Se zlatem se obchoduje 24 hodin denně. Cenu zlata v USD za trojskou unci (1 oz = 31,1035 g) určuje vztah mezi poptávkou a nabídkou na světových burzách.

 

Jak ukazuje následující graf, cenu zlata, vyjádřenou jako průměrnou roční cenu v USD za trojskou unci, lze od roku 2001 dokumentovat zřetelně rostoucím trendem a dle aktuálních prognóz bude tento trend s největší pravděpodobností i nadále pokračovat díky neutuchajícímu zájmu ze strany nakupujících. Ve vývoji ceny zlata se neodrazila ani tzv. finanční krize z roku 2007, na rozdíl od cen ostatních aktiv a zejména některých cenných papírů, které zaznamenávaly markantní cenové pády.

 

graf1 

Nominální zhodnocení finančních prostředků investovaných v Kč během prosince v roce 2004 do zlata


Cena zlata v Kč za unci je určena cenou v USD za unci a měnovým kurzem. Na hodnotu zlatého portfólia má vliv úrověň měnového kurzu před vlastním nákupem aktiva a v době jeho prodeje. Pokud např. dochází k oslabování koruny (posilování USD) za jinak stejných okolností, zvyšuje se hodnota zlatého portfólia. A naopak, pokud dochází k oslabování USD (posilování Kč), vliv kurzu je negativní na hodnotu portfolia v Kč. Zlato se ale v minulosti osvědčilo jako efektivní ochrana proti slabému USD. Pokud dochází k oslabování USD k ostatním světovým měnám, roste cena zlata vyjádřená v USD, investoři zvyšují poptávku po zlatě z důvodů hrozících ztrát zdržení slábnoucího USD. Zlato tedy plní i funkci zajištění proti slábnoucímu USD.

 

 

 

 

 

 

Vývoj zhodnocení finančních prostředků investovaných v prosinci 2004 do zlata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Měsíc

Průměrná cena v USD/1 oz

Průměrný kurz USD

Hodnota zlata 10 oz v Kč

Meziroční změna v %

 

 

Prosinec 2004

442.08

22.870

101103.70

 

 

 

Prosinec 2005

510.10

24.439

124663.34

23.30

 

 

Prosinec 2006

629.42

21.022

132316.67

6.14

 

 

Prosinec 2007

803.20

18.040

144897.28

9.51

 

 

Prosinec 2008

822.00

19.478

160109.16

10.50

 

 

Prosinec 2009

1126.22

17.839

200906.39

25.48

 

 

Září 2010

1270.98

18.901

240227.93

19.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průměrná cena v USD / 1 oz představuje průměrnou cenu v USD během daného měsíce na LBMA burze v Londýně. Průměrný kurz Kč / USD je průměrným kurzem v daném měsíci dle kurzů vyhlašovaných ČNB. 
Zlaté portfolia o velikosti 10 oz v Kč představuje tolik Kč, které bychom v průměru potřebovali v prosinci v roce 2004 na nákup 10 oz zlata a potom, jakou průměrnou hodnotu bychom získali během měsíce prosince v každém následujícím roce. Současně pokud bychom investovali v prosinci libovolného roku – potom kolik Kč bychom k investici na pořízení portfolia zlatých slitků o velikosti 10 oz v průměru potřebovali. Poslední sloupec představuje meziroční přírůstky hodnoty zlatého portfólia – pro srovnání s ročními úroky na terminovaných vkladech, stavebním spoření, apod… 

 

graf21Investovaných 101103,7 Kč během prosince v roce 2004 do zlata se např. v prosinci v roce 2005 zhodnotilo na 124.663 Kč a během necelých 6 let – v září v roce 2010 na 240.227 Kč. Meziroční zhodnocení mezi např. prosincem 2008 a prosincem 2009 dosáhlo 25,48 %.

 

Srovnání různých forem spoření

 

 

 

 

 

 

 

 

Měsíc

Terminovaný vklad v Kč

Stavební spoření

Hodnota zlata 10 oz v Kč

 

 

Prosinec 2004

101103.70

101103.70

101103.70

 

 

Prosinec 2005

106158.89

108636.81

124663.34

 

 

Prosinec 2006

111466.83

116395.92

132316.67

 

 

Prosinec 2007

117040.17

124387.79

144897.28

 

 

Prosinec 2008

122892.18

132619.43

160109.16

 

 

Prosinec 2009

129036.79

141098.01

200906.39

 

 

Září 2010

133875.67

148772.71

240227.93

 

 

 

 

 

 

 

Stavební spoření se každým rokem zhodnocovalo maximálním úrokem 3% a ročním příspěvkem 4500 Kč.

 

Výše úroků na terminovaném vkladu v jednotlivých letech 5 %. Tak vysoký úrok nabízel (anebo pravidelně v jednotlivých letech dosáhl) malokterý termínovaný vklad (anebo různá obdoba termínovaného vkladu).

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2004

Rok 2005

Rok 2006

Rok 2007

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

 

 

Úroky

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnota zlatého portfolia o velikosti 10 oz (10 trojských uncí) byla dána průměrnou cenou zlata v daném měsíci a průměrným kurzem Kč / USD v daném měsíci. 

 

graf31Zlato se v posledních letech jeví jako zajímavá možnost uložení disponibilních finančních prostředků. Nabízí nemalé zhodnocení vložených prostředků, oproti cenným papírům není tak rizikové, jeho cena nepodléhá přílišným fluktuacím. Zájem ze strany nakupujících i nadále přetrvává a tato skutečnost napomáhá naplňovat optimistická očekávání dalšího příznivého cenového vývoje v blízké budoucnosti. Nejen mediální prohlášení americké investiční banky Goldman Sachs ze dne 12.10.2010, ve kterém odhaduje během dalších dvanácti měsíců cílovou cenu zlata na 1650 dolarů za trojskou unci, zcela jistě napomůže růstu ceny v dalším období.

 

pa2205371Úrokové sazby na mezibankovních trzích jsou klíčové pro nastavení úročení vkladů a úvěrů komerčními bankami. Jejich snižování během posledních tří let neslibuje nic jiného, než snižování zhodnocení svěřených finančních prostředků ve formě vkladů na termínovaných účtech, stavebním spoření, klasickém spoření na důchod apod.

  

Navíc nízké úrokové sazby na mezibankovním trhu prosazované a uplatňované centrálními bankami (např. FED nebo ECB) v kombinaci s přímými odkupy vládních dluhopisů, apod. znamenají emisi nových a levných peněz a tím zároveň zvyšují současnou i budoucí poptávku po zlatě – jako 100 % zajištění proti poklesu kupní síly peněz (tedy před inflací).

Zdroj: Maxmetal