Finský vzdělávací systém se opakovaně objevuje na předních příčkách světa.

Od té doby, co se před 40 lety ve Finsku zavedly velké reformy vzdělávání, tak se jejich vzdělávací systém opakovaně objevuje na předních příčkách světa.

Tak jak to dělají?

Je to jednoduché – jdou proti centralizovanému modelu založenému na hodnocení, který používá většina státu Západu.

Poznámka překladatele: Našli jsme pro vás informace o vzdělávacím systému ve Finsku >> v angličtině zde a >> ve slovenštině zde. Informace jsou na Wikipedii ozdrojované, takže si je můžete ověřit.

1) Finské děti chodí do školy až v 7 letech. New York Times, [zdroj]

2) Oproti jiným vzdělávacím systémům zřídkakdy dělají zkoušky nebo domácí úkoly, dokud nejsou náctiletí. New York Times

3) Děti nejsou měřeny během prvních šesti let jejich vzdělávání. New York Times

4) Mají jen jediný povinný standardizovaný test, který dělají děti, když jim je 16 let. Smithsonianmag.com

5) Všechny děti, ať už chytré nebo ne, jsou v jedné a té samé třídě. Smithsonianmag.com

6) Finsko utrácí zhruba o 30% méně za jednoho studenta než v USA. Smithsonianmag.com

7) 30% dětí dostává pomoc navíc během prvních devíti let školy. Smithsonianmag.com

8) 66% studentů jde na vysokou školu. Nejvyšší procento v Evropě. Smithsonianmag.com

9) Rozdíly mezi nejlepšími a nejhoršími studenty jsou nejmenší na světě. Smithsonianmag.com

10) Vědecké třídy mají maximálně 16 studentů, takže mohou pokaždé provádět praktické experimenty. Newrepublic.com

11) 93% Finů má střední školu. Smithsonianmag.com

12) 43% Finů se střední školou jde na odbornou školu. Smithsonianmag.com

13) Žáci základní školy mají ve Finsku denně 75 minut pauz oproti v průměru 27 minutám v USA. Newrepublic.com

14) Učitelé tráví denně pouze 4 hodiny ve třídě a mají 2 hodiny týdně pro „profesionální rozvoj“. New York Times

15) Finsko má stejné množství učitelů jako město New York, ale mnohem méně žáků. 600 000 studentů oproti 1,1 milionu studentů v New Yorku. New York Times

16) Školní systém je na 100% financován státem. Smithsonianmag.com

17) Všichni učitelé ve Finsku musí mít magisterský titul, který je plně dotovaný. New York Times

18) Národní curriculum je jediná směrnice. Smithsonianmag.com

19) Učitelé jsou vybírání z horních deseti nejlepších procent absolventů. Smithsonianmag.com

20) V roce 2010 bojovalo 6 600 uchazečů o 660 míst na základních školách. Smithsonianmag.com

21) Průměrný nástupní plat finského učitele byl v roce 2008 29 tisíc dolarů. Oproti 36 000 dolarům v USA. New York Times

22) Nicméně středoškolští učitelé s více než patnáctiletou praxí dělají 102% toho, co dělají ostatní absolventi vysokých škol. V USA je toto číslo 66%. Newrepublic.com

23) Neexistuje tam „merit pay“ (plat podle výkonu) pro učitele. Newrepublic.com

24) Učitelé mají stejný status jako doktoři a právníci. Smithsonianmag.com

25) Podle mezinárodního standardního měření v roce 2001 jsou finské děti jsou nejlepší nebo skoro nejlepší co se týče věd, čtení a matematiky. PISA 2009

26) A navzdory rozdílům mezi Finskem a USA, Finsko snadno poráží země s podobnou demografií. Smithsonianmag.com

Další informace k finskému vzdělávacímu systému:
– Do vzdělávání ve Finsku mluví státní správa, experti i obyčejní lidé

Překlad článku 26 Amazing Facts About Finland’s Unorthodox Education System – Business Insider
http://www.businessinsider.com/finland-education-school-2011-12?op=1

26 ohromujících faktů o finském vzdělávacím systému