GESARA je globální NESARA (National Economic Security and Recovery Act) – soubor navrhovaných ekonomických reforem podložen drahými kovy, zavedení kvantového finančního systému a globální reset měn … zrušení úroků a dluhů a nahrazení daně z příjmu národní daní z obratu, povedou k nulové inflaci a stabilní ekonomice … více v článcích:

Ing. Jaroslav Tichý a ďalší o súčasnej situácii a možných riešeniach:

Zdroj a odkazy:

Odkazy na „postele“ MedBeds:

Základní informace o systému, který v zákulisí horečně vzniká – přechod na kvantový finanční systém je v naší zemi naprosto tabu a neexistující. Ing. Jaroslav Tichý srozumitelnou formou vysvětlí, o co vlastně běží a co se v zákulisí v současné době děje, jak probíhá přechod na novou měnu a jak v zlodějském a tyranském peněžním systému jsme dosud byli drženi – systému, který byl nástrojem útlaku a manipulace.

1/4 – Nový finanční systém a GESARA se blíží:

2/4 – Agenda a zákon NESARA v USA:

3/4 – GESARA, její vznik, obsah a souvislosti:

4/4 – První část debatního pořadu k novému světovému finančnímu systému a GESARA:

4/4 – díl 2 – Debatní pořad k přednáškám o NESARA/ GESARA + instrukce pro posly budoucnosti:

NESARA/ GESARA v praxi s Ing. Jaroslavem Tichým:

NESARA GESARA v praxi – Odpovědi na tvrzení kritiků a dotazů posluchačů:

Jak si představujete svou budoucnost? Ing. Jaroslav Tichý, Miroslav Matucha:

Jak si představujete svou budoucnost? DÍL 2:

NWO jako mocenský puč elit – 1.díl:

NWO jako mocenský PÁD elit – 2.díl:

https://clanky.info/2022/08/podstata-sucasnej-situacie-v-ktorej-sa-nachadzame-a-mozne-riesenie-nesara-gesara/