Jistý druh hvězdných bran, na slunci lze najít. V dobách rozkvětu atlantské lidské kristovské kultury byly ještě tyto brány harmonickými vesmírnými strukturami, na sklonku atlantského období však zástupci padlých vesmírných ras společně se svými illuminátskými potomky připojili tyto sluneční brány k systému černých děr vedoucích do umělých vesmírů, vytvořených některými padlými rasami. příčíny a důsledky jejich jednání zde nebudu rozebírat. Jisté je však to, že v nedávné době způsobili Zetas, sloužící těmto rasám, svým energetickým zásahem situaci, kdy slunce bylo uvedeno do tzv bhardoah stavu. Jinými slovy slunce bylo zabito, nastává tedy situace, kdy slunce postupně ztrácí jednu po druhé ze svých přirozených energetických vrstev, mění se profil vyzařování, mění se jeho chování.

20110611
2011062Úslilím strážců bylo dosaženo jakési stabilizace stavu pomocí jistých druhů energetických infusí, takže nyní nezvratný vývoj byl zharmonizován pro období nejbližších cca 200let, kdy budou na naší planetě a v celé galaxii ještě přítomny energetické systémy vzestupných evolučních systémů. V období následujícím, kdy bude celá galaxie uvedena do karantény z důvodu pádu do systému černých děr, nastanou skutečné problémy se slunečními CME erupcemi a nejen s nimi. Na konci tohoto tisíciletí lze předpokládat zhroucení systému černých děr a zánik této planety zničením ze strany umírajícího slunce.

Zdroj: http://www.novadoba.estranky.cz/clanky/svet-kolem-nas/dalsi-fotky-slunce–zakladna–hvezdna-brana-.html

http://orgo-net.blogspot.com/