image7Nedávno byly publikovány výhledy různých analytiků, co se týče ceny zlata v letošním roce. Shodují se na tom, že ceny zlata se v letošním roce při nejlepším nezmění, podobně i v dalších letech. Toto by bylo možné jen za zklidnění globální situace (včetně Ukrajiny) a toho, že by nedošlo ke změnám na trhu zlatapopisovaným ve výhledu pro letošní rok.

Takovémuto souběhu událostí nevěřím. Trh fyzického zlata začne získávat již znatelnou převahu nad trhem se zlatem „papírovým“ se všemi důsledky z toho vyplývajícími.

Zvláště, pokud Německo zesílí tlak na repatriaci svého zlata, vždyť ta zatím probíhá neobyčejně pomalu (prozatím bylo vráceno 37 tun ze 700, tedy přibližně jedna dvacetina, z toho jen 5 tun bylo ze Spojených států). Že by logistika bula důvodem omezené repatriace přes Atlantik, nevěřím. Podle všeho není k dipozici a je třeba ho nejprve vytěžit, zpracovat a teprve poté vracet Německu.

Uvědomme si, že zlato přestává po světě obíhat. Zlato, které Čína kupuje, v nejbližší době sotva spatří světlo světa. Východní země ho dovezou a nadále na něm sedí. Nepouštějí ho zpět do oběhu. AniNěmecko, až ho získá zpět, ho nepustí zpět do oběhu. Se všemi z toho vyplývajícími důsledky

zdroj: research

http://zlato.kurzy.cz/zpravy/363328-zlato-mizi-z-obehu/