Ten chlapík, kterému předpovídali pár měsíců života, když mu bylo 60 let, odjel umřít do svojí původní vlasti, do Řecka a tam se z toho nějak „zázračně“ dostal – rýpal se v zahrádce, začal si pěstovat víno, odbelhal se do kostela…A nyní je mu už 97 a vesele si žije dál. Ten doktor, co mu předpovídal, že velmi brzy zemře…už umřel. Ano, tito „zázračně“ uzdravení jedí zeleninu, olivy, ale taky pijí víno, fyzicky pracují. Posedí s kamarády, pijí kávičku, zpívají a tančí.
.
Nestresují se. Mají třeba málo věcí, peněz, ale žijí nejen pro sebe, ale i pro ostatní. Jak se to stalo? Sluncem? Absencí stresu? Bylinkami? Prací? Změnou stravy? Olivami? Vínem? Mořským vzduchem? Procházkami v přírodě? Tím, že se potkávají s kamarády, často se smějí a tancují? Nikdo vlastně přesně neví. Snad tímhle vším najednou dohromady. Kombinací je nekonečně. Nebo pod vlivem závažných událostí něco najednou pochopili, spojili se „sami se sebou“ a s „všeuzdavující vesmírnou silou“?
Spousta lidí zbytečně trpí. Bojí se pravdy, bojí se žít i umírat. A všechno kolem nich je pak stále smutnější. Odpověď na otázku, proč se jim to tak děje, je zřejmá: Ve snaze o své hmotné blaho lidé zapomínají na božské principy. To znamená, že opouští ušlechtilé rysy Člověka, jako je svědomí, slušnost, štědrost, příjemnost, nezištnost, ctění pravdy, touha po poznání a v první řadě je zajímají jen peníze-peníze-peníze. Člověk se ale nemůže modlit k penězům. Takoví lidé jsou pak přiváděni zpět ke své božské přirozenosti prostřednictvím krizových situací, závažných nemocí, a pokud jsou všechny metody, které „Vesmír“ použije nevyslyšeny a příslušný člověk na ně nereaguje, tak jsou z pozemské roviny postupně „odstraňováni“.
.
“Můžete potkat třicetileté starce nebo devadesátileté mladíky s chutí stále něco tvořit a dozvídat se stále nové věci. Jejich délka života není měřena časem, ale tím, jakými skutky naplní život, a jak přispějí k šíření Světla poznání. Vesmírná inteligence naděluje zdraví a roky těm, kteří s ní žijí v souladu, naslouchají svému srdci, svědomí a neslouží jen svému spalujícímu egu, které mu „na oplátku“ rychle odškrtává z kalendáře přidělené roky. Každý dobrý skutek, úmysl, přívětivé slovo jsou jako bílé korálky, které si každý den navlékáme na krk, a které nás pak ochraňují před předčasným stářím, nemohoucností, nevědomím a nicotou.
.
Pokud budete hledat klíč k pevnému fyzickému zdraví a k dlouhému kreativnímu životu, který vám hmotná realita také může poskytnout, tak by mohl vypadat třeba takto: Na základě svého probuzeného poznání je třeba, co nejdříve změnit svůj minulý materialistický životní styl. Jen tak si uchováte po celý život dobrou kondici, pevné zdraví a přitažlivý zjev. Je třeba denně pít alespoň 2 až 3 litry čisté, filtrované, zharmonizované vody a dbát na správné složení své potravy. Nejíst nebo alespoň co nejvíce omezit cukr, bílou mouku, maso, ale dospělí i mléko a nahradit vše ovocem, ale zejména zeleninou, přičemž by měla živá (raw) složka potravy tvořit alespoň 50% konzumované stravy.
.
Nerozčilovat se, odstranit stres, strach, pocity viny ze svého života a nahradit je velkorysostí, vděčností a sounáležitostí, Nezraňovat sebe ani druhé, ale vesele a klidně kráčet životem. Odpustit a nenosit v sobě křivdy. Sytit se správnou duchovní potravou: pozitivně myslet, mluvit a jednat, protože nač člověk zaměřuje svoje vědomí, tím se také stane. Stejně důležité je poslouchat a vnímat co nejvíce pozitivní vjemy a zároveň se vyhýbat všem negativním, násilným a krvavým informacím, zprávám, seriálům a filmům, kterými nás současná temná společnost záměrně zásobuje a cíleně nabízí proto, aby nás frekvenčně co nejvíce srazila na kolena a následně ovládla. Uvědomte si, že každý je dnes tím, co si myslel včera, a bude zítra tím, co si myslí dnes
To, co potřebujeme na své cestě za plnohodnotným zdravým životem je i duchovní obnova, které dosáhnete myšlenkovou disciplínou. Nemůžeme samozřejmě ale ani zapomínat na dostatečnou regeneraci fyzickou. Měli bychom kvalitním spánkem či meditací frekvenčně harmonizovat svou duchovní podstatu, a na fyzické úrovni zase buňky, tkáně i celé tělo. Toho dosáhneme také hojným pobytem v přírodě, na slunci nebo pomocí frekvenčního působení, magnetoterapie spolu s příslušnými regeneračními Solfeggiho a Schumannovými frekvencemi.
.
Pro ty, kteří chtějí slyšet nějaké doporučení, je toto sdělení: „Je velmi žádoucí očišťovat tělo od nánosů přijímaných škodlivin, kterých je skutečně velmi mnoho jak v potravinách, „pitné vodě“, tak i ve vzduchu, a to půstem či hydrocolonem (výplach tlustého střeva). Tak se zbavíme nahromaděných hnilobných nánosů, mrtvých buněk, těžkých kovů a případných parazitů, aby mohla plynule probíhat detoxikace bez závažných detoxikačních krizí, a aby střevní sliznice mohly dobře přijímat všechny důležité látky, minerály a živiny. Dalším velmi důležitým pomocníkem v nastoupené cestě za zářivým zdravím a dlouhověkostí je konzumace zelených potravin včetně řasy chlorely, která je důležitým zdrojem chlorofylu, celé škály B vitamínů, ale zejména umí na sebe vázat těžké kovy, vyvádět je ven z těla, částečně včetně rtuti.
.
V prvé řadě je třeba si uvědomit, že naše tělo má neuvěřitelnou schopnost regenerace a když dostane vše, co potřebuje, uvolníte se a dáte mu dostatek času, tak se samo vyléčí prakticky z každé nemoci. Shrneme-li výše uvedené informace, tak nejzdravější lidé na světě jsou ti, kteří se vyhýbají toxickým, chemickým látkám v prostředí kolem sebe, lékům, pravidelně cvičí, jedí živé a základní potraviny, udržují ve svém těle vysokou hladinu antioxidantů, mají v rovnováze své vnitřní pH, posilují svůj imunitní systém, zásobují své tělo přírodními vitamíny, minerály a enzymy, pijí dostatek pramenité nebo čisté osmózou upravené vody, „zásobují“ tělo velkou spoustou kyslíku a zejména dělají to, co je těší, baví, co je v souladu s jejich srdcem a svědomím a o čem jim probuzené vědomí říká, že je správné.
.
Stvořitel nám určil k jídlu přirozené, živé potraviny. Mnozí však přijali za standartní konzumovat průmyslově upravené, umělé a mrtvé potraviny plné chemických látek, jako náhradu za přirozenou přírodní stravu. Mnozí také podlehli společenskému diktátu a pustili si do života jedy ve formě syntetických léků, které je pozvolna otravují, stravují a berou jim energii, sílu a postupně torpédují jejich zdraví, místo toho, aby se vrátili k přirozeným bylinným a přírodním preparátům.
.
Lékaři jsou, ve své zaslepenosti a svou úslužností vůči farmaceutickým monopolům, většinou součástí temné cesty a dnes ani nemají žádnou možnost si ověřit účinnost, bezpečnost, nezávadnost a pravdivost tvrzení o jednotlivých lécích na příbalových letácích (a vakcínách). A tak přijali dobře placenou roli vykonavatelů osudových ortelů a už dávno nejsou vnímavými a potřebnými pomocníky nemocných. Ve slepé poslušnosti jen předepisují, bez zpětné vazby, „léky“ (spíše drogy) a slouží nechutnému zdravotnímu „podnikatelskému“ kolotoči a skrytě „vyrábí“ oběti nemocenského průmyslu. Dokonce sami už uvěřili lži, že nemoc je přirozeným projevem stáří. Přitom stárnutí vzniká jen únavou buněk, které jsou ve skutečnosti podvyživené a bojují s odbouráváním škodlivin, s poškozením od jedů, chemických látek, léků, karcinogenů nebo volných radikálů. Při takovém náročném životním stylu buněk zákonitě přichází plíživě nemoc a předčasné stárnutí.
.
Jsme konstruováni tak, abychom se dožili vysokého stáří v plné síle a v plném zdraví.“ Pravdivost tohoto výroku potvrzuje mnoho na slovo vzatých odborníků, ale zejména zcela „prosluněné“ životy celé řady lidí, kteří se probudili z hlubokého spánku a pak radikálně změnili svůj životní styl! Chcete-li být nejen dlouhověcí, ale i nesmrtelní, tak musíte v sobě vykřesat a nalézt skutečné poznání, a tak „odstranit své smrtelné kosti“. Takto zrozené vědomí je duchem věčné podstaty lidství. Je jedinečným produktem lidského poznání a výsledkem celoživotní práce probouzející lidskou mysl. Taková probuzené vědomí vystupuje z vod temnoty, materialismu a opouští povrchní, pouze fyzické vnímání a ukáže vám pravou podstatu světa. Pokud se přestanete vnímat jen jako hmotné bytosti a uvědomíme si, že jste v prvé řadě duchovní podstaty, pak tato přicházející spása vám přinese skutečnou nesmrtelnost.

Voda jako lék
Když v roce 1979 vypukla v Íránu revoluce, zavřeli doktora Fereydoona Batmanghelidje jako politického vězně do věznice Evin, která patří mezi nejobávanější na světě a kde, během revoluce a po ní, zemřely desítky tisíc vězňů. Vězňové byli vystaveni strašlivému stresu, dostávali žaludeční vředy a spoustu dalších nemocí. Jednou v noci zavolali doktora k muži s ochromující bolestí z peptického vředu. Muž byl v křečích a nemohl ani chodit. Fereydoon neměl žádné léky, které by mu mohl podat, tak mu dal vypít alespoň 2 sklenice vody. K jeho překvapení do 8 minut vězňova bolest zmizela.
.
Událost vzbudila jeho zvědavost, a proto nařídil nemocnému, aby každé 3 hodiny vypil 2 sklenice vody. Muž to udělal a po zbývající 4 měsíce ve vězení byl absolutně bez bolesti. Fereydoo, inspirovaný předchozí zkušeností, provedl rozsáhlý výzkum účinků vody pro předcházení a zmírnění mnoha bolestivých, degenerativních onemocnění. Úspěšně pomohl více jak 3000 spoluvězňům pouhou čistou vodou! Výzkum doktora natolik pohltil, že když mu nabídli předčasné propuštění, odmítl a rozhodl se zůstat ve vězení další čtyři měsíce a dokončit svůj výzkum, který zaměřil na vliv dehydratace na krvácející vředové choroby. Celkem tak strávil ve věznici Evin dva roky a sedm měsíců.
.
Při svém výzkumu zjistil, že když máme nedostatek vody v těle, tělo nám to signalizuje tím, že signalizuje bolest. Mnoho degenerativních onemocnění, včetně astmatu, artritidy, hypertenze, angíny pectoris, lupénky a roztroušené sklerózy, je způsobeno chronickou dehydratací. Když máme správné množství vody, naše buňky jsou napnuté jako zralé broskve na stromě a všechny funkce uvnitř buňky fungují bezvadně. Při nedostatku vody se z buněk vypadajících jako broskve stávají buňky jako sušené švestky. Stávají se z nich “křížaly”. Vysušené buňky fungují jiným způsobem, než buňky dobře zavodněné a již neplní svoji funkci správně.
.
Také se nedokážou vypořádat s toxickým odpadem, který se v nich hromadí. Buňky pak posílají zprávu do mozku a volají pomoc. Tento proces vnímáme jako bolest. Tuto informaci nám zprostředkovává histamin, což je nervový mediátor, zodpovědný za regulaci vody a řízení sucha v těle. Někteří potom jdou k lékaři a on jim dá prášky na bolest. Prášky na bolest ale obsahují antihistaminika, což znamená, že umlčí histamin. Jinými slovy, problém nám zůstává, jenom náš mozek už o něm neví, protože se k němu ta informace o problému nedostane. Dehydratované buňky pak neplní svoji správnou funkci tak dlouho, až dojde k opotřebování kloubů a artróze nebo špatné funkci kůže.
.
Žádný lékař vám neporadí: “Pij více vody, nejsi nemocný, máš v těle nedostatek vody, neřeš žízeň buněk léky”, protože z toho pro něj nekoukají žádné peníze. Když tekutina obsahuje příliš mnoho přísad (cukr, aroma, barviva apod.), vstřebávání přes sliznici střeva probíhá pomaleji nebo minimálně, protože tyto přísady vodu do krve “nepustí”. Důsledkem je málo vody v krvi a pocit žízně, navzdory velkému množství vypité tekutiny. Tyto nápoje nemohou uspokojit potřeby organismu. Obsahují sice vodu, ale v této vodě jsou rozpuštěny všechny ty barviva a příchutě a ony se “své” vody zbavují jen nerady.
.
Drží se jí v organismu zuby nehty a všude ji následují. Organismus tak nedostane čistou vodu, ale barevný, ochucený roztok, který v podstatě nemůže použít pro detoxikaci. Označení “tekutý chleba” pro pivo je výstižné, stejně jako označení “černé mléko” pro limonády. Ani v jednom případě se nejedná o použitelný zdroj vody. Dobrá je jen čistá voda, nesycená a bez bublinek.
Jaká je kvalita vody
Bohužel, co se týká kvality vody, musíme konstatovat, že se stále zhoršuje. Vyvíjejí se totiž nové průmyslové látky, chemikálie, hnojiva, léky atd., a ty se dostávají postupně do vody. Sedm miliard lidí vyprodukuje tolik odpadních látek, že to musí mít vliv na kvalitu vody na celém světě. Vodu bychom měli pít čistou! Ovšem většina vodovodních kohoutků však obsahuje vodu znečištěnou a naředěnou do přijatých, stále měkčích norem. Přesto mnoho lidí, kteří úzkostlivě dbají na kvalitu svého konzumovaného jídla, tento aspekt úplně přehlíží. Pijí vodu z vodovodních kohoutků nebo z nádrží, které obsahují vodu přefiltrovanou pouze karbonovým či jiným filtrem, aby chutnala lépe. Pak jsou naplněni nečistými tekutinami, které znečišťují jejich svaly, orgány a mozek. Jestliže děláte totéž, je to velká chyba. Žádný stroj nemůže správně fungovat, když je zanesen špinavým olejem.
• Kvalitu vody ovlivňuje i samotné potrubí, kde se mohou rozmnožit bakterie a probíhá v něm koroze, ale i chlorové sloučeniny, které se používají k dezinfekci a mohou být zdraví také škodlivé. Navíc cestou reagují s potrubím a přitom vznikají další nebezpečné sloučeniny. Voda, která nám vytéká z kohoutku, je tedy úplně jiná než ta, která odtéká z vodárny. I přes ujištění odpovědných orgánů nejsou z pitné vody běžnými postupy úpravy úplně odstraněny látky, jako jsou kontraceptiva, antidepresiva, nesteroidní antirevmatika, látky proti bolesti ad. Ideální by pro spotřebitele proto bylo, kdyby si každý pro své vlastní použití přefiltroval pitnou vodu pomocí reverzní osmózy. Je alarmující, že každý se dnes stará o to, co jí, jak kvalitní vzduch dýchá, ale jen velmi málo z nás se stará o to, co pije.
• Naše pitná voda je ve vodárnách upravovaná do minimálních standardů následujícími způsoby: sedimentací, filtrací, chemickým zkvalitňováním a dezinfekcí chlorem. Ale toxické kovy, pesticidy, průmyslové chemikálie jsou v ní dále přítomné a dále ještě padesát chemikálií používaných k čištění vody, mrtvé bakterie zabité chlorem a karcinogenní trihalogenmetan vznikající z chloru. Ten například při dlouhodobém působení na lidské tělo způsobuje rakovinu jater a zažívacího traktu. Voda z kohoutku vás ihned nezabije a při krátkodobém používání neučiní nemocnými, ale není možné, aby vaše tělo správně fungovalo na jedech.
• Není dobré uvěřit tomu, že nás vodohospodáři mohou ochránit. Běžně se totiž v pitné vodě testuje jen přítomnost 30–60 různých chemikálií. Jenže existuje přes 60 000 chemických nečistot, které může pitná voda obsahovat. Nejčastější škodlivinou, která se objevuje v pitné vodě, jsou dusičnany. Původně toto znečištění vznikalo z fekálií, dnes je ale zdrojů tohoto typu znečištění mnohem více, přičemž většina z nich je průmyslového původu. Ještě větším problémem je, že z dusičnanů postupně vznikají dusitany, které jsou také nebezpečné a zdraví škodlivé nebo nitrosaminy, které vznikají v prostředí střev a jsou karcinogenní.
• Dále se v pitné vodě někdy objevují těžké kovy, které se ukládají ve vnitřních orgánech a mohou způsobit mimo jiné neurotoxicitu, chemické látky používané v některých lécích, antikoncepce, pesticidy a radionuklidy (tritium, radon, radium, izotopy uranu).
• Nepřímo nám též škodí chlor používaný k dezinfekci pitné vody kvůli látkám, které vznikly jako vedlejší produkt dezinfekce chlorem nebo jinými silnými oxidačními činidly. Bohužel dlouhodobá konzumace pitné vody s vyšší koncentrací těchto látek má negativní vliv na reprodukci a snížení počtu spermií a zvyšuje riziko výskytu rakoviny a vývojových vad.

Chlor – zabiják v pitné vodě
U lidí, žijících v primitivních podmínkách (kde není vodovodní řád s chlorovanou vodou) je srdeční infarkt věc neznámá, avšak jakmile se tito lidé přestěhují do “civilizace” s chlorovanou vodou, infarkt se u nich stane běžnou záležitostí. Jak to, že tam, kde je ve vodovodu tvrdá voda, mají lidé méně infarktů, než tam, kde je voda měkká? To teorie o nebezpečném cholesterolu nedokáže vysvětlit, ale teorie chloru ji objasňuje velmi dobře.  Agresivní a extrémně aktivní chlor reaguje s částicemi tvrdé vody na chloridy…
.
Doktor Josef Price zkoumal vliv chloru na kardiovaskulární onemocnění, byl ohromen výsledky svých pokusů a cítil jako svou lidskou povinnost sdělit světu, co objevil. Sepsal podrobně pojednání o svých objevech a obrátil se na všechna kompetentní místa, kterých se tato problematika týkala. Stalo se však něco neuvěřitelného. Lékaři se jednomyslně postavili na odpor proti jeho zjištěným faktům. Označili doktora Price za blouznivce a jeho jasnému a srozumitelnému vysvětlení oponovali tvrzením, že pokud jeho závěrům dokáže porozumět každý laik, nemůže to být pravda!!! Nemohli přece dopustit, aby desítky let jejich „práce“ a přesvědčování lidí přišlo vniveč (rozuměj – rozvíjení teorie o škodlivém cholesterolu) a aby to, na čem postavili své kariéry, někdo zbořil jediným “amatérským” objevem! Co z toho všeho vyplývá? Člověk se nemůže ochránit před infarktem nebo mrtvicí tím, že vyřadí cholesterol (tuk) ze stravy. Je potřeba zejména odstranit chlor – silný a extrémně aktivní jed, který působí jako katalyzátor usazování tuků v cévách.
.
Statistiky jasně ukazují, že v oblastech, kde se masivně rozšířilo používání domácích filtrů na vodu (reverzní osmóza), silně poklesl počet úmrtí na infarkt a cévní onemocnění. Když odstraníme z našeho života chlor, trvá 5 – 10 let, než se tělo zbaví tuku usazeného v cévách. Tento proces jde však urychlit díky dietám se syrovou rostlinnou stravou. Pak dokážete zastavit nebo zvrátit kardiovaskulární nemoci za rok nebo dva.
.
Každá tekutina či nápoj, který je obohacen a nasycen jinými látkami (čaje, šťávy, džusy, káva atd.), brzdí vyplavování škodlivin z těla, ba dokonce tento proces na určitou dobu zastavuje. Voda je nejideálnějším prostředkem transportu živin a kyslíku až k té nejmenší buňce a zase naopak vyplavuje odpadové produkty látkové výměny včetně oxidu uhličitého do lymfy a krve k vylučovacím orgánům. Nejpřirozenější léčení jakékoliv choroby člověka připisují vědecké výzkumy, které by ovšem velmi těžko obdržely finanční podporu či nějaký grant ze strany ovládajících elit a farmaceutických monopolů, blahodárnému účinku nenasycených mastných kyselin, které na sebe za pomoci čisté vody vážou většinu tělu neprospěšných látek.
.
Fungují jako nejúčinnější rozpouštědla toxinů, jež pak odvádí přirozenou cestou z těla ven. V případě, že není v těle dostatek čisté vody, se pak tyto tzv. homotoxiny nedostanou z těla ven a začnou narušovat vnitřní strukturu organismu a způsobují poruchu funkce některého z orgánů, zejména jater, ledvin, mozku, ale i dalších. Podle dr. Reckwega je takový stav čtvrtou fází vnitřní homotoxózy. Následná pátá fáze je degenerační a takto postižený orgán se postupně silně oslabuje, až se stane nefunkčním. Následně již dochází k poslední fázi – fatální…
.
Proto by čistá, “pitná voda” měla tvořit min. 90% z celkového příjmu tekutin v průběhu dne což je jedna ze základních podmínek pro odstranění závažných zdravotních problémů. Kvůli malému množství vody v buňkách se z nich dostatečně nevyloučí jedovaté látky, buňky předčasně stárnou a s nimi i celé tělo. Za těchto okolností se na nás začnou postupně navěšovat nejrůznější nemoci, jako škaredé ozdoby na vánoční stromeček. Také pití čajů na žízeň je cesta proti našemu zdraví (měly by činit max. 5% z celkového objemu přijímaných tekutin). I čaj je nasycená tekutina, na kterou se nemohou navazovat odpadní látky.
Pijte co nejkvalitnější vodu
Vodovodní společnosti nejsou schopny ochránit svoje klienty před kontaminací vody, choroboplodnými viry, bakteriemi, těžkými kovy a dalšími zplodinami, které vodovodní řád obsahuje. Výsledkem jsou ne až tak dávné události v Praze, kde v důsledku kontaminace staletého potrubí došlo k masivní nákaze. A toto je jen špička ledovce, protože v přestárlém potrubí bude množství zamoření narůstat a zahraniční vlastníci vodáren nemíní tuto situaci řešit. Částečným řešením je pití balené vody, což je ale z dlouhodobého hlediska neekonomické.
.
Popularita balených vod v plastových lahvích je velmi vysoká. Bohužel většina lidí se mylně domnívá, že potravinářský průmysl odpovědně pracuje na tomto poli, protože voda je nejdůležitější součástí lidského těla. Není tomu tak. Většina vody v plastech je jednoduše vodou z kohoutku, která projde minimálním množstvím filtrů, aby lépe chutnala. Pokud je balená voda špatně skladovaná na přímém slunci nebo při vysokých teplotách, uvolňují se do ní z plastového obalu ftaláty, ale také antimon. Všechny tyto látky se využívají jako redukční činidla při výrobě plastových lahví.
.
Jedním z řešení je voda upravovaná pomocí filtrů s reverzní osmózou nebo jinou kvalitní technologií přímo v bytě uživatele. Osmózu jako jev objevil laureát Nobelovy ceny Jacobus Henricus van Hoff. Osmóza spočívá v přitahování tekutin některými minerály, díky čemuž překoná kapalina atmosférický tlak a dojde k průchodu částic kapaliny polopropustnou membránou. Díky tomuto procesu buňky našeho těla vstřebávají minerály i živiny a zároveň při tom vypuzují nepoužitelné odpadní látky membránou. Různé soli i další znečišťující látky zůstávají na vstupní straně membrány filtru s reverzní osmózou, odkud jsou průplachem vody odvedeny do odpadu.
.
Reverzní osmóza patří k nejdokonalejším běžně používaných technologií úpravy vody a umožňuje odstraňovat téměř veškeré škodliviny, konkrétně 90 až 98% všech odpadních minerálních solí, dusičnanů, chloridů, fluoridů, síranů, a dále 95 až 98% těžkých kovů. Zachycuje olovo, rtuť, kadmium, chróm, barium, mimoto také arzen, azbest, selen, organické sloučeniny, včetně bakterie Cryptosporidium parvum, Escherichia coli. Toto vše dokáže odstranit, bez dodávané energie a chemikálií pouze fyzikální cestou. Minerály je možno doplnit přes mineralizační patronu a taková voda se dá dobře nabíjet frekvenčně a energeticky pomocí krystalů, magnetoterapie či modlitby a záměru (viz Emoto).
Filtry tohoto typu jsou schopny dokonce odstranit z vody estrogen, ženský hormon, který se prokazatelně čím dál častěji dostává do vody z ženské antikoncepce. V současnosti používané vodárenské technologie si s ním v tuto chvíli neumí jednoznačně poradit a on zůstává i v takzvané pitné vodě. Estrogen ve vodě má značný vliv na snižování plodnosti u mužů a zapříčiňuje i některé rakoviny.
Komplexní vodní filtr odstraňuje
• dusičnany
• herbicidy, pesticidy
• chlor a jeho sloučeniny
• těžké kovy
• PCB, organické látky
• vodní kámen
• bakterie a viry
• zbytky léčiv a drog

Poznámka redakce… voda z reverzní osmózy je prakticky destilovaná voda! Voda je živá bytost. A pokud ji zbavíme přirozených – organických minerálů, stane se hladová. Potom si začne brát minerály z našeho těla. Krátkodobě na detox na pár dnů lze použít. Dlouhodobě používaná tato voda člověka usmrtí. Optimální řešení najdete v rubrice KANGEN VODA….

Měli byste vědět: To nejdůležitější o pitném režimu
Voda plní v těle ochranou funkci:
• chrání okolí kloubů, míchu a mozek
• poskytuje ideální podmínky pro tvorbu enzymů, pro život buněk, obohacuje organismus o důležité minerály a o stopové prvky
• vytváří v těle harmonii, dodává energii a svěžest
• působí v těle jako transportér pro přenos živin, odpadních látek, elektrolytů a hormonů
• je zdrojem mikroživin pro trávicí systémy, které vyživují a udržují chod lidského těla
• je nutnou podmínkou pro tvorbu a aktivaci trávicích endogenních enzymů v celém trávicím systému od ústní dutiny až po konec sestupného trakčníku tlustého střeva
• je důležitým prvkem při termoregulaci našeho těla
• posiluje lymfatický systém, kdy lymfa vynáší z těla škodlivé látky
• naředí do přirozeného pH žaludeční šťávy a “připraví” enzymy, včetně hormonu inzulínu
• detoxikuje močový systém
• detoxikuje a aktivuje nervový systém a mozek
• vyplavuje většinu toxických látek nalézajících se v organismu, především z ledvin, jater a ze střev a tím se zmenšuje obtížnost trávení následně zkonzumované potravy
• má důležitou roli při přenosu informací, protože i voda má paměť
• Člověk denně ztrácí 2,5 – 3 l vody. Příjem tekutin by měl být dodržován v průběhu celého dne. Jednorázové zavodnění těla, náhlé dohánění zanedbaného pitného režimu, zatěžuje ledviny a z těla mohou být odplaveny minerály. Určitě neplatí, že čím více tekutin pijete, tím lépe. Vypijete-li bez zjevného důvodu více než 4 l denně, neúměrně zatěžujete ledviny. Optimální přísun je 2 – 3 l tekutin denně. V horku a při zvýšené zátěži by se příjem měl zvýšit až na 5 l. Množství vypitých tekutin by se měl zvýšit i v případě, že v jídle konzumujete hodně solí.
• Doporučuje se ráno nalačno vypít minimálně 3 dcl vody. Pít minimálně 15 – 30 minut před jídly. Pít až 1 – 2 hodiny po jídle. Více vody pokud možno vypijte dopoledne, kdy tělo nejvíce vylučuje odpadní látky.
• Vodu z potravin započítáváme do pitného režimu. Obsah vody ve většině potravin (např. v polévkách, ovoci, zelenině, mléčných výrobcích) se pohybuje v rozmezí 40 – 95 %. Průměrně tedy přijmeme stravou 500 – 1000 ml vody.
• Hlavní složkou pitného režimu by měla být co nejčistší voda. Příliš mineralizované vody jsou pro každodenní konzumaci nevhodné. Nezbavují tělo zplodin látkové výměny a přebytečných solí, zvyšují riziko hypertenze a vzniku ledvinových, močových a žlučových kamenů.
• Tmavá a výrazně zapáchající moč je u jinak zdravého jedince znakem dehydratace. Jestliže je moč světlá a bez silného zápachu, tak je množství tekutin dostatečné.
• Čaje jsou pravé a nepravé. Pravé se dělí podle míry fermentace na čaj černý, žlutý a zelený. Pravé čaje obsahují kofein, který má mírný diuretický efekt a ovlivňuje srdeční frekvenci, obsahují řadu látek, které lidské zdraví ovlivňují pozitivně (např. polyfenoly, které mohou snižovat hladinu LDL cholesterolu, mají protizánětlivý účinek), ale také látky, které zdraví ovlivňují negativně, když negativně ovlivňují vstřebávání železa. Pravé čaje by měly být jen doplňkovou složkou pitného režimu. Z nepravých čajů jsou nejčastěji konzumovány ovocné čaje. Neobsahují kofein. Ale jejich nevýhodou jsou někdy přidávaná barviva a aromata.
• Slazené sycené nápoje (slazené minerální vody, limonády, kolové nápoje) nejsou vhodné pro ideální pitný režim, neboť obsahují vysoké množství sacharidů, umělá sladidla, barviva, aromata, konzervační látky, oxid uhličitý apod. Vytváří v organismu tzv. “suchý režim”, jenž nutí ledviny ke zvýšení intenzivní činnosti, ke stažení vody odpadových tekutin a výsledkem toho je únava, povadlá pleť, močové a ledvinové kameny apod.
• Voda s ledem se může v průběhu jídla stát obzvláště problematickou – obzvláště pro ty, kdo trpí potížemi s trávením. Pokud si potřebujete něco upíjet v průběhu jídla, teplé tekutiny jsou pro trávení mnohem vhodnější.

Otrava číhá v našich buňkách
Tažní ptáci, kteří na podzim odlétají ze střední Evropy do severní Afriky, často během letu v polovině cesty padají a zůstávají ležet na zemi mrtví. Po vyšetření jejich těl bylo zjištěno, že je jejich organismus otráven herbicidy, fungicidy, pesticidy a podobnými látkami ze zemědělství, nebo také těžkými kovy. Tito ptáci odlétají s plnými tukovými buňkami, v nichž jsou tyto jedy dobře “uklizené”. Tento tuk je však během letu spotřebován, jedy se uvolňují a poškozují nervový systém. Ptáci spadnou a zahynou. Berte tento příklad jako varování a začněte systematicky a pod kontrolou svoje tělo pročišťovat dřív, než bude příliš pozdě!
.
Jako první věc je třeba co nejvíce vyčistit všechny vylučovací orgány, aby se vaše tělo stačilo zbavit při vaší intenzivní detoxikaci všech metabolitů, škodlivin, toxinů a kyselých solí, co nejšetrněji, abyste co nejvíce zmírnili nebo zcela vyloučili doprovodné jevy detoxikace: což jsou vyrážky, boláky, výtoky, hemeroidy, vředy, ekzémy, spálenou kůži vyloučenými kyselinami. V extrémních případech velkého lokálního znečištění se může kdekoliv na těle udělat otvor, kterým budou škodliviny dočasně z těla odcházet a po intenzivní detoxikaci se opět zacelí.
.
Tlusté střevo – hydrocolonterapie
Játra – čaje, diety, ostropestřecová kůra, mrkvové a jiné zeleninové šťávy
Ledviny – čaje, pitný režim, ovocné šťávy, 2 až 3 litry co nejčistší vody denně
Plíce – hluboké dýchání, jóga, chůze a běh v přírodě, kyslíkový stan
Lymfatický systém – masáže, skákání na trampolíně
Krev – krev čistící čaje
Kůže – odkyselovací koupele, sauna, masáže
Játra hlavní orgán detoxikace. Játra jsou hlavním orgánem těla pro detoxikaci, filtr, přes nějž všechny nečistoty, které se dostanou do těla, proudí, než se dostanou do oběhu.
.
Přejídání může vést ke zbytnění, přetížení jater. Přemíra jídla, ale ještě více alkohol, chemikálie, drogy, smažená jídla i intenzivní masové stravování působí na játra a žlučník jako jed. Je to vcelku přirozené, neboť přetížená játra nejsou schopna tak dobře filtrovat krev, v níž zůstávají jedy. Když jsou játra oslabená, toxiny se dostávají do krevního oběhu a způsobují podráždění, záněty, ekzémy, případně i smrt. Proto musíte svá játra bedlivě chránit. Jsou jedním z orgánů, jež jsou v dnešní době velice přetíženy. Udržujte tento orgán v co nejlepší kondici jarním půstem, a to alespoň jednou ročně.
.
Pokud jsou játra ucpaná, dojde ke zvýšenému tlaku krve v celém žilním systému. Zvýšený žilní tlak je možné zjistit následujícím jednoduchým testem, konečky prstů zatlačte na kůži. Pusťte. Pokud ihned po odtažení prstů zůstane bílý otlak, je to znamení zvýšeného žilního tlaku. Když je žilní tlak v normálu, není patrný žádný bílý otisk. Test se stejným výsledkem lze provést tlakem na kůži na hrudi, vnitřní straně nohou nebo na zádech.
.
Nejvhodnější doba detoxikace organizmu. Hlavní dobou vnitřního čištění organismu a vylučování nepotřebných látek je doba mezi 4. hodinou ranní a 12. hodinou v poledne. Aby mělo tělo dostatek energie a kapacity k co možná nejlepšímu odkyselení a detoxikaci, měli byste v této době co nejméně jíst, aby se energie nespotřebovávala k trávení. V tomto období byste měli buď pít velmi mnoho čisté vody, pokud možno bez obsahu minerálů a kyseliny uhličité, nebo pít zředěné, zeleninové šťávy. Také byste mohli jíst čerstvé zralé a nepříliš sladké ovoce, které obsahuje hodně vody k vnitřnímu pročištění. Obsažené enzymy podporují vhodné pochody, stejně jako zásadité minerály. Zvláště účinné jsou v tomto případě ananas, mango a papája.
.
Doba mezi 12. hodinou polední a 20. hodinou večerní je optimální k příjmu potravy a jejímu trávení v žaludku a tenkém střevu. Maximum žlučové sekrece je mezi 14. a 15. hodinou, žaludek tráví v poledne lépe než večer. Trávící síla je sice dopoledne stejně dobrá jako v poledne, měla by však pro účely pročištění zůstat v rezervě.
Zdroj:
Ota Veselý FB