nepal-big

Přečtěte si tyto rady moudrých starců, jsou to znalosti, s nimiž stojí za to se seznámit a řídit se jimi na své životní cestě.

1. Mluv pomalu, mysli rychle.

2. Nesuď lidi podle jejich příbuzných.

3. Když říkáš „miluji tě“, mluv pravdu!

4. Když říkáš „je mi líto“, dívej se člověku do očí.

5. Nikdy se nesměj cizím touhám a snům.

6. Dávej lidem více, než čekají, a dělej to s radostí.

7. Veliká láska a obrovské úspěchy si vždycky žádají velké riziko.

8. Když prohráváš, snaž se z toho poučit a třeba i získat prospěch.

9. Važ si sám sebe, važ si druhých a nes zodpovědnost za každý svůj čin.

10. Nepřipusť, aby malý spor zničil velké přátelství.

11. Když pochopíš, kdo udělal chybu, nesnaž se ji zahrát do autu, ale rychle ji napravit.

12. Hleď každý den strávit pár chvil o samotě.

13. Někdy je mlčení ta nejlepší odpověď.

14. Čti více knih.

15. Ve sporu s těmi, které máš rád, se věnuj přítomné situaci. Nepřipomínej minulost.

16. Čti mezi řádky.

17. Děl se o své znalosti s dětmi. Až do dneška je to prokazatelně jediný možný způsob, jak dosáhnout nesmrtelnosti.

18. Buď ohleduplný k zemi. Nezamořuj své okolí odpadky.

19. Nikdy nepřerušuj toho, kdo ti lichotí.

20. Nepleť se do cizích věcí a nedávej zbytečné rady.

21. Nedůvěřuj tomu, kdo se s tebou líbá s otevřenýma očima.

22. Jednou za rok se vydej někam, kde jsi ještě nebyl.

23. Pokud vyděláš velké peníze, použij část z nich na pomoc jiným.

24. Nezapomeň, že nezískat to, co si přeješ, může někdy znamenat štěstí.

25. Poslouchej lékaře, ale nauč se některé z jejich zákazů porušovat.

26. Svůj úspěch hodnoť podle toho, co jsi musel obětovat, abys ho dosáhl.

27. Tvé „JÁ“ je konečným bodem tvé cesty.

Celý svět je obsažen v tvém vědomí, v tom, jakým způsobem vnímáš skutečnost. Neexistuje žádné dobro ani zlo, je jen pozitivní a negativní. Podmínky a události se utvářejí podle tvého vztahu k nim. Snaž se vždycky pobývat v pozitivní atmosféře, nezatěžuj se negativními emocemi a obavami.  V tom je tajemství zdraví, krásy a harmonie.

27 životních pravidel od nepálských mudrců