspělé mimozemské civilizace, která je technologicky třeba o tisíciletí před námi? Spisovatelé science fiction to také vědí a říkají takovéto technologii například buď „teleportace“ nebo „přesun mezi paralelními časoprostory“. To jsou podle mého názoru procesy, které se dají přirovnat právě ke „zjevování se“.
Je to sice jen moje hypotéza. Ale vím, že podnět k založení nějakého náboženství na základě zjevení neznámé bytosti jejímu zakladateli je častým jevem. Jak už jsem psal, tak obdobně vznikla i jiná náboženství. Například náboženská sekta „Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů“, které se obecně říká mormoni. Jejich zakladatel se také setkával s obdobnou bytostí (viz Modlí se kandidát na prezidenta USA k mimozemšťanovi?). A určitě by se našly i další případy. Ovšem já si myslím, že ve všech těchto případech nešlo o žádný kontakt s nějakým svyslancem z nebe, ale s někým, kdo má tak vyspělou technologii, že už nebyla primitivními pozemšťany pochopena, že místo toho na ně přirozeně působila až tzv. božsky. Není na tom nic složitého a podle mne je takovýto vznik těchto náboženství velice pravděpodobný. A tak se domnívám, že s rozvojem kulturní antropologie a archeosatronautiky by tyto zmíněné druhy náboženství měly moderního člověka spíš, než k nějaké náboženské horlivosti, motivovat k tomu, aby byly podrobeny nepředpojatému vědeckému výzkumu. Abychom přišli na to, kdo byly ve skutečnosti ty neznámé bytosti, které se tenkrát tzv. zjevovaly.

Libor Čermák

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Mohamed
http://cs.wikipedia.org/wiki/Cargo_kult

http://liborcermak.blog.idnes.cz/c/389269/Byl-Prorok-Mohamed-kontakterem-s-mimozemstany.html